inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών το 2018 προσδοκά η γαλακτοβιομηχανία Δέλτα ΤρόφιμαΕνίσχυση των οικονομικών μεγεθών της αναμένει για το σύνολο της χρήσης 2018 η γαλακτοβιομηχανία Δέλτα Τρόφιμα, μετά την οριστικοποίηση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της τον περασμένο Ιούνιο.

Η επιχείρηση ελέγχεται κατά 100%, ως γνωστόν, από τον όμιλο Vivartia, που με τη σειρά του ελέγχεται από τη Marfin Investment Group.

Η συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανείων έχει καταστήσει μεγάλο μέρος του βραχυπρόθεσμου, ληξιπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο, με παράταση της λήξης των δανείων αυτών μέχρι τον Οκτώβριο του 2024. Επίσης, συνοδεύεται από μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων.

Το 2017 η εταιρεία σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, παρουσίασε κάμψη των πωλήσεων και μειωμένες ζημιές της τάξεως των 4,8 εκατ. ευρώ προ φόρων και των 1,8 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, λόγω θετικών αναβαλλόμενων φόρων, σημαντικά μειωμένες έναντι του 2016. Διατήρησε την ηγετική θέση της στην αγορά του λευκού γάλακτος και τη δεύτερη θέση στην αγορά του γιαουρτιού. Επίσης, διατήρησε την ηγετική θέση της, με μερίδιο 50% περίπου, στα παιδικά και βρεφικά γιαούρτια, καθώς και στο σοκολατούχο γάλα, όπου αύξησε κατά μία εκατοστιαία μονάδα το μερίδιό της. Αντιθέτως, απώλεσε μερίδιο στην αγορά των χυμών. Προετοιμάστηκε για διεκδίκηση σημαντικού μεριδίου στην αγορά των τυριών με νέα τυροκομικά προϊόντα.

Τα ενοποιημένα έσοδα της Δέλτα Τρόφιμα, σε συνθήκες περαιτέρω μείωσης των μεγεθών της εγχώριας αγοράς γάλακτος το 2017, με επιβραδυνόμενο όμως ρυθμό, περιορίστηκαν σε 265,705 εκατ. ευρώ, από 278,45 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας μείωση κατά 4,6% ή 12,75 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 22,9% από 26,5%), με συνέπεια να καταγραφούν μειωμένα κατά 17,7% μεικτά κέρδη ύψους 60,82 εκατ. ευρώ (-13,06 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, κυρίως λόγω μειωμένων προβλέψεων για διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων και συρρικνωμένων δαπανών προβολής και διαφήμισης, ο όμιλος κατέγραψε ενισχυμένα κατά 55% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 19,62 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 12,67 εκατ. ευρώ το 2016 (+6,97 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά έξοδα διοίκησης και διάθεσης (62,1 εκατ. περίπου ευρώ) μειώθηκαν κατά 26% (83,9 εκατ. περίπου ευρώ το 2016).

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με δαπάνη ύψους 9,24 εκατ. ευρώ για διαγραφή απαιτήσεων από τη γνωστή χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα και συνολικές προβλέψεις για εμπορικούς κινδύνους 11,25 εκατ. ευρώ. Η αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων το 2017 ήταν μόνο 0,63 εκατ. ευρώ.

Επίσης, οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης του ομίλου το 2017 συρρικνώθηκαν σε 10,44 εκατ. ευρώ, αντί 18,93 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα τελικά του αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 16,24 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων (16,37 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 9,20 εκατ. ευρώ (9,78 εκατ. ευρώ χωρίς απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού ή 16,25 εκατ. ευρώ συνολικά το 2016).

Στο πλαίσιο μεταβολών στην παραγωγική δομή του ομίλου, το 2016 είχε προκύψει απομείωση παγίων ύψους 6,35 εκατ. περίπου ευρώ, που είχε επιβαρύνει τη χρήση, ενώ το 2017 δεν προέκυψε αντίστοιχη απομείωση. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα, εξάλλου, το 2017 ήταν μηδενικά, ενώ το 2016 είχαν ανέλθει σε 16,25 εκατ. ευρώ και αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό κέρδη από αποτίμηση συμμετοχών και επενδύσεων.

Κατόπιν αυτών, τα ενοποιημένα αποτελέσματά της προ φόρων το 2017 ήταν ζημιές 4,83 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 13,30 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένες κατά 63,7% ή 8,47 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 1,71 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 9,58 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένες κατά 82,1% ή 7,87 εκατ. ευρώ, λόγω εσόδου από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6%, έναντι 3,7% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 4%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και των θυγατρικών της είχαν περιοριστεί σε 113,14 εκατ. ευρώ (114,77 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 34,5% (33,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων στον όμιλο κεφαλαίων, ύψους 327,64 εκατ. ευρώ (341,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός του ομίλου ήταν ύψους 112,50 εκατ. ευρώ, έναντι 117,75 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,5% (-5,25 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 99,7% βραχυπρόθεσμος, καθώς εκκρεμούσε η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την αναδιάρθρωση των τραπεζικών του υποχρεώσεων. Βαρυνόταν με ληξιπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 86,3 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (99,78 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 70,63 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών του (170,41 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 23,63 εκατ. ευρώ (21,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις του μειώθηκαν κατά 5,4% (-12,15 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 214,50 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 186,51 εκατ. ευρώ, έναντι 196,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι επενδύσεις του σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 ανήλθαν σε 6,86 εκατ. ευρώ, έναντι 9,80 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 3,05 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η βουλγαρική θυγατρική της United Milk Company, καθώς και η ελληνική θυγατρική της Ευρωτροφές Ελλάς και η αμερικανική θυγατρική της βουλγαρικής εταιρείας United Milk Holdings. Με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ενοποιήθηκαν εξάλλου η ελεγχόμενη κατά 43,20% ομοειδής βιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ και οι θυγατρικές της, για δεύτερη φορά, καθώς τον Οκτώβριο του 2017 επικυρώθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ο από κοινού με την οικογένεια Χατζάκου έλεγχός της. Επίσης, η ελεγχόμενη κατά 49% εταιρεία Exeed Vivartia Investment και θυγατρικές αυτής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η βουλγαρική θυγατρική της αύξησε κατά 10% τις πωλήσεις της το 2017 και προωθεί επενδύσεις ενίσχυσης των παραγωγικών υποδομών της το 2018.

Στα τέλη του 2017 ο όμιλος απασχολούσε 1.719 εργαζόμενους, έναντι 1.787 τα τέλη του 2016. Για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του, το 2017 διέθεσε 47,65 εκατ. ευρώ, έναντι 50,82 εκατ. ευρώ το 2016.

Η μητρική εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ έχει πρόεδρο τον Παν. Θρουβάλα, διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Γληνό και οικονομικό διευθυντή τον Σωτ. Ντόλο. Εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο ύψος του 23ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Διαθέτει εργοστάσια γιαουρτιών στον Άγιο Στέφανο Αττικής, γάλακτος στον Ταύρο Αττικής και στο Πλατύ Ημαθίας, χυμών στη Λαμία Φθιώτιδας και τυροκομικών προϊόντων στην Ελασσόνα Λάρισας. Επίσης, διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα. Απορροφά περί το 25% της εγχώριας παραγωγής αγελαδινού γάλακτος.

Το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 223,07 εκατ. ευρώ (-6,5% σε σύγκριση με το 2016), μεικτά κέρδη 45,795 εκατ. ευρώ (-20,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,34 εκατ. ευρώ (+56,9%), ζημιές προ φόρων 9,665 εκατ. ευρώ (-38%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους τελικές ζημιές 6,08 εκατ. ευρώ (+39,9%), λόγω εσόδου από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος. Στα μεγέθη της χρήσης 2017 έχει συμπεριλάβει από 1η Νοεμβρίου και εκείνα της έως τότε θυγατρικής τυροκομικής βιομηχανίας Βίγλα, που απορροφήθηκε. Οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης των προϊόντων της το 2017 συρρικνώθηκαν σε 9,81 εκατ. ευρώ, αντί 17,73 εκατ. ευρώ το 2016. Για προσθήκες ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων το 2017 δαπάνησε 3,85 εκατ. ευρώ, έναντι 8,19 εκατ. ευρώ το 2016. Η αξία των συμμετοχών της σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιμήθηκε 47,03 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία του 43,20% που κατέχει στη συγγενική επιχείρηση ΜΕΒΓΑΛ αποτιμήθηκε 15,12 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του 2017 η μητρική εταιρεία απασχολούσε 1.201 εργαζόμενους, έναντι 1.187 τα τέλη του 2016. Για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της, το 2017 διέθεσε 41,37 εκατ. ευρώ, έναντι 43,21 εκατ. ευρώ το 2016.

Για τη χρήση 2018 ο όμιλος προσδοκά περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του, καθώς συνεχίζει να υλοποιεί εκτεταμένα προγράμματα μείωσης κόστους σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του και αναλαμβάνει νέες προϊοντικές πρωτοβουλίες. Δηλώνει ότι θα προωθήσει τα προϊόντα του σε νέα κανάλια διανομής και θα συνεχίσει να προσφέρει στην αγορά νέα καινοτομικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, με συνεχείς προσφορές στα 30.000 σημεία πώλησης πανελλαδικά, που καλύπτει με προϊόντα του. Επίσης, ότι θα συνεχίσει να υλοποιεί αναπτυξιακό πλάνο του σε αγορές του εξωτερικού, κυρίως στην Ιταλία και σε αραβικές χώρες, σε νέες αγορές όπως η Αυστρία, καθώς και σε αγορές της Βόρειας Αφρικής όπου εξάγει γιαούρτι και γάλα εβαπορέ. Το 2017 αύξησε κατά 46% την αξία των εξαγωγών του σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Αφρικής.

Τον Μάρτιο του 2018 οριστικοποιήθηκε απόφαση των κρατικών αρχών για την καταβολή στην εταιρεία επιχορήγησης 2,01 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επένδυσης, που εκκρεμούσε.

Προ ημερών, εξάλλου, η επιχείρηση παρουσίασε στην αγορά νέα σειρά φυτικών ροφημάτων, όπως ρόφημα αμυγδάλου και ρόφημα καρύδας. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση νέου, διπλοστραγγιστού γιαουρτιού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017

www.inr.gr, 12 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS