inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένα τα έσοδα της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ από τη διεθνή αγορά το 2012

Από την ίδρυσή της, τον περασμένο αιώνα, η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ ξεχωρίζει στο ελληνικό βιομηχανικό στερέωμα.

Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ δραστηριοποιείται με παραγωγικές και εμπορικές μονάδες σε 14 χώρες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ανατολική Μεσόγειο. O κύκλος εργασιών του το 2012 ανήλθε σε 1,13 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το 2011.

Τα λειτουργικά κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν το 2012 κατά 19,8% στα 196 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφτασαν τα 24,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 11 εκατ. ευρώ κατά το 2011. Ωστόσο τα λειτουργικά κέρδη του 2011 είχαν ενισχυθεί κατά 25 εκατ. ευρώ, λόγω αναγνώρισης απαίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς κατανάλωσης αργίλου στην Αίγυπτο.

Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, στη βραδύτητα της ανάκαμψης της αγοράς των ΗΠΑ από τα πολύ χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών, αλλά και στην κάμψη που εμφάνισαν οι αγορές της Νοτιανατολικής Ευρώπης, επηρεαζόμενες αρνητικά από την πορεία των όμορων χωρών της ευρωζώνης. Καθοριστική ήταν για ακόμη μία χρονιά η συνεισφορά των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Αιγύπτου, όπου παρά τη δύσκολη συγκυρία που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα, η κατασκευαστική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Θετική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου κατά τη διάρκεια του 2012 είχε η υποχώρηση του ευρώ έναντι των τοπικών νομισμάτων χωρών όπου δραστηριοποιείται.

Οι θετικές συναλλαγματικές διαφορές στις ισοτιμίες των νομισμάτων ενίσχυσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 4 εκατ. ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 0,1%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 21%.

Ο όμιλος το 2012 εξακολούθησε να δημιουργεί θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες ανήλθαν σε 140 εκατ. ευρώ.

Με στόχο την ενίσχυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του, περιόρισε περαιτέρω τον καθαρό δανεισμό του, που μειώθηκε κατά 112 εκατ. ευρώ το 2012 και στις 31.12.2012 διαμορφώθηκε σε €596 εκατ. ευρώ. Έτσι, μέσα σε διάστημα τετραετίας (2008 -2012) και εν μέσω περιόδου βαθιάς οικονομικής ύφεσης του κλάδου της οικοδομής και των κατασκευών στις πιο σημαντικές αγορές του, πέτυχε τη μείωση σχεδόν στο ήμισυ του καθαρού δανεισμού του, μείωση που ξεπερνά τα 550 εκατ. ευρώ, από το τέλος του 2008.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω πορείας, τον Απρίλιο του 2012 ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor's αναβάθμισε τις προοπτικές του Τιτάνα από αρνητικές σε σταθερές και αξιολόγησε την πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου σε ΒΒ-, όπως αυτή είχε διακριβωθεί τον Μάιο του 2011. Το Νοέμβριο του 2012 ο Standard & Poor's, επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του ομίλου στο ΒΒ- με σταθερές προοπτικές.

Τον Ιούνιο του 2012 ο Τιτάνας, στο πλαίσιο της δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών, επεξέτεινε τη συνεργασία του με την International Finance Corporation (IFC) στα Βαλκάνια. Ειδικότερα, η IFC επένδυσε ποσό ύψους 50 εκατ. ευρώ στις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου στην π.Γ.Δ.Μ., τη Σερβία και το Κόσσοβο, αποκτώντας μειοψηφικό ποσοστό 11,5% των δραστηριοτήτων του Τιτάνα στις ανωτέρω χώρες.

Το 2012 ο όμιλος συνέχισε την εφαρμογή του διετούς προγράμματος αναδιοργάνωσης που ξεκίνησε το 2011 και αποβλέπει σε βελτίωση της λειτουργικής του αποδοτικότητας και οφέλη 26 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται το 2013. Ήδη, από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος το 2011, μέχρι και το τέλος του 2012, εξοικονομήθηκαν 25 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 23 εκατ. ευρώ για τη διετία.

Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το 2012 η ζήτηση για δομικά υλικά εκτιμάται ότι σημείωσε πτώση της τάξης του 35% σε σχέση με τo 2011. Η βαθιά ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία επηρέασε άμεσα τον οικοδομικό κλάδο, ο οποίος μετά από μια πενταετία αδιάλειπτης καθοδικής πορείας έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, με την κατανάλωση τσιμέντου να εκτιμάται ότι βρίσκεται πλέον στο 1/4 αυτής του 2006.

Η διαμόρφωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα δημιουργεί δομικό πρόβλημα για την ελληνική τσιμεντοβιομηχανία: εκτιμάται ότι το εγκατεστημένο παραγωγικό δυναμικό υπερκαλύπτει κατά περίπου έξι φορές την εγχώρια ζήτηση. Συνεπώς, η διατήρηση σε λειτουργία του παραγωγικού δυναμικού εξαρτάται από την εξασφάλιση θετικού περιθωρίου στις εξαγωγές.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, ο Τιτάνας κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές το 2012 και δίνει τη μάχη για να κερδίσει το αυτό στοίχημα.

Ο κύκλος εργασιών του Τιτάνα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών και των σταθμών διανομής στη Δυτική Ευρώπη, παρουσίασε μείωση το 2012 κατά 11% έναντι του 2011 και ανήλθε σε 240 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε 32 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 9% σε σύγκριση με το 2011.

Στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, παρά τους υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, ο κατασκευαστικός κλάδος κινήθηκε ανοδικά και η κατανάλωση τσιμέντου παρουσίασε συνεχή αύξηση σε σύγκριση με το 2011, η οποία όμως δεν είναι ακόμη αρκετή, ώστε να οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση του βαθμού εκμετάλλευσης της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων.

Στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ, όπου κυρίως δραστηριοποιείται ο όμιλος, η κατανάλωση τσιμέντου αυξήθηκε κατά 9,7% το 2012, σε σύγκριση με το 2011, ενώ στη Φλόριντα η αύξηση ήταν 14,3%.

Η εταιρεία του ομίλου Separation Technologies LLC (ST), η οποία έχει αντικείμενο την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, σημειώνοντας νέα άνοδο πωλήσεων. Εκμεταλλευόμενη την πρωτοπόρο τεχνολογία της, η ST έκανε τα πρώτα βήματα επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο διαχωρισμό άλλων βιομηχανικών ορυκτών και εισόδου της σε νέες υποσχόμενες αγορές.

Ο κύκλος εργασιών του Τιτάνα στις ΗΠΑ έφτασε τα 369 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένος κατά 22% έναντι του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφτασαν τα 6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 6 εκατ. ευρώ λειτουργικές ζημιές το 2011.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η ζήτηση για δομικά υλικά μειώθηκε, ως αποτέλεσμα της σημαντικής επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης των οικονομιών των χωρών της περιοχής, καθώς αυτές επηρεάστηκαν άμεσα από τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της ζώνης του ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το 2012 μειώθηκε κατά 7% σε σύγκριση με το 2011, φτάνοντας στα 225 εκατ. ευρώ, ενώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν μείωση κατά 26%, υποχωρώντας στα 64 εκατ. ευρώ.

Στην Ανατολική Μεσόγειο

Στην Αίγυπτο, παρά την πολιτική αβεβαιότητα, η κατανάλωση τσιμέντου το 2012 κινήθηκε σε νέα υψηλά επίπεδα, διευκολύνοντας την απορρόφηση του παραγωγικού δυναμικού των καινούργιων εργοστασίων που λειτούργησαν την τελευταία διετία.

Έτσι, παρά τη μεγαλύτερη συνολική προσφορά τσιμέντου, οι πωλήσεις του ομίλου παρουσίασαν ήπια μόνο κάμψη. Όμως, τα λειτουργικά περιθώρια επηρεάστηκαν αρνητικά από τη σημαντική αύξηση του κόστους φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην Τουρκία, η εγχώρια ζήτηση τσιμέντου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ενώ συγχρόνως αύξηση παρουσίασαν και οι εξαγωγές του εργοστασίου του ομίλου.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο το 2012 αυξήθηκε κατά 7% έναντι του 2011 και έφτασε τα 296 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 26%, σε 94 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται πάντως, ότι τα λειτουργικά κέρδη του τομέα το 2011, όπως προαναφέρθηκε, ήταν ενισχυμένα με το ποσό των 25 εκατ. ευρώ.

Συμπίεση δαπανών - Επενδύσεις

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη συγκράτηση των δαπανών, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης του ομίλου μειώθηκαν το 2012 κατά 7,4% έναντι του 2011, σε 113 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με το 2008, μειώθηκαν σωρευτικά κατά 22%.

Το 2012 ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη ύψους 1 εκατ. ευρώ από συναλλαγματικές διαφορές, σε αντίθεση με ζημιές ύψους 12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Παρά τη μείωση του καθαρού δανεισμού του ομίλου το 2012, τα χρηματοοικονομικά έξοδα, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών, αυξήθηκαν κατά 23% σε σύγκριση με το 2011, φτάνοντας τα 67 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του δανεισμού του σε αιγυπτιακές λίρες, που έχει μεγαλύτερο κόστος.

Το 2012 οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις του ομίλου, εξαιρουμένων των εξαγορών, ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 11% σε σχέση με το 2011.

Ο όμιλος πραγματοποίησε εκποιήσεις παγίων αναπόσβεστης αξίας 26 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών έγινε από θυγατρική του στις ΗΠΑ, όπου εκποιήθηκαν μηχανολογικός εξοπλισμό και οχήματα σταθερής τροχιάς, συνολικής αναπόσβεστης αξίας 24 εκατ. ευρώ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS