inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Προσδοκίες βελτίωσης των αποτελεσμάτων της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ

Στην προβλεπόμενη επιτάχυνση της ανάκαμψης της ζήτησης τσιμέντου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου βρίσκεται το 30% της περιουσίας της, προσβλέπει εν πολλοίς η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, προκειμένου το 2013 να βελτιώσει την αποδοτικότητά της, καθώς το 2012, για πρώτη φορά εδώ και περίπου μία εικοσαετία, κατέγραψε αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα (-25,4 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των υψηλών ζημιών της στις ΗΠΑ.

Η προσδοκία αυτή στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η ζήτηση τσιμέντου στην αμερικανική αγορά αυξάνεται πολύ περισσότερο στις περιοχές όπου αυτή δραστηριοποιείται παραγωγικά, καθώς και στην πρόβλεψη ερευνητών της ένωσης των τσιμεντοβιομηχάνων των ΗΠΑ ότι η εκτιμώμενη σε 8,2% το 2012 ανάκαμψη της ζήτησης θα βαίνει επιταχυνόμενη τόσο το 2013 όσο και τα επόμενα χρόνια, επηρεάζοντας ίσως αναλόγως και τις τιμές διάθεσης του τσιμέντου.

Με ζημιά που ανήλθε σε 69,2 εκατ. ευρώ το 2012, προφανώς το ζητούμενο σε πρώτη φάση δεν μπορεί παρά να είναι η αισθητή μείωση των ζημιών του ομίλου, ώσπου να επιτευχθούν ξανά οριακά, έστω, κέρδη. Από το 2007, οπότε είχαν καταγραφεί κέρδη 14,4 εκατ. ευρώ, πολύ χαμηλότερα από εκείνα του 2006 (75,3 εκατ. ευρώ) και του 2005 (50,8 εκατ. ευρώ), η εταιρεία καταγράφει συνεχώς υψηλές ζημιές στις ΗΠΑ.

Οι ζημιές των βιομηχανικών και των άλλων θυγατρικών του ελληνικού ομίλου επί αμερικανικού εδάφους την πενταετία 2008-2012 ξεπέρασαν τα 290 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του αμερικανικού τομέα του, που το 2006 είχαν ανέλθει σε 712,3 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν το 44,3% των συνολικών του πωλήσεων, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, το 2012 αυξήθηκαν σε ευρώ κατά 21,7% σε σχέση με το 2011 χάρη και στην υποτίμηση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του αμερικανικού, αλλά ήταν περίπου οι μισές αυτών του 2006: 369,5 εκατ. ευρώ ή 32,7% των συνολικών του πωλήσεων, ύψους 1,13 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το περασμένο έτος οι ζημιές περιορίστηκαν (κατά 12%), σε σχέση με το 2011, αν και όχι με ρυθμό ανάλογο εκείνου της αύξησης των πωλήσεων (22%). Ενώ το 2011 είχαν ανέλθει σε 78,6 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 53,3 εκατ. ευρώ το 2010, 42,4 εκατ. ευρώ το 2009 και 48,6 εκατ. ευρώ το 2008, πέρυσι μειώθηκαν σε 69,2 εκατ. ευρώ. Ήταν δηλαδή και πάλι υψηλές, ίσες προς το 18,7% των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν.

Ο αμερικανικός τομέας του ομίλου συνεισέφερε το 2012, όπως προαναφέρθηκε, το 32,7% των συνολικών του πωλήσεων (η συνεισφορά του το 2011 ήταν 27,8%), έναντι 21,2% του τομέα της Ελλάδας και της Δυτικής Ευρώπης (24,6% το 2011), 19,9% του τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (22,1%) και 26,2% του τομέα της Ανατολικής Μεσογείου (25,5%). Η αύξηση της ζήτησης τσιμέντου στις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, όπου κυρίως δραστηριοποιείται ο Τιτάνας, ανήλθε σε 9,7%, ενώ ειδικότερα στη Φλόριδα, όπου επίσης διαθέτει εργοστάσιο, ανήλθε σε 14,3%. Εν τούτοις, η ζήτηση απέχει πολύ από του να θεωρηθεί ουσιαστική, καθώς δεν επιτρέπει ακόμη την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού αξιοποίησης της υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων της ελληνικής εταιρείας.

Έτσι, ο αμερικανικός τομέας το 2012, παρά τη βελτίωση του τζίρου του, συνεισέφερε στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου μόλις 5,83 εκατ. ευρώ (-5,69 εκατ. ευρώ το 2011), δηλαδή μόνο το 3% των συνολικών κερδών του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 195,84 εκατ. ευρώ, έναντι 32,65 εκατ. ευρώ ή 16,7% του τομέα της Ελλάδας και της Δυτικής Ευρώπης, 64,24 εκατ. ευρώ ή 32,8% του τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 93,12 εκατ. ευρώ ή 47,5% του τομέα της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα καθαρά αποτελέσματα του ελληνικού ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή, όπως προκύπτουν από στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του διοικητικού του συμβουλίου για το 2012, έχουν ως εξής:

  • Στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη ζημιές 30,75 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι ζημιών 31,01 εκατ. ευρώ το 2011.

  • Στη Βόρεια Αμερική ζημιές 69,16 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι ζημιών 78,57 εκατ. ευρώ το 2011.

  • Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κέρδη 40,80 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι κερδών 56,83 εκατ. ευρώ το 2011.

  • Στην Ανατολική Μεσόγειο κέρδη 35,02 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι κερδών 63,89 εκατ. ευρώ το 2011.

Δεδομένων των δυσχερειών που η επιχείρηση αντιμετωπίζει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ή και της πολιτικής αστάθειας στις ευρωπαϊκές αγορές και σε αυτή της Αιγύπτου, όπου διαθέτει δύο μεγάλα εργοστάσια, η προοπτική βελτίωσης της οικονομικής αποδοτικότητά της στην αγορά των ΗΠΑ αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της.

Ο αμερικανικός τομέας της εταιρείας απασχολεί 1.719 εργαζομένους, δηλαδή το 31,7% του συνόλου των 5.423 εργαζομένων της (1.162 εργαζόμενοι ή 21,4% του συνόλου απασχολούνται στον τομέα της Ελλάδας και της Δυτικής Ευρώπης, 1.633 ή 30,1% του συνόλου στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 909 ή 16,8% του συνόλου στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου).

Στα τέλη του 2012 ο αμερικανικός τομέας της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας αντιπροσώπευε πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώμενης αξίας 0,98 δισ. ευρώ, ίσα προς το 29,9% των συνολικών παγίων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της, εκτιμώμενης αξίας 3,27 δισ. ευρώ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS