inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέα μονάδα αρτοσκευασμάτων κατασκευάζει εντός του 2018 η βιομηχανία Νένδος - SelectΑνάκαμψη πωλήσεων, μετά την πτώση τους το 2016, αλλά και συμπίεση των κερδών της, λόγω μειωμένων χρηματοοικονομικών εσόδων και ζημιών από συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις, κατέγραψε το 2017 η μακεδονική βιομηχανία αρτοποιίας και προϊόντων ζύμης Σταύρος Νένδος - Select.

Η βιομηχανία συστάθηκε με τη νομική μορφή τής Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 1991. Αποτελεί διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα φούρνου αρτοποιίας που είχε δημιουργηθεί το 1930 στη Δράμα και μετακόμισε το 1968 στη Θεσσαλονίκη, μετεξελισσόμενος σε βιοτεχνική μονάδα με εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου. Ολοκλήρωσε την κατασκευή μονάδας παραγωγής soft αρτοσκευασμάτων το 1979. Επεκτάθηκε το 2004 στην αγορά της πίτας, με μονάδα ωριαίας παραγωγικής δυναμικότητας 20.000 τεμαχίων. Από το 2011 δραστηριοποιείται και στην αγορά των λιανεμπορικών αλυσίδων με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμα προϊόντα της. Διατηρεί υποκατάστημα διανομής των προϊόντων της στην Παιανία Αττικής. Χρησιμοποιεί για τη διανομή τους ιδιόκτητο στόλο 45 οχημάτων. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Select», που αποτελεί εμπορικό σήμα της.

Εχει την έδρα και τις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Αντλεί σημαντικό μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί σε άλλες, δεκαπέντε μεγάλες και μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Αυστραλία. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση παράγει κάθε είδους αρτοσκευάσματα, καθώς και πίτες και άλλα προϊόντα ζύμης.

Τον Ιανουάριο του 2018 ξεκίνησε την ανέγερση νέας μονάδας επεξεργασίας και αποθήκευσης ειδών αρτοποιίας, όπως αναφέρει, σε οικόπεδό της στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, που θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Ηδη το 2017 είχε προβεί σε σημαντικές επενδύσεις, προετοιμαζόμενη προφανώς γι' αυτή την εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας την 25η οικονομική χρήση από τη σύστασή της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε:

- Πωλήσεις 19,55 εκατ. ευρώ (+2,9% ή +0,56 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 7,90 εκατ. ευρώ (+2,2% ή +0,17 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,58 εκατ. ευρώ (-0,7% ή -0,03 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,495 εκατ. ευρώ (-2,8% ή -0,10 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 3,67 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,46 εκατ. ευρώ το 2016 (-17,7% -0,79 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη 2,45 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,09 εκατ. ευρώ το 2016 (-20,6% ή -0,635 εκατ. ευρώ).

Το 92,1% των εσόδων της (18 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 7,9% (1,55 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% (+0,53 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από αποδυνάμωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της (στο 40,4% από 40,7% το 2016).

Η συμπίεση της κερδοφορίας προήλθε από αύξηση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας, σε συνδυασμό με αυξημένες ζημιές από συμμετοχές (0,26 εκατ. ευρώ έναντι 0,04 εκατ. ευρώ το 2016) και μειωμένα κατά 0,47 εκατ. ευρώ χρηματοοικονομικά έσοδα (0,45 εκατ. ευρώ έναντι 0,92 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα τελικά αποτελέσματα της βιομηχανίας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,08 εκατ. ευρώ (1,02 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,8% και 7,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 18,5% και τα καθαρά κέρδη το 12,5%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 11,9%, αντί 12,6% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5% (+1,82 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,76 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στις 31.12.2017 περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 8,50 εκατ. ευρώ, είχαν ανέλθει σε 32,15 εκατ. ευρώ (30,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αποτελούσαν το 83,6% (82,4% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 38,46 εκατ. ευρώ (36,64 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).


Η εταιρεία παρουσίαζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (18,12 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,80 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (4,32 εκατ. ευρώ). Είχε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν 8,32 εκατ. ευρώ (9,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της είχαν μειωθεί κατά 2,2% (-0,14 εκατ. ευρώ) και ανέρχονταν σε 6,31 εκατ. ευρώ. Η αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων της, που αφορούν επενδύσεις σε ομόλογα και μετοχές, υπολογισμένη στην εύλογη αξία τους, μέσω αποτελεσμάτων, είχε ανέλθει σε 2,11 εκατ. ευρώ, από 1,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 3,25 εκατ. ευρώ, έναντι 3,26 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 απορρόφησαν 3,60 εκατ. ευρώ, έναντι 0,55 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,05 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων. Είχε συμμετοχές συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4,91 εκατ. ευρώ στις επιχειρήσεις Εστιατόρια - Ζαχαροπλαστεία Αιγαίου και Εστιατόρια - Ζαχαροπλαστεία Μεγάρων (με μερίδια 50% και 38,94%) και στις βιομηχανίες Hellenic Catering και Ιωνική Σφολιάτα (με μερίδια 0,81% και 19,01%).

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Δημ. Σ. Νένδο και αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Αικατερίνη Σ. Νένδου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 173 εργαζόμενους, έναντι 162 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,95 εκατ. ευρώ, έναντι 3,81 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,62 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Το 2017 πλήρωσε στους μετόχους της μέρισμα 0,48 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016, έναντι μερίσματος 0,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 26.470 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων είναι ίσα προς 21.225 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, βασικός στόχος της για την οικονομική χρήση 2018 είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών της για την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, σε συνδυασμό με «ανορθολογισμό» των λειτουργικών δαπανών της και συνέχιση των επενδύσεών της. Διατηρεί ισχυρή επιχειρηματική δομή και παραμένει, όπως δηλώνει, προσηλωμένη σε στρατηγικούς στόχους με μεσοπρόθεσμη προοπτική.

Τον Ιούνιο του 2018 προχώρησε σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 0,59 εκατ. ευρώ, προφανώς για επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Σ. ΝΕΝΔΟΣ - SELECT ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ

www.inr.gr, 18 Ιουλίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS