inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυστριακή «ομπρέλα» στη βιομηχανία πλαστικής συσκευασίας ΑργώΜε αύξηση πωλήσεων και εκ νέου ισχυρή κερδοφορία, άνω των 5,4 εκατ. ευρώ, «έκλεισε» τη χρήση 2017 η ελληνική βιομηχανία ειδών πλαστικής συσκευασίας Αργώ, που φέρεται να περνά μερικώς ή πλήρως στον έλεγχο του αυστριακού ομίλου πλαστικής συσκευασίας Alpla, ο οποίος απασχολεί 19.300 εργαζόμενους σε 45 χώρες σε τέσσερις ηπείρους.

Η ελληνική βιομηχανία, που έχει εξειδικευτεί σε λύσεις συσκευασίας κυρίως για τον φαρμακευτικό κλάδο, ελέγχει τη ρουμανική βιομηχανική εταιρεία Argo Rom Plastics, για την οποία έχει ανακοινώσει ότι ενδιαφέρεται να αποτελέσει πεδίο συνεργασίας με ενδιαφερόμενους στρατηγικούς επενδυτές. Στη διάρκεια του 2017, μάλιστα, σε μια συναλλαγή που δεν συνηθίζεται η θυγατρική Argo Rom Plastics εξαγόρασε, αντί ποσού 4,93 εκατ. ευρώ το 9,85% των μετοχών της μητρικής της ελληνικής εταιρείας.

Το 2016 η Αργώ είχε εκποιήσει στον όμιλο Alpla τη συμμετοχή της στην εταιρεία Argo Egypt Plastics, αποκομίζοντας από τη ρευστοποίηση της αιγυπτιακής θυγατρικής της σημαντικά κέρδη, ύψους 6,49 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση και 4,67 εκατ. ευρώ σε εταιρική βάση.

Ανακοίνωση της Alpla σχετικά με επένδυση-εξαγορά που προωθεί στην Αργώ δεν ήταν αρκετά σαφής, ώστε να γίνει γνωστό αν η επένδυση περιορίζεται στην Argo Rom Plastics ή αφορά και το σύνολο της ελληνικής Αργώ.

Η ΑΡΓΩ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1970 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. τον Φεβρουάριο του 1979. Παράγει, από πλαστικές ύλες και άλλα υλικά, φιάλες, μπιτόνια, δοχεία, σωληνάρια, βάζα, κολλύρια, φιαλίδια, σταγονόμετρα, σπρέι, παγοκυψέλες, συσκευές και πώματα, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών, αγροχημικών, κτηνιατρικών και άλλων χημικών προϊόντων, καθώς και από βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Επίσης, εμπορεύεται ανάλογα προϊόντα και υλικά. Αντλεί συνήθως περί το 33% των εσόδων της από πωλήσεις σε φαρμακευτικές εταιρείες, επίσης 33% από τη διάθεση προϊόντων σε εταιρείες καλλυντικών και συναφών προϊόντων, 30% από την πώληση προϊόντων σε εταιρείες ειδών φυτοπροστασίας και άλλων χημικών και 4% από πωλήσεις σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Ποσοστό άνω του 30% της ετήσιας παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας διατίθεται σε περισσότερες από 30 άλλες χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και σε άλλες χώρες.

Αρχισε να παράγει πλαστικές φιάλες και πώματα για φάρμακα και καλλυντικά το 1976. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1981, ανέπτυξε και ενσωμάτωσε στην παραγωγική διαδικασία της την τεχνολογία των πολυστρωματικών φιαλών. Το 1989 βραβεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Συσκευασίας (WPO), για τις καινοτομικές της δραστηριότητες. Ιδρυσε την Argo Rom Plastics το 1996, ενώ το 2011 ίδρυσε την Argo Egypt Plastics, την οποία στις αρχές του 2016 μεταβίβασε στη γερμανική εταιρεία Alpha Holdings. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Εδρεύει και έχει το εργοστάσιό της στο Κορωπί Αττικής, στο ύψος του 1ου χλμ. της οδού Κορωπίου-Βάρης. Το εργοστάσιό της περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές μονάδες, εκ των οποίων η πρώτη παράγει φιάλες και άλλα προϊόντα εμφύσησης, η δεύτερη πώματα και συσκευές και η τρίτη σωληνάρια.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας την 20ή οικονομική χρήση της ως όμιλος, συγκέντρωσε από τη διάθεση των προϊόντων και εμπορευμάτων της έσοδα 33,30 εκατ. ευρώ, έναντι 32,67 εκατ. ευρώ το 2016. Αυξημένα, δηλαδή, κατά 1,9% σε ποσοστό ή 0,63 εκατ. ευρώ σε αξία σε ετήσια βάση, αν και ανέμενε υψηλότερη αύξηση, λόγω της ολοκλήρωσης εντός του 2017 σημαντικού, στοχευμένου σε άμεση απόδοση επενδυτικού προγράμματος, συνολικού ύψους 7,7 εκατ. ευρώ.

Το 80,2% των εσόδων της (26,70 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 19,8% (6,60 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 57,8% των εσόδων της (19,24 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 42,2% (14,06 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (5,62 εκατ. ευρώ), σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (3,29 εκατ. ευρώ) και σε λοιπές χώρες (0,45 εκατ. ευρώ). Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 3% (+0,78 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις σημείωσαν κάμψη (-1,2% ή -0,23 εκατ. ευρώ), ενώ οι διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,5% (+0,86 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα αυτά απέδωσαν μεικτά κέρδη 9,48 εκατ. ευρώ, μικρότερα από τα αντίστοιχα του 2016 κατά 1,8% (-0,175 εκατ. ευρώ), λόγω αποδυνάμωσης του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες, στο 28,5%, από 29,6% το 2016, που οφείλεται κατά βάση σε αυξημένες αποσβέσεις.

Τα ενοποιημένα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζονται μειωμένα κατά 36,2% ή 5,61 εκατ. ευρώ, καθώς διαμορφώθηκαν σε 9,89 εκατ. ευρώ, έναντι 15,50 εκατ. ευρώ το 2016, όταν στα αποτελέσματα συμπεριελήφθη υψηλό κέρδος από την εκποίηση της θυγατρικής της στην Αίγυπτο. Τα έσοδα επενδύσεων το 2017 ήταν 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι 6,70 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματά της τη χρήση 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,56 εκατ. ευρώ (2,21 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2016).

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2017 απορρόφησαν 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι 0,21 εκατ. ευρώ το 2016.

Κατόπιν αυτών προέκυψαν κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 7,365 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 44,5% (-5,91 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2016, όταν είχαν συμπεριληφθεί σημαντικά κέρδη από τη ρευστοποίηση της αιγυπτιακής θυγατρικής. Για τον ίδιο λόγο εμφανίζονται μειωμένα κατά 44,3% (-4,33 εκατ. ευρώ) τα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, που ανήλθαν σε 5,43 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 9,76 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 9,93 εκατ. ευρώ, έναντι 11,22 εκατ. ευρώ το 2016, εξαιρουμένου του οφέλους από την εκποίηση θυγατρικής (-11,5% ή -1,29 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα χρήσης 2017 της εταιρείας, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Η Αργώ και η ελεγχόμενη σε ποσοστό 99,99% ρουμανική θυγατρική της στις 31.12.2017 απασχολούσαν συνολικά κεφάλαια 55,555 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων αυτά της μητρικής και των συνεργαζόμενων μετόχων ήταν 47,15 εκατ. ευρώ (84,9% των συνολικών) και τα υπόλοιπα 8,40 εκατ. ευρώ (15,1%) ήταν κεφάλαια τρίτων. Σε σύγκριση με το 2016 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου εμφανίζονται μειωμένα κατά 0,85 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης, όπως προαναφέρθηκε, η θυγατρική εταιρεία Argo Rom Plastics εξαγόρασε αντί ποσού 4,93 εκατ. ευρώ το 9,85% των μετοχών της μητρικής εταιρείας, λόγω της διάθεσης ενός εκ των μετόχων της τελευταίας να αποσυρθεί από αυτήν και προσδοκίας υψηλής απόδοσης και υπεραξίας σε περίπτωση μεταπώλησης των τίτλων της σε ενδιαφερόμενους στρατηγικούς επενδυτές, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.

Στις 31.12.2017 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (30,61 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 26,95 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών του (7,66 εκατ. ευρώ). Ο όμιλος δεν βαρυνόταν με αξιοσημείωτες δανειακές υποχρεώσεις. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, συρρικνώθηκαν κατά 28,9% (-3,42 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 12,99 εκατ. ευρώ, έναντι 18,26 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Στη διάρκεια της χρήσης 2017 ο όμιλος υλοποίησε πάγιες επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία ύψους 5,35 εκατ. ευρώ, έναντι 4,75 εκατ. ευρώ το 2016, κυρίως για νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας, με στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων και τη διεύρυνση της παραγωγικής του δυναμικότητας. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 24,72 εκατ. ευρώ, έναντι 19,51 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Στις μονάδες του στην Ελλάδα και τη Ρουμανία ο όμιλος το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 271 εργαζόμενους, έναντι 269 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,88 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 6,88 εκατ. ευρώ το 2016. Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 36.495 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη του προ φόρων ήταν ίσα προς 27.175 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η μητρική εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας την 38η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, συγκέντρωσε έσοδα 29,20 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6% σε ποσοστό ή 0,47 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 87,7% των ενοποιημένων εσόδων. Το 79,9% των εσόδων της (23,33 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 20,1% (5,87 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα μεικτά κέρδη της υποχώρησαν σε 7,38 εκατ. ευρώ, μικρότερα από τα αντίστοιχα του 2016 κατά 4,3%, λόγω αποδυνάμωσης του συντελεστή μεικτού κέρδους κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες στο 25,3%, από 26,9% το 2016. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 7,50 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 35,2% (-4,07 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με εκείνα του 2016 που ήταν ενισχυμένα με τα έσοδα της πώλησης της θυγατρικής της. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 5,48 εκατ. ευρώ (9,83 εκατ. ευρώ το 2016 μαζί με τα κέρδη από τη ρευστοποίηση της αιγυπτιακής θυγατρικής), ενώ τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,83 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 6,76 εκατ. ευρώ το 2016.

Η συμμετοχή της στη ρουμανική θυγατρική, η οποία λειτουργεί σε στεγασμένες εγκαταστάσεις 5.850 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 30 στρεμμάτων στο Βουκουρέστι, αποτιμήθηκε 3,61 εκατ. ευρώ. Λόγω επενδύσεων, η αναπόσβεστη αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των άλλων ενσώματων παγίων της ελληνικής βιομηχανίας στις 31.12.2017 ανήλθε σε 20,25 εκατ. ευρώ, έναντι 14,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης, καθώς στη διάρκειά της υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 5,33 εκατ. ευρώ σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία (4,31 εκατ. ευρώ το 2016).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τη Δήμητρα Τ. Μητρογιαννοπούλου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Στασινόπουλο των οικογενειών που την ίδρυσαν και την ελέγχουν. Στη μονάδα της στο Κορωπί Αττικής, η οποία απλώνεται σε 20.000 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 29 στρεμμάτων, το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 214 εργαζόμενους, έναντι 211 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,20 εκατ. ευρώ, έναντι 6,12 εκατ. ευρώ το 2016. Για μέρισμα στους μετόχους της και αμοιβές της διοίκησής της, από τα κέρδη του 2016 διέθεσε 0,70 εκατ. ευρώ και 0,38 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, ενώ από τα κέρδη του 2017 διαθέτει αμοιβές στη διοίκησή της ύψους 0,315 εκατ. ευρώ.

Για τη διετία 2017-2018 ο όμιλος έχει προγραμματίσει και υλοποιεί επενδύσεις της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στη θυγατρική ρουμανική εταιρεία Argo Rom Plastics, η μονάδα της οποίας καλύπτει 5.850 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 30 στρεμμάτων στη βιομηχανική ζώνη του Βουκουρεστίου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΓΩ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS