inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέα μονάδα φρυγανιάς θέτει σε λειτουργία η βιομηχανία τροφίμων ElbiscoΝέα μονάδα παραγωγής φρυγανιάς απέκτησε τον περασμένο Ιούλιο και θέτει τις επόμενες ημέρες σε λειτουργία η βιομηχανία τροφίμων Elbisco, ολοκληρώνοντας επένδυση της τάξεως των 20,5 εκατ. ευρώ με την οποία θα επιχειρήσει «άλμα εξωστρέφειας», όπως αναφέρει.

Η νέα μονάδα αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας στον τομέα φρυγανιάς κατά 40% κια για την υλοποίησή της η επιχείρηση είχε συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ποσού 17 εκατ. ευρώ με την Εθνική Leasing. Η νέα μονάδα θα καλύψει, όπως αναφέρεται, εξαγωγικές δυνατότητες, με την αξιοποίηση ευκαιριών συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες και λιανεμπορικές αλυσίδες του εξωτερικού, ενώ θα δώσει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να ενισχύσει την κορυφαία θέση που κατέχει στην ελληνική αγορά φρυγανιάς, με το σήμα «Elite». Η μονάδα κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του ομίλου στη Χαλκίδα, όπου η σχετική επένδυση ξεκίνησε τον Μάιο του 2017.

Ωστόσο, η επιχείρηση φαίνεται ότι δέχθηκε έντονες πιέσεις, αν όχι και απώλειες μεριδίων αγοράς, στους βασικούς τομείς της δραστηριότητάς της επί ελληνικού εδάφους, το 2017.

Η Elbisco ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Κυριάκου Φιλίππου. Ιδρύθηκε το 1987, κατόπιν απόσχισης του κλάδου καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας Αλλατίνη. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων και το 2000 έλαβε την επωνυμία Elbisco Συμμετοχών. Μετά από συνενώσεις και απορροφήσεις συγγενικών επιχειρήσεων έλαβε την τρέχουσα μορφή της, αποτελώντας εταιρεία παραγωγής φρυγανιάς, μπισκότων, αλεύρων και φρέσκων και ημιψημένων αρτοσκευασμάτων, καθώς και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, τα οποία κατά κύριο λόγο διατίθενται στην αγορά με τα σήματα «Elite», «Αλλατίνη» και «Κρις Κρις». Το δεύτερο σήμα κατέχει την κορυφαία θέση στην αγορά συσκευασμένων αλεύρων και τη δεύτερη στην αγορά των μπισκότων, ενώ το τρίτο κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά του ψωμιού για τοστ.

Διαθέτει βιομηχανική μονάδα φρυγανιάς και ψωμιού στο Πικέρμι Αττικής, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 14.500 τν. φρυγανιάς και 13.500 τμ. λοιπών αρτοσκευασμάτων. Επίσης, διαθέτει βιομηχανική μονάδα με έξι γραμμές παραγωγής μπισκότων, crackers, κουλουριών και κέικ, καθώς και συγκρότημα συσκευασίας αλεύρων, στη Γλύφα Ευβοίας, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 16.000 τν. μπισκότων και 27.000 τν. αλεύρων. Χρησιμοποιεί, εκτός των προαναφερθέντων εμπορικών σημάτων, τα σήματα «Βοσινάκη» και «Forma».

Η Elbisco δραστηριοποιείται παραγωγικά στην Ελλάδα και την π.Γ.Δ.Μ., όπου κατέχει το 55,47% της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας ψωμιού και αρτοσκευασμάτων Zito Luks. Επιπλέον, κατέχει το 32,07% της ελληνικής βιομηχανίας ειδών συσκευασίας Μόρνος, την οποία ενοποιεί στις οικονομικές καταστάσεις της με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται διάφορα είδη διατροφής.

Εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής, στο ύψος του 21ου χλμ. της λεωφόρου Μαραθώνος. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Εξάγει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Σαουδική Αραβία, περί το 10% των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων της στις κατηγορίες των μπισκότων, των αλμυρών κράκερ και της φρυγανιάς. Συνεχίζει τις εξαγωγές της σε περισσότερες από 20 χώρες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τη θυγατρική της Zito Luks, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 110,43 εκατ. ευρώ, αντί 113,43 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 2,6% σε ποσοστό ή 3 εκατ. ευρώ σε αξία. Οι πωλήσεις προϊόντων της απέφεραν 104,61 εκατ. ευρώ (94,7% των συνολικών πωλήσεων), ενώ τα υπόλοιπα 5,82 εκατ. ευρώ (5,3% των πωλήσεων) προήλθαν από εμπορεύματα και λοιπά αποθέματα. Τα βιομηχανικά έσοδα παρουσίασαν μείωση 3,9% (-4,28 εκατ. ευρώ), ενώ οι πωλήσεις της Zito Luks σημείωσαν αύξηση 3% και ανήλθαν σε 18,22 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος παρουσίασε μεικτά κέρδη 41,40 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 43,76 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 5,4% (-2,36 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το μεικτό του περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες (από το 38,6% το 2016 στο 37,5% το 2017), κυρίως λόγω των έντονα ανταγωνιστικών πιέσεων και της πτώσης των τιμών στην κατηγορία του συσκευασμένου ψωμιού στα ράφια των λιανεμπορικών αλυσίδων.

Ωστόσο, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,52 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 5,85 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 28,6% (+1,67 εκατ. ευρώ), καθώς η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί με 2,39 εκατ. ευρώ, ως έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα διάθεσης, για τη διαγραφή ισόποσων εμπορικών απαιτήσεων από την πτωχευμένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος».

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,1%, έναντι 3,9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 2,9%.

Τα τελικά αποτελέσματά του συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 6,42 εκατ. ευρώ (6,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 3,53 εκατ. ευρώ (4,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Ευνοήθηκαν από έσοδα από συγγενείς εταιρείες 0,11 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2016). Επίσης, από θετικές συναλλαγματικές διαφορές 0,39 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ το 2016).

Οι προβλέψεις για εμπορικούς και λοιπούς κινδύνους επιβάρυναν τη χρήση 2017 με 0,81 εκατ. ευρώ, έναντι 3,01 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016. Επίσης, οι ζημιές απομείωσης παγίων ήταν ύψους 0,46 εκατ. ευρώ τη χρήση 2017, έναντι 0,24 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Για τους λόγους αυτούς τα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2,71 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων ζημιών 3,90 εκατ. ευρώ το 2016 (+30,5% ή +1,19 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας οι ζημιές των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 2,57 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,46 εκατ. ευρώ το 2016 (-4,3% ή -0,11 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, το αποτέλεσμα του ομίλου προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη ύψους 3,71 εκατ. ευρώ, έναντι 2,12 εκατ. ευρώ το 2016 (+75% ή +1,59 εκατ. ευρώ).

Για πρώτη φορά, έπειτα από αρκετά χρόνια, η θυγατρική Zito Luks εμφάνισε θετικά αποτελέσματα προ φόρων (0,03 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβάνοντας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες και μη λειτουργικά πάγια 0,58 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα του ομίλου τη χρήση 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα αναπόσβεστα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2017 ήταν ύψους 82,30 εκατ. ευρώ, έναντι 82,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, παρά τις αποσβέσεις της χρήσης. Για αγορές παγίων η εταιρεία και η θυγατρική της το 2017 διέθεσαν 4,57 εκατ. ευρώ, έναντι 4,34 εκατ. ευρώ το 2016, όταν τέθηκε σε λειτουργία νέο κέντρο διανομής του ομίλου στο Πικέρμι Αττικής, με επένδυση 2,30 εκατ. ευρώ. Οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν ποσό 2,71 εκατ. ευρώ του συνόλου των παγίων του. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,39 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων.

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 48,04 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,3% (-3,79 εκατ. ευρώ), οι οποίες σε ποσοστό 60,2% ήταν μακροπρόθεσμες. Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (33,63 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,10 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (51,73 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας επιδείνωση της ρευστότητάς του. Ωστόσο, οι απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις του συμπεριελάμβαναν δάνειο 5 εκατ. ευρώ αόριστης διάρκειας, το οποίο ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και δεν θα καταστεί απαιτητό, ενώ τον Μάρτιο του 2018 η επιχείρηση αποφάσισε και προώθησε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 9 εκατ. ευρώ για τη μετατροπή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο. Οι συνολικές, δανειακές και μη δανειακές οφειλές και προβλέψεις του περιορίστηκαν σε 91,64 εκατ. ευρώ, καθώς μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,9% (-1,76 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 7,05 εκατ. ευρώ (8,45 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Επί ακινήτων του υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης ποσού 37,44 εκατ. ευρώ για δάνεια της μητρικής, για την εξασφάλιση των οποίων είχαν ενεχυριαστεί οι κατεχόμενες μετοχές της Μόρνος, καθώς και ποσού 11,09 εκατ. ευρώ για δάνεια της θυγατρικής, για την εξασφάλιση των οποίων είχαν προσημειωθεί και ενεχυριαστεί και αποθέματά της αξίας 0,85 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων μετόχων μειοψηφίας, είχαν μειωθεί σε 55,28 εκατ. ευρώ (57,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 37,6% (38,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 146,92 εκατ. ευρώ (151,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Ενσωμάτωναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων 47,92 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο την Ελένη Κυρ. Φιλίππου, αντιπρόεδρο τον Ιω. Γ. Κουμάνταρο, διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημοσθ. Α. Ραμαντάνη και οικονομική διευθύντρια τη Χριστίνα - Αγγέλα Παπανδρέου. Το 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχόλησε κατά μέσον όρο 1.194 εργαζόμενους, έναντι 1.176 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 23,84 εκατ. ευρώ, έναντι 24,94 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,83 εκατ. ευρώ, έναντι 0,93 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 6.300 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η μητρική εταιρεία ELBISCO το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 861 εργαζόμενους, έναντι 826 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 21,43 εκατ. ευρώ, έναντι 22,50 εκατ. ευρώ το 2016.

Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 94,04 εκατ. ευρώ (-3,6% ή -3,55 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016), ίσες προς το 85,15% των ενοποιημένων πωλήσεών της. Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,15 εκατ. ευρώ (+41,7% σε σύγκριση με το 2016), ζημιές προ φόρων 2,895 εκατ. ευρώ (+31,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 2,69 εκατ. ευρώ (+1,8%), καθώς η χρήση 2016 είχε ευνοηθεί από αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα. Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της συρρικνώθηκε σε 37,5%, από 38,7% έναν χρόνο πριν, κατά 1,2 εκατοστιαίες μονάδες. Το 93,8% των εσόδων της (88,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 6,2% (5,83 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και αποθέματα. Αποτίμησε εκ νέου τις συμμετοχές σε θυγατρικές σε 5,47 εκατ. ευρώ και τις λοιπές συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε 4,34 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση δηλώνει αισιόδοξη ότι η νέα επένδυση που υλοποίησε θα ενισχύσει τη θέση της στην αγορά φρυγανιάς, καθώς και την αποδοτικότητά της, όπως επίσης ότι το νέο κέντρο διανομής που κατασκεύασε το 2016 θα αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Το 2017 παρουσίασε στην αγορά νέα αρτοσκευάσματά της, μεταξύ άλλων για burger και sandwich, με τα σήματα «Elite» και «Κρις Κρις», συνεχίζοντας να αναπτύσσει νέα προϊόντα. Εστιάζει το 2018 στη δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και προσαρμοσμένων στις ευαίσθητες τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Οι δαπάνες προώθησης, διαφήμισης και διανομής των προϊόντων της απορρόφησαν το 2017 το ποσό των 20,53 εκατ. ευρώ, έναντι 21,96 εκατ. ευρώ το 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ELBISCO

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS