inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Δικαστική προστασία εξασφάλισε η πελοποννησιακή εταιρεία Πανταζής ΦρούταΚοντά σε επίλυση των οξύτατων χρηματοοικονομικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει, φαίνεται ότι βρίσκεται η εταιρεία Πανταζής Φρούτα, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες επιχειρήσεις διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας οπωροκηπευτικών της Πελοποννήσου.

Τον περασμένο Ιούλιο το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκανε δεκτή αίτησή της και απαγόρευσε κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας από τη ΔΕΗ της μεταξύ τους σύμβασης συνεργασίας, εν αναμονή πρότασης συμφωνίας εξυγίανσής της με τους πιστωτές της Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank για επικύρωσή της από το δικαστήριο, βάσει του άρθρου 106β του ν. 3588/2007. Είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση του ιδίου δικαστηρίου τον περασμένο Φεβρουάριο. Η αναμενόμενη συμφωνία θα αφορά το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας και τη μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους του σε βραχυπρόθεσμο.

Το 2017, εν τω μεταξύ, η επιχείρηση προχώρησε σε έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού 5,71 εκατ. ευρώ και διάρκειας ως το 2023, καθώς και σε μετατροπή υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανεισμού και κεφαλαίου κίνησης συνολικού ποσού 2,37 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο, με ευνοϊκότερα επιτόκια, διάρκειας ως το 2023.

Η επιχείρηση εφοδιάζει γνωστές ελληνικές και διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες και πραγματοποιεί εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων, με το σήμα της, σε 34 χώρες σε τρεις ηπείρους.

Η Πανταζής Φρούτα συστάθηκε το 1995 με τη σημερινή νομική μορφή της, αποτελώντας συνέχεια εμπορικών δραστηριοτήτων των ιδρυτών της στον τομέα των οπωροκηπευτικών από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Εδρεύει στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά και έχει τις κύριες εγκαταστάσεις της στα Λεχαινά του νομού Ηλείας, στο ύψος του 57ου χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου. Με τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει είναι σε θέση, όπως αναφέρει, να συσκευάζει και να τυποποιεί άνω των 100.000 τόνων ελληνικά οπωροκηπευτικά ετησίως. Εχει εφοδιαστεί με 3 γραμμές διαλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης εσπεριδοειδών, 3 συσκευασίας κουπακιών φράουλας σε flow-pack με παλετοποιητή, 2 συσκευασίας σταφυλιού, μία διαλογής και συσκευασίας πατάτας, μία διαλογής κρεμμυδιού, 2 διαλογής και ταξινόμησης καρπουζιών και πεπονιών, μία ταξινόμησης και συσκευασίας τομάτας, μία για ταξινόμηση και συσκευασία τομάτας, μήλων και ακτινιδίων και μία για διαλογή και συσκευασία λαχανικών.

Οι γραμμές παραγωγής είναι στην πλειονότητά τους ηλεκτρονικές, συμπληρώνονται από μηχανές διαμόρφωσης χαρτοκιβωτίων και εξασφαλίζουν, υπό κανονικές συνθήκες, τη διαλογή, τυποποίηση και συσκευασία περισσότερων από 80.000 τόνους 54 διαφορετικών οπωροκηπευτικών ετησίως, που διατίθενται κυρίως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και στις ΗΠΑ και τον Καναδά, εξασφαλίζοντας από αυτές περί το 80% των ετήσιων εσόδων της. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν 16.205 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 46.875 τ.μ. και περιλαμβάνουν, ακόμη, 21 ψυκτικούς θαλάμους επιφάνειας 2.450 τ.μ.

Στην κατοχή της επιχείρησης, που προσφέρει και υπηρεσίες logistics οπωροκπευτικών, είναι επίσης 500 στρέμματα πιστοποιημένων καλλιεργειών, κυρίως φράουλας, στον νομό Ηλείας, καθώς και οικόπεδα 145.485 τ.μ. στις περιοχές Κουτσογιανέικα, Μποντέικα, Καλαμιά και Δουνέικα του νομού Ηλείας. Τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά διατίθενται με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Επιμελητηρίου Ηλείας.

Το 2017, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 13,41 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 35,9% ή 7,515 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016, όταν οι πωλήσεις της ήταν της τάξεως των 20,92 εκατ. ευρώ. Η αδυναμία χρηματοδότησης της προμήθειας οπωροκηπευτικών, σε συνδυασμό με τον παγετό που έπληξε την περιοχή το πρώτο τρίμηνο του 2017, οδήγησαν σε σημαντική απώλεια εργασιών και πωλήσεων.

Το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 10,6%, από 11,9% το 2016, με συνέπεια τα μεικτά της κέρδη να υποχωρήσουν σε 1,42 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 43% ή 1,075 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτού, τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,70 εκατ. ευρώ το 2016, δυσμενέστερα κατά 0,77 εκατ. ευρώ, καθώς μάλιστα συμπεριέλαβαν προβλέψεις 0,30 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, αν και ωφελήθηκαν με έκτακτα έσοδα 0,22 εκατ. ευρώ από διαφορά αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,70 εκατ. ευρώ (επίσης 0,70 εκατ. ευρώ το 2016) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,58 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2016).

Το αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων ήταν ζημιές 1,29 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,69 εκατ. ευρώ το 2016 (-87,4% ή -0,60 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 1,17 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,68 εκατ. ευρώ το 2016 (-70,5% ή -0,48 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές ύψους 0,595 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία υιοθέτησε για πρώτη φορά την τελευταία χρήση. Για τον λόγο αυτό η επιχείρηση προχώρησε σε ολική σχεδόν επαναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016.

Η εταιρεία στις 31.12.2017 βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 13,58 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 3,1% (+0,41 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 40,7% βραχυπρόθεσμες. Είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,14 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 6,51 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (15,65 εκατ. ευρώ). Επί περιουσιακών στοιχείων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ποσού 11,93 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,12 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 4,4% (-1,22 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν σε 26,71 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν κατά 58,6% βραχυπρόθεσμες. Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση από βασικά διοικητικά στελέχη, καθώς και απαίτηση από λοιπά συνδεδεμένα μέρη συνολικού ποσού άνω των 2,7 εκατ. ευρώ, που έχει θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920 και για τις οποίες ο βασικός μέτοχος της επιχείρησης έχει παράσχει έγγραφη εγγύηση ότι θα διευθετηθούν, μεταξύ άλλων και με μεταβίβαση θερμοκηπιακού εξοπλισμού στην εταιρεία. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν λογιστεί προβλέψεις ζημιών 1,15 εκατ. ευρώ για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις. Εξάλλου, στις 31.12.2017 υπήρχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από επιταγές ποσού 1,83 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαιά της, παρά το γεγονός ότι είχαν προσαυξηθεί με ποσό 1,11 εκατ. ευρώ από διαφορά εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων, είχαν περιοριστεί σε μόλις 0,84 εκατ. ευρώ (0,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 3% (3,1% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 27,54 εκατ. ευρώ (28,825 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), λόγω συσσώρευσης ζημιών ύψους 7,79 εκατ. ευρώ κατά τα τελευταία χρόνια. Συνέτρεχαν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 13,24 εκατ. ευρώ, έναντι 12,14 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, μετά από επανεκτίμηση της αξίας τους. Οι πάγιες επενδύσεις της το 2017 απορρόφησαν 0,26 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη της το 2016 ήταν 0,01 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 1,63 εκατ. ευρώ, που αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Γ. Πανταζή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 46 εργαζόμενους, έναντι 68 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,91 εκατ. ευρώ το 2016, λόγω αυξημένων λοιπών παροχών.

Δηλώνει ότι εστιάζει την προσοχή της, σε λειτουργικό επίπεδο, στην εξασφάλιση υψηλών πωλήσεων στο εξωτερικό, στη μείωση των δαπανών της και στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών, προσδοκώντας ότι σταδιακά έως το 2020 θα επανακτήσει τον κύκλο εργασιών που απώλεσε το 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ

www.inr.gr, 22 Αυγούστου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS