inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η ιαπωνική JTI ανασυντάσσει τη θρακική καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠΑναδιάρθρωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της και μεταφορά του από το τμήμα υψηλής τιμής ανά πακέτο στο τμήμα μεσαίας-χαμηλής τιμής ανά πακέτο προώθησε το 2017 η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, σε μια προσπάθεια να παραμείνει ανταγωνιστική στα επίπεδα λιανικών τιμών που διαμορφώθηκαν στην αγορά μετά τη νέα αύξηση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων.

Ωστόσο, δεν απέφυγε την καταγραφή υψηλών ζημιών, λόγω έκτακτων δαπανών, ούτε την κάμψη των πωλήσεών της, καθώς συρρικνώθηκαν οι εξαγωγές της.

Ενώ το 2016 είχε λανσάρει στην αγορά τα σήματα «GR 100 Grey & White», «GR XS Blue & White», «Senator 100 Κασετίνα» και «Senator RC Black & Beige», η επιχείρηση με νέα διαφημιστική καμπάνια για την ενίσχυση της εικόνας και των προϊόντων της προώθησε έντονα το νέο προϊόν της «Cooper Jack», επιχειρώντας να ενισχύσει την πορεία των πωλήσεών της στην εγχώρια αγορά και να εξασφαλίσει βιώσιμο μερίδιο αγοράς. Η προσπάθειά της αυτή στέφθηκε από μερική επιτυχία, καθώς αύξησε σημαντικά τις εγχώριες πωλήσεις της.

Η επιχείρηση διανύει πλέον φάση ολικής αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της, μετά την ένταξή της στον ιαπωνικής πατρότητας διεθνή όμιλο καπνικών προϊόντων Japan Tobacco Inc. (JTI). Η μεταβίβαση της ΣΕΚΑΠ από τον όμιλο του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη στη JTI ολοκληρώθηκε τις 31 Ιουλίου και πλέον ο νέος ιδιοκτήτης προωθεί, όπως έχει ανακοινώσει, την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος ύψους 4 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ για την προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στις νέες, αυστηρότερες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών για την παραγωγή και διάθεση τσιγάρων, με σκοπό, προφανώς, τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας και την αξιοποίησή της για την κάλυψη αναγκών του διεθνούς ομίλου.

Η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία Ελλάδος (ΣΕΚΑΠ) ιδρύθηκε το 1975. Ανήκε σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και την πρώην Αγροτική Τράπεζα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013, οπότε ποσοστό 84,5% των μετοχών της περιήλθε στην εταιρεία Donskoy Tabac του επιχειρηματία Ι. Σαββίδη, που εδρεύει στο Ροστόφ της Ρωσίας, ενώ το 2017 οι μετοχές της επιχείρησης είχαν περιέλθει στη συγγενική ρωσική συμμετοχική εταιρεία του ιδίου επιχειρηματία Agrocom. Η JTI εξαγόρασε, ως γνωστόν, ολόκληρο τον όμιλο καπνικών επιχειρήσεων του Ι. Σαββίδη, που περιελάμβανε κυρίως βιομηχανίες καπνικών προϊόντων στη Ρωσία.

Η ΣΕΚΑΠ εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη, στο ύψος του 6ου χλμ. της οδού Ξάνθης - Καβάλας. Ασχολείται με τη βιομηχανοποίηση καπνών και την παραγωγή και διάθεση τσιγάρων, κομμένου καπνού και φίλτρων τσιγάρων. Είναι κάτοχος οικοπέδων 122.000 τ.μ. στον νομό Ξάνθης. Μέχρι τον περασμένο Αύγουστο ήλεγχε την εταιρεία Α&Β Ανάπτυξη Ακινήτων, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, είναι κάτοχος ακινήτων και ήδη μεταβιβάστηκε σε εταιρεία του ομίλου Ι. Σαββίδη. Λειτουργεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει τα προϊόντα της στην εγχώρια αγορά μέσω ενός μεταπωλητή-διανομέα. Το 2014 είχε απορροφήσει τη θυγατρική εταιρεία παραγωγής εμποτισμένου ενεργού άνθρακα ΒΙΟ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ξάνθης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Επί σειράν ετών αντλούσε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από εξαγωγές που πραγματοποιούσε, κυρίως, σε παραδοσιακές αγορές της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και στις χώρες Βόρεια Κορέα, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ρωσία, Τουρκμενιστάν, καθώς και στην περιοχή του Κοσσόβου, με παραδοσιακά σήματά της και τα νεότερα σήματα «Arista», «Sekap Premium Gold», «Brooks». Επίσης, κατόπιν αδείας της προηγούμενης μετόχου της εταιρείας Donskoy Tabac χρησιμοποιούσε και τα δικά της σήματα «Aroma Rich», «Continent», «Nasha Marka», «Kiss Slims», «Play Hit», «Asmalof» και «Armada». Επιπροσθέτως, παράγει τσιγάρα και με σήματα ξένων πελατών της.

Οι σειρές των τσιγάρων που διαθέτει στην εγχώρια αγορά φέρουν κυρίως τα σήματα «BF», «Cooper», «GR International», «Brooks» και «Jet Set». Εκτός των τσιγάρων, παράγει και διαθέτει στην Ελλάδα σακουλάκια κομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και κομμένο καπνό σε συσκευασίες των 500 gr.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, η επιχείρηση της Ξάνθης το 2017, από κοινού με την ήδη μεταβιβασθείσα θυγατρική Α&Β Ανάπτυξη Ακινήτων, κατέγραψε πωλήσεις 19,04 εκατ. ευρώ, έναντι 20,64 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένες κατά 7,8% ή 1,60 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση. Παρουσίασε μεικτά κέρδη 1,68 εκατ. ευρώ (-27,1% σε σύγκριση με το 2016), ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,24 εκατ. ευρώ (κέρδη 3,24 εκατ. ευρώ το 2016), ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 5,075 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,32 εκατ. ευρώ το 2016) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ζημιές 4,29 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,03 εκατ. ευρώ το 2016 (-4,26 εκατ. ευρώ).

Το 58,2% των εσόδων της (11,08 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 41,8% (7,96 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές. Οι εξαγωγές της μειώθηκαν κατά 39,6% (-5,22 εκατ. ευρώ), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 48,5% (+3,62 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 18% των εσόδων της (3,42 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της επιχείρησης συρρικνώθηκε κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 8,8%, από 11,2% το 2016).

Το 2017 η επιχείρηση επιβαρύνθηκε με έκτακτα έξοδα και ζημιές ύψους 3,81 εκατ. ευρώ, που οδήγησαν στην καταγραφή υψηλών ζημιών. Αντιθέτως, το 2016 η εταιρεία είχε επωφεληθεί από αυξημένα κατά 1,40 εκατ. ευρώ λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, ύψους 2,30 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κατά κύριο λόγο αναστροφή/διόρθωση πρόβλεψης απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων 1,60 εκατ. ευρώ και θετικές συναλλαγματικές διαφορές.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν το 2017 με αποσβέσεις 2,63 εκατ. ευρώ (2,83 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,34 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είχαν περιοριστεί σε 28,92 εκατ. ευρώ (33,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 57,2% (58% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 50,52 εκατ. ευρώ (57,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις του ανέρχονταν σε 21,60 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 10,2% (-2,44 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (22,81 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,59 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών του (14,22 εκατ. ευρώ).

Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της μητρικής εταιρείας συμπεριλαμβάνονταν ομολογίες αξίας 0,10 εκατ. ευρώ της ποδοσφαιρικής εταιρείας ΠΑΟΚ, οι οποίες εκποιήθηκαν το 2018.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν η μητρική καπνοβιομηχανία και η μεταβιβασθείσα θυγατρική εκμετάλλευσης ακινήτων. Δεν συμμετείχαν οι αδρανείς εταιρείες Golden Filter (μερίδιο συμμετοχής 48%), BF Action (96%) και Sekap & Diana (96%), δεδομένου ότι η πρώτη αποφασίστηκε να λυθεί, η δεύτερη ευρίσκεται από το 2012 σε στάδιο εκκαθάρισης, ενώ η τρίτη, που ήταν ιδιοκτήτης εργοστασίου στη Σταυρούπολη της Ρωσίας, μεταβιβάστηκε σε τρίτους από τον γενικό διευθυντής της κάτω από ανεξιχνίαστες συνθήκες και έχουν αποβεί άκαρπες, όπως έχει αναφερθεί, διάφορες νομικές ενέργειες για την ανάκτηση της κυριότητάς της.

Η μητρική καπνοβιομηχανική εταιρεία ΣΕΚΑΠ το 2017, ολοκληρώνοντας την 41η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, κατέγραψε έσοδα αντίστοιχα με τα ενοποιημένα, ύψους 19,04 εκατ. ευρώ (-7,8% σε σύγκριση με το 2016), ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,98 εκατ. ευρώ (κέρδη 3,32 εκατ. ευρώ το 2016), ζημιές προ φόρων 4,77 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,19 εκατ. ευρώ το 2016) και μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έξοδα και έσοδα ζημιές 3,96 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,12 εκατ. ευρώ λόγω αναβαλλόμενων φόρων το 2016 (-4,08 εκατ. ευρώ).

Μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Az. S. Kozhakhmetov και αντιπρόεδρο τον Ηλ. Α. Ασημακόπουλο. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 177 εργαζόμενους, έναντι 178 τις 31.12.2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,65 εκατ. ευρώ, έναντι 4,44 εκατ. ευρώ το 2016.

Στις αρχές του 2016 είχε επιδοθεί στην εταιρεία καταλογιστική πράξη της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ξάνθης με δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και πολλαπλά τέλη συνολικού ύψους 38,23 εκατ. ευρώ, ως αστικά συνυπεύθυνη για εξαγωγές τσιγάρων το 2009 κατά παράβαση τελωνειακών διατάξεων του ν. 2960/2001. Συγχρόνως, το Τελωνείο είχε εγγράψει υποθήκη επί παγίων της ποσού 38,23 εκατ. ευρώ. Προσφυγή της εταιρείας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής εκδικάστηκε τον Απρίλιο του 2017 και είχε ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης των τελωνειακών αρχών. Εναντίον σχετικών αποφάσεων για δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και πολλαπλά τέλη συνολικού ύψους 43,96 εκατ. ευρώ η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία αναμένεται να εξεταστεί στις 10 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Ποσό 1,91 εκατ. ευρώ αφορά υπόθεση του 2015.

Στον αντίποδα, η επιχείρηση με αγωγή της διεκδικεί από το Ελληνικό Δημόσιο ποσό 3,59 εκατ. ευρώ για προβλεπόμενες από νόμους επιδοτήσεις που, όπως υποστηρίζει, δεν της έχουν αποδοθεί.

Η καπνοβιομηχανία ανήκει πλέον στην αλλοδαπή εταιρεία JT International Holdings BV του ομώνυμου διεθνούς ομίλου, ο οποίος ανήκει σε ποσοστό 33% στο Ιαπωνικό Δημόσιο, δραστηριοποιείται σε 120 χώρες απασχολώντας 60.000 εργαζόμενους και κατέχει στην ελληνική αγορά τσιγάρων μερίδιο της τάξεως του 22,7%, εισάγοντας και διακινώντας μέσω θυγατρικής της τσιγάρα με τα σήματα «Camel», «Winston» και «Old Holborn», καθώς και το ηλεκτρονικό τσιγάρο «Logic». Το μερίδιο της ΣΕΚΑΠ στην ελληνική αγορά τσιγάρων υπολογίζεται σε 3%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΕΚΑΠ

www.inr.gr, 4 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS