inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συρρίκνωση κερδοφορίας το 2018 προβλέπει η εταιρεία δοχείων αλουμινίου Crown Hellas CanΠτώση των πωλήσεων και συρρικνωμένη κερδοφορία αναμένει για το σύνολο της χρήσης 2018 η Crown Hellas Can, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία μεταλλικών ειδών συσκευασίας για τις εταιρείες παραγωγής ποτών και επεξεργασίας φρούτων, η οποία αποτελεί θυγατρική του αμερικανικού ομίλου Crown Holdings και μέχρι το 2012 ήταν εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Σε πρώτη φάση, το 1965, η επιχείρηση ανήκε στους πολυεθνικούς ομίλους εταιρειών Metal Box (Αγγλία), Continental Can (ΗΠΑ) και Carnaud (Γαλλία) και στις τράπεζες ΕΤΒΑ και Εθνική Τράπεζα. Κατασκεύασε εργοστάσια στην Κρύα Βρύση Κορινθίας το 1965 και στη ΒΙ.ΠΕ. της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη το 1969. Το 1999 απέκτησε και απορρόφησε την ομοειδή βιομηχανία Alucanco και από τότε διαθέτει τρίτη παραγωγική μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Αγίου Στεφάνου Πατρών στον νομό Αχαΐας. Εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και το σύνολο των μετοχών της ανήκει στην εταιρεία εξωτερικού Societe de Participations CarnaudMetalbox SAS, θυγατρική του ομίλου Crown Holdings που εδρεύει στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Το εργοστάσιο της εταιρείας στην Κόρινθο παράγει δοχεία και άκρα, ενώ το εργοστάσιο της Πάτρας μόνο δοχεία για τη συσκευασία μπύρας και αναψυκτικών. Τα δοχεία που παράγονται είναι τύπου «δύο τεμαχίων» (two piece). Η κύρια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στα δύο αυτά εργοστάσια είναι το αλουμίνιο. Επιπλέον, στο εργοστάσιο Κορίνθου λειτουργεί μονάδα παραγωγής δοχείων ειδικής διαμόρφωσης (shaped cans), σε συνεργασία με μεγάλο πελάτη της εταιρείας. Το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης παράγει δοχεία για τη συσκευασία τροφίμων (φρούτων, τομάτας και έτοιμων φαγητών).

Η CROWN HELLAS CAN το 2017 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 166,22 εκατ. ευρώ, που είναι αυξημένες σε σχέση με εκείνες του 2016 κατά 8,6% (+13,18 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, κατέγραψε αυξημένα κατά 9,7% μεικτά κέρδη ύψους 12,35 εκατ. ευρώ και ενισχυμένη λειτουργική αποδοτικότητα. Συγκεκριμένα, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,27 εκατ. ευρώ (ή 6,87 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων αποσβέσεων επιχορηγήσεων), αυξημένα κατά 19% ή 1,16 εκατ. ευρώ σε αξία. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 4,52 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,4% ή 0,70 εκατ. ευρώ σε αξία, καθώς η χρήση 2017 επιβαρύνθηκε με υψηλότερες αποσβέσεις, λόγω νέων επενδύσεων.

Τα τελικά αποτελέσματα του έτους 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,75 εκατ. ευρώ (2,29 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,33 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2016), καθώς η επιχείρηση μείωσε τον δανεισμό της από συνδεδεμένη εταιρεία.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με σημαντικού ύψους royalties και έξοδα διοικητικής υποστήριξης, υπέρ του αμερικανικού ομίλου.

Ακόμη, επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις 0,24 εκατ. ευρώ για επισφαλή πελάτη και κόστος απαξίωσης παλαιού εξοπλισμού 0,40 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της βιομηχανίας προ φόρων ήταν κέρδη 4,20 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,34 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 25,8% (+0,86 εκατ. ευρώ). Επίσης, το τελικό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,99 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,36 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 26,5% (+0,63 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης το 2017 προήλθε από αυξημένα κατά 5,2% έσοδα πωλήσεων δοχείων μπίρας και αναψυκτικών και την παράλληλη αύξηση κατά 18,8% των εσόδων πωλήσεων δοχείων τροφίμων, σε συνθήκες διεύρυνσης του όγκου των πωλήσεων και ανοδικών τιμών του αλουμινίου. Οι εγχώριες πωλήσεων δοχείων μπίρας και αναψυκτικών μειώθηκαν κατά 10%, λόγω μεταφοράς μέρους της παραγωγής μεγάλου πελάτη σε άλλη χώρα, ενώ οι ανάλογες πωλήσεις σε ανεξάρτητους πελάτες και συνδεδεμένες εταιρείες του εξωτερικού αυξήθηκαν σημαντικά.

Το 84,2% των εσόδων της (139,94 εκατ. ευρώ) προήλθε από δικά της προϊόντα και το υπόλοιπο 15,8% (26,28 εκατ. ευρώ) από εισαγόμενα ομοειδή προϊόντα για την κάλυψη αναγκών πελατών της, από έσοδα φασόν και διάθεση λοιπών αποθεμάτων. Οι πωλήσεις της προς συνδεδεμένα μέρη στη διεθνή αγορά ήταν ύψους 51,49 εκατ. ευρώ (31% των συνολικών).

Στην ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας της συνέβαλαν, προφανώς, τα οφέλη παραγωγικότητας που επέφεραν οι σημαντικές επενδύσεις ύψους 24,70 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε την τελευταία πενταετία. Οι επενδύσεις ωστόσο αυτές δεν φαίνεται να προέβλεψαν τη μεταστροφή πελατών της εταιρείας σε δοχεία συγκεκριμένου τύπου. Η αδυναμία της προς το παρόν να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη ζήτηση, σε συνδυασμό με μείωση της ζήτησης για δοχεία συσκευασίας τομάτας και καφέ, είναι οι λόγοι για τους οποίους το 2018 αναμένει μείωση των πωλήσεών της και συρρίκνωση της κερδοφορίας της.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014. Η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016.

Η Crown Hellas Can εισέπραξε εντός του 2017 για πάγιες επενδύσεις της επιχορηγήσεις 1,26 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικού ποσού προβλεπόμενων επιχορηγήσεων 4,42 εκατ. ευρώ για τις επενδύσεις που υλοποίησε τα τελευταία χρόνια.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 30,87 εκατ. ευρώ, έναντι 32,50 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 3,64 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 115,68 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 130,26 εκατ. ευρώ (127,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 72,6% (71,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 179,58 εκατ. ευρώ (178 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Ο συνολικός δανεισμός της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 3,22 εκατ. ευρώ (3,86 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016), σε ποσοστό 80,1% μακροπρόθεσμος και μειωμένος κατά 16,6% (-0,64 εκατ. ευρώ). Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (59,30 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 29,50 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις κάθε είδους βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (29,80 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμά και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 26,15 εκατ. ευρώ έναντι 20,68 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Οι συνολικές, πάσης φύσεως υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 42,24 εκατ. ευρώ, έναντι 50,55 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 16,4% (-8,31 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Andrea Vavassori και οικονομική διευθύντρια την Αγγελική Α. Νικάκη. Ελέγχει ομοειδή βιομηχανική θυγατρική εταιρεία στην Ισπανία.

Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 399 εργαζομένους, έναντι 398 το 2016. Για τις δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές στο διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό της προσωπικό, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις διέθεσε 22,95 εκατ. ευρώ, έναντι 22,87 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών δαπάνησε 1,16 εκατ. ευρώ (1,54 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 18.220 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 10.525 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δεν υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από κοινού με την ισπανική βιομηχανική θυγατρική της, για τον έλεγχο της οποίας έχει δαπανήσει 79,98 εκατ. ευρώ.

Εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην παραγωγή και προώθηση νέων μεγεθών δοχείων συνδυασμένων με νέα σχήματα και με άκρα εξελιγμένης τεχνολογίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CROWN HELLAS CAN

www.inr.gr, 10 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS