inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδισε 2 εκατ. ευρώ, το 2017, η βιομηχανία παγωτών Torre Η. ΓκλατζούνηςΑύξηση πωλήσεων για έβδομο συνεχόμενο έτος, έστω οριακή και προερχόμενη από τον εμπορικό κλάδο της, κατέγραψε το 2017 η μακεδονική εταιρεία παραγωγής παγωτών, τυποποίησης κατεψυγμένων λαχανικών και εμπορίας γαλακτοκομικών και άλλων ειδών διατροφής Torre Ηλίας Γκλατζούνης.

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Α.Ε. τον Ιανουάριο του 1990. Προϋπήρχε με άλλη εταιρική μορφή από το 1975. Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Νέα Σάντα Γαλλικού του νομού Κιλκίς. Φέρει τον διακριτικό τίτλο Torre - Cooperlat. Το 1999 έγινε μέλος του ιταλικού συνεταιρισιτικού ομίλου Gruppo Fattorie Italia - Cooperlat, εξασφαλίζοντας διανομή των προϊόντων της ευρύτερα στα Βαλκάνια. Διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κλικίς.

Παράγει παγωτά όλων των τύπων, κατεψυγμένα λαχανικά, σιρόπια επικάλυψης παγωτών και φυσικές γρανίτες φράουλας και λεμονιού σε μορφή χυμού για ίδιο λογαριασμό και για αλυσίδες σουπερμάρκετ εντός και εκτός τής χώρας. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται προϊόντα γάλακτος, φυτικές κρέμες, κρέμα καραμελέ, καφέ, άλλα ροφήματα, σοκολατάκια, μαργαρίνες, κονσέρβες κρέατος, φοινικέλαιο και άλλα προϊόντα των ιταλικών συνεταιριστικών εργοστασίων Cooperlat. Επίσης, διαθέτει καταψύκτες για παγωτά, μηχανές καφέ και γρανιτιέρες. Το μεγαλύτερο μέρος των παγωτών της αφορά οικογενειακές συσκευασίες και τυποποιημένα παγωτά σε συσκευασία τύπου multipack για ελληνικές λιανεμπορικές αλυσίδες. Τα επώνυμα παγωτά της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Grosso», «Cool», «Rotonda» και «Paradiso».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του Κιλκίς το 2017, ολοκληρώνοντας την 27η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 22,86 εκατ. ευρώ (+0,3% ή +0,06 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 5,96 εκατ. ευρώ (-11,1% ή -0,75 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,36 εκατ. ευρώ (-17,7% ή -0,72 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,81 εκατ. ευρώ (-20,9% ή -0,74 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 2,80 εκατ. ευρώ (-19,8% ή -0,69 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 12,3% των πωλήσεων και το 12,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,96 εκατ. ευρώ (-23,3% ή -0,605 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, εντός του 2017 καταβλήθηκαν σε μέλη της διοίκησης της εταιρείας αμοιβές 0,64 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016, που δεν καταχωρήθηκαν σε λογαριασμούς εξόδων, με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα.

Το 42,3% των εσόδων της επιχείρησης (9,67 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 57,7% (13,19 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα, πρώτες ύλες και λοιπά αποθέματα και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 5,5% (-0,56 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της αποδυναμώθηκε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 26,1%, από 29,4% το 2016). Αν και μειώθηκαν τόσο τα έκτακτα έσοδα όσο και τα έκτακτα έξοδα, η κερδοφορία της ευνοήθηκε από κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ από τη ρευστοποίηση παγίων.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,545 εκατ. ευρώ (0,525 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,03 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,35 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 12,6%, έναντι 16,7% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 9,2%.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (21,29 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,06 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (3,23 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας θα έπρεπε να ήταν κατά 0,35 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 11,50 εκατ. ευρώ (11,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), σε ποσοστό 63% κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού.

Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,43 εκατ. ευρώ, έναντι 1,05 εκατ. ευρώ το 2016. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,05 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Ηλ. Γκλατζούνη και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Ηλ. Γκλατζούνη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 93 εργαζόμενους, έναντι 92 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,03 εκατ. ευρώ, έναντι 1,96 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,48 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016 και διαθέτει αντίστοιχες αμοιβές 0,80 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2017. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 36.095 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 30.150 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: TORRE Η. ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ

www.inr.gr, 10 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS