inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά η βιομηχανία γύρου Ελβίδα ΤρόφιμαΗ εμπορική επέκταση στην ελληνική επαρχία και τον ελληνικό νησιωτικό χώρο, σε συνδυασμό με την παραγωγή βελτιωμένων ποιοτικά νέων προϊόντων σύμφωνα με τις δυνατότητες που δημιούργησαν οι επενδύσεις της, συνέθεταν τους άξονες της επιχειρηματικής πολιτικής που υλοποίησε το 2017 η βιομηχανία γύρου και κρεατοσκευασμάτων Ελβίδα Τρόφιμα. Οι ίδιοι στόχοι συνθέτουν και τη στρατηγική της, με στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου της στην αγορά, το 2018

Η επιχείρηση φέρει τον διακριτικό και εμπορικό τίτλο «Ελληνικός Γύρος». Επεξεργάζεται κρέατα και παράγει γύρο και σειρά κρεατοσκευασμάτων, που περιλαμβάνει σουβλάκια, μπιφτέκια, σουτζουκάκια και κοτομπουκιές. Επίσης, διαθέτει σειρά ψημένων προϊόντων και έτοιμων φαγητών με το σήμα «Nosti Most». Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων κρεατοσκευασμάτων, το οποίο το 2017, όπως και το 2016, επικεντρώθηκε στην ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων.

Αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τα ελληνικά ψητοπωλεία. Διακινεί προϊόντα της, επίσης, σε καφετέριες, σνακ μπαρ και εστιατόρια. Προβάλλει ως «το Νο 1 brand του ελληνικού ψητοπωλείου» στον εφοδιασμό με γύρο. Συγχρόνως, πραγματοποιεί εξαγωγές στις χώρες Γερμανία, Δανία, Ιταλία και Κύπρος, όπου διοχετεύει περί το 10% της παραγωγής της.

Το 2017 διεύρυνε για έκτο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις της, με τίμημα όμως την αποδυνάμωση της κερδοφορίας της.

Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2001 με την αρχική επωνυμία Βιομηχανία και Εμπορία Γύρου και Κρεατοσκευασμάτων. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στo Περιστέρι Αττικής. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Στις αγορές εξωτερικού χρησιμοποιεί το σήμα «Hellenic Gyros». Το 74,5% των μετοχών της ανήκει στην εταιρεία Recodo και το υπόλοιπο 25,5% στην εταιρεία Tanaca Holdings.

To 2017, ολοκληρώνοντας τη 17η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 20,06 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 6,5% ή 1,22 εκατ. ευρώ, σε αξία, σε σχέση με το 2016 (18,85 εκατ. ευρώ), λόγω αύξησης του όγκου των πωλήσεών της. Το 97,7% των εσόδων της (19,60 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 2,3% (0,46 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,7% (+0,88 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση κατέγραψε μειωμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 1,195 εκατ. ευρώ (-8,7%).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν τη χρήση 2017 με αποσβέσεις 0,45 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,38 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2016).

Ευνοήθηκαν από αντιστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων ύψους 0,15 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ το 2017 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,53 εκατ. ευρώ το 2016 (-31,5%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της περιορίστηκαν σε 0,23 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,23 εκατ. ευρώ το 2016 (-34,3%). Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 0,815 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,5%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 2,9%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,8%, ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1,2%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,8%, αντί 8,1% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 8,2%.

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει εξαρχής υιοθετήσει.

Τα ίδια κεφάλαιά της επιχείρησης στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 8,08 εκατ. ευρώ (7,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 46,3% (48,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 17,46 εκατ. ευρώ (16,14 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,88 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,39 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και μη δανειακές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2018 υποχρεώσεις της (6,49 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 0,57 εκατ. ευρώ, έναντι 0,42 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Στη διάρκεια της χρήσης 2017 δαπάνησε για αγορές παγίων 0,565 εκατ. ευρώ, έναντι 0,79 εκατ. ευρώ το 2016. Οι συνολικές επενδύσεις που υλοποίησε ήταν ύψους 0,72 εκατ. ευρώ και αφορούσαν, κυρίως, την προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,74 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τον Θ. - Αλ. Α. Ζύμνη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Στυλ. Π. Σκαρίμπα και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων, τον Χαράλ. Γ. Δαυίδ του επιχειρηματικού ομίλου Coca - Cola HBC. To 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 130 εργαζομένους, έναντι 125 το 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού - διοικητικού προσωπικού της 3,17 εκατ. ευρώ, έναντι 3,04 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,33 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2016). Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2017 αντιστοιχούσαν σε 9.190 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 2.775 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS