inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση όγκου πωλήσεων 15% πέτυχε η χαλυβουργία Sovel του ομίλου Viohalco το πρώτο εξάμηνοΑύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 15% και πωλήσεις της τάξεως των 184 εκατ. ευρώ, έναντι 160 εκατ. ευρώ την ίδια χρονική περίοδο του 2017, κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 η χαλυβουργία Sovel του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco.

Η επιχείρηση ενίσχυσε θεαματικά τις πωλήσεις της το 2017, σε επίπεδα που ήταν τα υψηλότερα μετά το 2008.

Ηδη από το 2016 η χαλυβουργική βιομηχανία της Μαγνησίας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη της χώρας, έχει επιστρέψει σε θετικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, αφήνοντας πίσω της μια επταετία ζημιών.

Η επιχείρηση αναμένει διατήρηση των ανοδικών τάσεων των βασικών οικονομικών μεγεθών της μέχρι τέλους της χρήσης 2018, αλλά και σε βάθος πενταετίας, λόγω ενίσχυσης της παραγωγικότητάς της, αύξησης της παραγωγής προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και διείσδυσης σε νέες αγορές, κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης, που αντισταθμίζουν τα συνεχιζόμενα χαμηλά επίπεδα της εγχώριας ζήτησης.

Η εξαγωγική επέκταση της βιομηχανίας συνοδεύεται με συνέχιση της επενδυτικής της δραστηριότητας, μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης εγκατάστασης νέου επαγωγικού φούρνου και άλλων καινοτομικών επενδύσεων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μείωση της αναλισκόμενης ενέργειας.

Επίσης, εντός του 2018 η Sovel κατέληξε σε συμφωνία με τους ομολογιούχους πιστωτές της για αναδιάρθρωση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής δανείου της δανείου ύψους 71,36 εκατ. ευρώ, με τριετή παράταση της ημερομηνίας λήξης του από το 2020 στο 2023, σμίκρυνση του επιτοκίου δανεισμού σε 4,50% και πρόβλεψη νέων όρων αποπληρωμής του, που περιλαμβάνουν δόσεις μόνο 2 εκατ. ευρώ το 2018, πέντε εκατ. ευρώ το 2019, έξι εκατ. ευρώ το 2020 και τελικά πληρωμή του 53% του δανείου τον Δεκέμβριο του 2023, σε συνέχεια της υπογραφής τροποποιητικής πράξης του δανείου τον Μάιο του 2017 με τους ομολογιούχους δανειστές της για τη μετάθεση της αποπληρωμής δόσεων του δανείου ποσού 7,14 εκατ. ευρώ το 2020. Επίσης, προστέθηκε νέος όρος μηχανισμού «Cash Sweep». Η ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της οδηγεί, όπως αναφέρει, σε σταδιακή βελτίωση και της ρευστότητάς της, η οποία δύναται να καλύψει, μαζί με τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, το βραχυπρόθεσμο μέρος του μακροπρόθεσμου δανείου, όπως σημειώνει.

Η επιχείρηση συμμετέχει σε σειρά άλλων εταιρειών, ενώ είναι μέλος του ομίλου της ομοειδούς βιομηχανίας Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα και μέσω αυτού ελέγχεται πλήρως από τον όμιλο Viohalco. Δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ οι δικές της ενοποιούνται σε αυτές της Viohalco.

Εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων, ενώ διαθέτει γραφεία στο Μαρούσι Αττικής. Διατηρεί αποθήκες στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας, στο ύψος του 245ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Αγρινίου. Στο εργοστάσιό της στη θέση Τσιγκέλι στον Αλμυρό Μαγνησίας παράγει επιμήκη προϊόντα χάλυβα και προϊόντα σωλήνων. Το 2017 ανέπτυξε εντονότερη εξαγωγική δραστηριότητα που κάλυψε τρεις ηπείρους και απέφερε έσοδα άνω των 202 εκατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. περίπου ευρώ το 2016.

Διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της στη διεθνή αγορά. Αν και έχει πληγεί από την κατάρρευση της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας, καταγράφοντας την επταετία 2009-2015 συνολικές ζημιές της τάξεως των 134,5 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, έχει εξέλθει από την κρίση ισχυρή και με τεχνολογικά ενισχυμένο παραγωγικό δυναμικό, εξακολουθώντας να κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά χάλυβα της Ελλάδας και ηγετική θέση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο απόγειο της ισχύος της, το 2008, είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους 513,1 εκατ. ευρώ, ενώ την τριετία 2006-2008 είχε καταγράψει κέρδη ύψους 61,7 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Sovel το 2017 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 342,96 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2016 κατά 33,5% (+86,08 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των πωλήσεων ήταν εντυπωσιακή στην εγχώρια αγορά και ακόμη πιο θεαματική στη διεθνή αγορά.

Το 40,9% των εσόδων της (140,28 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 37% (126,83 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 10,9% (37,39 εκατ. ευρώ) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 8,1% 27,89 εκατ. ευρώ) από αγορές της Ασίας και το υπόλοιπο 3,1% (10,57 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις στην Αφρική. Οι εγχώριες πωλήσεις της παρουσίασαν αύξηση 32,3% (+34,23 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές της (202,68 εκατ. ευρώ) σημείωσαν αύξηση 34,4% (+51,85 εκατ. ευρώ) και ανά περιοχή ήταν ύψους 53,28% (+44,38 εκατ. ευρώ) σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 5,3% (+1,89 εκατ. ευρώ) σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 317,5% (+21,21 εκατ. ευρώ) στην Ασία, αν και μειώθηκαν κατά 52,5% (-11,66 εκατ. ευρώ) στην Αφρική και μηδενίστηκαν στην Ωκεανία. Ιδιαιτέρως δυναμική ήταν η αύξηση των εξαγόμενων ποσοτήτων προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος (ΧΟΣ - Rebar) και πλέγματος (Mesh).

To 2017 η επιχείρηση ανέθεσε στη μητρική της εταιρεία Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα την αποκλειστική διάθεση των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων της ΧΟΣ στην ελληνική αγορά και τη μερική διάθεσή τους στις αγορές της Αλβανίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας. Οι πωλήσεις της σε συνδεδεμένα μέρη αφορούσαν επίσης, σε μεγάλο βαθμό, προϊόντα σωλήνων.

Τα μεικτά κέρδη της περιορίστηκαν σε 33,06 εκατ. ευρώ (-13,4% ή -5,14 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συμπιέστηκε κατά 5,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 9,6%, από 14,9% το 2016).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αφαιρουμένων των αποσβέσεων επιχορηγήσεων, αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 20,98 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα έναντι εκείνων του 2016 (20,32 εκατ. ευρώ) κατά 3,3% ή 0,66 εκατ. ευρώ, καθώς η αποδυνάμωση των μεικτών κερδών αντισταθμίστηκε από συρρίκνωση των δαπανών διάθεσης κατά 26,9% (-6,21 εκατ. ευρώ).

Tα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 10,60 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων (10,59 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 9,40 εκατ. ευρώ (7,26 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών η SOVEL κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,55 εκατ. ευρώ το 2016 (-60,9% ή -1,595 εκατ. ευρώ), επηρεασμένα από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους της λειτουργίας της. Ωστόσο, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έξοδα και αναβαλλόμενα φορολογικά έσοδα ήταν ύψους 7,27 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,78 εκατ. ευρώ το 2016 (+161,3% ή +4,49 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμά της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 11,60 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αφαιρουμένων των αποσβέσεων επιχορηγήσεων, διαμορφώθηκε σε 5,9%, αντί 6,2% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 358,22 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,6% (+28,39 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 36,98 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 88,54 εκατ. ευρώ (81,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 24,7% (24,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Επίσης, στις 31.12.2017 η επιχείρηση διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (193,91 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 13,41 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (180,51 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενίσχυση της ρευστότητάς της. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 2,77 εκατ. ευρώ (9,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ήταν ύψους 151,89 εκατ. ευρώ, σε ποσοστό 38,3% μακροπρόθεσμος και αυξημένος σε ετήσια βάση κατά 9,9% (+13,69 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 8,5% (+21,14 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 269,67 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση εντός του 2018, όπως προαναφέρθηκε, κατέληξε σε συμφωνία με τους δανειστές της για αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Επί παγίων της είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού 85,64 εκατ. ευρώ και το ίδιο είχε γίνει με αποθέματα αξίας 30 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 είχαν μειωθεί σε 158,14 εκατ. ευρώ, έναντι 166,51 εκατ. ευρώ τις 31.12.2016, λόγω των νέων αποσβέσεων. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 ήταν ύψους 2,58 εκατ. ευρώ (2,46 εκατ. ευρώ το 2016). Η αξία των συμμετοχών της σε άλλες επιχειρήσεις αποτιμήθηκε 4,72 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιελάμβανε, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 2,89 εκατ. ευρώ.

Η Sovel έχει πρόεδρο τον Γ. Καλφαρέντζο, εντεταλμένο σύμβουλο τον Γ. Πασσά και οικονομικό διευθυντή τον Νικ. Καρανικόλα. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 355 εργαζόμενους, έναντι 341 τις 31.12.2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές, εισφορές και λοιπά έξοδα προσωπικού 12,43 εκατ. ευρώ, έναντι 11,89 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,48 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2016).

Βασικές προτεραιότητές της παραμένουν η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά χάλυβα, η ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και των γειτονικών χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, η ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση του λειτουργικού κόστους και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Τον Απρίλιο του 2018 αποφάσισε την πώληση δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, αντί ποσού 4,27 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SOVEL ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ

www.inr.gr, 17 Σεπτεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS