inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε η Green Cola ΕλλάςΣε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,90 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των μετόχων της στις προοπτικές της, προχώρησε προσφάτως η βιομηχανία αναψυκτικών Green Cola Ελλάς, η οποία έχει κατακτήσει τη δεύτερη θέση στα προϊόντα τύπου cola στο οργανωμένο λιανεμπόριο, αλλά το 2017 ήλθε αντιμέτωπη με κάμψη των πωλήσεών της, μετά από μία πενταετία ραγδαίας ανόδου τους την περίοδο 2011-2015 και σταθεροποίησής τους το 2016.

Η επιχείρηση το 2017 είχε καταλήξει σε συμφωνία, ως γνωστόν, με εξέχοντα αραβικό επιχειρηματικό όμιλο για τη διάθεση προϊόντων της στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, μέσω κοινοπρακτικής εταιρείας στην οποία η ελληνική βιομηχανία θα έχει μερίδιο της τάξεως του 15%.

Για το 2018, εξάλλου, αναμένει ανάκαμψη των πωλήσεών της, καθώς τον περασμένο Απρίλιο ενίσχυσε το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με τρία νέα προϊόντα με στέβια, με σκοπό να διευρύνει το μερίδιό της στην κατηγορία των flavor αναψυκτικών.

Η Green Cola Ελλάς αποτελεί μετεξέλιξη της εταιρείας παραγωγής αναψυκτικών με την επωνυμία Ενωση Παρασκευαστών Αεριούχων Ποτών (ΕΠΑΠ), που συστάθηκε ως Α.Ε. στη Λεπτή Ορεστιάδας του νομού Εβρου το 1986 και προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή στην ίδια περιοχή από το 1959, ενώ επί 25 χρόνια παρήγαγε αναψυκτικά και για την Coca - Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως. Το 2010 η ΕΠΑΠ προχώρησε σε στρατηγική αναδιάρθρωση της δομής της και από το 2011 απέκτησε βασικό μέτοχό της τον Περ. Βενιέρη, ανώτερο στέλεχος επί πολλά έτη της Coca - Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2012 κυκλοφόρησε το προϊόν «Green Cola», υποστηρίζοντάς το με διαφημιστική καμπάνια με το σύνθημα «Ξεcola και διάλεξε ελληνικά». Το 2013 κυκλοφόρησε σειρά αναψυκτικών με το σήμα «BLE». Το 2015 στο μετοχικό της κεφάλαιο εισήλθε, με μερίδιο 25%, ο Ιω. Χήτος.

Το 2017, σύμφωνα με τον 29ο ισολογισμό της, τα έσοδά της συμπιέστηκαν σε 12,97 εκατ. ευρώ, από 13,435 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 3,5% ή 0,47 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση συμπίεσε μάλιστα κατά 4,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 4,52 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 5,33 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-15,2% ή -0,81 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της περιορίστηκε σε 34,8%, από 39,7% το 2016.

Για τους λόγους αυτούς η βιομηχανία κατέγραψε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,57 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -12,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-3% των εσόδων), αυξημένες κατά 289,1% (1,165 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,51 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,39 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους ύψους 2,47 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι ζημιών 1,22 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένων κατά 102% ή 1,25 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,96 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 είχαν περιοριστεί σε 0,925 εκατ. ευρώ (3,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 7,9% (27% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 11,74 εκατ. ευρώ (13,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (5,80 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,04 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (8,84 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2017 ήταν ύψους 0,48 εκατ. ευρώ, έναντι 1,37 εκατ. ευρώ το 2016.

Η βιομηχανία έχει πρόεδρο τον Ιω. Χήτο, αντιπρόεδρο τον Γ. Βενιέρη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ανδρικόπουλο. Απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 91 εργαζόμενους, έναντι 83 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,49 εκατ. ευρώ, έναντι 2,37 εκατ. ευρώ το 2016.

Παράγει και εμφιαλώνει αναψυκτικά για ίδιο λογαριασμό και για τρίτους στις εγκαταστάσεις της στη Λεπτή Ορεστιάδας Έβρου, όπου και εδρεύει, σε έκταση 20.000 τ.μ., διαθέτοντας τρεις γραμμές για την παραγωγή αναψυκτικών σε γυάλινη φιάλη, κουτί αλουμινίου και πλαστική φιάλη. Από το 2014 έχει αναθέσει την εμφιάλωση μέρους των προϊόντων της στην Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδος, που είναι γνωστή στην αγορά και με το σήμα «ΡΕΑ». Διαθέτει γραφεία στη Νέα Κηφισιά Αττικής. Επίσης, έχει δημιουργήσει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εβρου.

Εχει υιοθετήσει πολιτική παραχώρησης άδειας εμφιάλωσης και διακίνησης αναψυκτικών με το σήμα «Green Cola» σε άλλες χώρες και έχει επιτύχει εμπορική αναγνωρισιμότητα στη γερμανική αγορά.

Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές μεταξύ άλλων στις χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ισραήλ, Κύπρος, Κίνα, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σουηδία και συνολικά σε 22 χώρες. Τα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Green Cola», «Pure Cola», «BLE», «GR8», «Mix & Match» και «Green Mountain». Η προϊοντική γκάμα της περιλαμβάνει προϊόντα Cola, Cola χωρίς ζάχαρη, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζα, σόδα, τόνικ και κοκτέιλ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: GREEN COLA ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 24 Οκτωβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS