inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συρρίκνωσε τις ζημιές της η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία κατά την οικονομική χρήση 2017-2018Συρρικνωμένες, πλην όμως και πάλι σημαντικές ζημιές, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 2017-2018 η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, κορυφαία ελληνική νημαντουργική βιομηχανία, η οποία έχει επεκταθεί στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιχείρηση αποτελεί τη σημαντικότερη από τις λιγοστές πλέον βιομηχανίες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου, με πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία, καθώς όλα τα στάδια από την παραλαβή του σύσπορου βάμβακος μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος διενεργούνται από την ίδια στις μονάδες της στα Φάρσαλα Λάρισας, καθώς και στη Λιβαδειά και στη Λαμία Φθιώτιδας.

Η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ιδρύθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της τον Σεπτέμβριο του 1970. Ενώ διαθέτει βιομηχανικές μονάδες στους νομούς Λάρισας και Φθιώτιδας, εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής, στο ύψος του 15ου χλμ. της Λεωφόρου Πάρνηθας. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «Stiafilco».

Η οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής της την τελευταία δεκαετία στηρίχτηκε σε τρία ιδιόκτητα σύγχρονα εκκοκκιστήρια βάμβακος και ένα μισθωμένο στα Τρίκαλα που καλύπτουν ποιοτικά την υψηλών προδιαγραφών παραγωγή βαμβακονημάτων, σε τέσσερα κλωστήρια συνολικής δυναμικότητας 94.272 δακτυλιοφόρων αδραχτιών, σε κλωστήριο Οpen-End με 1.120 κεφαλές ανοικτής κλώσης, σε στριπτήρια που της εξασφαλίζουν ευελιξία στην παραγωγή κυρίως νημάτων στα Φάρσαλα, καθώς και σε βαφεία νημάτων που αξιοποιούν εμπορικά μέρος της παραγωγής των κλωστηρίων. Οι δυσμενείς εξελίξεις στην ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία, λόγω της αφόρητης πίεσης από μονάδες της Κίνας και της Ινδίας, την έχουν αναγκάσει, όμως, σε οδυνηρές αναπροσαρμογές.

Θυγατρική εταιρεία, στην οποία η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 99,98%, είναι η εισηγμένη από το 2012 στο χρηματιστήριο της Κύπρου εταιρεία Επίλεκτος Ενεργειακή, που με τη σειρά της έχει ιδρύσει θυγατρικές και δραστηριοποιείται, συγχρόνως, στην εμπορία βιοντίζελ. Συστάθηκε τον Μάρτιο του 2009, με σκοπό την ίδρυση εταιρειών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από τον Μάρτιο του 2011, μέσω της θυγατρικής της Selected Volt, λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 9,99 MW στα Φάρσαλα, με επένδυση 27 εκατ. περίπου ευρώ. Ελέχγει, επίσης, την ομοειδή εταιρεία Επίλεκτος Βιοαέριο Φαρσάλων, η οποία ήδη έχει θέσει σε δοκιμαστική λειτουργία, στα Φάρσαλα, τον θεωρούμενο μεγαλύτερο στην Ευρώπη σταθμό βιοαερίου-βιομάζας ισχύος 5,252 MW, που θα διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια, με προσδοκώμενα έσοδα και κέρδη της τάξεως των 8 εκατ. και 2 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, σε ετήσια βάση.

Ο όμιλος ρύθμισε σε μακροχρόνια βάση, κατά τον Ιούλιο του 2018, τις υψηλές δανειακές υποχρεώσεις των ενεργειακών εταιρειών του, αν και από τον περασμένο Σεπτέμβριο εκκρεμεί ενώπιον του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης ένα ακόμη σχετικό αίτημά του. Επίσης, η μητρική κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία έχει από τα μέσα του 2017 καταλήξει σε συμφωνία εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζές της, μεταφέροντας σε βάθος χρόνου, έως το 2035, τις υψηλές βραχυχρόνιες δανειακές οφειλές της. Ωστόσο, η σχετική συμφωνία εκκρεμεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθήνας, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε απορριφθεί. Η εκ νέου εκδίκαση της σχετικής αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας έχει οριστεί για τις 13 Δεκεμβρίου 2018.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία κατά την οικονομική χρήση 1.7.2017-30.6.2018 περιορίστηκε σε 28,33 εκατ. ευρώ, έναντι 33,70 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,9% (-5,37 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται σε κάμψη του κύκλου εργασιών στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας κατά 5,45 εκατ.ευρώ, εξαιτίας συρρίκνωσης των εξαγωγών βαμβακερών εκρού νημάτων και φινιρισμένων βαμμένων νημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές και σε αγορές τρίτων χωρών, προφανώς λόγω έντασης των ανταγωνιστικών πιέσεων, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις νημάτων και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων παρέμειναν σταθερές. Το 88,1% των εσόδων (24,95 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες και το υπόλοιπο 11,9% (3,38 εκατ. ευρώ) από τις ενεργειακές δραστηριότητες. Επίσης, το 39,2% των εσόδων (11,10 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 60,8% (17,23 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε άλλες αγορές χωρών-μελών της ΕΕ (15 εκατ. ευρώ) και σε αγορές τρίτων χωρών (2,23 εκατ. ευρώ).

Το μεικτό αποτέλεσμα αντιστράφηκε από αρνητικό (-0,65 εκατ. ευρώ) σε θετικό (+0,91 εκατ. ευρώ), λόγω μείωσης του κόστους παραγωγής των νημάτων και συναφών προϊόντων. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, κυρίως, τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 168,7% (+1,20 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 1,905 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ το 2016), ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων (2,1% το 2016).

Τα αποτελέσματα αυτά περιλαμβάνουν αυξημένο κατά 0,50 εκατ. ευρώ κόστος αδράνειας εγκαταστάσεων και επιπρόσθετες προβλέψεις 0,465 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις.

Τα τελικά αποτελέσματά του επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 3,39 εκατ. ευρώ (3,35 εκατ. ευρώ και το 2016) και σημαντικά μειωμένους χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,461 εκατ. ευρώ (2,55 εκατ. ευρώ και το 2016) μετά τη συμφωνία μετατροπής βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο.

Ο όμιλος κατέγραψε μειωμένες κατά 43,3% ζημιές προ φόρων ύψους 2,94 εκατ. ευρώ (5,185 εκατ. ευρώ το 2016), ενώ το αποτέλεσμα που αναλογεί στη μητρική εταιρεία μετά τους φόρους και την αφαίρεση των ισχνών δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 3,08 εκατ. ευρώ, ως συνισταμένη κερδών 0,565 εκατ. ευρώ του ενεργειακού τομέα και ζημιών 3,64 εκατ. ευρώ του κλωστοϋφαντουργικού, έναντι ζημιών 5,70 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, δηλαδή ζημιές μειωμένες κατά 46% ή 2,62 εκατ. ευρώ. Αν και μειώθηκαν όμως οι ζημιές, οι καθαρές ταμειακές ροές του ομίλου, που ήταν θετικές την προηγούμενη χρήση, την τελευταία χρήση ήταν αρνητικές (-0,73 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα χρήσης 2017-2018 του ομίλου, όπως και εκείνα της χρήσης 2016-2017, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία και οι θυγατρικές της στις 30.6.2018 απασχολούσαν συνολικά κεφάλαια 101,575 εκατ. ευρώ (105,885 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων τα ίδι κεφάλαια είχαν περιοριστεί, λόγω των συνεχόμενων επί πολλά έτη ζημιών, σε 0,51 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των συνολικών (3,90 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 3,7% των συνολικών έναν χρόνο πριν).

Στις 30.6.2018 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους (18,27 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,87 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός της τρέχουσας χρήσης υποχρεώσεών τους (28,14 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας αποδυναμωμένη ρευστότητα. Ο συνολικός δανεισμός τους ανερχόταν σε 69,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 56,49 εκατ. ευρώ εμφανίζονταν ως μακροπρόθεσμης διάρκειας, έναντι 69,03 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένος δηλαδή κατά 1,1% (+0,77 εκατ. ευρώ), λόγω της υλοποίησης της νέας ενεργειακής επένδυσης. Τα ταμειακά τους διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 0,64 εκατ. ευρώ (4,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις τους διαμορφώθηκαν σε 101,06 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 0,9% (-0,92 εκατ. ευρώ).

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα αναπόσβεστα πάγιά τους στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 81,46 εκατ. ευρώ (80,86 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης).Στη διάρκεια της χρήσης 2017-2018 ο όμιλος δαπάνησε για πληρωμές απόκτησης ενσώματων και άυλων παγίων 3,56 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές πάγιες επενδύσεις που υλοποίησε ήταν ύψους 3,99 εκατ. ευρώ, το 92,7% των οποίων αφορούσε τον ενεργειακό τομέα.

Η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευρ. Χ. Δοντά και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Απ. Η. Δοντά της οικογένειας των ιδρυτών και μεγαλομετόχων της. Στις 30.6.2018 απασχολούσε σε ενοποιημένη βάση 268 εργαζόμενους. Για αμοιβές στη διοίκησή της διέθεσε 0,46 εκατ. ευρώ, έναντι 0,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι μεγαλύτεροι μέτοχοί της στις 30.6.2018 ήταν η εταιρεία Prima Συμμετοχών μελών της οικογένειας Δοντά με μερίδιο 41,97%, η Φωτεινή Μ. Δοντά με 7,26 %, ο Γ. Μ. Δοντάς με 7,25%, η Φωτεινή Ι. Δοντά με 5,62% και ο Απ. Ι. Δοντάς με 5,56%.

Σύμφωνα με τον εταιρικό ισολογισμό της, τα έσοδα της μητρικής κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας τη χρήση 2017-2018 υποχώρησαν σε 24,945 εκατ. ευρώ, από 30,39 εκατ. ευρώ την προηγούμενη, παρουσιάζοντας μείωση 17,9% σε ποσοστό ή 5,45 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ ήταν ίσα προς το 88,1% των ενοποιημένων πωλήσεών της. Το 85,1% των εσόδων της (21,24 εκατ. ευρώ) προήλθε από νήματα, 8,7% (2,03 εκατ. ευρώ) από υποπροϊόντα εκκόκκισης βάμβακος, 5,7% (1,43 εκατ. ευρώ) από υποπροϊόντα των κλωστηρίων και το υπόλοιπο 0,5% (0,25 εκατ. ευρώ) από λοιπές δραστηριότητες. Επίσης το 30,9% των εσόδων (7,72 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 69,1% (17,23 εκατ. ευρώ) από τις συρρικνωμένες εξαγωγές της, οι οποίες καλύπτουν ακόμη και 30 άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες.

Οι ζημιές της προ φόρων περιορίστηκαν σε 3,71 εκατ. ευρώ (από 5,90 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,63 εκατ. ευρώ (από 6,02 εκατ. ευρώ).

Στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 0,29 εκατ. ευρώ.

Στις 30.6.2018 απασχολούσε 256 εργαζόμενους. Σε συνέχεια προηγούμενων ανάλογων μέτρων, το φθινόπωρο του 2018 ζήτησε περαιτέρω τροποποίηση των εργασιακών σχέσεων.

Βασικός στόχος του ομίλου, μαζί με την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης στον τομέα του βιοαερίου και της βιομάζας, παραμένει η άμεση αντιστροφή των αρνητικών αποτελεσμάτων που εμφανίζει κατά τα τελευταία έτη ο κλωστοϋφαντουργικός του τομέας, με τη συνεχιζόμενη υλοποίηση πλάνου αναδιοργάνωσης όλων των λειτουργικών κέντρων κόστους του τομέα.

Στην περιουσία του, στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα, βρίσκονται οικόπεδα εμβαδού 295.665 τ.μ. στα Φάρσαλα, 59.855 τ.μ. στη Λιβαδειά και 29.520 τ.μ. στη Λαμία, με κτίρια 89.790 τ.μ., 11.490 τ.μ. και 10.050 τ.μ., αντιστοίχως. Ο ενεργειακός τομέας απλώνεται σε οικόπεδο εμβαδού 185.390 τ.μ. στα Φάρσαλα.

Για διασφάλιση των πιστωτών έχουν εγγραφεί στα πάγια του ομίλου προσημειώσεις συνολικού ύψους 62,20 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχουν ενεχυριαστεί αποθέματα, έσοδα και μετοχές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

www.inr.gr, 12 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS