inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ισχυρότερα μεγέθη αναμένει εφέτος η βιομηχανία φαρμάκων Uni-PharmaΠεραιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και της παραγωγικότητας και διευρυμένη κερδοφορία αναμένει ότι θα παρουσιάσει για τη χρήση 2018 η φαρμακοβιομηχανία Uni-Pharma Κλέων Τσέτης Φαρμακευτικά Εργαστήρια, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και ανακτώντας θέσεις σε αγορές του εξωτερικού που απώλεσε, προσωρινά, το 2017.

Η επιχείρηση στις αρχές του 2016 είχε θέσει σε λειτουργία νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο, στο ύψος του 14ου χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στην Κηφισιά Αττικής. Το νέο εργοστάσιο, που έχει συνολική επιφάνεια 14.000 τ.μ. με χώρους παραγωγής 12.400 τ.μ., αντί 3.230 τ.μ. του παλαιότερου εργοστασίου, της επιτρέπει να τετραπλασιάσει την παραγωγικότητά της. Η παραγωγική της δυναμικότητα υπερβαίνει πλέον τα 21 εκατ. τεμάχια φαρμάκων ετησίως.

Η Uni-Pharma συστάθηκε ως Α.Ε. το 1991, ενώ προϋπήρχε με άλλη εταιρική μορφή από το 1967. Εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, όπου βρίσκονται και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της. Εχει αντικείμενο την παραγωγή στερεών, ημι-στερεών, υγρών και ενέσιμων φαρμακευτικών μορφών. Εξελίσσει υπάρχοντα φάρμακα και δημιουργεί καινούργια.

Εγινε ευρέως γνωστή το 1977, όταν κυκλοφόρησε το Salospir, πρώτο προϊόν ακετυλοσαλικυλικού οξέος που τέθηκε σε κυκλοφορία στην Ευρώπη σε μορφή δισκίων με εντεροδιαλυτή επικάλυψη σε δοσολογία μορφής από 80-1.000 mg και το οποίο πραγματοποιεί πωλήσεις άνω των 200 εκατ. μονάδων ετησίως. Ακόμη, το 1992 πρώτη παγκοσμίως κυκλοφόρησε ενέσιμο σκεύασμα παρακεταμόλης, το προϊόν Apotel. Ιδιαιτέρως γνωστά είναι επίσης τα φαρμακευτικά προϊόντα της Trebon, T4, Hemafer, Unifyllin, Intelecta, Oxinium.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αντλεί από τη διεθνή αγορά σεβαστό μέρος των ετήσιων εσόδων της. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βιετνάμ, Ιράν, Ισραήλ, Κύπρος, Λίβανος, Νότιος Αφρική και π.Γ.Δ.Μ., καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγγενική της εταιρεία είναι η βιομηχανία παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων Τσέτη Ιουλία, που φέρει τον διακριτικό τίτλο Intermed.

Αφού εξασφάλισε εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές σειράς άλλων χωρών για τη διάθεση φαρμάκων της, από το 2015 επιχειρεί «άνοιγμα» σε νέες αγορές στην Αμερική, την Ευρώπη, την Κίνα και τη Μέση Ανατολή. Αναμένει ότι η συνεισφορά των εξαγωγών της στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της θα αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, αν και το 2017 υποχώρησε.

Το περασμένο έτος η επιχείρηση απέσπασε την πρώτη θέση σε πωλήσεις φαρμάκων σε τεμάχια στην ελληνική αγορά, μεταξύ όλων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας. Αύξησε σημαντικά τις εγχώριες πωλήσεις της, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά γενοσήμων φαρμάκων και στη συνολική ελληνική φαρμακευτική αγορά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2017, η φαρμακοβιομηχανία το περασμένο έτος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων για πολλαπλό συνεχόμενο έτος. Επίσης, ενίσχυσε την κερδοφορία της, παρά τις αυξημένες και υψηλές αποσβέσεις, που προκάλεσε η έντονη επενδυτική της δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της βιομηχανίας το 2017 ανήλθαν σε 55,92 εκατ. ευρώ, από 54,44 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7% σε ποσοστό ή 1,48 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 90,5% των εσόδων της (50,61 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 4,9% (2,72 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και το υπόλοιπο 4,6% (2,59 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Ακόμη, το 13,8% των εσόδων της (7,73 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες (3,67 εκατ. ευρώ σε ευρωπαϊκές χώρες και 4,06 εκατ. ευρώ σε τρίτες χώρες) και το υπόλοιπο 86,2% (48,19 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της στην ελληνική αγορά. Τα εξαγωγικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 25,4% (-2,63 εκατ. ευρώ), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 9,3% (+4,12 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα βιομηχανικά της αυξήθηκαν κατά 2,4% (+1,19 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 19,09 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 17,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+7,1% ή +1,26 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ανήλθε σε 34,1%, από 32,8% το 2016.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2017 σε 7,34 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,1% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 6,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (11,9% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 13,2%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017 επιβαρύνθηκαν με μεγάλες αποσβέσεις ύψους 4,42 εκατ. ευρώ (3,97 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,46 εκατ. ευρώ (1,49 εκατ. ευρώ το 2016).

Επίσης, με έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 0,73 εκατ. ευρώ (0,345 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,46 εκατ. ευρώ το 2017 (έναντι 1,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,10 εκατ. ευρώ (έναντι 0,23 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 43,3% και 386,3%, αντιστοίχως.Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 5,88 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2,5% και 1,9%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,6% και τα καθαρά κέρδη το 2%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,3%, έναντι 4,7% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 139,73 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 0,2%, λόγω νέων παγίων του εργοστασίου της.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 59,59 εκατ. ευρώ (58,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 42,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (41,9% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2017 εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (43,80 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,95 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (45,75 εκατ. ευρώ), καθώς οι μεγάλες επενδύσεις της οδήγησαν σε διόγκωση των υποχρεώσεών της. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 4,25 εκατ. ευρώ, από επιδοτήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων.

Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία που εντάχθηκαν στην παραγωγική διαδικασία το 2017 ήταν ύψους 5,70 εκατ. ευρώ, έναντι 10,04 εκατ. ευρώ το 2016.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ιουλία Τσέτη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Απασχόλησε το 2017, κατά μέσον όρο, 254 εργαζόμενους, έναντι 231 το 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,86 εκατ. ευρώ, έναντι 5,57 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,205 εκατ. ευρώ, έναντι 0,17 εκατ. ευρώ το 2016. Τον Ιούλιο του 2018 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,30 εκατ. ευρώ στους μετόχους της (0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 29.965 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 5.960 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: UNI-PHARMA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

www.inr.gr, 14 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS