inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Nutriart: Ζημιές και διακοπή λειτουργίας

Η βιομηχανική εταιρεία αρτοσκευασμάτων και άλλων ειδών διατροφής Nutriart, η οποία τον Ιούνιο του 2013 διέκοψε την παραγωγική λειτουργία της, καθώς ορισμένες Τράπεζες δήλωσαν αδυναμία να ανταποκριθούν στους όρους συμφωνίας για τη διάσωση και την ανασυγκρότησή της, δημιουργήθηκε το 2008.

Είναι καρπός της συνένωσης των επιχειρήσεων Υιοί Χ. Κατσέλη, Αλλατίνη και ΕΛΒΙΠΕΤ, εταιρειών που κατείχαν ηγετική θέση στον τομέα τους και μεγάλη ιστορία στην ελληνική αγορά.

Για πρώτη φορά, τότε, μια ελληνική εταιρία κάλυπτε πλέον τις ανάγκες των επαγγελματιών του χώρου της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, καθώς και της κατεψυγμένης ζύμης και των τελικών καταναλωτών, με προϊοντική γκάμα που ξεκινούσε από τις πρώτες ύλες και κατέληγε στα τελικά προϊόντα.

H Nutriart εγκαινίασε μια νέα εποχή για τα τρία εν πολλοίς ιστορικά brand names «Αλλατίνη», «Κατσέλης» και «Plaza». Η Αλλατίνη, ως γνωστόν, ιδρύθηκε το 1836 και έχει ξεχωρίσει για τα εξαιρετικής ποιότητας άλευρα που παράγει στον ιδιόκτητο αλευρόμυλο «Αλλατίνη», στη Θεσσαλονίκη.

Δέκα ελληνικές και ξένες τράπεζες είχαν συμφωνήσει, αρχικώς, να γίνουν μέτοχοι της εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθηνών βιομηχανίας Nutriart, στο πλαίσιο συμφωνίας διάσωσης, χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης των κεφαλαίων, συνολικού ύψους 62,8 εκατ. ευρώ, που επιτεύχθηκε ανάμεσα στη διοίκηση, τους πιστωτές και τους μετόχους της επιχείρησης.

Βάσει της σχετικής συμφωνίας, όπως αυτή περιγραφόταν σε έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Nutriart και συζητήθηκε σε γενική συνέλευση των μετόχων της, επρόκειτο να γίνουν μέτοχοι στην εταιρεία κεφαλαιοποιώντας απαιτήσεις τους είτε απευθείας βάσει του υφιστάμενου δανεισμού είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με έκδοση νέων μετοχών που θα καλυφθούν από ίδιες, οι ακόλουθες τράπεζες:

  • Η HSBC με ποσό κεφαλαιοποίησης παλαιών απαιτήσεων 1,54 εκατ. ευρώ και με ποσό 1,86 εκατ. ευρώ μέσω συμμετοχής σε αύξηση κεφαλαίου.

  • Η Empοriki Bank με αντίστοιχα ποσά 2,01 εκατ. ευρώ και 2,53 εκατ. ευρώ.

  • Η Πειραιώς με αντίστοιχα ποσά 2,30 εκατ. ευρώ και 3,07 εκατ. ευρώ.

  • Η FBB Bank με αντίστοιχα ποσά 1,20 εκατ. ευρώ και 1,53 εκατ. ευρώ.

  • Η Εθνική Τράπεζα με αντίστοιχα ποσά 3,46 εκατ. ευρώ και 4,32 εκατ. ευρώ.

  • Η Attica Bank με αντίστοιχα ποσά 0,99 εκατ. ευρώ και 1,42 εκατ. ευρώ.

  • Η Alpha Bank με αντίστοιχα ποσά 0,47 εκατ. ευρώ και 0,72 εκατ. ευρώ.

  • Η Νέα Proton Bank με ποσό 11,00 εκατ. ευρώ, μέσω συμμετοχής σε αύξηση κεφαλαίου.

  • Η Cyprus Popular Bank με ποσό κεφαλαιοποίησης παλαιών απαιτήσεων 0,85 εκατ. ευρώ.

  • Η Eurobank με ποσό κεφαλαιοποίησης παλαιών απαιτήσεων 1,12 εκατ. ευρώ.

Συγχρόνως, η εταιρεία Tinola Holding του ομίλου Δαυίδ, η οποία ελέγχει τη Nutriart, που προήλθε από συνένωση και μετονομασία των επιχειρήσεων Κατσέλης Χ. & Υιοί, Αλλατίνη και ΕΛΒΙΠΕΤ το 2007, θα κεφαλαιοποιούσε απαιτήσεις της τής τάξεως των 22 εκατ. ευρώ.

Οι σχετικές διαδικασίες αναμενόταν να ολοκληρωθούν, εκτός απροόπτου, μετά την πάροδο δύο-τριών μηνών και θα είχαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την απόκτηση από τις τράπεζες μεριδίου περίπου 49% στην επιχείρηση, καθώς και τη μείωση του δανεισμού της τελευταίας, από περίπου 120 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 45 εκατ. ευρώ.

Η Nutriart, η οποία ασχολείτο με την παραγωγή αλεύρων, σιμιγδαλιών, υλών ζαχαροπλαστικής, άρτου - αρτοσκευασμάτων και προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης στις Αχαρνές Αττικής και σε άλλες εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα και τη Νιγηρία, ευελπιστούσε ότι η πλήρης υλοποίηση της επιτευχθείσας συμφωνίας θα οδηγούσε σε «σταθεροποίηση της πορείας και των οικονομικών μεγεθών» της, με την αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων της, που το 2012 υπολειτούργησαν λόγω της οικονομικής καχεξίας της.

Σε ενοποιημένη βάση η Nutriart το 2012 κατέγραψε πωλήσεις 20,24 εκατ. ευρώ έναντι 38,30 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 47%, οι οποίες προήλθαν σε ποσοστά 25,4% από την πώληση αλεύρων, 49,8% από καταναλωτικά προϊόντα και 24,8% από προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης.

Επίσης, η επιχείρηση το 2012 κατέγραψε μεικτά κέρδη 0,56 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 7,75 εκατ. ευρώ το 2011, ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 17,99 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 23,40 εκατ. ευρώ το 2011 και καθαρές ζημιές μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 35,04 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων καθαρών ζημιών 39,09 εκατ. ευρώ το 2011.

Οι απασχολούμενοι στη μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της ήταν 498 το 2012 έναντι 632 το 2011 (-21,2%).























ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS