inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέες ετήσιες επενδύσεις άνω των 28 εκατ. ευρώ ολοκληρώνει η Bic Βιολέξ εντός του έτουςΣτα 25,96 εκατ. ευρώ, από 30,02 εκατ. ευρώ το 2016, υποχώρησαν τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους που κατέγραψε το 2017 η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία BIC Βιολέξ, καθώς μειώθηκαν ο εξαγωγικός κύκλος εργασιών της και οι συνολικές πωλήσεις της και συρρικνώθηκε, συγχρόνως, ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής ξυριστικών λεπίδων και συσκευών ξυρίσματος και συγχρόνως, εμπορίας αναπτήρων, ειδών γραφής, αξεσουάρ και άλλων προϊόντων του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου Societe Bic, στον οποία ανήκει.

Στη διάρκεια του 2017 η εταιρεία στη βιομηχανική μονάδα της παραγωγής ξυριστικών λεπίδων και συσκευών-μηχανών στην Ανοιξη Αττικής δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 34,76 εκατ. ευρώ, αντί προγραμματισμένων επενδύσεων άνω των 40 εκατ. ευρώ, έναντι 42,98 εκατ. ευρω το 2016, καθώς ο γαλλικός όμιλος προσπαθεί να αναπτυχθεί στη διεθνή αγορά ξυριστικών προϊόντων με μονάδα αιχμής την ελληνική, η οποία αποτελεί και κέντρο έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων του.

Συγχρόνως, σχεδίασε, υλοποιεί και ολοκληρώνει εντός του 2018 νέες αντίστοιχες επενδύσεις άνω των 28 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας να δίνει έμφαση σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και επιπρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας, την παραγωγή νέων προϊόντων και την απόκτηση/ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας. Επίσης, προβλέπει ότι οι δαπάνες της για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, σε συνεννόηση με τη μητρική της εταιρεία, θα προσεγγίσουν τα 20 εκατ. ευρώ.

Η BIC ΒΙΟΛΕΞ ιδρύθηκε από Ελληνες επιχειρηματίες στην Αθήνα, με άλλη επωνυμία, το 1956. Ανέπτυξε παγκοσμίως πρωτοποριακή τεχνολογία παραγωγής ξυριστικών λεπίδων. Συστάθηκε με την τρέχουσα νομική μορφή της τον Σεπτέμβριο του 1973. Πέρασε στην πλήρη ιδιοκτησία του γαλλικού ομίλου το 1999. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους Ελληνες εξαγωγείς, διαθέτοντας προϊόντα της σε δεκάδες άλλες χώρες, για λογαριασμό του διεθνούς ομίλου. Οι εξαγωγές της το 2017 μειώθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο έτος, αυτή τη φορά κατά 2,9% ή 5,30 εκατ. ευρώ στα 176,20 εκατ. ευρώ και απέφεραν το 89% των συνολικών εσόδων της.

Σύμφωνα με τον 44ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο υποχώρησαν σε 198,015 εκατ. ευρώ, από 202,54 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας υστέρηση 2,3% ή 4,63 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά (21,80 εκατ. περίπου ευρώ) αυξήθηκαν κατά 3,3% ή 0,70 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 11% των εσόδων. Το 88,4% των εσόδων της (175,12 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων σε συνδεδεμένα μέρη του γαλλικού ομίλου, από τα οποία και αγόρασε υπηρεσίες αξίας 10,54 εκατ. ευρώ (9,68 εκατ. ευρώ το 2016). Επίσης, το 90,6% των εσόδων της (179,41 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της, καθώς το υπόλοιπο 9,4% (18,61 εκατ. ευρώ) αφορούσε τη διάθεση στην ελληνική αγορά εισαγόμενων προϊόντων του γαλλικού ομίλου, όπως γραφικά είδη, αναπτήρες, κάλτσες, καλσόν, αφροί ξυρίσματος και άλλα εμπορεύματα (11,28 εκατ. ευρώ), καθώς και λοιπών αποθεμάτων (7,33 εκατ. ευρώ).

Η τελική κερδοφορία της ευνοήθηκε από θετικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους 3,55 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2016).

Επιβαρύνθηκε από αυξημένες αποσβέσεις, λόγω των συνεχόμενων, μεγάλων νέων επενδύσεων.

Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων απορρόφησαν 20,41 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 21,08 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα τελικά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 18,925 εκατ. ευρώ (15,515 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,99 εκατ. ευρώ (1,36 εκατ. ευρώ το 2016), που αφορούν κυρίως την εξυπηρέτηση δανείων που είχαν ληφθεί από συγγενικές εταιρείες τα μέσα του 2015, προκειμένου να υλοποιηθεί απόφαση για τη διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους 46,475 εκατ. ευρώ στον γαλλικό όμιλο από κέρδη του 2014 και προηγούμενων χρήσεων.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20,3% (26,2% το 2016), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 14,9% (19,3% το 2016). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 17,8% (από 20,1%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 13,1% (από 14,8%). Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 54,27 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Η Bic Βιολέξ έχει πρόεδρο τον B. P. Marotte, διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Α. Πισιμίση, γενικό διευθυντή τον Κων. Α. Φίσερ και οικονομικό διευθυντή τον Παν. Α. Καστούλα. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 1.429 εργαζόμενους, έναντι 1.436 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 51,78 εκατ. ευρώ, έναντι 51,34 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,565 εκατ. ευρώ, έναντι 0,62 εκατ. ευρώ το 2016.

Το 2017 ρευστοποίησε σε συνδεδεμένα μέρη πάγια αξίας 3,70 εκατ. ευρώ (5,20 εκατ. ευρώ το 2016).

Μέτοχοι της ελληνικής βιομηχανίας είναι, για λογαριασμό του γαλλικού ομίλου, με ποσοστό 50,5% η Societe Bic, με 25,6% η Bic Corporation και με 23,9% η Furtuna Holding.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BIC ΒΙΟΛΕΞ

www.inr.gr, 19 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS