inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέα επένδυση υλοποιεί η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τροφίμων Tottis-BingoΕπένδυση επέκτασης και εκσυγχρονισμού της μονάδας σοκολατοειδών και ζαχαρωδών προϊόντων που διαθέτει στην Αττική, ύψους 1,15 εκατ. ευρώ, υλοποιεί η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία Tottis-Bingo, η οποία ανήκει στον όμιλο Τόττη και παράγει γκοφρέτες με ή χωρίς επικάλυψη σοκολάτας, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στην επί μέρους αγορά.

Ενθαρρυμένη από το γεγονός ότι το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά γκοφρέτας το 2017 υπολογίζεται ότι ανήλθε σε 40,9%, αντί 39,1% το 2016, αλλά και από το γεγονός ότι το 2017 διεύρυνε τις συνεργασίες της στον χώρο του λιανεμπορίου εντός και εκτός της χώρας με τις αλυσίδες Lidl και Endeka για προϊόντα με τα δικά τους σήματα ή και τα δικά της, η επιχείρηση έχει θέσει υψηλότερους στόχους. Αναμένει, κυρίως λόγω μεγαλύτερων παραγγελιών για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και μεγαλύτερων εξαγωγών, ότι ο κύκλος εργασιών της το 2018 θα «κλείσει» σε επίπεδα 5% υψηλότερα εκείνων του 2017.

Η Tottis-Bingo εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, όπου βρίσκεται και η βιομηχανική μονάδα της, η παραγωγική δυναμικότητα της οποίας ανέρχεται σε 6 εκατ. κιλά ετησίως.

Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1971, ως μικρή βιοτεχνία στην Κυψέλη Αττικής. Εξελίχθηκε σε βιομηχανία το 1976, οπότε και εγκαταστάθηκε στον Γέρακα, κατασκευάζοντας μονάδα με στεγασμένους χώρους 6.500 τ.μ., επί οικοπέδου που καλύπτει πλέον 17.725 τ.μ. Τα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Serenata», «Amaretti» και «Koukouroukou». Ως Α.Ε., με νέα εταιρική μορφή μετά από συγχώνευση, λειτουργεί από το 2008. Εντάχθηκε στον όμιλο Τόττη το 1993. Μετονομάστηκε σε Tottis-Bingo, από Bingo, το 2016. Διαθέτει υποκατάστημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας

Εξάγει προϊόντα της σε περισσότερες από 25 χώρες, σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές και σε τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Νότιος Αφρική, ο Παναμάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Κίνα, η Νιγηρία, το Καμερούν και αραβικές χώρες.

Οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της στην εμπορία προϊόντων συγγενικών επιχειρήσεων του ομίλου Τόττη, καθώς αποτελεί βασικό εμπορικό βραχίονά τους.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία Tottis-Bingo το 2017, ολοκληρώνοντας την 9η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα εταιρική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 55,52 εκατ. ευρώ (+6,7% ή +3,49 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 10,65 εκατ. ευρώ (+10,3% ή +0,99 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,95 εκατ. ευρώ (-7,1% ή -0,15 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,50 εκατ. ευρώ (-12,6% ή -0,22 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ (+5,6% ή +0,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,22 εκατ. ευρώ (+6,4% ή +0,01 εκατ. ευρώ).

Το 29,8% των εσόδων της (16,55 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 70,2% (38,97 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εμπορικές. Από αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών άντλησε 2,66 εκατ. ευρώ (4,8% των εσόδων) και από αγορές τρίτων χωρών 1,90 εκατ. ευρώ (3,4% των εσόδων). Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,5% (+2,93 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα, κυρίως λόγω μείωσης του κόστους προμήθειας πρώτων υλών. Ωστόσο, οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 16,6% (+0,92 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,45 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ το 2016) και σημαντικά μειωμένες χρηματοοικονομικές δαπάνες ύψους 1,14 εκατ. ευρώ (1,39 εκατ. ευρώ το 2016), η συμπίεση των οποίων επέτρεψε την καταγραφή ενισχυμένων κερδών προ φόρων, έστω σε μικρή κλίμακα.

Επίσης, με προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και λοιπά έκτακτα έξοδα 0,86 εκατ. ευρώ (0,50 εκατ. ευρώ το 2016).

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,81 εκατ. ευρώ (0,725 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308.2014.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 13,22 εκατ. ευρώ (13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 22,8% (23,7%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 58,07 εκατ. ευρώ (54,75 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (38,97 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 8,02 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (30,95 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση είχε διενεργήσει μειωμένες κατά 0,15 εκατ. ευρώ προβλέψεις για απαιτήσεις σε καθυστέρηση Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 2,18 εκατ. ευρώ (2,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα κατά 68% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 32% σε τράπεζες του εξωτερικού.

Για αγορές παγίων το 2017 δαπάνησε 0,43 εκατ. ευρώ, έναντι 1,08 εκατ. ευρώ το 2016. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει αποσβέσεις εξόδων εγκατάστασης ποσού 0,86 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των συμμετοχών της σε άλλες επιχειρήσεις, που αφορούσε κατά κύριο λόγο τη συγγενική εταιρεία Farma, όφειλε να είναι κατά 1,025 εκατ. ευρώ υποδεέστερη.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε στο επίπεδο του 3,4%, από 3,8% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,1%.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Π. Τόττη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, με οικονομικό διευθυντή τον Κων. Μιχαηλίδη. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 225 εργαζόμενους, έναντι 189 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 4,50 εκατ. ευρώ, έναντι 3,86 εκατ. ευρώ το 2016.

Στον εξαγωγικό τομέα έχει στόχο προτεραιότητας την αγορά των ΗΠΑ, στην οποία διαθέτει προϊόντα της από το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: TOTTIS-BINGO

www.inr.gr, 23 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS