inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε ανοδική πορεία η Κεραμουργία Βορείου ΕλλάδοςΗ Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ), μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία τούβλων και κεραμιδιών, αύξησε εκ νέου τις πωλήσεις της το 2017, καταγράφοντας συγχρόνως κέρδη για τρίτο συνεχόμενο έτος. Αύξησε μάλιστα σημαντικά την κερδοφορία της και υλοποίησε σημαντικού ύψους πάγιες επενδύσεις.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2006 και ξεκίνησε την παραγωγική λειτουργία της στα τέλη του 2008. Το 2015 είχε καταγράψει το πρώτο της κερδοφόρο αποτέλεσμα μετά από μια επταετία συσσώρευσης ζημιών άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την πιο σύγχρονη και τη μεγαλύτερη συγχρόνως ελληνική κεραμουργία. Είναι εγκατεστημένη στη Νέα Σάντα Κιλκίς, σε ιδιόκτητο χώρο 200.000 τ.μ. με συνολική δομημένη επιφάνεια 42.000 τ.μ., πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονές της, στα σύνορα με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και 25 χλμ. από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αξιοποιεί τον μοντέρνο εξοπλισμό της και τη γεωγραφική της θέση για να πραγματοποιεί ολοένα και μεγαλύτερες εξαγωγές, οι οποίες από το 2015 της επιτρέπουν να εγγράφει στους ισολογισμούς της κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Την ίδρυσε η οικογένεια Κοθάλη, που έχει μακρά βιομηχανική πείρα στον τομέα της ελληνικής κεραμοποιίας και κατά το παρελθόν διέθετε μεγάλη βιομηχανική μονάδα στον νομό Καβάλας.

Η εταιρεία, που είναι μακράν η ισχυρότερη του τομέα της, ελέγχει κατά 100% την ομοειδή βιομηχανία Κεραμοποιία Χριστοδουλίδη - Ψαλτίδη. Το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της περιλαμβάνει, ακόμη, μερίδια στις εταιρείες Κένταυρος Holding, Χριστοδουλίδης και Alpha Keramica.

Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Κιλκίς και Καβάλας. Διατηρεί υποκαταστήματα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ροδόπης και Λάρισας. Επεκτείνεται εμπορικά σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της χώρας με ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως αναφέρει.

Η ΚΕΒΕ το 2017 κατέγραψε πωλήσεις 24,005 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2016 κατά 5,4% (+1,23 εκατ. ευρώ). Το 95,2% των εσόδων της (22,85 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 7,5% (1,15 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά της έσοδα σημείωσαν αύξηση 8,4% (+1,77 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους της, με αποτέλεσμα την καταγραφή αύξησης άνω του 45% των κερδών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 9,08 εκατ. ευρώ (+9,4%), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες (στο 37,8%, από 36,4% το 2016). Επίσης, αυξημένα κατά 11,9% ήταν τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 7,48 εκατ. ευρώ, τα οποία βελτιώθηκαν και ως ποσοστό των πωλήσεων σε 31,1%, από 29,3% το 2016. Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 4,565 εκατ. ευρώ (+23,1%).

Κατόπιν αυτών η ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 3,09 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 45,6% ή 0,97 εκατ. ευρώ σε αξία σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2016 (2,125 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν επίσης 3,09 εκατ. ευρώ, αναλόγως βελτιωμένα έναντι του 2016, ίσα προς το 12,9% των πωλήσεων (9,3% το 2016) και το 7,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (5,3% το 2016).

Tα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,91 εκατ. ευρώ (2,97 εκατ. ευρώ το 2016) και σημαντικού ύψους χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα.

Επιβαρύνθηκαν, συγχρόνως, από μειωμένα λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές ύψους 0,88 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ύψους 33,80 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, παρουσίασαν μείωση κατά 3,4%. Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (14,61 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από την αξία των βραχυπρόθεσμων πληρωτέων εντός του 2018 υποχρεώσεών της (14,48 εκατ. ευρώ) κατά 0,13 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σημαντική εξασθένηση της ρευστότητάς της.

Για πάγιες επενδύσεις το 2017 διέθεσε 4,80 εκατ. ευρώ, έναντι πολύ χαμηλότερου ποσού το 2016.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 44,03 εκατ. ευρώ (40,95 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 56,6% (53,9% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 77,83 εκατ. ευρώ (75,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η εξάπλωση του εξαγωγικού δικτύου των πωλήσεών της δεν περιορίζεται πια στις παραδοσιακές αγορές της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και της πΓΔΜ, όπου τα προϊόντα της έχουν ήδη υψηλή αναγνωρισιμότητα. Στην Τουρκία η ΚΕΒΕ συνεργάζεται με μεγάλο κατασκευαστικό και εμπορικό όμιλο και παράγει μεγάλον όγκο προϊόντων που προορίζονται για τις ανατολικές περιοχές της χώρας. Ανοδική είναι κατά τα τελευταία χρόνια, επίσης, η πορεία των εξαγωγών της σε σχετικά νέες για την επιχείρηση αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, όπως ο Λίβανος, η Λιβύη, το Ιράν, το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία. Ενθαρρυντική θεωρείται, εξάλλου, η έναρξη εξαγωγών της στην Ινδία, ενώ αυξημένη παραμένει η ζήτηση από την αιγυπτιακή αγορά.

Συνεχίζει να δηλώνει αισιόδοξη και να διαβλέπει δυναμική περαιτέρω επιχειρησιακής ανάπτυξης, καθώς εδραιώνει τη θέση της σε αγορές του εξωτερικού και διευρύνει τις εξαγωγές της με σταθερά βήματα, ενώ συγχρόνως διευρύνει την εμπορική παρουσία της σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας, όπου οικοδομούνται νέες ξενοδοχειακές μονάδες.

Οι δύο αυτόνομες παραγωγικές μονάδες της στη Νέα Σάντα Κιλκίς, έχουν εξοπλιστεί με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και έχουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 700.000 τόνων τούβλων και 90 εκατ. τεμαχίων κεραμιδιών, με πλήρως αυτοματοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,6% (8,8% το 2016).

Η κεραμουργία έχει πρόεδρο τη Δέσποινα Κοθάλη και αντιπρόεδρο τον Αγι - Ιω. Κοθάλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 131 εργαζόμενους (134 το 2016). Διέθεσε το 2017 για αμοιβές και έξοδα του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της 3,57 εκατ. ευρώ (3,59 εκατ. ευρώ το 2016). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε 57.070 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ίσα προς 23.610 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΒΕ

www.inr.gr, 29 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS