inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2012 η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια

Ικανοποιητικά αποτελέσματα, σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, κατέγραψε το 2012 η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, μεγαλύτερη, βάσει των πωλήσεων, ελληνική βιομηχανική εταιρεία. Από το ίδιο έτος άρχισε να συνεισφέρει στις δραστηριότητες της εταιρείας το εκσυγχρονισμένο, πλέον, διυλιστήριο της Ελευσίνας, όπου ολοκληρώθηκαν επενδύσεις της τάξεως του 1,4 δισ. ευρώ.

Τα συγκρίσιμα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένης της επίδρασης της υποτίμησης των αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης, ανήλθαν σε 444 εκατ. ευρώ (+22% έναντι 2011). Βασικοί παράγοντες ήταν τα βελτιωμένα περιθώρια διύλισης (αύξηση $ 1/bbl κατά μέσον όρο), η εμπορική λειτουργία του διυλιστηρίου της Ελευσίνας το τέταρτο τρίμηνο του έτους, η απρόσκοπτη λειτουργία του διυλιστηρίου του Ασπροπύργου Αττικής, που σημείωσε ιστορικό υψηλό λειτουργικής διαθεσιμότητας, καθώς και η ικανοποιητική λειτουργία του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης.

Η υψηλότερη παραγωγή οδήγησε σε αυξημένες πωλήσεις, με βελτίωση των μεριδίων αγοράς στην εσωτερική αγορά, καθώς και των εξαγωγών, οι οποίες τον Δεκέμβριο του 2012 ξεπέρασαν το 50% των συνολικών μηνιαίων πωλήσεων.

Επιπλέον, οι προσπάθειες για τον έλεγχο των δαπανών σε όλον τον όμιλο, καθώς και η θετική επίδραση των πρωτοβουλιών μετασχηματισμού του ομίλου, οδήγησαν σε μείωση των γενικών και διοικητικών εξόδων κατά 12%, σε σχέση με το 2011.

Αντιθέτως, το αυξημένο κόστος προμήθειας αργού πετρελαίου, λόγω της αλλαγής προμηθευτών και του αυξημένου κινδύνου εξαιτίας της ελληνικής κρίσης, επηρέασαν αρνητικά τα ετήσια αποτελέσματα.

Στην εσωτερική αγορά, οι υψηλοί φόροι κατανάλωσης και η οικονομική ύφεση είχαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ζήτησης (-17% έναντι 2011), με χαμηλότερα περιθώρια, ειδικά στη λιανική εμπορία, όπου το υψηλό κόστος λειτουργίας που απαιτεί το σημερινό μοντέλο για εταιρείες εμπορίας με επώνυμα δίκτυα και πολλαπλές εγκαταστάσεις για την ποιοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση της αγοράς, καθίσταται σταδιακά μη βιώσιμο.

Όσον αφορά τον όμιλο, η αύξηση μεριδίων τόσο στη διύλιση όσο και την εμπορία οδήγησαν σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων των ελληνικών διυλιστηρίων του ομίλου, που ανήλθαν στους 13,4 εκατ. τόνους, αυξημένοι κατά 8% σε σχέση με το 2011. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 10,5 δισ. ευρώ (+12,5%).

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του ομίλου (84,2 εκατ. ευρώ, έναντι 114,15 εκατ. ευρώ το 2011) επηρεάστηκαν από έκτακτα γεγονότα, όπως η διαδικασία εκκίνησης του νέου διυλιστηρίου και τα έξοδα αναδιοργάνωσης, καθώς και η ζημιά από την αποτίμηση των αποθεμάτων, λόγω μείωσης των τιμών του αργού πετρελαίου.

Επιπλέον, η επιβάρυνση στα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ από την επίλυση των πολυετών εκκρεμοτήτων μεταξύ αυτής και της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, επηρέασαν αρνητικά τη συνεισφορά της ΔΕΠΑ στον όμιλο.

Για τους λόγους αυτούς τα δημοσιευμένα EBITDA περιορίστηκαν σε 294,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 84,2 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας, η οποία κατέγραψε πωλήσεις 9,90 δισ. ευρώ (+15,2%), τα δημοσιευμένα EBITDA περιορίστηκαν σε 249,7 εκατ. ευρώ (-6,4%) και τα καθαρά κέρδη στα 97,5 εκατ. ευρώ (-13,5%).

Τα απασχολούμενα κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στα 4,4 δισ ευρώ. Η ρευστότητα και η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου παραμένουν βασικές προτεραιότητες, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Μέσα στο 2012 και τον Ιανουάριο του 2013 ο όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με τη σύναψη νέων δανείων άνω των 900 εκατ. ευρώ και την εξόφληση των υπολοίπων, αξιοποιώντας τα χρηματικά του διαθέσιμα. Στο τέλος του έτους ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1,9 δισ. ευρώ, ενώ ο συντελεστής μόχλευσης (δανεισμός / απασχολούμενα κεφάλαια) στο 43%.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια, τα οποία ιδρύθηκαν το 1998, είναι ένας από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς και εμπορικούς ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 8 χώρες.

Δήλωση

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2012, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιάννης Κωστόπουλος δήλωσε:

«Το 2012 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλες τις ελληνικές εταιρείες, με το ΑΕΠ στην Ελλάδα να μειώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά και τις συνθήκες ρευστότητας να επιδεινώνονται. Η μείωση στην κατανάλωση καυσίμων, σε σχέση με το 2009, έχει ξεπεράσει το 30%, οδηγώντας την ελληνική αγορά σε ένα τελείως διαφορετικό επιχειρησιακό περιβάλλον, αναφορικά με τον ανταγωνισμό και τις ανάγκες της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαιοειδών.

Επιπλέον, οι υψηλότατοι φόροι, που αντιπροσωπεύουν άνω του 60% της τελικής τιμής στα καύσιμα κίνησης, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η πτώση της αγοράς εξανέμισαν τα περιθώρια κέρδους και τη ρευστότητα των εταιρειών εμπορίας. Ο κλάδος εμπορίας συνολικά στη χώρα μας οδηγείται σε αδιέξοδο. Θετικές αξιολογούνται μέχρι τώρα οι ενέργειες των αρχών για την καταπολέμηση του φαινομένου της λαθρεμπορίας, οι οποίες όμως πρέπει να εφαρμοστούν με συνέπεια, στοχεύοντας στην εξυγίανση της αγοράς.

Παράλληλα, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου χαρακτηρίστηκε από αβεβαιότητα, διακυμάνσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου και μειωμένη ζήτηση για προϊόντα.

Στο δυσμενές αυτό περιβάλλον, επιτύχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα χάρη στα βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης, την αύξηση της κερδοφορίας από εξαγωγές, αλλά και την έμφαση που δόθηκε τα τελευταία χρόνια στην ανταγωνιστικότητα και τον έλεγχο κόστους. Επιπλέον, το 2012 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πενταετούς στρατηγικής, που κορυφώθηκε με την ασφαλή και επιτυχημένη διαδικασία εκκίνησης του νέου διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Η αναβάθμιση, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, ήταν η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα και το διυλιστήριο έχει ήδη περάσει στο στάδιο της παραγωγής, οδηγώντας σε υψηλότερες αποδόσεις και αύξηση εξαγωγών, μετασχηματίζοντας τα Ελληνικά Πετρέλαια σε έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς ομίλους διύλισης και εμπορίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι προτεραιότητές μας για το 2013 είναι η πλήρης αξιοποίηση των αναβαθμισμένων διυλιστηρίων, ο επιπλέον έλεγχος δαπανών, η μείωση της μόχλευσης, καθώς και η επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της ΔΕΠΑ».

Διύλιση

Η υψηλότερη διαθεσιμότητα των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης κατά το 2012 και η εκκίνηση του διυλιστηρίου Ελευσίνας οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 38%, έναντι του 2011, στους 11 εκατ. τόνους, καθώς και σε αύξηση των πωλήσεων κατά 8%, στους 13,4 εκατ. τόνους, με διπλασιασμό των εξαγωγών στους 4,5 εκατ. τόνους.

Τα συγκρίσιμα EBITDA του κλάδου εγχώριας διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας ανήλθαν σε 348 εκατ. ευρώ (+40% σε σχέση με 2011), λόγω υψηλότερων περιθωρίων και ισχυρής λειτουργικής επίδοσης.

Επιτεύχθηκαν μείωση των σταθερών εξόδων και αποδοτικότερη λειτουργία.

Στον τομέα της εμπορίας, στην ελληνική αγορά, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από το δυσμενές περιβάλλον, λόγω των υψηλών φόρων κατανάλωσης και της οικονομικής κρίσης, που οδήγησαν σε μειωμένους όγκους πωλήσεων, αλλά και σε μειωμένα περιθώρια. Οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκαν κατά 70% το τέταρτο τρίμηνο του 2012, μετά τον πενταπλασιασμό του αναλογούντος ΕΦΚ τον Οκτώβριο.

Τα EBITDA της εγχώριας εμπορίας ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, καθώς οι πρωτοβουλίες ελέγχου κόστους και οι χαμηλότερες προβλέψεις για επισφάλειες αντιστάθμισαν εν μέρει την επίδραση της ύφεσης και των υψηλών φόρων.

Οι όγκοι πωλήσεων εσωτερικής αγοράς μειώθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 2011, έναντι μείωσης του συνόλου αγοράς κατά 17%, καθώς επιτυχημένα λανσαρίσματα νέων προϊόντων (Diesel Ekonomy, Πετρέλαιο Θέρμανσης Ekonomy και BP Ultimate 95), σε συνδυασμό με αυξημένες προωθητικές ενέργειες, οδήγησαν σε ενίσχυση των μεριδίων αγοράς.

Η κερδοφορία στον τομέα της διεθνούς εμπορίας επηρεάστηκε από το επιδεινούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον και την όξυνση του ανταγωνισμού στις περισσότερες από τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος. Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 41 εκατ. ευρώ (2011: 45 εκατ. ευρώ).

Πετροχημικά

Η αυξημένη λειτουργία των χημικών εργοστασίων και η παραγωγή προπυλενίου στον Ασπρόπυργο οδήγησαν σε βελτιωμένα περιθώρια πολυπροπυλενίου και υψηλότερους όγκους πωλήσεων.

Τα EBITDA ανήλθαν το 2012 σε 47 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27% (2011: 37 εκατ. ευρώ).

Λοιποί τομείς

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθε σε 69 εκατ. ευρώ (2011: 67 εκατ. ευρώ), λόγω βελτιωμένης επίδοσης του ΔΕΣΦΑ, ενώ η ΔΕΠΑ και οι θυγατρικές της ΕΠΑ διατήρησαν την κερδοφορία τους, παρά τους χαμηλότερους όγκους πωλήσεων.

Τα EBITDA της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Elpedison διαμορφώθηκαν σε 57 εκατ. ευρώ (-7% έναντι 2011), λόγω χαμηλής ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος και μειωμένης παραγωγής από φυσικό αέριο.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS