inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2012-2013

Επιβραδυνόμενη πτώση το 2013 στην εκτυπωτική βιομηχανία, η οποία το 2012 συμπίεσε τις ζημιές της

Επιβραδύνεται κατά το 2013 η πτωτική πορεία της ελληνικής εκτυπωτικής βιομηχανίας, η οποία το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 20,8%, κατέγραψε συρρίκνωση των εσόδων της, αλλά βελτίωσε τη λειτουργική της απόδοση και μείωσε τις ζημιές της.

Το πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής της εκτυπωτικής βιομηχανίας σημείωσε πτώση 9%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 28% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Η παραγωγή του κλάδου μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά 14,5% (-30,5% τον ίδιο μήνα του 2012), τον Φεβρουάριο κατά 14,9% (-29,1%), τον Απρίλιο κατά 11,6% (-21,1%), τον Μάιο κατά 4,7% (-29,2%) και τον Ιούνιο κατά 5,9% (-19,8%), ενώ αυξήθηκε τον Μάρτιο κατά 0,6% (-31,1%). Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2013 η παραγωγή του τομέα ήταν 57,7% χαμηλότερη από την αντίστοιχη του έτους 2005.

Η επιβράδυνση της υποχώρησης των παραγωγικών μεγεθών του τομέα συνοδεύεται από επιβραδυνόμενη πτώση των εσόδων των εκτυπωτικών εταιρειών. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα, ενώ παρουσίασε αύξηση κατά 0,5% τον Απρίλιο (-24,9% τον ίδιο μήνα του 2012), μειώθηκε κατά 9% τον Ιανουάριο (-25,9%), 13,2% τον Φεβρουάριο (-28,1%), 13,7% τον Μάρτιο (-22,4%), 14% τον Μάιο (-24,5%) και κατά 10,9% τον Ιούνιο (-19,8%), με συνέπεια στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 να παρουσιάζει μείωση 10,4%, έναντι αντίστοιχης μείωσης 27,1% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ο βιομηχανικός τομέας των κάθε είδους εκτυπώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, των φλεξογραφικών, των βαθυτυπικών και της επεξεργασίας και εκτύπωσης εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, καθώς και των συναφών εργασιών, όπως η προεκτύπωση, η πλαστικοποίηση, η βιβλιοδεσία και η συσκευασία εντύπων, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, βελτιωμένα κατά 44% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (22,1 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 5,9% των συνολικών εσόδων του (3,6% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 12% και κάμψης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (13,3% το 2012, από 13,6% το 2011).

Παρά τη σημαντική λειτουργική βελτίωση, η οποία επιτεύχθηκε με τη συμπίεση των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας, κυρίως από την κατηγορία των πλέον ζημιογόνων εταιρειών του 2011, ο τομέας παρέμεινε τελικώς ζημιογόνος, αλλά παρουσίασε μειωμένες ζημιές προ φόρων και καθαρές ζημιές μετά την καταβολή φόρων, λόγω της βελτίωσης των λειτουργικών περιθωρίων (EBITDA). Σε σύγκριση με τις ζημιές προ φόρων, που μειώθηκαν κατά 9,4 εκατ. ευρώ, οι καθαρές ζημιές μειώθηκαν ακόμη περισσότερο, καθώς συρρικώθηκε η φορολογική επιβάρυνση.

Τα συνολικά έσοδα 98 βιομηχανικών και βιοτεχνικών εκτυπωτικών ΑΕ και ΕΠΕ, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 372,7 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 51,5 εκατ. ευρώ (-12%).

Οι 98 αυτές εκτυπωτικές και συναφείς εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 700 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 49,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14% (-8,2 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 22,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44% (+6,8 εκατ. ευρώ).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 9,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 51% (+9,9 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -2,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -4,6% το 2011.

  • Ζημιές προ φόρων 26,2 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 26% σε ποσοστό και κατά 9,4 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 35,6 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -8,4% το 2011.

  • Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 37% σε ποσοστό και κατά 15,9 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 42,5 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -7,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -10% το 2011.

Τα ίδια κεφάλαια των 98 επιχειρήσεων (285,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν το 2012 κατά 10% (-30,1 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών και εκποιήσεων παγίων, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους τους. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (698,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 11% (-61,5 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 40,9%, από 41,5% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (413,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 7% (-31,3 εκατ. ευρώ), με μεγαλύτερη όμως μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (-17,5 εκατ. ευρώ) και μικρότερη των βραχυπρόθεσμων (-13,8 εκατ. ευρώ). Πτώση κατά 6% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα με την έκδοση δικών τους εντύπων, καθώς και με εμπορικές δραστηριότητες.

Δεν περιλαμβάνονται στις εταιρείες αυτές άλλες επιχειρήσεις με εκτυπωτικές μονάδες, οι οποίες είναι κατά βάση εκδοτικές και οφείλουν στην έκδοση εντύπων τους το μέγιστο μέρος του κύκλου εργασιών τους, ούτε εταιρείες με συμπληρωματικές προς το βασικό τους αντικείμενο εκτυπωτικές δραστηριότητες, που ανήκουν στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας.

Αναλυτικότερα, οι εν λόγω 98 επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, οι οποίες έχουν βασικό αντικείμενο τις εκτυπώσεις, κατέγραψαν:

Η ΑΔΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΕΕ έσοδα 0,69 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,63 εκατ. ευρώ) κατά 10,4%, EBITDA -0,13 εκατ. ευρώ (επίσης -0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,21 εκατ. ευρώ (επίσης -0,21 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,23 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,67 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -4,9%.

Η ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 0,42 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,74 εκατ. ευρώ) κατά 43,3%, EBITDA -0,18 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,24 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,24 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,01 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,80 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -4,4%.

Η ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ ΑΕ έσοδα 0,59 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,63 εκατ. ευρώ) κατά 5,6%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,54 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,60 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,2%.

Η ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ έσοδα 1,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,80 εκατ. ευρώ) κατά 5,6%, EBITDA 0,24 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,51 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,9%.

Η ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΒΕ έσοδα 1,42 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,69 εκατ. ευρώ) κατά 15,8%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,20 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,32 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,8%.

Η ΑΝΔΡΕΟΥ Α. ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ έσοδα 2,11 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,39 εκατ. ευρώ) κατά 11,7%, EBITDA 0,28 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,84 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ έσοδα 0,20 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,25 εκατ. ευρώ) κατά 20,3%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (επίσης 0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,20 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,21 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,9%.

Η ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΕ έσοδα 4,65 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (4,59 εκατ. ευρώ) κατά 1,3%, EBITDA 0,59 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,31 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,23 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,09 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,10 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,3%.

Η ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ έσοδα 1,57 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,49 εκατ. ευρώ) κατά 5,6%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,9%.

Η ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ -ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΒΕΕ έσοδα 6,26 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (5,78 εκατ. ευρώ) κατά 8,4%, EBITDA 0,89 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,28 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,36 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,00 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,1%.

Η AΡΓΩ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ έσοδα 1,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,30 εκατ. ευρώ) κατά 11,2%, EBITDA 0,27 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,15 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,33 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,82 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 20,5%.

Η ΑΡΤΙΟΝ - ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕ έσοδα 3,91 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,96 εκατ. ευρώ) κατά 1,2%, EBITDA 0,70 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,28 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,91 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,2%.

Η ΒΓΟΝΤΖΑ Θ. ΥΙΟΙ ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ έσοδα 5,67 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (6,49 εκατ. ευρώ) κατά 12,6%, EBITDA 0,59 εκατ. ευρώ (0,78 εκατ. ευρώ το 2011), μηδενικά κέρδη προ φόρων (0,04 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,40 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,4%.

Η ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 9,42 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (9,23 εκατ. ευρώ) κατά 2,1%, λόγω απορρόφησης άλλης εταιρείας του τομέα, EBITDA 0,19 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,88 εκατ. ευρώ (-0,80 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,96 εκατ. ευρώ (-0,81 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 17,88 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,54 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,0%.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕΒΕ έσοδα 0,77 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,89 εκατ. ευρώ) κατά 14,1%, EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,49 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,3%.

Η ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΕ έσοδα 0,85 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,20 εκατ. ευρώ) κατά 29,0%, EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011) και μηδενικά καθαρά κέρδη (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,87 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,27 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,0%.

Η ΓΡΑΦΟΤΥΠ ΑΒΕΕ έσοδα 0,27 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,45 εκατ. ευρώ) κατά 40,6%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,49 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,2%.

Η ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ ΑΕ έσοδα 1,86 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,39 εκατ. ευρώ) κατά 22,2%, EBITDA -0,12 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,25 εκατ. ευρώ (-0,55 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,25 εκατ. ευρώ (-0,55 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,87 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -6,1%.

Η ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ έσοδα 0,96 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,85 εκατ. ευρώ) κατά 14,0%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,80 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,13 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,5%.

Η ΔΕΡΒΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΦΣΕΤ ΑΕΒΕ έσοδα 0,75 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,88 εκατ. ευρώ) κατά 14,1%, EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,07 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,3%.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΒΕΕ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ έσοδα 2,24 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,95 εκατ. ευρώ) κατά 23,9%, EBITDA 0,44 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (επίσης οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,64 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,01 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,7%.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ έσοδα 2,03 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,65 εκατ. ευρώ) κατά 23,5%, EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,09 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,09 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,8%.

Η ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 0,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,68 εκατ. ευρώ) κατά 18,9%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,62 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,0%.

Η ΕΛΛΗΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΒΕΕ έσοδα 1,58 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,73 εκατ. ευρώ) κατά 8,6%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,52 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,8%.

Η ΕΜ - ΕΣ ΠΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 2,36 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,79 εκατ. ευρώ) κατά 15,4%, EBITDA 0,59 εκατ. ευρώ (1,41 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (μηδενικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,91 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 10,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,9%.

Η ΖΑΠΟ ΑΕ έσοδα 2,37 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,95 εκατ. ευρώ) κατά 19,7%, EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (επίσης 0,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (επίσης 0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,11 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,2%.

Η ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. COVERPLAST AΕ έσοδα 1,95 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,39 εκατ. ευρώ) κατά 18,6%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,28 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,1%.

Η ZΩΡΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑ GROUP ΑΕ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ έσοδα 0,48 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,52 εκατ. ευρώ) κατά 7,9%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,55 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,1%.

Η HΛΙΑΝΘΟΣ ΑΒΕΕ έσοδα 1,12 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,44 εκατ. ευρώ) κατά 22,2%, EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,33 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,66 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,6%.

Η ΗΛΙΟΤΥΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ έσοδα 1,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,52 εκατ. ευρώ) κατά 12,5%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,19 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,19 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,16 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,01 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,2%.

Η ΙΚΟΝΑ Ν. Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ έσοδα 0,37 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,50 εκατ. ευρώ) κατά 25,4%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,2%.

Η ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ έσοδα 26,63 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (27,73 εκατ. ευρώ) κατά 3,9%, EBITDA 0,44 εκατ. ευρώ (-2,41 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,56 εκατ. ευρώ (-4,63 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,81 εκατ. ευρώ (-4,24 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 89,83 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 48,84 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,5% (πολύ υψηλότερη αν ληφθούν υπόψη οι εκτός Ελλάδος θυγατυρικές της).

Η ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ PROMOMESSAGE ΑΕBE έσοδα 0,43 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,67 εκατ. ευρώ) κατά 36,0%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,41 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,5%.

Η ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΣΤ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ έσοδα 10,86 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (10,22 εκατ. ευρώ) κατά 6,2%, EBITDA 2,49 εκατ. ευρώ (2,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,89 εκατ. ευρώ (0,75 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,65 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 18,48 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 13,97 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,5%.

Η ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΑΕ έσοδα 2,20 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,42 εκατ. ευρώ) κατά 8,8%, EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (επίσης 0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,03 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,3%.

Η ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΒΕΕ έσοδα 0,41 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,58 εκατ. ευρώ) κατά 29,9%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,04 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,6%.

Η ΚΛΑΔΑΣ Μ. & Η. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ έσοδα 0,58 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,72 εκατ. ευρώ) κατά 18,9%, EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,83 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,13 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,9%.

Η ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΕΒΕ έσοδα 0,44 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,60 εκατ. ευρώ) κατά 25,8%, EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,86 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,82 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -1,2%.

Η ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΙΟΣ Χ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ έσοδα 0,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,73 εκατ. ευρώ) κατά 23,9%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (επίσης οριακά θετικά το 2011) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (-0,01 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,18 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,48 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,8%.

Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ έσοδα 2,45 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,64 εκατ. ευρώ) κατά 32,8%, EBITDA 0,19 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,15 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,39 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,78 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,1%.

Η ΛΑΓΙΑΣ Δ. - Ε. ΣΟΥΒΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ έσοδα 0,75 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,03 εκατ. ευρώ) κατά 27,0%, EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,91 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,79 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -0,8%.

Η ΛΙΑΠΗΣ Ν. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 4,60 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,99 εκατ. ευρώ) κατά 131,2%, EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,10 εκατ. ευρώ (-0,66 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (-0,56 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,26 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 19,5%.

Η ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ έσοδα 2,22 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,10 εκατ. ευρώ) κατά 28,5%, EBITDA 0,41 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,19 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,17 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,89 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,7%.

Η ΜΙΚΕΔΗΣ ΑΒΕΕ έσοδα 0,68 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,83 εκατ. ευρώ) κατά 18,1%, EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (επίσης οριακά θετικά το 2011) και μηδενικά καθαρά κέρδη (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,43 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,4%.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 0,66 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,74 εκατ. ευρώ) κατά 11,2%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,82 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,97 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,1%.

Η NΑΝΟΣ ΑΕ έσοδα 0,57 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,60 εκατ. ευρώ) κατά 5,0%, EBITDA -0,14 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,11 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,91 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,48 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,5%.

Η ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 0,21 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,37 εκατ. ευρώ) κατά 43,2%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,05 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,17 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,1%.

Η ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Κ. Ι. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ έσοδα 0,35 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,43 εκατ. ευρώ) κατά 16,7%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,03 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η ΠΕΠΠΑΣ Ι. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΒΕΕ έσοδα 1,31 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,44 εκατ. ευρώ) κατά 9,0%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,55 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,87 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,3%.

Η ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ έσοδα 0,98 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,00 εκατ. ευρώ) κατά 51,0%, EBITDA -0,25 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,29 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,29 εκατ. ευρώ (οριακά θετικα το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,02 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -6,2%.

Η ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΑΕ έσοδα 1,59 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,77 εκατ. ευρώ) κατά 42,8%, EBITDA -0,21 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,55 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,56 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,57 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,79 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -4,5%.

Η ΠΡΙΝΤΟΠΑΚ ΑΒΕΕ έσοδα 1,11 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,62 εκατ. ευρώ) κατά 31,3%, EBITDA -0,21 εκατ. ευρώ (-0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,34 εκατ. ευρώ (-0,45 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,34 εκατ. ευρώ (-0,61 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,49 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,46 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -14,5%.

Η ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΒΕ έσοδα 5,15 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,17 εκατ. ευρώ) κατά 0,3%, EBITDA 0,34 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,66 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,83 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,2%.

Η ΣΑΞΙΩΝΗΣ FLEXO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ AE έσοδα 1,76 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,58 εκατ. ευρώ) κατά 11,6%, EBITDA 0,42 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,35 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,11 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 31,5%.

Η ΣΚΑΛΤΣΑΣ Α. ΑΒΕΕ έσοδα 2,83 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,44 εκατ. ευρώ) κατά 17,8%, EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,44 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,9%.

Η ΣΥΚΑΡΗΣ Γ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΒΕ έσοδα 0,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,92 εκατ. ευρώ) κατά 32,4%, EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,85 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,66 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,5%.

Η ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΠΕ έσοδα 1,05 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,76 εκατ. ευρώ) κατά 43,1%, EBITDA -0,17 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,44 εκατ. ευρώ (-0,19 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,44 εκατ. ευρώ (-0,19 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,96 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -4,3%.

Η ΤΟΠΠΑΝ ΕΛΛΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ έσοδα 1,42 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (15,55 εκατ. ευρώ) κατά 90,9%, EBITDA -0,15 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,30 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,30 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,46 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,76 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 (έληξε πριν από τα μέσα του έτους) σε EBITDA είναι -10,4%.

Η ΤΟΥΜΠΗΣ Μ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ έσοδα 2,06 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,61 εκατ. ευρώ) κατά 21,1%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,55 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,21 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,9%.

Η ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. Ι. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΕ έσοδα 0,90 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,26 εκατ. ευρώ) κατά 28,5%, EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,11 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,15 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,06 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,9%.

Η ΤΣΙΑΜΑΛΟΣ Δ. ΑΒΕΕ έσοδα 0,27 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,42 εκατ. ευρώ) κατά 34,9%, EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (επίσης -0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,12 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,54 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,4%.

Η ΤΣΙΜΗ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ έσοδα 29,00 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (30,01 εκατ. ευρώ) κατά 3,4%, EBITDA 1,26 εκατ. ευρώ (2,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,92 εκατ. ευρώ (-0,77 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,94 εκατ. ευρώ (-1,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 32,27 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,85 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,8%.

Η ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ έσοδα 6,96 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (19,70 εκατ. ευρώ) κατά 64,7%, EBITDA -3,45 εκατ. ευρώ (-7,66 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -6,57 εκατ. ευρώ (-11,27 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -6,15 εκατ. ευρώ (-10,99 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 52,21 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 14,59 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -6,6%.

Η ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Γ. ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΑΒΕ έσοδα 3,79 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,57 εκατ. ευρώ) κατά 17,1%, EBITDA -0,31 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,41 εκατ. ευρώ (-0,76 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,45 εκατ. ευρώ (-0,83 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,69 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -4,7%.

Η ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ έσοδα 1,88 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,06 εκατ. ευρώ) κατά 8,6%, EBITDA -0,06 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,51 εκατ. ευρώ (-0,31 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,52 εκατ. ευρώ (-0,32 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,05 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,45 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -1,6%.

Η ΦΟΥΣΑΡΑΣ DEMPHOUS ΑΒΕΕ έσοδα 0,40 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,66 εκατ. ευρώ) κατά 40,0%, EBITDA -0,12 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,26 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,26 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -10,0%.

Η ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ ΑΕ έσοδα 2,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,24 εκατ. ευρώ) κατά 3,5%, EBITDA 0,41 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,77 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,1%.

Η ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ έσοδα 26,37 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (26,02 εκατ. ευρώ) κατά 1,3%, EBITDA 1,18 εκατ. ευρώ (2,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,48 εκατ. ευρώ (-1,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,53 εκατ. ευρώ (-1,38 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 46,72 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 24,66 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,5%.

Η ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΕ έσοδα 0,64 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,71 εκατ. ευρώ) κατά 10,1%, EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (επίσης οριακά θετικά το 2011) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,69 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,05 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,6%.

Η ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία του τομέα, έσοδα 51,78 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (48,82 εκατ. ευρώ) κατά 6,1%, EBITDA 8,67 εκατ. ευρώ (7,62 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,19 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,96 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 62,54 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 18,98 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,9%.

Η ΧΡΩΜΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕ έσοδα 1,30 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,23 εκατ. ευρώ) κατά 5,4%, EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,64 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,13 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,1%.

Η ΧΡΩΜΟΤΥΠ ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ έσοδα 1,63 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,89 εκατ. ευρώ) κατά 13,6%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (επίσης 0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,62 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,32 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,7%.

Η ALEX PRINTINGS AΕ έσοδα 0,62 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,48 εκατ. ευρώ) κατά 29,4%, EBITDA 0,19 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,18 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,48 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,43 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 38,8%.

Η ALTAVIA HELLAS ΑΕ έσοδα 4,02 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,14 εκατ. ευρώ) κατά 21,8%, EBITDA 0,36 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,35 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,28 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,08 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,0%.

Η B 2 B SOLUTIONS ΕΠΕ έσοδα 0,81 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (σχεδόν 0,81 εκατ. ευρώ) κατά 0,1%, EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (επόσης 0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,55 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,17 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 18,4%.

Η BRIΕF ME ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ έσοδα 0,68 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,42 εκατ. ευρώ) κατά 63,4%, EBITDA 0,32 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,31 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,26 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,13 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 34,5%.

Η COLOR NETWORK ΕΠΕ έσοδα 0,28 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,43 εκατ. ευρώ) κατά 34,2%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,21 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,10 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,2%.

Η DATA PRINT ΑEΒΕ έσοδα 0,93 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,15 εκατ. ευρώ) κατά 19,4%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,18 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,3%.

Η DIAMOND PRINT ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΑΒΕΕ έσοδα 3,41 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,79 εκατ. ευρώ) κατά 90,6%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,44 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,2%.

Η DOCULAND ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ έσοδα 1,27 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,55 εκατ. ευρώ) κατά 17,5%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,26 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,50 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,1%.

Η DOT REPRO AE ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ έσοδα 0,75 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,89 εκατ. ευρώ) κατά 15,3%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (επίσης -0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (επίσης -0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,88 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,70 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,7%.

Η GRAFO ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ έσοδα 0,76 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,96 εκατ. ευρώ) κατά 21,1%, EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,1%.

Η ICR ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΑΒΕΕ έσοδα 5,50 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,68 εκατ. ευρώ) κατά 3,1%, EBITDA 0,57 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,10 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,06 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,52 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,3%.

Η IMAGE SOLUTIONS ΕΠΕ έσοδα 2,44 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,26 εκατ. ευρώ) κατά 25,5%, EBITDA -0,40 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,55 εκατ. ευρώ (-0,33 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,55 εκατ. ευρώ (-0,34 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,52 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -1,33 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -16,0%.

Η IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ, μεγαλύτερη εταιρεία του τομέα βάσει των πωλήσεων και του ενεργητικού, έσοδα 65,36 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (73,51 εκατ. ευρώ) κατά 11,1%, EBITDA -0,48 εκατ. ευρώ (-3,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -12,45 εκατ. ευρώ (-15,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -10,52 εκατ. ευρώ (-18,96 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 131,05 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 40,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -0,4%.

Η IRIS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕ έσοδα 2,11 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,15 εκατ. ευρώ) κατά 83,9%, EBITDA -0,31 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,34 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,28 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,46 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -49,0%.

Η MESPITSER ΑEΒΕ έσοδα 2,63 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,97 εκατ. ευρώ) κατά 11,4%, EBITDA 0,32 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και μηδενικά καθαρά κέρδη (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,93 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,76 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,1%.

Η MULTIMEDIA AE έσοδα 2,37 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,87 εκατ. ευρώ) κατά 38,7%, EBITDA -1,51 εκατ. ευρώ (-1,71 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,86 εκατ. ευρώ (-2,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,90 εκατ. ευρώ (-2,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -5,68 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -58,9%.

Η NΕXT ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ έσοδα 1,86 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,19 εκατ. ευρώ) κατά 15,0%, μηδενικά EBITDA (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,19 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,19 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,84 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,78 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι μηδενική.

Η ON DEMAND ΑΕ έσοδα 0,47 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,57 εκατ. ευρώ) κατά 18,1%, EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,74 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,11 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,9%.

Η PAPER GRAPH AE ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ έσοδα 2,41 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,34 εκατ. ευρώ) κατά 3,2%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,84 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,4%.

Η PILLAR ΑΕ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ έσοδα 0,95 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,32 εκατ. ευρώ) κατά 28,0%, EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (0,02 εκατ. ευρώ το 2011) και μηδενικά καθαρά κέρδη (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,32 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 16,9%.

Η PRISMA ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ AΕ έσοδα 3,06 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,33 εκατ. ευρώ) κατά 8,2%, EBITDA 1,22 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,68 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,53 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,48 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 18,6%.

Η PROFILM PACK ΑΕ έσοδα 1,28 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,37 εκατ. ευρώ) κατά 6,2%, EBITDA 0,24 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,47 εκατ. ευρώ (-0,43 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,43 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,49 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,8%.

Η QUALITY ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ έσοδα 1,10 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,98 εκατ. ευρώ) κατά 11,6%, EBITDA 0,37 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,27 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,18 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,85 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 31,7%.

Η RΕPRO TIME ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ έσοδα 0,97 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,13 εκατ. ευρώ) κατά 14,0%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,51 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,6%.

Η SKY PRINTING ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ έσοδα 2,44 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,01 εκατ. ευρώ) κατά 18,9%, EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,17 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,17 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,14 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -1,7%.

Η WHALE GRAPHICS ΑΕ έσοδα 0,98 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,22 εκατ. ευρώ) κατά 19,6%, EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,95 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,67 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,1%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 98 εκτυπωτικών και συναφών επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βελτιώθηκε σε 3,2%, από 2% το 2011.

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 20 Αυγούστου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS