inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανασύνταξη και υψηλές ζημιές, το 2012, για τη βιομηχανία αλλαντικών Νίκας

Με ανανεωμένη την κεφαλαιακή υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος και των κατόχων ομολογιών και μετοχών της, αλλά και με εξασθενημένη τη θέση των επωνύμων προϊόντων της στην αγορά και επιπρόσθετες ζημιές που «ροκάνισαν» τα ίδια κεφάλαιά της, συνεχίζει το 2013 τις παραγωγικές της δραστηριότητες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία η εταιρεία τροφίμων Π. Γ. Νίκας, δέκα χρόνια αφότου περιήλθε υπό τον έλεγχο της επενδυτικής εταιρείας ελληνικών και διεθνών κεφαλαίων Global Capital Investors.

Παρά τις διαδοχικές αλλαγές του διοικητικού-διευθυντικού επιτελείου με επίλεκτους μάνατζερ μετά την αποχώρηση του ιδρυτή τής εν πολλοίς προσωποπαγούς εταιρείας Παναγιώτη Νίκα το 2003, οι ζημιές που εμφανίστηκαν αρχικώς το 2006 δεν λένε να δώσουν τη θέση τους σε οριακά, έστω, αποτελέσματα. Μειώθηκαν βέβαια πέρυσι, αλλά παρέμειναν υψηλές, ξεπερνώντας και πάλι, ως ποσοστό, το 10% των ετήσιων εσόδων, ενώ οι πωλήσεις συνέχισαν να υποχωρούν, κατρακυλώντας σε επίπεδα που είναι ίσα μόνο προς το 55,5% αυτών που είχαν επιτευχθεί το 2003. Επίσης, σε αντίθεση με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί για διεθνή εξάπλωση, οι εκτός της ελληνικής αγοράς πωλήσεις το 2012 δεν ξεπέρασαν το 9,1% των συνολικών, υποχωρώντας αναλόγως, παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν το 26% των περιουσιακών της στοιχείων.

Η Π. Γ. Νίκας, που ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση αλλαντικών, κρεατοσκευασμάτων, πίτσας και τυροκομικών προϊόντων, σε ενοποιημένη βάση το 2012 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 69,63 εκατ. ευρώ έναντι 72,45 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 4%, το 90,9% των οποίων έγιναν στην Ελλάδα και προήλθαν σε ποσοστό 79,7% από τη διάθεση προϊόντων επεξεργασίας κρεάτων. Οι αντίστοιχες πωλήσεις της πέντε χρόνια νωρίτερα (2007) ήταν ύψους 105,87 εκατ. ευρώ, ενώ το 2004, στο απόγειό τους, είχαν ανέλθει σε 127,73 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η επιχείρηση το 2012 κατέγραψε μεικτά κέρδη 26,88 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 26,81 εκατ. ευρώ το 2011 (+0,3%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,61 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,03 εκατ. ευρώ το 2011 (+3,64 εκατ. ευρώ), ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,62 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 6,15 εκατ. ευρώ το 2011 (+4,54 εκατ. ευρώ), ζημιές προ φόρων 6,22 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 11,37 εκατ. ευρώ το 2011 (+5,15 εκατ. ευρώ), καθαρές ζημιές πριν από την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 7,31 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων καθαρών ζημιών 12,12 εκατ. ευρώ το 2011 (+4,81 εκατ. ευρώ) και καθαρές ζημιές μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 7,03 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων καθαρών ζημιών 12,17 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 42,2%. Ως ποσοστό των εσόδων, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα στο 38,6%, από 37% το 2011, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν κατά 5,1 εκατοστιαίες μονάδες στο 2,3%, από -2,8% το 2011.

Την τριετία 2003-2005, οπότε ήταν κερδοφόρος, η εταιρεία είχε συνολικά καθαρά κέρδη 22,07 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, την επταετία 2006-2012 συσσώρευσε καθαρές ζημιές 32,45 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά τη δεκαετία 2003-2012 κατέγραψε έσοδα ύψους ενός δισ. ευρώ (999,98 εκατ. ευρώ) και καθαρές ζημιές (ζημιές μείον κέρδη) 10,38 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 3,2% των εσόδων.

Με τα επώνυμα προϊόντα της τα τελευταία χρόνια να χάνουν σε όρους αγοράς την αίγλη και την ελκυστικότητα του παρελθόντος, αφού οι άλλοτε υποδεέστεροι ανταγωνιστές της μπόρεσαν να την υποσκελίσουν, η επιχείρηση εστιάζει ολοένα και περισσότερο τις δραστηριότητές της στην παραγωγή προϊόντων για τρίτους, σύμφωνα και με τη γενική τάση της αγοράς για υποκατάσταση επωνύμων προϊόντων με «ανώνυμα», που παράγονται για λογαριασμό μεγάλων λιανεμπόρων. Με την εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται άλλωστε, κατά κύριο λόγο, η συμπίεση των λειτουργικών της δαπανών κατά 4,03 εκατ. ευρώ το 2012 και η συνακόλουθη βελτίωση των τελικών ετήσιων αποτελεσμάτων της.

Στον ίδιο δρόμο δείχνει έτοιμη να εξακολουθήσει να βαδίζει κι εφέτος, ανασχεδιάζοντας πολλά από τα προϊόντα της και εξορθολογίζοντας αναλόγως το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών στο εργοστάσιό της στον Άγιο Στέφανο Αττικής, όπως αναφέρει στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της. Θεωρεί ότι ήδη «κατέχει σημαντικό μερίδιο στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στα οποία στρέφονται σταδιακά οι καταναλωτές, λόγω χαμηλότερης τιμής πώλησης».

Επίσης, παρά τα όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και μοιραία επηρεάζουν την απήχησή της στην αγορά, όπως το πρόσφατο του εντοπισμού από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ίχνους DNA κρέατος αλόγου σε μία από τις πάμπολλες σειρές προϊόντων της, δηλώνει «σταθερά δεσμευμένη στη διεξαγωγή των εργασιών της σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς».

Η Εθνική Τράπεζα, που εδώ και δύο μήνες κατέχει το 12% των μετοχών της επιχείρησης, διαδεχόμενη τη Eurobank, δεν έχει σκοπό βέβαια να μείνει για πάντα, όπως άλλωστε και η Global Capital Investors που κατέχει το 67,5%, αφού το 2003 «μπήκε για να βγει» με κέρδη κάποια όχι μακρινή μέρα, σύμφωνα με την πάγια τακτική των εταιρειών του είδους της, επενδύοντας κάπου αλλού τα κεφάλαιά της. Αυτό σκοπεύουν αναμφίβολα να κάνουν, επίσης, οι ομολογιούχοι-κάτοχοι ομολογιών κοινού ομολογιακού δανείου 35,85 εκατ. ευρώ του έτους 2010, που συναίνεσαν πριν από λίγους μήνες να μην καταγγείλουν την εταιρεία για την αδυναμία της το περασμένο έτος να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις της απέναντί τους, παρέχοντάς της τη διευκόλυνση να ζητήσουν αργότερα τα χρήματά τους, καθώς και οι ομολογιούχοι-κάτοχοι ομολογιών νέου, μετατρέψιμου σε μετοχές κοινού ομολογιακού δανείου τριών εκατ. ευρώ και λήξης το 2016, που εκδόθηκε, με βέβαιη εκ των προτέρων την κάλυψή του, τον περασμένο Ιανουάριο. Η μέρα αυτή, ωστόσο, μοιάζει ακόμη κάπως μακρινή, αν και ορισμένοι υποθέτουν ότι μπορεί να έλθει στα τέλη του προσεχούς Σεπτεμβρίου, οπότε οι κάτοχοι του αρχικού ομολογιακού δανείου θα πρέπει να λάβουν ένα σημαντικό ποσό, σύμφωνα με την τροποποιητική σύμβαση που έχει υπογραφεί.

Γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά στα 42 χρόνια της λειτουργίας της η Π. Γ. Νίκας βρίσκεται σε τόσο δυσχερή θέση, αφού η συσσώρευση ζημιών άνω των 30 εκατ. ευρώ την περίοδο 2006-2012 έπληξε τα ίδια κεφάλαιά της (-3,31 εκατ. ευρώ). Με κυκλοφορούν ενεργητικό το οποίο υπολείπεται των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 13,6% σε ποσοστό και κατά 5,16 εκατ. ευρώ σε αξία, αλλά και με αυξημένο δανεισμό, στηρίζεται εξ ολοκλήρου στους γενναιόδωρους ως τώρα δανειστές και μετόχους ή και ομολογιούχους της, που δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο να αμφιβάλλουν ούτε για τη φερεγγυότητα και τον πλούτο του ομίλου Global Finance ούτε για τη θέλησή του να μην καταγράψει τελικά στο ενεργητικό του μια τόσο μεγάλη αποτυχία, όσο αυτή που -ανεξαρτήτως άλλων παραμέτρων της εξαγοράς και της διαχείρισης - δείχνει η εξέλιξη της Π. Γ. Νίκας την τελευταία επταετία.

Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων δανείων 45,68 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμων δανείων 18,02 εκατ. ευρώ, είχαν ανέλθει στα τέλη του 2012, πριν ακόμη συναφθεί το νέο ομολογιακό δάνειο, σε 90,16 εκατ. ευρώ. Το καθαρό χρέος της αυξήθηκε, σε συνθήκες κάμψης των εσόδων, κατά 7,5%. Ωστόσο, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν ελαφρώς αντιστράφηκαν από αρνητικές το 2011 (-3,13 εκατ. ευρώ) σε θετικές (0,67 εκατ. ευρώ).

Η δύναμη του προσωπικού της, που είχε φτάσει τους 648 εργαζομένους το 2005, μειώθηκε ελαφρώς το 2012. Οι απασχολούμενοι στη μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της ήταν 476 το περασμένο έτος έναντι 485 το 2011 (-1,9%), κατά 26,5% λιγότεροι από το επίπεδο απασχόλησης του 2005.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS