inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αρνητικό το ισοζύγιο κερδών-ζημιών στη βιομηχανία της Θεσσαλίας το 2013


Αυξημένες πωλήσεις, αλλά και ζημιές κατέγραψαν το 2013, ως σύνολο, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, όπου δεσπόζουν μεγάλες μονάδες παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων, τσιμέντων, μεταλλικών κατασκευών, μεταποίησης αλουμινίου, τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών υλών.

Οι κερδοφόρες υπερτερούν αριθμητικά των ζημιογόνων. Επίσης, οι περισσότερες επιχειρήσεις βελτίωσαν τη λειτουργική τους αποδοτικότητα. Ωστόσο, το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, λόγω των υψηλών ζημιών ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων.

Κερδοφόρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν το 52,5% των εταιρειών. Ακόμη, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους προ φόρων, κερδοφόρες ήταν το 57,5% των εταιρειών.

Οι σταθερά κερδοφόρες (και το 2012 και το 2013) ήταν περισσότερες από τις σταθερά ζημιογόνες. Επίσης, ήταν περισσότερες οι εταιρείες που επέστρεψαν σε κέρδη από ζημιές, από εκείνες που υπέστησαν το αντίθετο.

Όπως αναφέρει το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 240 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα, καταδεικνύουν αξιοσημείωτη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων των μισών περίπου επιχειρήσεων, αλλά και σημαντική επιδείνωση της κατάστασης και των προοπτικών του 30% περίπου των εταιρειών της περιοχής.

Οι υψηλές ζημιές της τσιμεντοβιομηχανίας που λειτουργεί στην περιοχή, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε απομειώσεις ενεργητικού λόγω της παύσης της λειτουργίας μιας από τις μονάδες της, επιδρούν δραματικά στην εξέλιξη των συνολικών αποτελεσμάτων. Εξαιρουμένης όμως αυτής προκύπτει σημαντική βελτίωσή τους.

Οι 240 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στη Θεσσαλία είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά τις σημαντικότερες παραγωγικές μονάδες τους στη Θεσσαλία.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Θεσσαλία, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Οι 240 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, είχαν συνολικές πωλήσεις 2,98 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3% σε ποσοστό και κατά 96,1 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με το 2012. Κατέγραψαν αυξημένα κατά 12% μεικτά κέρδη, ύψους 409,5 εκατ. ευρώ (+44,2 εκατ. ευρώ), με αξιοσημείωτη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κατά μία εκατοστιαία μονάδα (13,7% από 12,7%).

Παράλληλα, όμως, τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 39% (74,8 εκατ. ευρώ, από 122,9 εκατ. ευρώ), ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους προ φόρων και τόκων (EBIT) επιδεινώθηκαν κατά 70% (ζημιές 47,1 εκατ. ευρώ, από ζημιές 27,8 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, εξαιρουμένης της τσιμεντοβιομηχανίας προκύπτουν αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 11% (194,8 εκατ. ευρώ, από 175,2 εκατ. ευρώ) και βελτιωμένα κατά 65% κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 101,5 εκατ. ευρώ (κέρδη 61,6 εκατ. ευρώ το 2012).

Οι 240 επιχειρήσεις εμφανίζουν, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ζημιές 177,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 150,3 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 18%. Εξαιρουμένης της βιομηχανίας τσιμέντων, προκύπτουν ζημιές 59,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 20% (ζημιές 74 εκατ. ευρώ το 2012).

Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών ορισμένων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους και άλλων μικρού μεγέθους, εκτιμάται ότι αντίστοιχα θα είναι και τα συνολικά αποτελέσματα.

Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 240 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκε το 2013 σε 1,6%, από 2,6% το 2012. Αντιθέτως, προκύπτει βελτιωμένη απόδοση (4,8% από 4,3%) αν εξαιρεθεί η βιομηχανία τσιμέντων, τα λειτουργικά αποτελέσματα της οποίας επιβαρύνθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, με απομειώσεις ενεργητικού.

Συγχρόνως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων, είτε με αύξηση κερδών είτε με μείωση ζημιών και αντιστροφή τελικών αποτελεσμάτων σε κέρδη από ζημιές, παρουσιάζει το 58,8% των εταιρειών (141). Ακόμη, βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσιάζει το 60,8% των εταιρειών (146).

Μολονότι η βελτίωση αυτή οφείλεται και στη μείωση των αποσβέσεων, λόγω της σχετικής νομοθετικής αλλαγής, καλύτερα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζει η πλειονότητα των εταιρειών (125 ή 52,1%).

Ακόμη, βελτιωμένη αποδοτικότητα των κεφαλαίων, σύμφωνα με τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους, παρουσιάζει το 56,7% των εταιρειών (136).

Παράλληλα, αύξηση του συνόλου ενεργητικού κατέγραψε μόνο το 37,9% των εταιρειών (91), σε αντίθεση με το 62,1% (149), όπου σημειώθηκε μείωση του συνόλου ενεργητικού.

Συγχρόνως, λόγω της επενδυτικής άπνοιας μειώθηκε το πάγιο ενεργητικό της πλειονότητας των επιχειρήσεων (168 ή 70%).

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των 240 εταιρειών (1,5 δισ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 11% (-177,9 εκατ. ευρώ). Επίσης, υπήρξε αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 16% (+166,7 εκατ. ευρώ). Έτσι, παρά τη μικρή μόνο μείωση των συνολικών υποχρεώσεων βελτιώθηκε η κεφαλαιακή τους ευστάθεια. Λόγω της μείωσης όμως των ιδίων κεφαλαίων σημειώθηκε υποχώρηση του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (41,3% από 43%).

Ικανοποιητικότερη είναι η χρηματοοικονομική διάρθρωση λιγότερων από τις μισές εταιρείες (45,4%). Ωστόσο, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται βελτιωμένος (+5,4%), λόγω της μείωσης των βραχυπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, τουλάχιστον 75 επιχειρήσεις (31,2% του συνόλου) εμφανίζουν πολύ χαμηλή ρευστότητα και σχεδόν πλήρη αδυναμία να ανταποκριθούν σε συμβατικές, απαιτητές εντός του 2014 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, γεγονός που προεξοφλεί περαιτέρω αποχώρηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών της περιοχής από την αγορά και, ενδεχομένως, μεγαλύτερη αποβιομηχάνισή της.

Τα συνολικά περιουσικά στοιχεία των 240 επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2013 ήταν ύψους 4,6 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% (-154,1 εκατ. ευρώ).


Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr:

  • 96 επιχειρήσεις (40% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 89,1 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 77,8 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 11,3 εκατ. ευρώ.

  • 22 επιχειρήσεις (9,2%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες ύψους 8,2 εκατ. ευρώ περίπου.

  • 92 επιχειρήσεις (38,3%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 264,2 εκατ. ευρώ έναντι 225,6 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες έτσι κατά 38,6 εκατ. ευρώ.

  • 30 επιχειρήσεις (12,5%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 4,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 3,6 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 8,1 εκατ. ευρώ.


Κατανομή κερδών - ζημιών

Ζημιογόνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, είναι οι 114 από τις 240 επιχειρήσεις, δηλαδή το 47,5% του συνόλου.

Οι εν λόγω 114 εταιρείες (22 ήταν κερδοφόρες το 2012) με συνολικό ενεργητικό 2,80 δισ. ευρώ κατέγραψαν πωλήσεις 1,42 δισ. ευρώ (-3%), ζημιές προ φόρων 279,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 230,2 εκατ. ευρώ το 2012 (-49 εκατ. ευρώ ή -21%) και καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 270,5 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 223,6 εκατ. ευρώ το 2012 (-46,9 εκατ. ευρώ ή -21%). Ωστόσο, τα μεικτά κέρδη τους (106,1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 30%, ενώ τα αποτελέσματά τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά (-103,3 εκατ. ευρώ έναντι -45,6 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της επιβάρυνσης των σχετικών αποτελσμάτων της εταιρείας τσιμέντων με απομειώσεις ενεργητικού. Τα ίδια κεφάλαιά τους (1,01 δισ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 18% και περιορίστηκαν σε 36,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 41,8% το 2012.

Το μεικτό περιθώριό τους βελτιώθηκε κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες (7,5% από 5,6%). Αντιθέτως, για τον λόγο που προαναφέρθηκε το περιθώριο EBITDA επιδεινώθηκε (-7,3% από -3,1%). Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι -3,7% (-1,5% το 2012).

Οι υπόλοιπες 126 επιχειρήσεις, δηλαδή το 52,5% του συνόλου, είναι κερδοφόρες.

Οι εν λόγω 126 εταιρείες (30 ήταν ζημιογόνες το 2012) με συνολικό ενεργητικό 1,79 δισ. ευρώ κατέγραψαν πωλήσεις 1,57 δισ. ευρώ περίπου (+10%), ίσες προς το 52,5% των συνολικών πωλήσεων των 240 επιχειρήσεων.

Επίσης, κατέγραψαν κέρδη προ φόρων της τάξεως των 111 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 97 εκατ. ευρώ το 2012 (+14 εκατ. ευρώ περίπου ή +14%) και καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 92,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 73,3 εκατ. ευρώ περίπου το 2012 (+19,4 εκατ. ευρώ περίπου ή +27%). Τα μεικτά κέρδη τους (303,4 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 7%. Επίσης, τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 178,1 εκατ. ευρώ, βελτιώθηκαν κατά 6%. Τα ίδια κεφάλαιά τους (881,9 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 10% και ανήλθαν σε 49,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 45% το 2012.

Το μεικτό περιθώριό τους συμπιέστηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (19,4% από 20%). Επίσης, το περιθώριο EBITDA παρουσίασε ανάλογη υποχώρηση (11,4% από 11,9%). Αντιθέτως, η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 10% (9,5% το 2012).

Συνολικά, από τις 240 επιχειρήσεις, αύξηση πωλήσεων πέτυχαν οι 114 (47,5%), καθώς οι υπόλοιπες 126 (52,5%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.

Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε από το 45,4% των επιχειρήσεων (109 από τις 240).

Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 132 επιχειρήσεις (55%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 108 (45%) που τα αύξησαν.

Καθώς η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς, λόγω της μείωσης του όγκου παραγωγής και της συνακόλουθης επιβράδυνσης της αύξησης της παραγωγικότητας, βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 136 επιχειρήσεις (56,7% του συνόλου) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 125 (52,1%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 149 (59,2%) και του λειτουργικού κέρδους (EBITDA) 125 (52,1%).

Ωστόσο, όπως συνέβη στις περισσότερες ελληνικές βιομηχανίες, οι υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες εξουδετέρωσαν ή περιόρισαν δραστικά τα οφέλη που επέφεραν οι λειτουργικές βελτιώσεις. Προφανώς, ο περιορισμός του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους, σε συνδυασμό με τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις των δανειακών κεφαλαίων, αναδεικνύονται σε ζωτικούς παράγοντες για την επιβίωση και δεκάδων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών, διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, κτηνοτροφικές, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα. Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.


www.inr.gr, Ιούλιος 2014


Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση, με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 9.3.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΒΓΟΥ 729 -9 531 143 90
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1.794 -3 704 204 -2
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.156 1 723 109 44
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΕΡΒΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.341 -6 857 89 -261
ΑΓΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.636 -9 3.242 108 69
ΑΛΕΞΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. 994 -14 570 -102 -157
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. 13.701 -6 4.878 -136 -952
ΑΜΝΟΣ A.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 619 -10 191 33 0
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 472 0 234 25 4
ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.262 4 2.385 107 -34
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3.235 25 1.537 536 287
ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 22.423 -2 9.007 623 -761
ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.840 2 5.900 368 -46
ΑΡΣΗ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.396 64 26 -29 -42
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α.Ε. 996 -12 417 -80 -134
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. 1.977 -13 1.378 198 11
ΑΣΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.459 9 55 24 -27
ΑΤΙ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6.472 -12 1.198 17 -422
Β.Ε.Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 3.182 -45 11 -392 -3.629
ΒΑΚΡΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2.832 -11 3.149 149 -205
ΒΕΛΛΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2.037 2 1.529 154 -71
ΒΗΤΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.750 3 507 85 1
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 17.027 -22 16.566 -471 -1.690
ΒΙΜΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6.142 -3 285 -87 -96
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΤΑΠΗΤΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 63.458 -7 8.918 -1.549 -4.790
ΒΙΟΚΕΞ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 314 -2 30 6 -6
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ & ΒΟΥΤΗΜΑΤΩΝ 7.957 13 5.713 1.592 766
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 45.714 1 99.059 2.663 523
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ 7.960 13 8.194 556 189
ΒΙΟΜΠΛΟΚ - ΧΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.209 -2 1.155 281 152
ΒΙΟΣΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΡΩΝ Α.Ε. 57.219 -16 27.747 7.242 1.068
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ A.Ε. 6.856 1 420 51 2
ΒΙΟΦΥΡΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 183 -4 191 -5 -5
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. 42.447 -3 23.882 1.898 -662
ΒΛΑΧΟΣ Σ. & Δ. MONOTIKI A.E.Β.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.784 13 2.593 129 16
ΒΟΡΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.749 -7 168 -24 -213
ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε. ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΙ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2.239 3 1.335 110 20
ΓΑΒΡΙΗΛ Δ. Σ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ 19.546 6 33.553 4.227 2.542
ΓΑΛΑΝΟΣ Α. Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4.661 -4 1.037 99 -188
ΓΕΝΝΗΤΩΡ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.190 19 3.441 189 46
ΓΕΩΡΓΕΙΝ Α.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 652 13 150 107 48
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΠΙΠΛΑ - CAS CORNER Α.Ε.Β.Ε. 987 -2 381 17 -4
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6.194 0 4.596 414 -47
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Α. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 961 -17 1.094 -91 -151
ΓΕΩΦΥΡΑΜ  Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ 1.107 -20 751 -23 -116
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΣ Δ. ΣΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΧΥΤΗΡΙΟ 545 25 269 119 74
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.068 -5 1.296 12 1
ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ Α. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ 301 -2 29 -12 -19
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 1.610 -4 513 158 4
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κ. Α.Β.Ε. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ 2.706 -14 1.364 130 12
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 12.140 1 11.184 37 -1.001
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε. 2.965 -5 4.466 121 36
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Α.Ε. 6.960 -2 4.586 939 200
ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 293 -26 416 12 11
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ A.E. 3.749 145 4.285 998 754
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.146 -10 346 50 5
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ 6.655 14 4.786 573 84
ΕΛΒΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. 31.060 -37 34.061 2.142 -956
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 31.721 24 20.300 1.301 -49
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ - ΕΛΛΒΙΔΟ Α.Ε.Β.Ε. 445 2 91 -20 -25
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. 341 0 521 251 206
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ Α.Ε. 10.924 -3 10.166 122 -396
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 14.546 19 14.467 2.728 1.445
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 4.748 1 862 23 -116
ΕΝΩΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 21.634 -18 27.539 -108 -8.763
ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100.989 -6 62.529 795 -6.256
ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10.298 15 10.450 1.065 533
ΕΞΑΡΧΟΣ Ν. Δ. Α.Ε. ΣΦΑΓΕΙΑ 1.725 -30 616 -36 -102
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 4.072 6 3.194 554 132
ΕΞΠΟ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1.562 0 0 -4 -4
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 119.516 42 33.843 368 -3.935
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΓΡΙΒΑΣ - TEXYL A.B.E.E. 1.069 -2 104 47 3
ΕΡΕΥΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 676 -18 662 63 33
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 1.531 -1 1.293 147 2
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - EUROFOOD A.E. 5.692 -3 4.542 444 14
ΕΨΑ Α.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚA & ΧΥΜOI 14.730 -1 11.870 986 29
ΖΑΒΑΛΟΣ Α. ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 5.597 -7 8.927 1.152 492
ΖΑΜΠΟΓΑ ΜΥΛΟΙ Α.Ε. 1.937 -18 2.704 96 22
ΖΕΪΚΟΣ Γ. Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ 6.938 34 12.057 377 1
ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 5.082 1 1.115 161 -45
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 215 16 320 1 -1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. 540.270 -17 210.618 -120.002 -118.620
ΘΕΟΣΤΥΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.727 -1 484 136 -47
ΘΕΣΓΑΛΑ - ΠΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 5.609 229 23.045 750 758
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. 796 -4 245 23 2
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 906 -5 1.243 180 67
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 880 -1 371 106 38
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9.031 0 6.156 653 275
ΙΝΤΕΑΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΧΙΜΟΣ A.Ε.B.E. ΤΥΠΟΠΟΙΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ 7.424 77 6.753 263 120
ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 17.443 -14 2.046 -2.800 -3.787
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ 7.666 28 6.571 636 338
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε. 12.023 4 9.317 3.246 1.288
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ 1.641 -21 998 83 12
ΚΑΡΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 9.778 -3 1 -158 -581
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 471 -19 248 -37 -46
ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 15.099 9 25.455 159 18
ΚΑΤΣΑΡΗ Ι. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε. 4.108 1 7.343 552 45
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χ. Β. ΣΠΟΡΟΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 6.913 -7 4.125 413 22
ΚΑΤΣΙΑΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2.387 0 516 28 -47
ΚΑΤΣΙΦΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΦΕΔΕΣ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 2.826 12 2.162 418 314
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 18.227 -12 29.916 702 -502
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΕΔΑΠ Α.Ε. 3.890 -10 1.454 337 51
ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 43.757 -12 10.617 6.831 -9.800
ΚΛΙΑΦΑ Θ. ΨΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 3.408 -8 2.075 333 -500
ΚΟΚΟΤΗ ΑΘ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 6.560 2 4.979 742 268
ΚΟΣΜΟΒΑΤ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 5.097 -12 1.398 138 -584
ΚΟΣΜΟΒΑΤ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.337 0 1.874 161 -32
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.564 -5 115 -26 -134
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 3.335 -1 150 -64 -91
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε. 8.193 -4 3.180 574 -73
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. 3.441 -1 767 105 -1
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ι. Α. - ΦΩΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΕΠΙΠΛΑ 1.226 -4 399 -56 -105
ΛΑΒΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 5.899 7 3.613 386 124
ΛΑΝΑΡΑ Ε. - ΑΓΚΡΟΝΑΤΣ Α.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 6.110 26 2.108 371 111
ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 29.059 -4 13.912 1.585 140
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 841 -16 558 48 23
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ. & Β. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4.116 -4 1.477 160 -10
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 3.566 7 965 98 12
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Α.Ε. 567 -43 246 31 -34
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 9.713 5 5.930 692 204
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Ε. 1.819 -3 1.100 208 129
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 12.099 1 2.021 -538 -758
ΛΕΓΓΕΡΑ Γ. Κ. - NICE - TEXTILE A.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.284 -3 4.776 134 17
ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 870 20 298 30 15
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9.110 6 3.637 584 -412
ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.729 8 529 222 147
Μ.Ε.Κ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 22.075 -6 629 -204 -1.607
ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ 34.667 -1 9.952 459 -483
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 1.941 -18 150 77 3
ΜΑΝΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 28.699 3 6.169 228 -1.980
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α. Α. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 4.807 8 6.099 558 273
ΜΑΝΤΖΙΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 1.214 13 1.082 205 -85
ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ 7.510 -8 2.605 137 -1
ΜΑΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΧΑΛΒΑΔΕΣ 11.184 4 5.279 788 435
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 67.077 -2 64.141 6.372 1.713
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑ ΤΕΞΤΙΛ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 455 75 440 -1 -15
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε. 164 -28 0 -9 -72
ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 642.794 0 404.408 54.496 44.431
ΜΕΦΣΟΥΤ Λ. Σ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 829 -4 146 -24 -40
ΜΗΤΣΙΑΔΗ Γ. ΑΦΟΙ - Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 260 -59 200 -250 -245
ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 995 -9 387 -92 -95
ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 2.726 18 3.021 646 393
ΜΟΝΤΕΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ A.B.E.E 1.964 -8 2.004 152 6
ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.389 -5 1.500 85 -134
ΜΠΑΛΑΗΣ Γ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 966 17 830 186 98
ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 6.191 -1 588 -39 -58
ΜΠΕΤΤΙΝΑ - ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 18.894 19 9.938 517 -876
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 27.640 4 21.931 1.586 5
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ Α.Ε. 1.961 -11 1.209 156 8
ΜΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ν. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. 24.113 3 737 -67 -212
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 154.003 -3 93.953 8.851 -3.729
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.200 12 1.618 256 102
ΝΙΚΖΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 9.946 -3 10.709 1.226 576
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 1.424 -38 722 175 143
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. Α. Ε.Π.Ε. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 339 -40 846 165 64
ΝΤΙΝΑ Β. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 2.945 13 1.524 424 191
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 1.612 -3 1.349 -19 -19
ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 8.372 3 437 117 -366
ΞΥΛΟΛΑΪΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 283 -15 213 3 -16
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 1.315 -5 89 -63 -114
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΙΠΙΔΗ Α.Ε. 7.994 0 849 201 2
ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 134.560 -8 148.656 17.113 7.200
ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.310 16 7.366 682 262
ΠΑΝΤΥΠΟ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.810 -4 29 -76 -73
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE A.Β.Ε.E. ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 13.741 17 34.136 3.851 1.729
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17.523 0 11.602 1.074 87
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Β. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΧΩΝ 1.112 -7 185 -30 -1.040
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΟΞΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 706 -21 397 50 7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 253 12 103 25 17
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ PROTEAS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 6.010 -4 1.037 43 -455
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Δ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Α.Β.Ε. 6.748 6 1.655 161 -272
ΠΕΛΑΣΓΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 3.505 -13 2 -134 34
ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΣΙΩΝ 4.494 5 1.539 222 -35
ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟΝ Α.Ε. 5.586 5 3.513 1.057 470
ΠΕΡΛΙΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 2.685 -6 1.398 100 12
ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E. ΒΑΜΒΑΚΙ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 512 -91 11.835 -141 -363
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.185 -20 948 -138 -140
ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 952 11 371 74 54
ΠΡΟΚΕΛ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 4.769 5 1.009 34 -84
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1.432 -11 1.751 34 0
ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΕΡΓΑ 609 -15 561 -34 -7
ΡΑΝΤΖΙΟΣ Χ. Γ. - ΘΕΟΔΟΧΟΣ Ε.Π.Ε. ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ 878 4 7 -9 -123
ΡΟΥΣΣΑΣ DAIRY PRODUCTS Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18.071 2 23.037 1.446 336
ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ Δ. Ε. ΠΑΡΚΕΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 16.611 -4 1.478 -195 -1.567
ΣΑΚΚΗΣ Β. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 157 -6 94 18 13
ΣΑΜΑΛΙΚΟΥΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΙΙΑ - ΤΖΑΚΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 2.201 -7 97 -24 -167
ΣΑΠΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ 1.514 -5 773 60 -6
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 16.841 -2 1 1 -191
ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ - ΤΟΥΡΣΙΩΝ 14.189 -1 17.157 854 -13
ΣΟΛΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.572 -17 523 148 2
ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 4.807 -15 2.190 476 174
ΣΠΙΤΙ Α.B.E.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.241 -18 225 -107 -481
ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7.873 0 3.038 448 -196
ΣΤΑΡΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 1.607 -13 572 78 -263
ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΦΟΙ ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 3.626 -5 992 91 -102
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ 2.406 -14 0 -391 -391
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥ.ΠΡΟ. Α.Ε. 1.901 -8 0 -71 -101
ΣΥΝ.ΠΡΟ. ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ Α.Ε. 6.610 -3 149 -69 -87
ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.612 0 4.731 249 114
ΣΥΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 15.789 -1 11.742 898 43
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2.915 -10 3.759 -3 -644
ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 1.158 -6 573 163 9
ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 4.083 -1 1.639 139 72
ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 5.768 -4 3.214 16 -227
ΤΑΝΚ GAS A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1.102 3 251 62 -42
ΤΑΣΟΥΛΑΣ - PEPPERS Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1.108 -1 1.571 237 36
ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 5.025 9 5.774 451 82
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΟΠΟΙΙΑ ΘΑΡΡΟΣ Α.Ε. 1.438 6 758 161 6
ΤΡΙΚΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. 19.073 15 18.620 2.095 292
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.263 -17 547 -127 -154
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Μ. & ΣΙΑ - ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 2.609 -4 675 136 -8
ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ Β. Α.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1.577 -4 1.795 187 0
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.407 -7 244 4 -89
ΤΣΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 6.707 1 2.408 163 -76
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ Χ. - ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 4.460 -2 541 -11 -208
ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ 8.623 6 5.077 1.017 339
ΤΥΡΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 157.181 -4 131.540 8.560 -1.673
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2.082 -2 380 81 23
ΥΔΡΟΒΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 822 14 463 28 7
ΦΑΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ - ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΝΑ Α.Ε. 748 -7 758 97 9
ΦΑΡΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 10.914 -11 9 -799 -1.595
ΦΕΙΔΑΣ Δ. Ι. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 36.028 -7 15.468 226 -2.829
ΦΥΡΑΛ Α.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΑΛΕΥΡΑ 545 -2 729 52 21
ΦΩΤΟΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 2.439 -4 995 -288 -492
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 436.105 0 170.928 -14.687 -33.540
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 691 0 865 44 9
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 2.636 3 567 223 33
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Θ. Α.Ε. ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 5.380 -2 7.723 299 73
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. - ΚΡΕΑΤΑ ΘΕΤΤΑΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.537 -17 3.202 62 -228
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 8.485 12 11.990 946 137
ΧΗΠΡΟ Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.425 28 869 274 164
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 227 0 0 -2 1
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 1.107 0 793 28 3
ΧΟΙΡΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ - ΣΦΑΓΕΙΑ 873 20 1.151 34 19
ΧΟΛΕΒΑΣ Κ. H-ALUCOM Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.116 -11 1.399 192 2
ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 14.353 -15 15.765 2.655 1.838
AGROIL ENERGY A.B.E.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 3.006 -12 542 59 -256
ALFA SEEDS A.B.E.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.493 -16 3.680 491 73
ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 81.821 -15 24.696 -8.444 -13.530
ALUSAB - Μ. Σ. ΑΒΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.826 21 1.415 167 104
ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΠΟΤΑ 3.195 -16 2.372 187 -32
BETOMIX A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.215 -3 1.097 -71 -57
BIOMAR HELLENIC A.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 38.369 -10 45.007 4.571 251
BRETAS Ε.Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12.017 15 17.236 3.257 2.063
BRETAS FAMILY A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.328 -7 2.854 419 298
CAO HELLAS ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.677 -5 7.492 63 -488
CAROIL Α.Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 8.656 -3 872 35 -283
CONTITECH ΙΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 75.728 6 71.255 10.765 7.023
COSMOS PROFIL A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 34.910 -2 48.593 2.059 -1.356
CROCUS FLORA ΑΓΡΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ A.E. 549 -21 73 -4 -40
DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 33.257 -5 26.489 1.082 266
FARMA LIOUTA A.B.E.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.154 -12 17 23 -138
FARMHOUSE Α.Ε.Β.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 16.656 -8 5.549 1.063 12
FRACASSO HELLAS A.E. ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4.798 177 6.883 668 434
GREENSTEEL A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3.540 -9 4.891 135 2
HELLENIC FARM A.B.E.E. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 2.645 -13 748 135 -247
INOX DESIGN ΚΑΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.697 -2 1.793 295 149
INTER HOUSE A.E. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 3.931 -2 84 -100 -132
INTERCOMM FOODS A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 60.712 -7 72.277 9.531 4.507
KARWOOD A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 3.864 2 551 -26 -153
KNAUF USG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ A.B.E.E. 21.174 -4 18.678 3.959 1.714
LITTLE ACRE MILK FARM A.E. 41.080 42 45.770 2.451 1.190
M - PACK A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ 2.689 -6 2.293 276 27
M.L.A. OSCAR A.B.E.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 932 8 417 15 11
MASSIMA ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 3.741 1 224 137 -90
MAST FOODS Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 9.200 -10 6.920 884 -10
METAL DESIGN A.E. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ 2.124 -14 306 -133 -236
MONOTHERM A.E. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.587 -14 304 -281 -636
ORASYS - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.301 22 716 363 247
OSCAR A.B.E.E. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.037 -4 553 37 -52
PRIMA ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 1.095 -2 1.047 113 40
PROGNOSIS BIOTECH Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 236 40 283 127 11
SEA WORLD A.E.B.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 5.862 14 6.946 472 -136
SERVISTEEL A.E. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 12.837 -2 2.549 1.091 -47
SHELTER A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 5.453 -20 2.146 127 52
SIELMAN A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 8.486 3 5.924 1.557 906
SOUKOS ROBOTS Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 22.609 7 706 -18 -1.830
SOVEL A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 281.185 -5 257.583 741 -27.583
STAFF Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 54.187 3 28.134 3.018 -680
STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 5.554 -9 3.607 358 70
TERRA Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ 24.195 0 318 -141 -314
TOPFEEL A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ 875 -5 892 41 0
TRIKALA DAY Ε.Π.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 12 0 9 7 5
UNIPACK Γ. ΣΙΜΙΤΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 505 17 555 93 35
VETHELLAS A.E. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 4.038 9 1.870 163 -1
VIKAT Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 328 -22 5 -4 -22
WOOD PLUS Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 2.685 -5 96 -7 -167
www.inr.gr,  9 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS