inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σχεδόν δύο στις τρεις βιομηχανίες της Ηπείρου ήταν ζημιογόνες το 2013


Σταθερές πωλήσεις και μειωμένες ζημιές κατέγραψαν το 2013, ως σύνολο, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Ηπείρου, μεταξύ των οποίων δεσπόζουν οι μεγαλύτερες ελληνικές πτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, καθώς και εργοστάσια εμφιάλωσης νερού και επεξεργασίας κρεάτων.

Παρά τη βελτίωση των συνολικών τελικών αποτελεσμάτων (οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 74%, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ξανά θετικό, βελτιωμένο κατά 20,7 εκατ. ευρώ έναντι του 2012), οι ζημιογόνες υπερτερούν αριθμητικά των κερδοφόρων και μάλιστα ανέρχονται σε 63,2% του συνολικού αριθμού τους, ποσοστό που είναι το υψηλότερο μεταξύ των βιομηχανιών κάθε περιοχής της χώρας.

Επίσης, μόνο το 40% των επιχειρήσεων, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο μεταξύ των βιομηχανιών όλων των περιοχών της χώρας, κατέγραψε αυξημένες πωλήσεις. Η βελτίωση του συνολικού τελικού αποτελέσματος οφείλεται κατά βάση στη μείωση των ζημιών επιχειρήσεων που είχαν καταγράψει υψηλές ζημιές το 2012. Κερδοφόρες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν μόνο το 36,8% των εταιρειών. Οι σταθερά ζημιογόνες (και το 2012 και το 2013) ήταν υπερδιπλάσιες από τις σταθερά κερδοφόρες (56,8% του συνόλου έναντι 23,2%).

Ωστόσο, έστω κι αν παρέμειναν στην πλειονότητά τους ζημιογόνες, οι περισσότερες επιχειρήσεις βελτίωσαν τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους. Επίσης, ήταν περισσότερες οι εταιρείες που επέστρεψαν σε κέρδη από ζημιές (13,6% του συνόλου), από εκείνες που υπέστησαν το αντίθετο (6,4%). Συγχρόνως, λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις κατόρθωσαν να βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική τους διάρθρωση

Όπως αναφέρει το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 125 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Ηπείρου που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα, καταδεικνύουν αδυναμία των περισσότερων επιχειρήσεων της περιοχής, παρά τις επί μέρους βελτιώσεις, να επανέλθουν σε τροχιά κερδοφορίας και να ανταποκριθούν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους.

Οι 125 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Ήπειρο είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά όλες ή τις σημαντικότερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Ήπειρο.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Ήπειρο, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Οι 125 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, είχαν συνολικές πωλήσεις 890,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες μόνο κατά 0,1% σε ποσοστό και κατά 0,8 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με το 2012. Κυρίως λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων σειράς ζημιογόνων, κατέγραψαν αυξημένα κατά 4% μεικτά κέρδη, ύψους 154,6 εκατ. ευρώ (+5,7 εκατ. ευρώ), με βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (17,4% από 16,7%).

Τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18% (63,8 εκατ. ευρώ, από 54,1 εκατ. ευρώ), ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους προ φόρων και τόκων (EBIT) βελτιώθηκαν κατά δύο φορές (κέρδη 29,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,9 εκατ. ευρώ).

Οι 125 επιχειρήσεις εμφανίζουν, ως σύνολο, θετικό αποτέλεσμα προ φόρων (1,1 εκατ. ευρώ) έναντι ζημιογόνου αντίστοιχου αποτελέσματος το 2012 (-26,1 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το τελικό αποτέλεσμα είναι ζημιές 7,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 28 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 74%.

Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών μερικών επιχειρήσεων της περιοχής, εκτιμάται ότι αντίστοιχα θα είναι και τα συνολικά αποτελέσματα.

Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 125 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθε το 2013 σε 5,9%, από 4,9% το 2012.

Συγχρόνως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων, είτε με αύξηση κερδών είτε με μείωση ζημιών και αντιστροφή τελικών αποτελεσμάτων σε κέρδη από ζημιές, παρουσιάζει το 67,2% των εταιρειών (84), κυρίως λόγω μειωμένων ζημιών. Ακόμη, βελτίωση των (αρνητικών κατά βάση) αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσιάζει το 70,4% των εταιρειών (88).

Μολονότι η βελτίωση αυτή οφείλεται και στη μείωση των αποσβέσεων, λόγω της σχετικής νομοθετικής αλλαγής, καλύτερα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζει η πλειονότητα των εταιρειών (66 ή 52,8%).

Ακόμη, βελτιωμένη αποδοτικότητα των κεφαλαίων, σύμφωνα με τα καθαρά κέρδη/ζημιές μετά τους φόρους, παρουσιάζει το 60,8% των εταιρειών (76).

Παράλληλα, αύξηση του συνόλου ενεργητικού κατέγραψε μόνο το 33,6% των εταιρειών (42), σε αντίθεση με το 66,4% (83), όπου σημειώθηκε μείωση του συνόλου ενεργητικού.

Συγχρόνως, λόγω της επενδυτικής άπνοιας μειώθηκε το πάγιο ενεργητικό της πλειονότητας των επιχειρήσεων (93 ή 74,4%).

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των 125 εταιρειών (558,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 4% (-23,8 εκατ. ευρώ). Επίσης, υπήρξε αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά το ίδιο ποσοστό (+5,5 εκατ. ευρώ). Λόγω της μείωσης όμως των ιδίων κεφαλαίων (383,2 εκατ. ευρώ) κατά 3% παρέμεινε σταθερός ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (35,4%, όπως και το 2012).

Ικανοποιητικότερη είναι η χρηματοοικονομική διάρθρωση λιγότερων από τις μισές εταιρείες (45,6%). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένος (+1,8%), λόγω της μείωσης των βραχυπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, περίπου 45 επιχειρήσεις (36% του συνόλου) εμφανίζουν πολύ χαμηλή ρευστότητα, γεγονός που θέτει σε αμφιβολία την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε συμβατικές, απαιτητές εντός του 2014 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Για τον λόγο αυτό, η αδρανοποίηση ή αποχώρηση περισσότερων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών της περιοχής από την αγορά μοιάζει εξαιρετικά πιθανή.

Τα συνολικά περιουσικά στοιχεία των 125 επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2013 ήταν ύψους 1,08 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% (-28,1 εκατ. ευρώ).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr:

  • 29 επιχειρήσεις (23,2% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 17,5 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. ευρώ το 2012 περίπου, μειωμένα κατά 0,8 εκατ. ευρώ.

  • Οκτώ επιχειρήσεις (6,4%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,345 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 1,7 εκατ. ευρώ περίπου, με συνολικές απώλειες της τάξεως των δύο εκατ. ευρώ.

  • 71 επιχειρήσεις (56,8%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 25,6 εκατ. ευρώ έναντι 43,6 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες έτσι κατά 18 εκατ. ευρώ.

  • 17 επιχειρήσεις (13,6%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 2,95 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 5,4 εκατ. ευρώ περίπου.


Κατανομή κερδών - ζημιών

Ζημιογόνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, είναι οι 79 από τις 125 επιχειρήσεις, δηλαδή το 63,2% του συνόλου.

Οι εν λόγω 79 εταιρείες (οκτώ ήταν κερδοφόρες το 2012) με συνολικό ενεργητικό 550,8 εκατ. ευρώ κατέγραψαν πωλήσεις 382,7 εκατ. ευρώ (-5%), ζημιές προ φόρων 26,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 44 εκατ. ευρώ το 2012 (+17,7 εκατ. ευρώ ή +40%) και καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 27,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 43,3 εκατ. ευρώ το 2012 (+16 εκατ. ευρώ ή +37%).

Τα μεικτά κέρδη τους (50,9 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 3%, ενώ τα αποτελέσματά τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, βελτιώθηκαν κατά 9,5 εκατ. ευρώ (ήταν σχεδόν ένα εκατ. ευρώ το 2012).

Τα ίδια κεφάλαιά τους (120,2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 15% και περιορίστηκαν σε 21,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 24,2% το 2012.

Το μεικτό περιθώριό τους βελτιώθηκε (13,3% από 13%). Επίσης, το οριακά θετικό το 2012 περιθώριο EBITDA πολλαπλασιάστηκε (2,7% από 0,2%). Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι 1,9% (μόλις 0,2% το 2012).

Οι υπόλοιπες 46 επιχειρήσεις, δηλαδή το 36,8% του συνόλου, είναι κερδοφόρες.

Οι εν λόγω 46 εταιρείες (17 ήταν ζημιογόνες το 2012) με συνολικό ενεργητικό 532,5 εκατ. ευρώ κατέγραψαν πωλήσεις 508 εκατ. ευρώ περίπου (+4%), ίσες προς το 57% των συνολικών πωλήσεων των 125 επιχειρήσεων.

Επίσης, κατέγραψαν κέρδη προ φόρων της τάξεως των 27,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 17,85 εκατ. ευρώ το 2012 (+9,5 εκατ. ευρώ περίπου ή +53%) και καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 20 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 15,3 εκατ. ευρώ το 2012 (+4,7 εκατ. ευρώ ή +30%).

Τα μεικτά κέρδη τους (103,7 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 8%. Ωστόσο, τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 53,25 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν μηδενική ποσοστιαία μεταβολή.

Τα ίδια κεφάλαιά τους (263 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε 49,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 47,8% το 2012.

Το μεικτό περιθώριό τους βελτιώθηκε κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (20,4% από 19,8%). Αντιθέτως, το περιθώριο EBITDA παρουσίασε ανάλογη υποχώρηση (10,5% από 10,9%). Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε οριακά σε 10% (10,1% το 2012).

Συνολικά, από τις 125 επιχειρήσεις, αύξηση πωλήσεων πέτυχαν οι 50 (40%), καθώς οι υπόλοιπες 75 (60%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.

Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε μόνο από το 45,6% των επιχειρήσεων (57 από τις 125).

Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 76 επιχειρήσεις (60,8%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 49 (39,2%) που τα αύξησαν.

Καθώς η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων συνεχίζεται και στην Ήπειρο με αργούς ρυθμούς, λόγω της μείωσης του όγκου παραγωγής, της συνακόλουθης επιβράδυνσης της αύξησης της παραγωγικότητας και της χρηματοοικονομικής εξασθένησης σειράς εταιρειών του μεταποιητικού τομέα της περιοχής, βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 76 επιχειρήσεις (60,8% του συνόλου) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 66 (52,8%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 78 (62,4%) και του λειτουργικού κέρδους (EBITDA) 68 (54,4%).

Ωστόσο, όπως συνέβη στις περισσότερες ελληνικές βιομηχανίες, οι υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες εξουδετέρωσαν ή περιόρισαν δραστικά τα οφέλη που επέφεραν οι λειτουργικές βελτιώσεις. Προφανώς, ο περιορισμός του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους, σε συνδυασμό με τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις των δανειακών κεφαλαίων, αναδεικνύονται σε ζωτικούς παράγοντες για την επιβίωση και δεκάδων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Ηπείρου.


Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών, διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, κτηνοτροφικές, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.www.inr.gr, Ιούλιος 2014Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση, με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 9.3.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ 4.371 -33 3.099 79 -261
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 3.919 20 1.640 78 -51
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. 1.015 -24 877 -15 -33
ΑΕΡΟΚΛΙΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.655 -2 102 31 -115
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. - Α. ΝΤΙΝΟΣ D&A LABEL A.E. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 1.997 1 768 47 -71
ΑΝΕΤΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΤΑΞΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.930 -5 2.958 180 67
ΑΝΤΕΛΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ 598 -13 86 -31 -52
ΑΡΤΑΪΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.566 -20 1.435 -3 -172
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Α.Ε. 1.726 -4 935 -106 -107
ΑΧΕΡΩΝ  ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.038 9 927 177 20
ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 3.329 -23 2.666 701 512
Β.Ε.Ε.Μ. ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 3.924 3 1.021 169 -20
Β.Ε.Λ. ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ 3.078 -4 815 -75 -144
ΒΕΝΕΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 85 42 59 -12 -15
ΒΕΡΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΚΡΕΑΣ 6.491 5 2.446 33 -373
ΒΙ.Κ.Η. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 35.364 -2 24.583 1.182 -1.825
ΒΙΟ.ΜΕΤ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 2.628 -1 3 -3 -9
ΒΙΟΖΩΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΣ Α.Ε. 15.209 4 16.172 1.116 512
ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.981 14 2.889 324 -6
ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.928 -3 604 102 6
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.437 -4 1.207 32 42
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΑΦΟΙ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ Α.Ε. 380 -6 369 8 -4
ΓΙΩΤΗΣ Χ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.000 -18 461 119 80
ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.057 6 4.363 109 18
ΔΑΒΟΥΤΗΣ - ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.816 0 12.666 404 -14
ΔΩΔΩΝΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 97.118 10 83.066 6.881 167
Ε.Δ.Ε.Α.Λ. Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 337 -6 2 -12 -18
ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 1.610 5 1.054 143 5
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 2.757 20 2.157 609 310
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ Α.Ε. 977 -30 497 193 25
ΕΛΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 3.249 11 1.393 231 -12
ΕΠΙΠΛΑ ΝΑΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.991 25 171 110 10
ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 1.490 -13 774 60 6
ΕΦΥΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Α.Ε. 277 -8 66 -20 -21
ΖΟΡΙΣΤΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.766 1 721 346 100
ΗΠΕΙΡΑΛΟΥΜΙΝ - ΑΦΟΙ ΖΚΕΡΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.435 -10 184 95 -88
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38.714 4 31.554 4.960 1.384
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3.123 28 3.548 691 403
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 101.319 8 68.715 15.705 9.663
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΘΕΣΠΑ Α.Ε.Β.Ε. 891 -5 73 -14 -8
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2.779 -1 352 150 -13
ΚΑΚΩΝΑΣ ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 948 -1 58 10 -6
ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.349 0 1.029 144 64
ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 20.534 8 22.510 1.881 856
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 6.388 -2 2.729 -43 -265
ΚΑΤΣΙΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 1.615 -9 469 18 -132
ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 7.071 -14 1.793 -394 -809
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 599 7 306 79 59
ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 3.832 27 3.023 56 29
ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 4.359 1 742 -368 -674
ΛΑΚΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 724 11 131 -10 -10
ΛΑΣΚΑΡΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 3.310 -1 2.169 6 -30
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 2.038 6 552 94 -12
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ Β. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2.002 -12 1.612 168 77
ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.197 -20 336 -369 -384
ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.969 -57 2.679 -1.154 -1.251
ΜΑΝΤΕΛΗΣ Β. & Ι. - MADEL Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.690 -3 1.112 90 16
ΜΑΡΤΣΕΚΗΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 1.815 -7 562 83 12
ΜΑΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 536 4 27 -65 -68
ΜΑΥΡΗ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 4.065 -5 1.480 -410 -567
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 9.049 -23 2.659 -424 -634
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.549 -1 88 47 -38
ΜΟΝΩΖΟΛ - ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.805 0 145 -54 -71
ΜΠΑΚΟΛΑΣ Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.067 -4 341 52 -8
ΜΠΑΦΑ Σ. ΥΙΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 5.802 -9 3.828 229 4
ΜΠΑΦΑΣ Γ. & ΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ Α.Β.Ε.Ε. 879 -10 911 19 0
ΜΠΕΡΡΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.632 -9 373 67 -116
ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.761 17 2.121 239 -109
ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 1.441 16 1.234 219 180
ΜΠΗΤΑΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε. 2.309 0 1.472 104 -160
ΜΠΟΧΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΓΩΤΑ 3.563 3 1.863 328 133
ΝΑΚΟΣ Α. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 478 -9 83 0 -34
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΩΝ A.E. IONION MARIN 1.418 22 1.008 397 254
ΝΙΚΟΥ Ν. ΥΙΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 2.809 -5 497 70 -341
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 115.991 -6 168.638 8.457 1.021
ΝΟΥΣΙΑ Β. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 3.709 -2 2.499 169 -6
ΞΥΛΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 684 -9 97 -6 -45
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 3.433 -15 650 -141 -583
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ 8.926 -12 6.359 1.211 39
ΟΡΛΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.423 -37 719 -277 -287
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Δ. - Β. ΡΕΒΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.333 -2 5.081 228 68
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. Α. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Ε.Π.Ε. 1.599 -5 1.214 135 17
ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.832 22 3.229 20 -154
ΠΑΠΠΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ 1.492 -5 2 -11 -199
ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 4.977 -15 6.205 97 -168
ΠΑΣΣΑΣ Ε. Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ 1.391 -14 1.002 191 15
ΠΕΛΕΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 316 19 62 10 0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 3.617 10 613 261 -145
ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 147.508 -2 176.562 8.053 -18
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Ε. 46.499 -2 37.430 4.132 -476
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΑΤΣΙΟΣ Ε.Π.Ε. 1.923 -21 1.391 346 74
ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 4.444 -6 266 318 -191
ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΦΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 1.771 -13 112 5 -317
ΠΡΩΤΕΑΣ - BELUGA Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 3.648 -6 1.897 226 -17
ΠΤΗΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1.710 21 564 245 -19
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΑΝΟΣ Α.Ε. 2.426 51 1.374 92 -93
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 16.774 -41 13.877 -139 -1.644
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 4.350 -17 3.816 815 428
ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ - ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 1.724 -11 149 -54 -230
ΣΑΚΑΡΕΛΗ Γ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 1.672 0 46 20 -91
ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9.335 15 9.114 641 96
ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1.704 5 1.402 150 110
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 6.227 -4 0 -337 -178
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.521 -10 1.555 -13 -265
ΣΥ.ΒΕ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 788 -20 33 -69 -91
ΣΥΒΙ ΧΡΩΜ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 809 -9 91 -30 -84
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΟΗ - ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε. 4.843 5 3.362 314 -9
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΥΔΡΩ Α.Ε. 4.196 -1 0 -17 -84
ΣΥΝΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 376 -3 125 51 -5
ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΥ - VIOTAL Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.735 0 1.355 94 -39
ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ - ΚΡΕΑΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 3.102 -9 2.944 226 -42
ΤΕΦΑΣ Ι. & Η. Λ. - ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 4.752 8 2.175 645 392
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ ΒΛΑΧΟΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε. 2.886 -7 2.642 167 64
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 4.527 -2 661 -37 -8
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 2.273 -13 226 39 -272
ΦΑΡΜΑ ΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 4.555 -3 1.698 49 -235
ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 28.378 -5 7.553 2.083 -1.079
ΦΗΜΗ Α.Ε.Β.Ε. ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ 799 -6 208 -10 -35
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. 3.159 49 454 -1.099 -1.255
ΦΙΛΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1.645 14 1.465 46 -5
ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 2.780 -10 3.281 278 112
ΧΕΒΑΚ Α.Ε. ΚΡΕΑΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 2.542 11 1.419 163 125
ΧΗΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 7.969 0 0 153 10
ΧΗΤΑΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 658 12 113 2 -25
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 39.270 -13 43.072 4.379 2.144
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 1.624 8 2.323 92 45
ART WOOD ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.346 -16 327 -22 -195
BRANDA Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.058 -8 529 4 -17
DIMSTEL STROM Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 10.979 0 2.055 401 -65
GRAPHIC ARTS A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.100 1 858 172 -31
HELP Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 18.845 -8 15.993 1.043 -328
LAKY A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 14.086 -1 12.565 905 -271
MARICOM FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.015 5 164 -18 -57
MASTER ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 1.446 -9 239 6 -159
NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ - ΥΔΑΤΑ Α.Ε. 3.171 6 4.689 -170 -591
OVO FRESCO A.B.E.E. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΒΓΩΝ 3.564 -6 4.239 717 322
PAPPAS FRUIT ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. 3.252 -8 917 158 11
SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 172 -41 701 -128 -219
SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 40.794 -7 5.537 -6.053 -8.885
www.inr.gr,  9 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS