inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιογόνες οι περισσότερες βιομηχανίες του Αιγαίου και του Ιονίου το 2013


Μειωμένες πωλήσεις και χαμηλότερα λειτουργικά κέρδη κατέγραψαν το 2013, ως σύνολο, οι νησιωτικές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της χώρας, πλην αυτών της Κρήτης, που αναπτύσσουν παραγωγικές δραστηριότητες στους νομούς Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κυκλάδων, Λευκάδας, Λέσβου, Σάμου και Χίου.

Σύμφωνα με το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 172 νησιωτικές μεταποιητικές επιχειρήσεις αυτών των νομών που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα, φανερώνουν ότι η κρίση επηρεάζει καίρια και τον μεταποιητικό τομέα των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου.

Οι ζημιογόνες υπερτερούν των κερδοφόρων και ανέρχονται σε 51,7% του συνολικού αριθμού. Ωστόσο, λόγω έκτακτων ανόργανων εσόδων που κατέγραψε η μεγαλύτερη εταιρεία, προκύπτει υψηλή συνολική κερδοφορία, που δεν αντανακλά την πραγματική οικονομική κατάσταση και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.

Περισσότερες από τις μισές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις των νησιών, είτε ήταν τελικώς κερδοφόρες είτε κατέγραψαν ζημιές, βελτίωσαν πάντως τα λειτουργικά τους αποτελέσματα, αν και τα συνολικά αντίστοιχα αποτελέσματα επιδεινώθηκαν.

Οι 172 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, είτε έχουν και άλλες παραγωγικές μονάδες σε άλλη περιοχή της χώρας είτε όχι, διαθέτουν τις μεγαλύτερες ή τις αναλογικά μεγαλύτερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Πρόκειται, κατά βάση, για μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίμων, των ποτών και των μη μεταλλικών ορυκτών. Ανάμεσά τους βρίσκονται, επίσης, η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία εξόρυξης και επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών και άλλες ομοειδείς εταιρείες μικρότερου μεγέθους.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδα παραγωγής σε κάποιον από τους προαναφερθέντες νησιωτικούς νομούς του Αιγαίου και του Ιονίου, αλλά οφείλουν σε άλλη μονάδα τους σε διαφορετική περιοχή της χώρας το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Οι 172 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, τμήμα των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις αξίας 458,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8% σε ποσοστό και κατά 39,8 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με το 2012. Παράλληλα, κατέγραψαν αυξημένα κατά 6% μεικτά κέρδη, ύψους 122,9 εκατ. ευρώ (+7,4 εκατ. ευρώ), με βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες (26,8% από 23,2%).

Ωστόσο, λόγω αυξημένων δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας, τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 11% (39,8 εκατ. ευρώ, από 44,6 εκατ. ευρώ).

Αντιθέτως, τα αντίστοιχα αποτελέσματά τους προ φόρων και τόκων (EBIT) βελτιώθηκαν κατά 12 εκατ. ευρώ (κέρδη 11,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,3 εκατ. ευρώ), καθώς οι αποσβέσεις/απομειώσεις ενεργητικού μειώθηκαν κατά 37,3% (-16,8 εκατ. ευρώ).

Το συνολικό περιθώριο EBITDA συμπιέστηκε (8,7% από 9%), ενώ το αντίστοιχο περιθώριο EBIT εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες (2,5% από -0,1%).

Οι 172 επιχειρήσεις εμφανίζουν, ως σύνολο, κέρδη προ φόρων 97,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 14,2 εκατ. ευρώ το 2012, δηλαδή βελτιωμένα κατά 111,5 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους παρουσιάζουν κέρδη 91,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,8 εκατ. ευρώ το 2012, δηλαδή βελτιωμένα κατά 109,2 εκατ. ευρώ τελικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, αν εξαιρεθεί η μεγαλύτερη νησιωτική βιομηχανία, η οποία όπως προαναφέρθηκε κατέγραψε υψηλά κέρδη προ φόρων (112 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη (113,5 εκατ. ευρώ) λόγω έκτακτων εσόδων στο πλαίσιο εταιρικής αναδιάρθρωσης, προκύπτουν ζημιές προ φόρων 14,7 εκατ. ευρώ (μειωμένες κατά 25% σε σύγκριση με το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 22 εκατ. ευρώ (μειωμένες κατά 8% σε σύγκριση με το 2012).

Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 172 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων υποχώρησε το 2013 σε 3,4%, από 4,1% το 2012.

Συγχρόνως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων, είτε με αύξηση κερδών είτε με μείωση ζημιών και αντιστροφή τελικών αποτελεσμάτων σε κέρδη από ζημιές, παρουσιάζει το 65,1% των εταιρειών (112), κυρίως λόγω μειωμένων ζημιών. Ακόμη, βελτίωση των κερδών/ζημιών προ φόρων παρουσιάζει το 66,3% των εταιρειών (114).

Μολονότι η βελτίωση αυτή οφείλεται και στη μείωση των αποσβέσεων, λόγω της σχετικής νομοθετικής αλλαγής, καλύτερα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζει η πλειονότητα των εταιρειών.

Ακόμη, βελτιωμένη αποδοτικότητα των κεφαλαίων, σύμφωνα με τα καθαρά κέρδη/ζημιές μετά τους φόρους, παρουσιάζει το 61% των εταιρειών (105).

Παράλληλα, αύξηση του συνόλου ενεργητικού κατέγραψε μόνο το 44,8% (77), σε αντίθεση με το 55,2% (95), όπου σημειώθηκε μείωση του συνόλου ενεργητικού.

Ακόμη, λόγω της επενδυτικής άπνοιας μειώθηκε το πάγιο ενεργητικό της πλειονότητας των επιχειρήσεων (117 ή 68%).

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των 172 εταιρειών (409,3 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 19% (-97,7 εκατ. ευρώ), ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 48% (+69 εκατ. ευρώ), γεγονός που βελτιώνει την κεφαλαιακή τους ευστάθεια. Η αύξηση των κεφαλαίων της μεγαλύτερης εταιρείας οδήγησε σε σημαντική αύξηση των συνολικών ιδίων κεφαλαίων τους (542,9 εκατ. ευρώ) κατά 23% και σε ανάλογη βελτίωση του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (46,6%, από 40,5% το 2012). Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ενοποιημένος δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται θεαματικά βελτιωμένος.

Ωστόσο, ικανοποιητικότερη είναι η χρηματοοικονομική διάρθρωση λιγότερων από τις μισές εταιρείες (41,9%). Συγχρόνως, περισσότερες από 60 επιχειρήσεις (37% του συνόλου) εμφανίζουν πολύ χαμηλή ρευστότητα, γεγονός που θέτει σε αμφιβολία την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε συμβατικές, απαιτητές εντός του 2014 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Η αδρανοποίηση ή αποχώρηση περισσότερων νησιωτικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών από την αγορά στο εγγύς μέλλον δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των 172 επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2013 ήταν ύψους 1,16 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% (+71,5 εκατ. ευρώ), αν και στο 55,2% των επιχειρήσεων σημειώθηκε πτώση τους.


Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr:

  • 51 επιχειρήσεις (29,7% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 121,2 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 105,7 εκατ. ευρώ λόγω της υψηλής κερδοφορίας της μεγαλύτερης εταιρείας.

  • 14 επιχειρήσεις (8,1%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες της τάξεως του 0,9 εκατ. ευρώ.

  • 75 επιχειρήσεις (43,6%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 30,7 εκατ. ευρώ έναντι 30,6 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 0,1 εκατ. ευρώ.

  • 32 επιχειρήσεις (18,6%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 2,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 4,4 εκατ. ευρώ.


Κατανομή κερδών - ζημιών

Ζημιογόνες, με συνολικές ζημιές 31,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, είναι οι 89 από τις 172 επιχειρήσεις, δηλαδή το 51,7% του συνόλου.

Οι εν λόγω 89 εταιρείες (14 ήταν κερδοφόρες το 2012) με συνολικό ενεργητικό 417,8 εκατ. ευρώ κατέγραψαν πωλήσεις 131,5 εκατ. ευρώ (-4%), ζημιές προ φόρων 29,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 29 εκατ. ευρώ το 2012 (-0,7 εκατ. ευρώ ή -3%) και καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 31,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 30,3 εκατ. ευρώ το 2012 (-1 εκατ. ευρώ ή -3%).

Τα μεικτά κέρδη τους (18,3 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 8%, ενώ τα αποτελέσματά τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά (-4,5 εκατ. ευρώ), κατά 2,8 εκατ. ευρώ δυσμενέστερα από τα αντίστοιχα του 2012 (-1,7 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά τους (108,2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 20%, εξαιτίας των νέων ζημιών, γεγονός που οδήγησε σε πτώση της αναλογίας τους στο σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 30,6% το 2012 σε 25,9% το 2013.

Το μεικτό περιθώριό τους επιδεινώθηκε (13,9% από 14,6%). Επίσης, επιδεινώθηκε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες το (αρνητικό) περιθώριο EBITDA, από -1,3% σε -3,4%. Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι -1,1% (-0,4% το 2012).

Οι υπόλοιπες 83 επιχειρήσεις, δηλαδή το 48,3% του συνόλου, είναι κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη 122,7 εκατ. ευρώ (9,2 εκατ. ευρώ αν εξαιρεθεί η μεγαλύτερη εταιρεία), σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Οι εν λόγω 83 εταιρείες (32 ήταν ζημιογόνες το 2012) με συνολικό ενεργητικό 747,4 εκατ. ευρώ κατέγραψαν πωλήσεις 326,4 εκατ. ευρώ (-9%).

Επίσης, κατέγραψαν κέρδη προ φόρων ύψους 127,1 εκατ. ευρώ περίπου έναντι αντίστοιχων κερδών 14,8 εκατ. ευρώ το 2012 (+112,3 εκατ. ευρώ ή +7,6 φορές) και καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 122,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 12,5 εκατ. ευρώ το 2012 (+110,2 εκατ. ευρώ).

Τα μεικτά κέρδη τους (104,6 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 10%. Αντιθέτως, τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 44,35 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 4% (-2 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά τους (434,8 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 41% και ανήλθαν στο 58,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 47,2% το 2012.

Το μεικτό περιθώριό τους βελτιώθηκε κατά 5,5 εκατοστιαίες μονάδες (32% από 26,5%). Συγχρόνως, το περιθώριο EBITDA παρουσίασε βελτίωση (13,6% από 12,9%). Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια του 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε, λόγω της αύξησης του ενεργητικού τους κατά 15%, σε 5,9% (7,1% το 2012).

Συνολικά, από τις 172 επιχειρήσεις, αύξηση πωλήσεων πέτυχαν οι 76 (44,2%), καθώς οι υπόλοιπες 96 (55,8%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.

Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε από το 41,9% των επιχειρήσεων (72 από τις 172).

Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 95 επιχειρήσεις (55,2%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 77 (44,8%) που τα αύξησαν.

Καθώς η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων συνεχίζεται και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου με αργούς ρυθμούς, λόγω της μείωσης του όγκου παραγωγής, της συνακόλουθης επιβράδυνσης της αύξησης της παραγωγικότητας και της χρηματοοικονομικής εξασθένησης σειράς εταιρειών, βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 98 επιχειρήσεις (57% του συνόλου) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 97 (56,4%). Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 94 (54,6%) και του λειτουργικού κέρδους (EBITDA) 91 (52,9%).

Ωστόσο, όπως συνέβη στις περισσότερες ελληνικές βιομηχανίες, οι υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες εξουδετέρωσαν ή περιόρισαν δραστικά τα οφέλη που επέφεραν οι λειτουργικές βελτιώσεις. Προφανώς, ο περιορισμός του υψηλού χρηματοοικονομικού κόστους και η εξασφάλιση νέων χρηματοδοτικών πόρων, σε συνδυασμό με τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις των δανειακών κεφαλαίων, αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για την αποτροπή μεγαλύτερης αποβιομηχάνισης και των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου.


Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών, διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, κτηνοτροφικές, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

www.inr.gr, Αύγουστος 2014Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση, με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 9.3.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΛΕΣΒΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 6.226 1 2.570 124 -105
ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 665 3 92 54 4
ΑΙΟΛΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.580 -9 2.202 65 -120
ΑΛΕΞΗΣ Ο. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 66 32 98 15 9
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ Σ. Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 1.944 -4 856 139 5
ΑΛΦΑ - ΖΗΤΑ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 2.130 3 198 1 -37
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΧΥΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.674 40 2.057 284 202
ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΠΡΙΩΝ & ΖΑΧΑΡΗΣ 1.526 -32 1.024 -519 -643
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1.753 22 2.076 223 96
ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ 1.028 -11 128 9 -43
ΑΡΤΙΟΝ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 557 -5 250 10 -39
ΑΣΠΡΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ 460 18 252 110 71
ΑΣΤΕΛ Δ. & Σ. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 834 3 602 70 0
ΑΤΛΑΣ CONCRETE A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 395 16 305 48 8
ΑΤΣΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.343 -15 794 -63 -169
ΒΑΠ Π. ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΟΤΑ 24.660 7 12.875 3.495 276
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Θ. & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΟΙΝΟΙ & ΠΟΤΑ 2.135 6 291 19 3
ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 810 -15 151 -67 -74
ΒΙΔΑΛΗΣ MΠETON Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 977 -15 790 29 -63
ΒΙΚΤΩΡ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΙΝΩΝ Α.Ε. 3.688 -12 998 435 253
ΒΙΟΞΥΛ Δ. ΚΑΖΑΚΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 2.183 4 199 51 -1
ΒΙΟΠΛΑΖ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. & Κ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 657 13 393 121 77
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΦΟΙ - RODOS GOLD Α.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 4.729 -9 396 -298 -450
ΒΟΥΤΟΣ Γ. Δ. - ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ 3.272 -5 411 -195 -247
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 5.541 16 5.560 492 220
ΓΑΛΑΚΤΟΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Γ. & Σ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Α.Ε. 1.146 -3 665 -18 -53
ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 6.490 -1 3.397 448 131
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 46 -4 8 -2 -2
ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 718 -20 335 -6 -26
ΓΚΛΑΒΑΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.841 6 684 108 48
ΓΡΑΜΜΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 234 -9 181 -17 -40
ΔΗΛΕΣ Α.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.932 -1 946 35 -64
ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 1.166 -3 412 -63 -128
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Γ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 948 7 287 67 50
ΔΙΑΠΟΡΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.398 -13 1.078 21 -34
ΔΟΜΙΚΗ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 562 -2 21 2 -18
ΔΟΜΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 307 47 398 -12 -37
ΔΟΜΟΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 486 -7 0 -4 -27
ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ 955 11 1.506 36 3
ΕΕΚΟΜ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΡΛΙΤΗ 2.227 1 1.286 126 92
ΕΙΣΑΝΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ 3.705 -2 1.316 115 -63
ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - GO Α.Ε. 44 -14 37 -13 -14
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΛΑΙΩΝ - ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 440 -18 283 71 49
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ 771 11 1.460 434 272
ΕΛΑΨ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 6.012 -4 329 16 15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 801 -20 357 -46 182
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.257 35 3.811 368 195
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1.680 -14 736 101 -45
ΕΛΠΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Ν. ΠΑΠΑΡΙΣΒΑ Α.Ε. 540 1 36 -48 -48
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε. ΛΕΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 432 6 431 61 16
ΕΝΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 2.087 -8 832 -479 -541
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.597 -4 554 112 -27
ΕΠ.ΥΠ.ΕΛ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. 1.270 -14 372 140 27
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 3.345 8 1.260 262 50
ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 520 -2 145 16 -25
ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3.601 7 875 148 -70
ΕΡΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 683 -12 964 -46 -83
ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3.653 3 571 6 -53
ΕΦΑΛ ΣΑΜΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 947 -2 79 3 -27
ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 913 -16 886 101 35
ΖΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 1.617 3 2.830 144 30
ΖΕΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 606 -9 1 24 -6
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 360 21 340 100 61
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2.190 20 3.913 241 113
ΘΕΟΤΟΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.083 5 104 -31 -61
ΘΥΜΕΛΛΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.674 12 4.699 714 455
ΙΒΙΣΚΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 7.051 -4 16.036 1.078 448
ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 30.092 -8 18.959 2.447 -304
ΙΟΝΙΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ Ι.Κ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 424 79 380 82 81
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 3.808 39 2.255 448 230
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. 41.357 -15 19.620 562 -2.094
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΛΚΗΣ Α.Ε. 807 14 307 105 58
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 21.779 -2 23.810 2.233 1.052
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΑΜΗΣ Ε.Π.Ε. 941 -28 239 46 11
ΚΑΪΡ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Γ.Β.Ε. ΡΟΔΟΥ 19.506 -10 5.292 -220 -1.693
ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ Β. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 1.645 27 1.252 323 187
ΚΑΝΑΒΑ - ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΙΝΩΝ 1.565 8 974 164 73
ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 289 -21 38 2 -25
ΚΑΡΑΚΟΥΔΑΣ Π. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 447 8 113 30 10
ΚΑΡΒΕΛΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 710 7 814 -43 -106
ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 735 2 96 84 7
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ Α. Π. Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.748 -2 1.056 38 0
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ 2.031 -3 1.256 153 112
ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.971 2 901 200 98
ΚΕΝΤΟΥΡΗ Κ. ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΣΑΜΟΥ 1.156 6 470 129 93
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 900 -6 1.136 11 -80
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε. 3.155 -2 8.087 381 199
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. 898 26 725 183 88
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 650 6 560 85 17
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Φ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 4.210 2 2.007 70 -98
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ Ε.Π.Ε. 188 -6 154 53 30
ΚΕΦΑΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 977 10 442 34 -15
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΜΠΕΤΟΝ - ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 9.199 1 654 60 -51
ΚΛΑΔΑΣ Μ. & Η. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.731 -5 497 169 -8
ΚΛΑΔΑΣ Μ. - ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.600 2 912 34 34
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ I. ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ FAMILY Α.Ε. 12.159 -35 6.399 -5.709 -6.543
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Β. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ - ΟΣΤΡΑΚΩΝ 1.344 29 580 43 8
ΚΟΚΚΙΝΟΦΟΡΟΣ Β. Π. Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 667 21 515 90 47
ΚΟΜΠΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 831 1 523 31 8
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 4.241 -1 2.146 362 69
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.068 0 178 12 -2
ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 4.528 5 2.140 201 10
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 20.687 -3 2.258 987 -1.501
ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. 10.347 -1 7.867 821 423
ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 3.522 -1 0 -38 -52
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 2.145 -16 354 -226 -287
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΟΥΚΗ Α.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.051 -2 428 72 1
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ - Ε. ΛΕΓΑΚΗΣ Α.Ε. 669 -5 194 64 21
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΩΝ 630 -3 41 35 -26
ΛΑΤΩ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ - ΑΜΜΟΥ 2.334 -9 1.061 180 -310
ΛΕΒΑ Α.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΕΛΙΕΣ - ΑΛΙΠΑΣΤΑ 2.768 2 802 87 9
ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΠΤΗΝΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. 1.859 10 865 178 156
ΜΑΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 1.409 -12 529 61 -69
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ Γ. ΑΦΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 862 8 339 -112 -160
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε. 14.431 -4 7.267 118 -891
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Α.Ε. 3.926 -10 592 83 -58
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΚΑ - ΠΕΡΡΗ Α.Ε. 981 -5 169 -4 -75
ΜΑΡΜΑΡΟΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΚΛΩΤΣΟΣ Σ. Ε.Π.Ε. 972 3 174 12 1
ΜΑΡΟΥΛΗΣ Ι. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 10.981 -13 977 126 -64
ΜΑΧΕΙΜΑΡΗ Κ. & Ε. Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 2.062 2 477 47 -34
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.608 15 1.709 328 165
ΜΙΑΡΗ Α. ARMA Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 331 1 248 28 13
ΜΟΡΦΗΣ Δ. - Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1.477 -1 276 68 4
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Α.Ε. 624 -1 195 63 6
ΜΠΡΟΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. 498 -1 21 -4 -4
ΜΥΘΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 63 0 15 -2 -2
ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Φ. ΚΙΟΤΣΕΚΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.799 -18 1.101 -89 -162
ΜΥΛΕΛΙΑ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 126 0 190 -33 -36
ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 889 -5 321 15 -70
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ε. Θ. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 1.980 -15 1.132 231 63
ΝΑΞΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - Ε. ΛΕΓΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.045 -5 399 14 -83
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. 40.307 0 11.570 -8.234 -10.168
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 319 -12 127 -2 -16
ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.806 20 1.579 126 49
ΝΕΟΓΑΛ ΚΩ Α.Β.Ε.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.018 -15 664 57 -10
ΝΕΟΦΥΤΟΥ Κ. & Ν. - ΚΕΡΑΜΙΚ Α.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 787 0 0 -4 -15
ΝΕΡΑ ΣΑΡΙΖΑ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.573 1 418 44 -719
ΝΗΣΟΓΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 2.980 11 7.103 471 175
ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 7.878 2 3.033 504 16
ΝΙΜΑΚ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 786 -11 520 -55 -95
ΝΙΜΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΗΣ Α.Ε. 11.659 3 6.882 -907 -2.618
ΝΥΜΦΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 3.348 -7 1.065 406 208
ΞΥΛΟΝ - ΒΛΑΧΟΣ Σ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 1.189 -8 255 8 -14
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 1.522 30 462 -150 -205
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 19.053 0 2.787 397 -791
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. 2.135 2 94 17 -101
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Α. - RODOS MEAT A.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.103 -12 5.108 144 13
ΠΑΛ - ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 993 -2 354 24 -39
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 3.329 -2 1.650 148 48
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Χ. Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.695 6 1.853 361 195
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. Α.Ε. ΜΠΙΡΕΣ - ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 17.630 -3 6.228 2.236 25
ΠΑΤΟΥΝΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.130 -6 400 -1 -60
ΠΕΜΠΕ Χ. - ΑΓΝΟΓΑΛ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 423 -8 1.063 60 23
ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 10.478 2 1.739 668 7
ΠΕΤΑΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8.444 -16 6.247 598 -5
ΠΕΤΣΑ Δ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.106 -4 0 -16 -21
ΠΙΚΟΥΛΑΣ Μ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 2.704 -7 351 87 -158
ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Θ. ΥΙΟΙ & ΣΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΡΟΥ 838 -5 643 10 -36
ΠΙΤΣΑ ΠΑΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 51 50 81 -5 -5
ΠΛΑΚΑΓΕ ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ ΚΑΚΛΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε. 882 2 26 2 -16
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1.510 0 424 88 1
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 299 -20 246 -76 -97
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. 2.762 1 1.917 356 213
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. 8.641 -16 10.256 800 105
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 3.436 -13 3.285 519 362
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. 1.281 -2 154 1 -75
ΠΥΞΙΔΑ GRAPHICS Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ 116 -40 26 17 62
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ GLASS A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 917 1 385 41 -2
ΡΗΓΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 10.320 -16 3.070 490 -420
ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 21.687 2 8.440 1.025 -470
ΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.299 -9 692 -320 -708
ΣΑΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 1.810 15 470 162 58
ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ Δ. Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 8.842 35 5.160 760 149
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 10.016 -1 5.343 259 -19
ΣΑΡΑΝΤΟΥ Δ. & ΥΙΟΙ - ΣΑΜΟΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε. 844 16 501 6 -26
ΣΙΑΧΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΛΑΤΟΜΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 3.267 -4 1.013 123 -19
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.097 8 866 81 23
ΣΠΕΣΙΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 393 -15 171 -65 -88
ΣΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.089 -4 1.042 -151 -173
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 841 -9 585 59 20
ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. 2.439 -6 508 -32 -225
ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΙΟΥ - ΧΙΟΣ ΦΑΡΜ MR MON A.E. 2.725 -20 1.672 170 9
ΤΑΡΣΑΝΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. 130 -10 87 -3 -12
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. 3.079 3 821 213 56
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.689 -8 206 -60 -60
ΤΖΟΓΙΑΣ Φ. & Ε. - ΣΙΝΤΕΡ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ 1.014 13 891 45 -18
ΤΡΑΪΚΟΣ Α. ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 686 -5 200 -67 -92
ΤΡΑΝΑΚΑΣ Α. Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 101 -17 61 -1 -11
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ Α.Ε. 3.467 -4 314 58 -154
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 3.852 -8 859 -81 -349
ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Δ. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.931 -2 1.706 113 -63
ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.602 -11 1.594 96 -268
ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 3.098 4 6.041 601 310
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. 4.189 0 46 -80 -144
ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 3.453 -7 379 5 -249
ΦΟΥΡΝΟΙ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.741 36 2.160 102 38
ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗ  Β. ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 6.722 -4 475 217 -163
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Ι. Π. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ A.E.B.E. 2.472 6 2.947 281 191
ΧΑΒΙΑΡΑΣ Μ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 836 12 223 107 97
ΧΑΛΑΡΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ 1.666 1 823 193 53
ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΦΟΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. 740 3 218 8 -1
ΧΑΤΖΕΛΗΣ Μ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 3.929 -6 2.760 811 306
ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 1.416 -2 41 -12 -58
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.928 -11 1.437 69 -298
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 727 -5 44 11 -42
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.455 -4 584 79 -22
ΧΡΥΣΑΦΗΣ Μ. Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.013 8 4.446 278 112
ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε. 13.754 -4 2.898 -1.419 -2.484
AGMAR MARINE A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1.621 -7 1.020 -36 -200
BENTOMINE ΚΙΜΩΛΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ 5.282 13 557 -137 -534
CITRUS PRODUCTION Α.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΧΙΟΥ 646 -6 440 -180 -220
COMPOST HELLAS Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 280 -11 58 -3 -42
CORFU SPIRIT A.E. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 432 22 736 63 57
EMERY A.B.E. ΟΙΝΟΙ - ΠΟΤΑ 4.536 1 800 -168 -157
METALUX ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΕΠΙΠΩΜΑΤΩΣΗΣ Α.Ε. 7.641 32 4.785 999 563
NATUR - ΓΑΛΑΘΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΟΤΑ 4.027 -10 5.089 680 79
PERNOD RICARD HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 38.109 4 46.210 3.332 589
ROMEZA A.E. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 1.061 2 0 -3 25
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 460.571 24 103.864 16.520 113.473
SPONGA Κ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ A.E.B.E. ΤΕΧΝΗΤΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.296 -5 636 0 -112
TERLANA A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 14.866 19 4 128 -575
TERLANA EXPORTS ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. 1.103 -31 662 -243 -261
www.inr.gr,  9 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS