inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μικρότερος το 2014 ο βιομηχανικός τομέας της ΠιερίαςΣε χαμηλότερα επίπεδα, με μικρότερο όγκο παραγωγής, κινείται το 2014 ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Πιερίας, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, αν και τα οικονομικά δεδομένα σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, παρουσίασαν σαφή βελτίωση.

«Είναι γεγονός ότι άρχισε μια σταθεροποίηση, αλλά σε ορισμένους κλάδους συνεχίζεται η επιδείνωση», αναφέρει ο αναπληρωτής πρόεδρος του μεταποιητικού τμήματος του Επιμελητηρίου Πιερίας Δημήτρης Κελπετζίδης. «Επίσης, τα λουκέτα συνεχίζονται, ωστόσο οι πιο δυναμικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν σταθερή ή και ανοδική πορεία. Συγχρόνως, αρκετές άλλες επιχειρήσεις έχουν αδρανοποιηθεί. Ο μεταποιητικός τομέας της Πιερίας το 2014 είναι μικρότερος απ' ό,τι το 2013», καταλήγει.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Πιερίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 49 εταιρειών του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους (εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων εταιρειών), όπως αυτά παρατίθενται στη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, αυξημένα κατά 23% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 23,1 εκατ. ευρώ (18,8 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 3% (+10,8 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα (15,6% το 2013, από 14,4% το 2012).

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά επτά εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,2 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αποτελέσματα βελτιωμένα κατά έξι εκατ. ευρώ (οριακές ζημιές 0,035 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών έξι εκατ. ευρώ το 2012).

Βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισε η πλειονότητα των εταρειών (33 ή 67,3% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψε η πλειονότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 61,2% των εταιρειών (30) εμφάνισε βελτιωμένα τελικά αποτελέσματα. Κέρδη μετά τους φόρους παρουσιάζουν οι 32 από τις 49 επιχειρήσεις (65,3%).

Τα συνολικά έσοδα των 49 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Πιερίας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 337,4 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 29 από τις 49 επιχειρήσεις (59,2%).

Οι 49 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 327 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11% (σημαντικό μέρος της μείωσης οφείλεται σε εταιρική αναδιάθρωση θυγατρικής πολυεθνικού οίκου)

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 49 επιχειρήσεων:

  • 21 επιχειρήσεις (42,9% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη περίπου 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά τρία εκατ. ευρώ περίπου.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (8,2%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,1 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,3 εκατ. ευρώ.

  • Δεκατρείς επιχειρήσεις (26,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 9,1 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 7,1 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά δύο εκατ. ευρώ.

  • Έντεκα επιχειρήσεις (22,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των 5,3 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό χρέος τους (173,8 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 21,2% (κυρίως λόγω της προαναφερθείσας αναδιάρθρωσης), παρά την αύξηση των πωλήσεων. Τα ίδια κεφάλαια (153,1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 4% και αποτελούν το 46,8% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (39,9% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (βελτιώθηκε κατά 11%), αλλά επιδεινώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων, που λειτουργούν πλέον στοιχειωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες επιχειρήσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 49 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 7,1% το 2013, από 5,1% το 2012.

Οι εν λόγω 49 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Πιερίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Πιερία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 8.10.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΑΚΙΑΝ Δ. & ΥΙΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Α.Ε. 699 -3 561 66 19
ΑΓΡΟΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 988 -4 711 46 -19
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 33.938 -33 68.522 2.999 446
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΥΡΟΣ Ε.Π.Ε. 1.021 25 1.182 86 19
ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. 10.698 4 13.010 1.219 286
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΚΟΡΦΗ Α.Ε. 7.933 1 6.955 968 690
ΒΙΟΡΟΛ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4.336 -2 4.225 185 59
ΔΑΒΛΕΡΗΣ - ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.427 6 720 74 -21
ΔΕΝΗΣ Α. Ε.Π.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.599 6 1.256 236 -70
ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 14.662 -4 1.892 261 22
ΔΟΜΝΑ - VERO COLLECTION Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.606 11 701 243 9
ΕΒΗΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3.669 0 3.317 194 58
ΕΛΑΙΟΚΡΗΤΗ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 905 -20 540 -17 -46
ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.872 -1 5.289 486 93
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α.Ε. 5.772 3 4.546 461 99
ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 999 -1 359 95 32
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.990 -18 6.488 107 35
ΙΝΤΕΡΟΛΙΒΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 4.798 -6 1.992 -61 -373
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 1.212 -12 535 -149 -193
ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.020 -20 1.661 139 15
ΚΟΥΠΕΡ ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.232 -48 3.579 -1.961 -1.984
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ OLYMP A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 30.162 1 32.675 4.981 2.779
ΛΙΝΟΣ Α. Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΩΝ 47 -16 43 4 -9
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.073 -12 1.440 105 46
ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 41.304 2 37.154 4.329 1.494
ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Σ. Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 9.127 -11 6.354 757 269
ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.057 -13 133 -12 -26
ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ Α.Ε. 1.733 4 963 25 26
ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 8.263 1 13.662 864 120
ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 861 24 654 -12 -52
ΠΑΠΥΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 24.228 -6 26.531 2.738 546
ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 1.995 6 1.587 162 55
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 3.779 -10 5.653 370 99
ΠΤΗΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ 5.905 -27 9.333 -477 -1.977
ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8.537 -8 6.212 510 175
ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΚΡΕΑΣ 5.621 -6 1.337 226 3
ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΥΜΠΑ Α.Β.Ε.Κ.Ε. 3.626 -6 861 -2 -119
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 7.557 2 4.941 838 246
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΩΝΗΣ Α. Δ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ Α.Ε. 492 -17 368 54 -38
ARDAGH METAL PACKAGING HELLAS A.E. 17.176 -48 22.072 -1.863 -3.630
EPSH ΕΛΛΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.213 -5 7.053 605 -80
FIBROTERMICA HELLAS Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 7.300 15 6.552 -453 -563
GINOX Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 5.842 2 3.773 456 199
GLOBAL POOL CHEMICALS A.E. XΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.067 1 328 38 -45
NATURE A.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 2.524 -3 2.534 397 216
OLYMPIA ELECTRONICS ΛΑΚΑΣΑΣ Ν. - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. 14.222 4 12.799 2.088 798
OPSIS Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.173 6 751 160 6
SMART DOORS Ε.Π.Ε. ΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.628 10 1.440 317 209
THERMIS ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Α. Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 1.945 -3 2.158 192 42
www.inr.gr,  8 Οκτωβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS