inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερότητα στη βιομηχανία της Λακωνίας το 2014Σταθερότητα παρουσιάζει ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Λακωνίας το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από βελτίωση των λειτουργικών κερδών, αν και οι περισσότερες δεν απέφυγαν την καταγραφή τελικών ζημιών.

«Το 2014 είναι μια αντίστοιχη με το 2013 χρονιά για τον μεταποιητικό τομέα του νομού μας, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές και, βέβαια, χωρίς αναπτυξιακή διάσταση. Οι υπάρχουσες μεταποιητικές επιχειρήσεις της Λακωνίας, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την παραγωγή επώνυμων αγροδιατροφικών προϊόντων, αξιοποιώντας τον ισχυρό πρωτογενή τομέα, συνεχίζουν να δίνουν αγώνα επιβίωσης, υπό δυσμενείς συνθήκες. Τα προβλήματα ρευστότητας υπονομεύουν τη λειτουργία ακόμη και αυτών των επιχειρήσεων που είναι τυπικά κερδοφόρες», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας Κώστας Πανδής.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Λακωνίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 25 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 41% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 4,6 εκατ. ευρώ (3,2 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 6% (+3,9 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα (14,7% το 2013 έναντι 12,9% το 2012).

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 1,9 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 0,35 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά αποτελέσματα βελτιωμένα κατά 1,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,9 εκατ. ευρώ το 2012).

Η αύξηση των συνολικών πωλήσεων και των συνολικών λειτουργικών κερδών είναι αποτέλεσμα ισχυρής βελτίωσης των επιδόσεων μικρού αριθμού επιχειρήσεων.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν σχεδόν οι μισές εταρείες (12 ή 48% του συνόλου). Βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (19 ή 76%), καθώς μόνο το 24% των εταιρειών (6) εμφάνισε δυσμενέστερα τελικά αποτελέσματα. Ωστόσο, κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν μόνο οι έντεκα από τις 25 επιχειρήσεις (44%), καθώς οι υπόλοιπες (δεκατέσσερις ή 56%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 25 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Λακωνίας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 67,3 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν μόνο οι οκτώ από τις 25 εταιρείες (32%).

Οι 25 αυτές εταιρείες παραγωγής, εξόρυξης, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 73 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% (-17% τα πάγια και +3% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 25 επιχειρήσεων:

  • Έξι επιχειρήσεις (24% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 1,0 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (4%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με οριακά θετικά αποτελέσματα, εμφάνισε κατά το 2013 οριακά αρνητικά αποτελέσματα.

  • Δεκατρείς επιχειρήσεις (52%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 0,2 εκατ. ευρώ.

  • Πέντε επιχειρήσεις (20%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 1,1 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (43,5 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 5,5% (-2,5 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (29,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 5% (-1,6 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 40% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων, όπως και το 2012. Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε κατά 7,4%, ωστόσο, ο ίδιος δείκτης διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που λειτουργούν πλέον υποτυπωδώς και ενδέχεται να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 25 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 6,3% το 2013, από 4,2% το 2012.

Οι εν λόγω 25 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους ή τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στον νομό Λακωνίας. Το 72% (18 εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 25 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Λακωνία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 20.11.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΡΩΝΗΣ Ν. Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 868 -7 64 22 -32
ΒΙΟΦΡΕΣ Α.Ε. ΦΡΕΣΚΟΙ  ΧΥΜΟΙ 9.148 -38 8.326 434 -514
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 156 -26 724 12 0
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 112 -1 7 0 0
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΑΚΩΝΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.088 0 744 69 -5
ΚΑΣΕΛΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.492 28 1.341 85 39
ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1.266 32 1.086 117 -28
ΚΡΥΣΤΑΛΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 532 -45 255 21 -24
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΑ.ΒΙΟ.ΓΑΛ. - ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Α.Ε. 2.319 -2 3.286 296 128
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ A.B.E.E. 15.771 4 12.720 590 -32
ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ Π. & Α. - MIMIS Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.106 19 7.014 203 93
ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. 1.009 -11 199 -6 -58
ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.008 5 1.916 446 223
ΟΙΝΟΥΝΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΙΕΣ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1.886 44 707 -2 -23
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.414 -1 740 58 -44
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.662 -5 1.618 21 -96
ΤΡΙΤΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΣΤΑΠ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 446 -9 240 -4 -22
ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 10.264 0 9.458 745 46
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. 672 -2 624 100 3
ΧΑΤΖΕΛΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 3.612 10 7.888 896 634
ΧΛΟΗ Α.Ε. ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ 3.169 -14 358 -471 -571
ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 1.334 -4 0 -15 -23
BIOGRECO A.B.E.E. ΚΡΕΑΣ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 3.148 -2 3.180 338 85
OLYMPIA STROM ΒΙΟΜΗΧAΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.E.B.E. 1.094 0 258 5 -171
SATIVA A.E. ΕΛΑΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.046 7 4.544 629 219
www.inr.gr,  20 Νοεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS