inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ TISSUE 2012-2013

Συρρικνώνεται το 2013 η βιομηχανία χαρτικών tissue, που ήταν ζημιογόνος το 2012

Μείωση της τάξεως του 20% παρουσιάζει εφέτος η εγχώρια παραγωγή χαρτικών tissue, δηλαδή των καταναλωτικών προϊόντων χάρτου οικιακής χρήσεως, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Αυτό συμβαίνει, προφανώς, λόγω καθίζησης των εξαγωγών και έντασης της εισαγωγικής διείσδυσης, που φαίνεται ότι επιταχύνθηκαν μετά την οριστική ή προσωρινή διακοπή της λειτουργίας δύο μεγάλων και άλλων, μικρότερων εργοστασίων παραγωγής χαρτικών tissue. Ο τομέας εμφάνισε αυξημένες ζημιές το 2012, παρά το γεγονός ότι ορισμένες επιχειρήσεις του, που προμηθεύονται χαρτί από τρίτους, παρουσίασαν υψηλή κερδοφορία.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής χαρτιού υγείας σημείωσε πτώση κατά 23,5%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012. Επίσης, ο όγκος της παραγωγής πετσετών χεριών από χαρτί και της παραγωγής ρολών κουζίνας σημείωσε, κατά μέσον όρο, πτώση κατά 19,7%.

Επιχειρηματίες του τομέα συνδέουν τη σημαντική αυτή μείωση της παραγωγής με την πλήρη παύση της λειτουργίας της βιομηχανίας ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ, αλλά και με τη διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου της εταιρείας SCA HYGIENE ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΧΑΡΤΟΥ, η οποία ωστόσο φέρεται να έχει αναθέσει σε τρίτες ελληνικές εταιρείες του τομέα την παραγωγή μέρους των προϊόντων της. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι τα χρηματοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άλλες επιχειρήσεις του τομέα δυσχεραίνουν τον εφοδιασμό τους με χαρτί και οδηγούν σε ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης. Αυξημένες εμφανίζονται εξάλλου στη Βόρεια Ελλάδα οι εισαγωγές χαρτικών από τη Βουλγαρία και την Τουρκία, όπου δραστηριοποιούνται και ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις του τομέα.

Συγχρόνως, επιταχύνεται στην αγορά η αύξηση του μεριδίου των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, εις βάρος των συνήθως ακριβότερων επώνυμων προϊόντων, με ανάλογα οφέλη για τις επιχειρήσεις που είναι προσανατολισμένες κυρίως στην παραγωγή χαρτικών για μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες ή και συνδέονται μετοχικά με αυτές. Επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, οι οποίες δεν παράγουν χαρτί, εμφάνισαν το 2012 τις μεγαλύτερες αυξήσεις εσόδων και τα υψηλότερα κέρδη.

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες ζημιές παρουσίασαν βιομηχανίες που παράγουν οι ίδιες το χαρτί που επεξεργάζονται για την παραγωγή επώνυμων τελικών προϊόντων, καθώς πλήττονται καίρια από το υψηλό κόστος ενέργειας. «Είναι εξωφρενικό αυτό που συμβαίνει, η συμμετοχή του ενεργειακού κόστους στο συνολικό κόστος παραγωγής χαρτιού κυμαίνεται πλέον μεταξύ 55-58%», αναφέρει ο επικεφαλής κορυφαίας βιομηχανίας του τομέα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το υψηλό κόστος της ενέργειας, σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών των πρώτων υλών κατά 10% περίπου το 2013 υπονομεύουν την εγχώρια παραγωγή και εξανεμίζουν τα περιθώρια κερδοφορίας», αναφέρει από τη δική του πλευρά ο Β. Παπαδόπουλος, επικεφαλής της εταιρείας ΜΑΧΙ ΑΒΕΕ, η οποία εδρεύει στην Πιερία και καταγράφει σημαντική αύξηση των εσόδων της το τρέχον έτος, προφανώς αποσπώντας μερίδιο από ομοειδείς επιχειρήσεις. Η τιμή της εισαγόμενης χαρτόμαζας, που είχε υποχωρήσει το 2012, τις τελευταίες εβδομάδες κινείται και πάλι ανοδικά.

Ο ελληνικός βιομηχανικός τομέας χαρτικών tissue εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 18% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (15,4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 5,2% των συνολικών εσόδων του (6,6% το 2011), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 3% και πτώσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (15,9% το 2012, από 16,7% το 2011). Όχι μόνο παρέμεινε ζημιογόνος, αλλά κατέγραψε διπλασιασμό ζημιών.

Τα συνολικά έσοδα 16 βιομηχανιών και βιοτεχνιών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 248,3 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 8,9 εκατ. ευρώ (+3%), καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από την έξοδο άλλων εταιρειών του τομέα από την αγορά.

Οι 16 χαρτοβιομηχανίες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 335 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

 • Μεικτά κέρδη 46,7 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 2% (-1,0 εκατ. ευρώ).

 • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 15,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 18% (-3,5 εκατ. ευρώ περίπου).

 • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 4,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32% (-2,3 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,5% το 2011 (κέρδη 7,2 εκατ. ευρώ).

 • Ζημιές προ φόρων 5,2 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά ένα 4,4 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσες προς το -1,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,3% το 2011.

 • Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 99% σε ποσοστό και κατά 3,7 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (ζημιές 3,7 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -2,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,3% το 2011.

Τα ίδια κεφάλαια των δεκαέξι επιχειρήσεων (103,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) αυξήθηκαν το 2012 κατά 13% (+12,2 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια, σε συνδυασμό με την εισφορά νέων κεφαλαίων. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (332,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 3% (-8,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 31,2%, από 26,8% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (229 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 8,5% (-20,4 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2012 ήταν 4% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Αύξηση 3% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (158,8 εκατ. ευρώ), λόγω της αναπροσαρμογής μέρους των παγίων.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων. Στις εταιρείες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες χαρτοβιομηχανίες, οι οποίες επίσης παράγουν χαρτικά tissue, αλλά έχουν διαφορετικό βασικό αντικείμενο.

Αναλυτικότερα, οι εν λόγω δεκαέξι βιομηχανίες που έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή χαρτικών tissue κατέγραψαν:

 • Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - SOFTEX ΑΕ έσοδα 39,47 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (45,90 εκατ. ευρώ) κατά 14,0%, EBITDA -2,23 εκατ. ευρώ (2,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -5,78 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -5,78 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 78,33 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 21,49 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -2,9%.

 • Η ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ BIOTEΧNIA ΧAΡΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ έσοδα 9,86 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (9,44 εκατ. ευρώ) κατά 4,5%, EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και μηδενικά καθαρά κέρδη (σχεδόν 0,01 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,12 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,75 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,6%.

 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ ΑΕ έσοδα 20,95 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (18,25 εκατ. ευρώ) κατά 14,8%, EBITDA 6,73 εκατ. ευρώ (5,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 6,18 εκατ. ευρώ (4,58 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 4,91 εκατ. ευρώ (3,12 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 13,02 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 12,01 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 51,7%.

 • Η ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - LOGISTICS έσοδα 37,90 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (39,58 εκατ. ευρώ) κατά 4,3%, EBITDA 3,77 εκατ. ευρώ (3,69 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,62 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,33 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 56,66 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 24,85 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,7%.

 • Η ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ έσοδα 32,02 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (29,06 εκατ. ευρώ) κατά 10,2%, EBITDA 2,97 εκατ. ευρώ (2,20 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (-0,91 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2011) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (-1,44 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 40,33 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 11,32 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,4%.

 • Η ΜΕΪΜΑΡΗ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ έσοδα 12,71 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (11,67 εκατ. ευρώ) κατά 8,9%, EBITDA 1,55 εκατ. ευρώ (1,69 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,70 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,48 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,45 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,7%.

 • Η ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ έσοδα 25,80 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (25,52 εκατ. ευρώ) κατά 1,1%, EBITDA 1,60 εκατ. ευρώ (1,86 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,05 εκατ. ευρώ (-0,73 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,05 εκατ. ευρώ (-0,73 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 25,64 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,71 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,2%.

 • Η ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ELITE ΑΕ έσοδα 12,93 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (13,23 εκατ. ευρώ) κατά 2,3%, EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (-0,42 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,65 εκατ. ευρώ (-1,60 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,70 εκατ. ευρώ (-1,65 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 16,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,83 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,0%.

 • Η ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΕ ΧΑΡΤΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ έσοδα 2,98 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,86 εκατ. ευρώ) κατά 4,3%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,99 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,24 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,6%.

 • Η ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ έσοδα 15,14 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (15,06 εκατ. ευρώ) κατά 0,5%, EBITDA 1,58 εκατ. ευρώ (1,57 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 22,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,9%.

 • Η EUROSYST AEBE ΧΑΡΤΙΚΩΝ έσοδα 3,00 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,89 εκατ. ευρώ) κατά 4,0%, EBITDA 0,30 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,20 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,16 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,01 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,48 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,1%.

 • Η EXCELCO AE ΧΑΡΤΟΥ έσοδα 3,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,56 εκατ. ευρώ) κατά 11,2%, EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,05 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,05 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,5%.

 • Η FINEZZA AE ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ έσοδα 3,37 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,02 εκατ. ευρώ) κατά 8,4%, EBITDA 0,74 εκατ. ευρώ (0,61 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,57 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,45 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,02 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,46 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 24,4%.

 • Η INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ έσοδα 45,84 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (35,17 εκατ. ευρώ) κατά 30,3%, EBITDA 2,50 εκατ. ευρώ (2,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 26,03 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,29 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,6%.

 • Η SANTE ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΜΑΡΣΕΛΟΙ ΑΕ έσοδα 3,69 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,33 εκατ. ευρώ) κατά 10,9%, EBITDA 0,58 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,48 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,38 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,68 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,12 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 21,8%.

 • Η SCA HYGIENE ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΧΑΡΤΟΥ, πρώην GEORGIA PACIFIC HELLAS - DELICA AE, η οποία έχει διακόψει την παραγωγική λειτουργία του εργοστασίου της, έσοδα 25,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (26,87 εκατ. ευρώ) κατά 4,9%, EBITDA -5,21 εκατ. ευρώ (-3,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -6,59 εκατ. ευρώ (-4,73 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -6,62 εκατ. ευρώ (-4,76 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 24,41 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 8,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -21,3%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 16 βιομηχανιών χαρτικών tissue στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), υποχώρησε σε 4,6%, από 5,5% το 2011.

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 13 Σεπτεμβρίου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS