inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συρρίκνωση της βιομηχανίας των Γρεβενών το 2014Περαιτέρω συρρίκνωση παρουσιάζει ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας των Γρεβενών το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από συρρίκνωση των πωλήσεων, αλλά και συμπίεση των ζημιών.

«Χειρότερο είναι το 2014, σε σύγκριση με το 2013, για τον μεταποιητικό τομέα του νομού μας», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γρεβενών Νίκος Ράμμος, προσθέτοντας: «Οι αντοχές των επιχειρήσεων φαίνεται ότι εξαντλήθηκαν. Με εξαίρεση ίσως επιχειρήσεις επεξεργασίας γάλακτος και αλεύρων, η κρίση γονατίζει τη μεταποίηση του νομού μας, που μέχρι το 2012 είχε δείξει αντοχές».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας των Γρεβενών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 12 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 αρνητικά, αλλά βελτιωμένα κατά 5,2 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,4 εκατ. ευρώ το 2012, σε συνθήκες συρρίκνωσης των εσόδων του κατά 21% (-11,5 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 8,5 εκατοστιαίες μονάδες (6,2% έναντι -2,3% το 2012).

Παρουσιάζει αρνητικά, βελτιωμένα κατά 6,1 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές 6,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,6 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους βελτιωμένα κατά 6,4 εκατ. ευρώ τελικά αρνητικά αποτελέσματα (ζημιές 10,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών περίπου 16,7 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι μισές εταρείες (οκτώ ή 50% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) κατέγραψαν οι μισές (οκτώ ή 50%). Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν μόνο οι τέσσερις από τις δώδεκα επιχειρήσεις (33,3%), καθώς οι υπόλοιπες (οκτώ ή 66,7%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 12 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ των Γρεβενών, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 42 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν μόνο οι δύο από τις δώδεκα εταιρείες (16,7%).

Οι 12 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 148 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% (-4% τα πάγια και -14% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 12 επιχειρήσεων:

  • Τρεις επιχειρήσεις (20,0% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ έναντι 0,05 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,02 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (40,0%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 ζημιές περίπου 0,13 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες περίπου 0,17 εκατ. ευρώ.

  • Επτά επιχειρήσεις (33,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές περίπου 10,40 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 16,84 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 6,44 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (6,7%) η οποία ήταν ζημιογόνος το 2012 με μικρές ζημιές (0,01 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,14 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 0,15 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (94 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 4,7% (-4,6 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (53,9 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 12% (-7,5 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 36,5% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (38,4% το 2012). Παρά το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 12%, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας επιδεινώθηκε. Υποχώρησε μάλιστα σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε ορισμένες επιχειρήσεις, που κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες του τομέα τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 12 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε, αν και παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-0,1% το 2013, έναντι -3,4% το 2012).

Οι εν λόγω 12 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Γρεβενών. Το 50% (έξι εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων - αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 12 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που μπορεί να διαθέτουν μονάδες παραγωγής στα Γρεβενά, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 18.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΒΕ.Κ.ΑΛ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.B.E.E. 1.374 -1 314 19 6
ΓΕΩ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. 18.006 -4 3.463 -2.059 -3.458
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΛΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε. 6.436 -23 3.972 304 18
ΓΙΩΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 7.018 -2 1.168 -143 -842
ΕΛΥΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.328 0 1.384 250 146
ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 14.312 -10 9.119 964 -287
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ Ι. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 5.110 0 1.339 126 -130
ΜΥΛΟΙ ΡΟΔΙΑΣ - Θ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 2.220 -8 2.328 101 -3
ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 7.707 0 4.110 639 -195
ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Α.Ε. 3.265 0 157 -10 -80
ALFA WOOD - ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε. ΞΥΛΕΙΑ MDF 80.698 -8 14.571 -421 -5.532
DINO - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ 476 2 123 36 10
www.inr.gr,  18 Δεκεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS