inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερότητα στη βιομηχανία της Κεφαλονιάς το 2014Σταθεροποίηση παρουσίασε ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Κεφαλονιάς το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών των εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από άνοδο των πωλήσεων και βελτιωμένη αποδοτικότητα.

«Η μεταποιητική, βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα στον νομό παραμένει σε χαμηλά επίπεδα», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Θεόφιλος Μιχαλάτος, προσθέτοντας: «Δεν σημειώθηκε κάποια σημαντική μεταβολή το 2014. Μάλλον σταθεροποίηση στα επίπεδα του 2013 υπήρξε. Η κάμψη στα δομικά υλικά φαίνεται να αντισταθμίστηκε από άνοδο στα γαλακτοκομικά και ορισμένα άλλα προϊόντα».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Κεφαλονιάς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έξι ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 21% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι 5,38 εκατ. ευρώ έναντι 4,44 εκατ. ευρώ το 2012, σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 3% (+1,20 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες (22,4% έναντι 19,8% το 2012).

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 1,81 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 1,39 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,42 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους βελτιωμένα κατά 1,59 εκατ. ευρώ τελικά αποτελέσματα (κέρδη 0,88 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,72 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι τέσσερις εταρείες (66,7% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) κατέγραψαν οι τέσσερις επιχειρήσεις (66,7%). Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν μόνο οι τρεις από τις έξι εταιρείες (50%), καθώς οι υπόλοιπες (τρεις ή 50%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των έξι βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Κεφαλονιάς, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 47,9 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν μόνο οι δύο από τις έξι εταιρείες (33,3%).

Οι έξι αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 79 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% (-7% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των έξι επιχειρήσεων:

  • Δύο επιχειρήσεις (33,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 1,10 εκατ. ευρώ έναντι 0,76 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 0,34 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (16,7%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 ζημιές 0,06 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες περίπου 0,07 εκατ. ευρώ.

  • Δύο επιχειρήσεις (33,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 0,36 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 1,23 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 0,87 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (16,7%) η οποία ήταν ζημιογόνος το 2012 με ζημιές 0,26 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,19 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 0,45 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (44,6 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 11,3% (-5,7 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (34,5 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 4% (+1,3 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 43,6% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (39,7% το 2012). Καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 12%, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των έξι επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 6,8% το 2013, έναντι 5,3% το 2012.

Οι εν λόγω έξι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Κεφαλονιάς. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις έξι εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που μπορεί να διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Κεφαλονιά, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 30.092 -8 18.959 2.447 -304
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 21.779 -2 23.810 2.233 1.052
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΜΠΕΤΟΝ - ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 9.199 1 654 60 -51
ΜΑΡΟΥΛΗΣ Ι. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 10.981 -13 977 126 -64
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 3.329 -2 1.650 148 48
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Χ. Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.695 6 1.853 361 195
www.inr.gr,  23 Δεκεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS