inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Ανάκαμψη της βιομηχανίας πλαστικών σωλήνων το 2014Παραγωγική ανάκαμψη παρουσίασε το 2014 η ελληνική βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων τους από πλαστικές ύλες, η οποία το 2013 κατέγραψε αυξημένες πωλήσεις και δραστική συμπίεση ζημιών, επεκτεινόμενη εμπορικά σε αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το εντεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2013, η παραγωγή άκαμπτων πλαστικών σωλήνων κάθε είδους από πολυμερή του αιθυλενίου αυξήθηκε κατά 10,0%, σε επίπεδα που είναι κατά 18,0% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας χρονικής περιόδου του έτους 2010. Συγχρόνως, η παραγωγή άκαμπτων πλαστικών σωλήνων κάθε είδους από πολυμερή του βινυλοχλωριδίου αυξήθηκε κατά 16,1%, σε επίπεδα που είναι κατά 4,8% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας χρονικής περιόδου του έτους 2010. Επίσης, η παραγωγή λοιπών, εύκαμπτων σωλήνων και εξαρτημάτων τους από πλαστικές ύλες αυξήθηκε κατά 8,3%, σε επίπεδα που είναι κατά 3,3% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας χρονικής περιόδου του έτους 2010.

Ο τομέας εμφάνισε το 2013 ως σύνολο, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 20% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (10,6 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 7% των συνολικών εσόδων του (6,1% το 2011), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 4% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (21,6%, από 19,5%).

Οι συνολικές πωλήσεις 23 ΑΕ και ΕΠΕ του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 151,2 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 6,2 εκατ. ευρώ (+4%). Ωστόσο, μείωση πωλήσεων παρουσίασαν οι 13 από τις 23, δηλαδή το 56,5% του συνόλου τους.

Οι 23 αυτές βιομηχανικές ή εμποροβιομηχανικές εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 267 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 32,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% (+4,4 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 10,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 20% (+1,8 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 4,1 εκατ. ευρώ (ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 1,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,8% το 2012.

  • Ζημιές προ φόρων 5,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 78% (-18,1 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -3,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -16,0% το 2012.

  • Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,0 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 72% (-17,8 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -4,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -17,1% το 2012.

Η καταγραφή υψηλών ζημιών το 2012 οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό, ως γνωστόν, σε υψηλό κόστος υποαπασχόλησης και αδράνειας του παραγωγικού δυναμικού, σε απομειώσεις παγίων και σε προβλέψεις για κινδύνους, λόγω επισφαλών απαιτήσεων.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 23 επιχειρήσεων (131,7 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 6% (-8,8 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (267,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 1% (-2,8 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια του τομέα περιορίστηκε σε 49,3% το 2013, από 52,0% το 2012. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (135,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 4,6% (+6 εκατ. ευρώ), με μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 11% και αύξηση των βραχυπρόθεσμων κατά 22%, που δεν βελτιώνει την κεφαλαιακή ευστάθεια στον τομέα.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν πολύ σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες, εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω επιχειρήσεις άλλες εταιρείες του ευρύτερου κλάδου των πλαστικών ή και του κλάδου των μεταλλικών προϊόντων, οι οποίες παράγουν και πλαστικούς σωλήνες, αλλά κατά κύριο λόγο διαφορετικά προϊόντα.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 11 από τις 23 επιχειρήσεις (47,8% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 12 (52,2% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές.

Αναλυτικότερα, οι 23 αυτές επιχειρήσεις, που έχουν βασικό αντικείμενο ή οφείλουν μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών τους στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων τους από πλαστικές ύλες, κατέγραψαν:

  • Δέκα επιχειρήσεις (43,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 1,3 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 1,4 εκατ. ευρώ.

  • Πέντε επιχειρήσεις (21,7%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές άνω των 2,1 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 2,6 εκατ. ευρώ.

  • Επτά επιχειρήσεις (30,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές περίπου 7,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 12,1 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (4,3%) η οποία ήταν ζημιογόνος το 2012 με ζημιές σχεδόν 6,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,05 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 6,9 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού τους τη χρήση 2013 σε EBITDA ανήλθε σε 4%, έναντι 3,3% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 4.2.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.262 4 2.385 107 -34
ΒΕΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 2.990 -15 3.210 171 -5
ΔΡΙΒΑΣ Π. Δ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 5.175 1 5.946 635 256
ΕΙΣΑΝΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ 3.705 -2 1.316 115 -63
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 215 16 320 1 -1
ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 26.015 -3 9.939 1.781 -780
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΙΑΔΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 678 -13 473 94 16
ΡΟΚΙΖΑΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 2.892 -8 2.717 170 57
ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.184 10 792 160 5
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 11.137 5 7.121 736 350
ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 5.768 -4 3.214 16 -227
ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 1.756 -10 876 130 -42
ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3.100 3 2.533 500 303
ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ Β. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ 4.737 17 888 96 -99
ΤΣΑΛΕΡΑΣ Κ. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 2.652 -16 2.697 298 75
ΦΑΣΟΗΣ - FASO PLAST A.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 16.115 4 14.088 1.317 93
ΦΕΡΟΡ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7.433 -1 1.698 -382 -393
AGRODRIP Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.145 12 3.033 419 92
EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 87.975 1 31.217 1.672 -2.019
KARINA Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 15.359 -14 8.644 -502 -4.185
PALAPLAST ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 30.071 -3 22.116 3.180 1.419
PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 14.417 10 22.413 99 54
POLIECO HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 15.462 -10 3.581 -247 -1.861
www.inr.gr, 4 Φεβρουαρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS