inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Σταθερότητα παραγωγικών μεγεθών στις ιχθυοκαλλιέργειες το 2014Σταθερότητα, με ενδεχομένως οριακή κάμψη, εκτιμάται ότι παρουσίασε κατά το 2014 ο συνολικός όγκος παραγωγής της ιχθυοκαλλιεργητικής βιομηχανίας, η οποία το 2013 κατέγραψε μειωμένα έσοδα και ρεκόρ ζημιών, λόγω κάμψης των τιμών των προϊόντων και, κυρίως, λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων και λογιστικών απομειώσεων των βιολογικών στοιχείων και άλλων στοιχείων του ενεργητικού της.

«Το 2014 υπήρξε σταθεροποίηση της παραγωγής στα επίπεδα του 2013, με ανεπαίσθητη μάλλον υστέρηση», ανέφερε προς το www.inr.gr καλά ενημερωμένος αξιωματούχος μεγάλης επιχείρησης του τομέα, προσθέτοντας ότι τα πιεστικά χρηματοοικονομικά προβλήματα σειράς εταιρειών δεν οδήγησαν στην παραγωγική κατάρρευσή του, αλλά χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Όπως σημείωσε, «η υψηλή ζήτηση εξωτερικού αντιστάθμισε την ασθενή εσωτερική ζήτηση».

Επίσης, τα συνολικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων αναμένεται ότι θα είναι και πάλι αρνητικά, αλλά αισθητά βελτιωμένα, σε σύγκριση με τις δραματικά αυξημένες ζημιές του 2013.

Κατά το 2013, ως γνωστόν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο όγκος παραγωγής ιχθυοκαλλιεργειών είχε αυξηθεί κατά 1,1%, ενώ η αξία του είχε μειωθεί κατά 2,4%.

Ο τομέας το 2013 κατέγραψε διόγκωση των ζημιών του και αυξημένες κατά 14%, υψηλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 150% των εσόδων από τη διάθεση των προϊόντων του. Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των επιχειρήσεών του σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε -10,7%, έναντι 2,2% το 2012.

Οι ελληνικές ιχθυοκαλλιεργητικές βιομηχανίες ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με τη συσκευασία των προϊόντων ιχθυοκαλλλιέργειας, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα το 2013 εξασθένησαν ακόμη περισσότερο, καταγράφοντας μειωμένα κατά 90% ίδια κεφάλαια και δυσβάστακτη δανειακή επιβάρυνση. Ο λόγος των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στον τομέα ανήλθε σε 97,9%, από 82,0% το 2012.

Οι εξελίξεις αυτές προδιαγράφουν την έξοδο σειράς επιχειρήσεων ή μέρους του παραγωγικού τους δυναμικού από την αγορά, επιχειρηματικές συγχωνεύσεις και βίαιη αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης του τομέα.

Οι συνολικές πωλήσεις 91 επιχειρήσεων του τομέα μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, υποχώρησαν το 2013 σε 714,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 3%. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες το 2013 διέθεσαν την παραγωγή τους σε συγγενικές επιχειρήσεις τους και, συνεπώς, οι πραγματικές πωλήσεις του τομέα είναι σημαντικά μικρότερες. Επίσης, το 2013 συνεχίστηκε η διαδικασία απορρόφησης θυγατρικών από τις μητρικές εταιρείες τους. Αύξηση πωλήσεων παρουσίασαν οι 49 από τις 91 επιχειρήσεις (53,8% του συνόλου).

Οι 91 εταιρείες, που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή και συσκευασία προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειών και οφείλουν σε αυτές τις δραστηριότητες το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,2 δισ. ευρώ και κατέγραψαν:

  • Συνολικές μεικτές ζημιές 59,4 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 162,1 εκατ. ευρώ (μεικτά κέρδη 102,7 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -8,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +13,9% το 2012. Ωστόσο, η πλειονότητα των επιχειρήσεων παρουσίασε θετικά μεικτά αποτελέσματα, με το 46,2% (42 εταιρείες) να τα βελτιώνει και το 36,3% (33 εταιρείες) να βελτιώνει το μεικτό περιθώριο.

  • Συνολικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 133,2 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 164,6 εκατ. ευρώ (κέρδη 31,4 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -18,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +4,3% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων αυτών πέτυχε το 35,2% (32 εταιρείες), ενώ βελτίωση του σχετικού περιθωρίου κατέγραψε το 31,9% (29 εταιρείες).

  • Συνολικές ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 155,6 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 160,5 εκατ. ευρώ (κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -21,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +0,7% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων αυτών πέτυχε το 45,1% (41 εταιρείες), ενώ βελτίωση του σχετικού περιθωρίου κατέγραψε το 44,0% (40 εταιρείες). Σε σύγκριση με το 2012 οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 15,5%.

  • Συνολικές ζημιές προ φόρων 245,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,5 φορές (-190,5 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -34,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -7,4% το 2012.

  • Συνολικές καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 231,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,3 φορές (-177,5 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -32,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -7,4% το 2012.

Τα αθροιστικά τελικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του τομέα επηρεάστηκαν καθοριστικά, όπως προαναφέρθηκε, από λογιστικές απομειώσεις, με βάση την τρέχουσα αξία των βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, καθώς και από την αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών και άλλων δαπανών για την αναδιοργάνωση των μεγαλύτερων εταιρειών.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 91 επιχειρήσεων (μόλις 26,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν το 2013 κατά 90% (-234,8 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (1,24 δισ. ευρώ) κατά 14% (-206,8 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκε σε μόλις 2,1% το 2013, από 18,0% το 2012. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (1,22 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 2,3% (+28,0 εκατ. ευρώ), με τις βραχυπρόθεσμες να ανέρχονται πλέον στο 86,6% των συνολικών.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες, συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματά τους, κερδοφόρες ήταν, έστω οριακά, οι 40 από τις 91 επιχειρήσεις (44% του συνόλου).

Αναλυτικότερα:

  • 29 επιχειρήσεις (31,9% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 2,8 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 0,3 εκατ. ευρώ.

  • 20 επιχειρήσεις (22,0%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη άνω των 2,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές άνω των 15,3 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες σχεδόν 18,1 εκατ. ευρώ.

  • 31 επιχειρήσεις (34,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 219,9 εκατ. ευρώ έναντι 59,4 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 160,5 εκατ. ευρώ.

  • 11 επιχειρήσεις (12,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί το 0,8 εκατ. ευρώ.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με ελληνικές θυγατρικές ή επιχειρήσεις του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχουν με πλειοψηφικά είτε με μειοψηφικά ποσοστά, οι μεγάλες βιομηχανίες του τομέα κατέγραψαν φυσικά διαφορετικά οικονομικά μεγέθη.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 5.2.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΝΟΥΝΤΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 3.459 4 3.116 202 31
ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6.672 29 3.596 340 66
ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 7.905 45 3.900 104 -292
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 105.833 11 76.010 3.369 -2.220
ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.864 -35 495 -198 -318
ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5.535 11 2.898 -196 -264
ΑΥΛΑΚΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Ε.Π.Ε. 1.760 -4 563 67 -25
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 53.559 8 29.466 2.590 -497
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.437 -4 1.207 32 42
ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.057 6 4.363 109 18
ΔΙΑΠΟΡΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.398 -13 1.078 21 -34
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 90.165 -38 87.653 -26.168 -59.352
ΔΩΤΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 278 -13 116 -17 -19
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.257 35 3.811 368 195
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 77.632 -20 44.134 -3.933 -8.670
ΕΥΒΟΪΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 78 -9 9 5 0
ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 1.490 -13 774 60 6
ΖΕΡΒΑΣ - ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Γ.Ε. 1.367 -5 543 153 65
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. 4.712 -2 0 -34 -68
ΙΧΘΥΜΕ ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ Β. & Λ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 3.256 9 2.078 224 41
ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΪΚΗ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2.274 25 1.101 55 31
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε. 2.809 -20 1.626 28 10
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Α.Ε. 2.198 -44 2.887 -1 -65
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. 2.292 0 1.477 77 -77
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΖΕΦΡΙΟΣ Α.Ε. 1.406 2 961 61 26
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 3.808 39 2.255 448 230
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. 469 16 165 45 34
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. 41.357 -15 19.620 562 -2.094
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΛΚΗΣ Α.Ε. 807 14 307 105 58
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ Ε.Π.Ε. 2.113 -4 1.944 181 2
ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - FISH CORP Ε.Π.Ε. 1.901 -3 180 68 6
ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε. 337 29 167 61 44
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 21.779 -2 23.810 2.233 1.052
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε. 7.514 1 5.160 780 190
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε. 3.214 16 1.132 145 14
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΣΤΡΙΑΛΙ Α.Ε. 627 9 146 14 3
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 185.574 -23 109.016 -43.991 -64.618
ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 184 -17 71 -11 -35
ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 571 -13 0 -6 1
ΚΑΡΠΑΣΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.808 -16 1.143 61 -1
ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 15.659 35 4.621 535 223
ΚΙΡΦΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 746 -27 916 77 -20
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ I. ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ FAMILY Α.Ε. 12.159 -35 6.399 -5.709 -6.543
ΚΟΛΛΙΑΣ Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ Α.Ε. 4.766 3 152 151 50
ΚΟΤΥΧΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Α.Ε. 198 -29 293 -47 -27
ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 3.163 -5 2.877 149 93
ΛΑΣΚΑΡΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 3.310 -1 2.169 6 -30
ΛΑΦΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 6.303 -2 3.632 112 41
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ Β. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2.002 -12 1.612 168 77
ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.197 -20 336 -369 -384
ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.969 -57 2.679 -1.154 -1.251
ΜΑΝΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 1.409 -12 529 61 -69
ΜΑΡΑΛΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 144 -15 20 1 9
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε. 14.431 -4 7.267 118 -891
ΜΑΥΡΗ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 4.065 -5 1.480 -410 -567
ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.214 -38 956 -216 -278
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. Α.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 22.619 53 8.611 -385 -1.748
ΜΥΤΙΚΑΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 5.276 9 2.641 125 -13
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 356.304 -18 166.364 -65.265 -76.700
ΝΙΚΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.488 -8 1.448 75 5
ΝΙΜΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΗΣ Α.Ε. 11.659 3 6.882 -907 -2.618
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 1.746 -2 661 83 -64
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ 8.926 -12 6.359 1.211 39
ΟΡΛΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.423 -37 719 -277 -287
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Α.Ε. 2.240 8 1.507 168 36
ΠΕΚΑΜ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 938 -1 418 64 36
ΠΕΤΑΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8.444 -16 6.247 598 -5
ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 1.347 -56 0 -6 -54
ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Θ. ΥΙΟΙ & ΣΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΡΟΥ 838 -5 643 10 -36
ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. 584 -39 0 -3 -40
ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5.290 -4 5.624 -415 -486
ΣΕΙΡΙΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 3.148 27 210 75 -24
ΣΙΜΩΝΗ ΑΦΟΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 3.694 -1 401 33 -101
ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1.704 5 1.402 150 110
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 3.720 -38 2.309 -2.444 -2.669
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Ι. Κ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 273 -1 205 4 3
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 4.527 -2 661 -37 -8
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. 4.189 0 46 -80 -144
ΥΔΡΟΒΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 822 14 463 28 7
ΦΕΙΔΩ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1.619 12 1.322 53 -15
ΦΟΡΤΟΥΝΑ Α.Ε. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 697 83 59 -122 -144
ΧΑΒΙΑΡΑΣ Μ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 836 12 223 107 97
ΩΡΙΩΝ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 3.947 7 763 171 -32
BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε. 4.909 -7 4.647 631 317
DEEP A.E.B.E.ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.492 -3 360 -21 -208
LION Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8.991 5 4.018 437 -10
MARICOM FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.015 5 164 -18 -57
PLAGTON A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 5.174 -10 3.742 156 -99
SEAFARM IONIAN A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 11.744 -10 8.332 807 -994
STRATOS Α.Ε. ΠΑΧΥΝΣΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ 4.263 19 1.133 246 37
TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 2.062 -5 1.320 44 4
www.inr.gr, 5 Φεβρουαρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS