inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Βιομηχανία λευκοσιδηρουργίας 2012-2013

Σε πτώση το 2013 η βιομηχανία λευκοσιδηρουργίας, που ήταν ζημιογόνος το 2012

Σημαντική πτώση της παραγωγής της παρουσιάζει εφέτος η ελληνική βιομηχανία λευκοσιδηρουργίας, κυρίως λόγω της μειωμένης κατά 50% περίπου παραγωγής κονσερβοποιημένων ροδάκινων. Οι επιχειρήσεις του τομέα, που παράγουν λευκοσιδηρά δοχεία και κουτιά, αδυνατούν να αναπληρώσουν τις απώλειες που προκλήθηκαν από τις καταστροφές φρούτων και την υπολειτουργία των εργοστασίων κομπόστας φρούτων στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η ζήτηση για άλλα είδη διατροφής και άλλα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής παραμένει αναιμική, ενώ η αναζήτηση νέων πελατών σε γειτονικές αγορές «σκοντάφτει» στην επιθετική εμπορική πολιτική τουρκικών ομοειδών εταιρειών.

«Ο αντίκτυπος από την καταστροφή των ροδάκινων από χαλαζοπτώσεις διαπερνά ολόκληρο τον κλάδο μας και μεταφράζεται σε οδυνηρή μείωση της παραγωγής μας», αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ ο Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ARDAGH METAL PACKAGING HELLAS ΑΕ, η οποία εδρεύει στην Πιερία και εκτιμάται ότι κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των κονσερβοποιημένων φρούτων και λαχανικών.

«Αδύναμη», προσθέτει, «είναι και η ζήτηση στους άλλους τομείς της οικονομίας που χρησιμοποιούν δοχεία και κουτιά λευκοσιδήρου», όπως η τυποποίηση ελαιουργικών προϊόντων, η παραγωγή έτοιμων φαγητών σε κονσέρβες και η παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών για την οικοδομή, αν και σε γενικές γραμμές στους τομείς αυτούς «η ζήτηση παρουσιάζει σχετική σταθερότητα, σε χαμηλά επίπεδα όμως», όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης της βιομηχανίας ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ. Η χαμηλότερη ζήτηση λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών από τους τομείς αυτούς εντοπίζεται στις εταιρείες επεξεργασίας βρώσιμων ελιών, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Καπανίκης της ομώνυμης λευκοσιδηρουργίας της Θεσσαλονίκης.

Σαν να μην έφτανε η μειωμένη εγχώρια ζήτηση, οι ελληνικές βιομηχανίες μεταλλικών δοχείων και κουτιών από λευκοσίδηρο αντιμετωπίζουν εφέτος και μεγαλύτερη εισαγωγική διείσδυση από προϊόντα γειτονικών χωρών και, κυρίως, από την Τουρκία. «Αντιμετωπίζουμε τον αθέμιτο ανταγωνισμό ομοειδών τουρκικών βιομηχανιών, οι οποίες επιδοτούνται από κρατικούς πόρους και είναι σε θέση να απορροφούν το υψηλό μεταφορικό κόστος», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ. Εκτός αυτού, οι τουρκικές βιομηχανίες φαίνεται να απολαμβάνουν χαμηλότερου ενεργειακού κόστους και προμηθεύονται τουρκικό λευκοσίδηρο, ενώ οι ελληνικές είναι αναγκασμένες να τον προμηθεύονται από το εξωτερικό, αφού η χαλυβουργία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΧΑΛΥΒΟΣ HELLENIC STEEL έχει τερματίσει την εγχώρια παραγωγή του.

Ο ελληνικός βιομηχανικός τομέας παραγωγής λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών, στον οποίο δεσπόζουν εταιρείες αμερικανικών και αυστριακών κεφαλαίων, παρουσίασε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 7% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (18,4 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων (7,7% το 2011), σε συνθήκες οριακής κάμψης των εσόδων του και πτώσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα (12,6% το 2012, έναντι 13,8% το 2011).

Τα συνολικά έσοδα των δώδεκα βιομηχανιών μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα, ανήλθαν το 2012 σε 256,7 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 0,8 εκατ. ευρώ (-0,3%). Αύξηση εσόδων πέτυχαν πέντε από τις δώδεκα εταιρείες.

Οι δώδεκα βιομηχανίες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 365 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 32,4 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 9% (-3,1 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 18,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7% (-1,4 εκατ. ευρώ περίπου).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 10,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10% (-1,2 εκατ. ευρώ περίπου) και ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,7% το 2011 (κέρδη 12 εκατ. ευρώ).

  • Ζημιές προ φόρων τριών εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν φαινομενικά με επιδείνωση κατά 99,4 εκατ. ευρώ περίπου, δεδομένου ότι το 2011 είχαν καταγραφεί κέρδη 96,4 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω λογιστικών διευθετήσεων της εταιρείας CROWN HELLAS CAN ABEE (κέρδη προ φόρων 96,6 εκατ. ευρώ) μετά τη συγχώνευσή της με συγγενική επιχείρηση. Εξαιρουμένης αυτής, προκύπτουν ζημιές προ φόρων 2,9 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσιες εκείνων του 2011 (ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -2,6% των πωλήσεων (-0,2% το 2011).

  • Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν φαινομενικά με επιδείνωση κατά 98,3 εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 94,4 εκατ. ευρώ περίπου το 2011). Εξαιρουμένης της CROWN HELLAS CAN ABEE (καθαρά κέρδη 95,4 εκατ. ευρώ το 2011), προκύπτουν καθαρές ζημιές 3,2 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσιες εκείνων του 2011 (ζημιές ένα εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -2,9% των πωλήσεων (-0,9% το 2011).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι μισές (έξι) επιχειρήσεις.

Τα ίδια κεφάλαια των 12 επιχειρήσεων (67,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 2% (-1,8 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Επίσης, μειώθηκε κατά 5% (-21,2 εκατ. ευρώ) το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (363,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε στο 23,5%, από 22,7% το 2011. Οι συνολικές υποχρεώσεις τους (278,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 6,5% (-19,4 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2012 ήταν κατά 51% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Σταθερό παρέμεινε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (185,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών μεγάλης εταιρείας του τομέα σε άλλες επιχειρήσεις στην Ισπανία).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν σεβαστό μέρος του κύκλου εργασιών τους στην παραγωγή και την εμπορία άλλων προϊόντων.

Αναλυτικότερα, οι εν λόγω 12 βιομηχανίες που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών κατέγραψαν:

Η ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΕ (στη Μαγνησία) έσοδα 1,41 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,48 εκατ. ευρώ) κατά 4,6%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,95 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,24 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 23,1%.

Η Β.ΕΛ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΒΕΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ (Ιωάννινα) έσοδα 0,83 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,80 εκατ. ευρώ) κατά 4,0%, EBITDA -0,34 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,43 εκατ. ευρώ (-0,54 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,43 εκατ. ευρώ (-0,54 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -10,5%.

Η ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ Δ. METAL - CAN ΑΒΕΕ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ (Αττική) έσοδα 0,80 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,94 εκατ. ευρώ) κατά 14,4%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,59 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,17 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η ΕΛΣΑ - SILGAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕ (Αττική και Πέλλα) έσοδα 46,09 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (47,07 εκατ. ευρώ) κατά 2,1%, EBITDA 2,98 εκατ. ευρώ (4,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,98 εκατ. ευρώ (-0,32 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη σχεδόν -0,85 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 78,13 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 23,47 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,8%.

Η ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 3,53 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,32 εκατ. ευρώ) κατά 6,5%, EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (επίσης 0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,35 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,02 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,6%.

Η ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ (Καβάλα) έσοδα 11,91 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (13,75 εκατ. ευρώ) κατά 13,4%, EBITDA 1,17 εκατ. ευρώ (2,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,36 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,26 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 16,58 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 10,57 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,0%.

Η ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ AΕΒΕ (Ηράκλειο) έσοδα 2,67 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,37 εκατ. ευρώ) κατά 12,6%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,93 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,22 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,1%.

Η ΤΕΧΝΟΚΑΝ ΑΕ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ (Αττική) έσοδα 10,99 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (13,19 εκατ. ευρώ) κατά 16,7%, EBITDA 1,54 εκατ. ευρώ (1,67 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 17,96 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 12,90 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,6%.

Η ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π. Γ. ΑΕ (Αργολίδα) έσοδα 4,34 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (7,21 εκατ. ευρώ) κατά 39,7%, EBITDA 0,51 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,24 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,26 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 19,05 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,31 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,7%.

Η ARDAGH METAL PACKAGING HELLAS ΑΕ (Πιερία) έσοδα 27,14 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (25,73 εκατ. ευρώ) κατά 5,4%, EBITDA 0,36 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,03 εκατ. ευρώ (-1,40 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,24 εκατ. ευρώ (-1,40 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 33,20 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,1%.

Η CROWN HELLAS CAN ΑΕ (Θεσσαλονίκη, Κορινθία και Αχαΐα), η οποία οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της σε μεταλλικές συσκευασίες από αλουμίνιο, έσοδα 145,53 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (140,16 εκατ. ευρώ) κατά 3,8%, EBITDA 11,12 εκατ. ευρώ (9,78 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,17 εκατ. ευρώ (96,61 εκατ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω λογιστικών διευθετήσεων) και καθαρά κέρδη -0,69 εκατ ευρώ (95,43 εκατ. ευρώ το 2011, για τον λόγο που προαναφέρθηκε), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 178,96 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 18,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,2%.

Η GENEDICO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΑΒΕΕ (Αττική) έσοδα 1,41 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,44 εκατ. ευρώ) κατά 2,4%, EBITDA 0,35 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,22 εκατ. ευρώ (0,74 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων εσόδων) και καθαρά κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ ευρώ, για τον λόγο που προαναφέρθηκε), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,61 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,6%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των δώδεκα βιομηχανιών λευκοσιδηρουργίας στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρέμεινε σταθερή (5,1% το 2012, έναντι επίσης 5,1% το 2011).

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 23 Σεπτεμβρίου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS