inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Μεγαλύτερες οι εξορύξεις, αλλά μικρότερη η παραγωγή προϊόντων μαρμάρου το 2014Αυξημένο όγκο εξόρυξης, αλλά μειωμένο όγκο επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων μαρμάρου παρουσίασε κατά το 2014 η ελληνική μαρμαροβιομηχανία, η οποία το 2013 είχε καταγράψει βελτίωση πωλήσεων και κερδοφορίας.

Το 2014, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η παραγωγή επεξεργασμένου μαρμάρου και προϊόντων του, εκτός από κυβόλιθους, πλάκες και πλακίδια, καθώς και μαρμάρινων πλακών για στρώσιμο, πλακιδίων και κυβόλιθων, μειώθηκε κατά 4,7%, σε σύγκριση με το 2013, υποχωρώντας σε επίπεδα που είναι κατά 23,8% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010. Αντιθέτως, η εξόρυξη και παραγωγή όγκων μαρμάρου και γρανίτη για κτίρια και μνημεία αυξήθηκε κατά 13,3%, ανερχόμενη σε επίπεδα που είναι κατά 22,5% υψηλότερα από τα αντίστοιχα του 2010.

Εκατόν δεκαπέντε επιχειρήσεις του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού ή πολύ μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, πραγματοποίησαν το έτος αυτό αθροιστικές πωλήσεις ύψους 291 εκατ. ευρώ, έναντι 273,6 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες δηλαδή κατά 6% σε ποσοστό και κατά 17,4 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την εξόρυξη, κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου και συναφών προϊόντων εξόρυξης, καθώς και την παρασκευή παραγώγων προϊόντων τους, όπως είναι η μαρμαρόσκονη, αλλά ορισμένες από αυτές συγχρόνως εμπορεύονται μάρμαρα τρίτων εταιρειών ή αναπτύσσουν και διαφορετικές παραγωγικές και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων το σύνολο των εσόδων τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 115 επιχειρήσεων, ο τομέας εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 34% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, ύψους 67,3 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 23,1% των συνολικών εσόδων του (18,3% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 6% και εντυπωσιακής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 4,5 εκατοστιαίες μονάδες (36,6% το 2013, από 32,1% το 2012).

Τελικώς, παρουσίασε βελτιωμένα κατά 21 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων, ύψους 35,9 εκατ. ευρώ (14,9 εκατ. ευρώ το 2012) και βελτιωμένα κατά 14 εκατ. ευρώ κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 21,1 εκατ. ευρώ (7,1 εκατ. ευρώ το 2012).

Στην πλειονότητά τους οι εταιρείες του τομέα παρουσίασαν ζημιές το 2013, όπως είχε συμβεί και το 2012. Η βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων του αντανακλά τα καλύτερα αποτελέσματα των περισσότερων επιχειρήσεων (57,4% του συνόλου), αλλά οφείλεται κατά βάση στις εντυπωσιακά καλύτερες επιδόσεις μικρού αριθμού εταιρειών, συνδεδεμένων εδώ και πολλά χρόνια με τη διεθνή αγορά, στην οποία διαθέτουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους. Θετικά επέδρασαν εξάλλου στη βελτίωση των συνολικών μεγεθών οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν, με απορρόφηση θυγατρικών από μητρικές, που ώθησαν ανοδικά τόσο τις πωλήσεις όσο και την κερδοφορία.

Αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν οι 57 από τις 115 εταιρείες, δηλαδή το 49,6% του συνολικού αριθμού τους.

Οι 115 αυτές εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 713 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 106,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% (+18,5 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι 57 από τις 115 επιχειρήσεις (49,6% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν 63 (54,8%).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 67,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34% (+17,1 εκατ. ευρώ). Βελτίωσή τους (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι 58 από τις 115 επιχειρήσεις (50,4% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν επίσης 58 (50,4%).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 53,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 76% (+23,2 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 18,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 11,1% το 2012, γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στις μειωμένες αποσβέσεις (μειώθηκαν κατά 30,4% ή -6,0 εκατ. ευρώ). Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις 70 από τις 115 επιχειρήσεις (60,9% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 68 (59,1%).

  • Κέρδη προ φόρων 35,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 141%, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 21,0 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 14,9 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 12,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,4% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 70 από τις 115 επιχειρήσεις (60,9% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 65 (56,5%).

  • Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 21,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 199%, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 14,0 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 7,1 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,6% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 66 από τις 115 επιχειρήσεις (57,4% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 58 (50,4%).

Τα ίδια κεφάλαια των 115 επιχειρήσεων (373,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) αυξήθηκαν το 2013 κατά 3% (+12,0 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (713,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (+15,2 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 52,3%, από 51,7% το 2012.

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (340,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 1% (+3,3 εκατ. ευρώ), με μείωση όμως των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 30% και αύξηση των βραχυπρόθεσμων κατά 22%, που επιδείνωσαν την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας των εταιρειών δεν βελτιώθηκε, αντιθέτως σε αρκετές επιχειρήσεις υποχώρησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους.

Αύξηση κατά 1% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (280,7 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους, όπως προαναφέρθηκε, σε άλλες, εμπορικές ή παραγωγικές συμπληρωματικές δραστηριότητες, πέραν της εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρων.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματά τους, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, έστω οριακά, οι 54 από τις 115 επιχειρήσεις (47% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 61 εταιρείες (53% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Συγκεκριμένα:

  • Σαράντα δύο επιχειρήσεις (36,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 37,2 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 27,6 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 9,6 εκατ. ευρώ.

  • Εννέα επιχειρήσεις (7,8%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές άνω του 0,9 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες άνω του 1,1 εκατ. ευρώ.

  • Πενήντα δύο επιχειρήσεις (45,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 15,7 εκατ. ευρώ έναντι 20,0 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 4,3 εκατ. ευρώ.

  • Δώδεκα επιχειρήσεις (σχεδόν 10,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί το 1,3 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 115 εταιρειών στη διάρκεια της χρήσης 2013, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήταν 9,4%, έναντι 7,2% το 2012.

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων τους στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε καθαρά κέρδη βελτιώθηκε σε 5,7%, από 1,9% το 2012. Η αντίστοιχη αποδοτικότητα σε κέρδη προ φόρων ήταν 9,8% το 2013, από 4,1% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΑΡΜΑΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 17.2.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Α.Ε. 2.446 3 1.321 134 36
ΑΛΣΑΜΑΡ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 1.718 -7 113 -65 -337
ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 4.142 6 4.499 201 58
Β.Ε.Ε.Μ. ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 3.924 3 1.021 169 -20
ΒΑΡΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 16.887 -5 131 -144 -2.155
ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ & ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 16.702 6 4.358 320 -852
ΒΟΥΡΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 811 -9 163 -3 -44
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.235 -7 519 248 -27
ΓΚΡΕΚΟ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 1.263 -13 222 -143 -233
ΓΟΥΛΙΑΡΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.320 -17 805 -98 -141
ΔΕΛΗ ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε. 410 -8 58 12 -33
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 4.743 -13 3.323 64 -154
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 30.273 -15 5.339 -1.825 -2.064
ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.388 -33 4.757 248 -15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 19.283 8 9.064 941 711
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. 704 -8 76 -69 -88
ΕΡΜΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 1.452 31 241 168 105
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε. 59.873 9 32.400 8.519 4.672
ΚΙΟΥΣΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 677 14 182 54 32
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.564 -5 115 -26 -134
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 45.601 -7 14.389 293 -3.563
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Σ. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.912 65 2.031 715 493
ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 650 19 481 133 90
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 9.713 5 5.930 692 204
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 1.229 16 441 89 75
ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΤΛΑΣ Α.Ε. 124 0 16 2 -5
ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. 5.451 -2 980 201 -39
ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Α.Ε. 6.855 0 25 -145 -172
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 30.338 19 1.413 -779 -2.103
ΜΑΛΑΚΑΤΕ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 2.640 -4 762 24 -59
ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε. 1.572 -4 799 32 -2
ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. A.Β.Ε.E. 3.579 -25 3.343 -390 -659
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Ε.Π.Ε. 119 -25 106 3 1
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ 470 -3 16 -51 -101
ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. 1.290 -13 178 55 -182
ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. 303 -9 1 -20 -20
ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 1.142 9 2.000 491 283
ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 6.805 1 2.300 458 58
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΜΙΓΟΥ Ε.Π.Ε. 1.862 2 699 283 174
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 2.017 -1 507 102 50
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε. 871 -1 207 37 -3
ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. 4.330 -4 947 202 -5
ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε. 4.729 -9 3.454 206 -205
ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.931 9 1.897 283 242
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Α.Ε. 3.926 -10 592 83 -58
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Ι. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 2.095 1 852 58 -3
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.682 -4 643 55 -54
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΛΑΔΑ Α.Β.Ε.Ε. 547 12 979 28 8
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. 449 1 732 109 54
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΚΑ - ΠΕΡΡΗ Α.Ε. 981 -5 169 -4 -75
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΚΕΛΗ Α.Ε.Β.Ε. 2.007 1 454 94 46
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ - ΠΑΡΜΟ Α.Ε. 2.036 18 1.395 219 156
ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.852 0 333 35 11
ΜΑΡΜΑΡΑ ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗ Α.Ε. 7.047 0 2.374 156 -35
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.638 -3 67 -35 -56
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 157 25 0 33 31
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ Κ. Π. Α.Ε. 625 -1 333 84 59
ΜΑΡΜΑΡΑ ΡΗΓΑ Α.Ε.Β.Ε. 583 -5 212 -29 -40
ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ 1.470 -1 331 92 12
ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΑΛΙΑΝΤΖΗ Α.Ε. 383 -1 36 -1 -10
ΜΑΡΜΑΡΑ ΦΟΝΙΑ Α.Ε. 1.462 -6 153 -76 -99
ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ Α.Ε. 10.647 1 2.014 723 39
ΜΑΡΜΑΡΟΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΚΛΩΤΣΟΣ Σ. Ε.Π.Ε. 972 3 174 12 1
ΜΑΡΜΙΞ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 651 23 744 67 35
ΜΑΡΜΥΚ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 5.959 5 5.816 942 409
ΜΑΤΚΟ Δ. ΤΥΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 6.656 -6 165 -82 -82
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε. 420 11 97 37 25
ΜΗΝΤΣΟΥΛΗ Β. ΛΙΘΟΣ Α.Ε. ΨΗΦΙΔΩΤΑ & ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 996 -5 542 89 44
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.549 -1 88 47 -38
ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 16.423 4 8.017 1.026 119
ΜΟΣΧΟΥΣ Ι. Α.Ε.Β.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 3.309 5 2.338 117 41
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Δ. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 5.608 -4 642 23 -157
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. 487 3 104 68 15
ΜΠΙΛΛΗΣ - ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 2.365 -1 495 54 -4
ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 468 -13 97 -43 -66
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 625 -7 23 -16 -73
ΟΝΥΞ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 822 -1 137 13 0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Ι. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 21.951 2 1.585 386 19
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Κ. & Μ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε. 1.362 0 161 -23 -24
ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ Π. - Α. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 1.576 -4 471 45 6
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 1.230 -8 522 154 21
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 76.219 25 43.765 20.325 10.743
ΠΕΠΠΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 3.310 -12 467 233 -81
ΠΕΡΡΑΚΗΣ Δ. - Ε. ΤΖΙΩΝΑΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 948 -26 839 -216 -291
ΠΗΛΙΑΤΗ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 770 2 222 39 25
ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 846 94 457 171 100
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Π. ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.117 -8 56 76 -25
ΠΟΥΛΙΟΣ Α. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε. 4.154 20 3.494 700 411
ΡΗΓΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 10.320 -16 3.070 490 -420
ΣΑΜΑΛΙΚΟΥΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΠΟΙΙΑ - ΤΖΑΚΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 2.201 -7 97 -24 -167
ΣΑΜΨΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.436 -11 144 -201 -273
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Τ.Β.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 650 -1 0 0 -15
ΣΚΑΡΛΗ Κ. & Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε. 4.202 4 1.554 127 0
ΣΟΛΑΚΗΣ Α. Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 3.250 18 1.824 559 376
ΣΠΥΡΟΥ ΑΦΟΙ Γ. & Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ - ΜΑΡΜΑΡΑ 607 6 123 41 6
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. 2.713 -1 172 -36 -96
ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 4.503 9 299 -196 -218
ΤΑΣΙΟΥΝΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΦΕΙΟ 1.252 -6 179 80 7
ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΦΟΙ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 813 -4 19 -11 -29
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 2.031 0 374 192 6
ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α. - Σ. ΠΡΑΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 255 -6 69 -7 -11
ΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 535 3 95 14 3
ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.821 0 633 55 -74
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. 13.870 -4 224 -20 -542
ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ Μ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 824 3 98 24 -13
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ν. - ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΑ Α.Ε. 25.111 25 8.212 5.364 3.836
ΧΟΝΔΡΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.428 -7 512 -2 -13
ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 522 -9 104 -50 -57
BALKAN A.E. ΕΞΟΡΥΞΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6.435 -1 3.124 408 64
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 66.769 -7 38.763 15.955 10.402
GRAND MARBLES A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 394 -4 4 -31 -39
MARMIL A.Β.Ε.E. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 2.306 3 720 72 16
MARMOR KAMIN Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΓΡΑΝΙΤΗ 28.151 14 23.719 4.976 2.216
N.S. MARBLE Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1.080 6 365 116 107
NORDIA ΛΑΤΟΜΙΚΗ - MARMOLINE A.E. 16.281 -4 11.696 1.927 964
www.inr.gr, 17 Φεβρουαρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS