inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Μειώθηκε κατά 3% η παραγωγή καλλυντικών το 2014


Μειωμένος ήταν κατά το 2014 ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας καλλυντικών, η οποία το 2013 είχε καταγράψει αύξηση πωλήσεων, αλλά μειωμένη λειτουργική κερδοφορία.

Το 2014, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η παραγωγή αρωμάτων και συναφών παρασκευασμάτων καλλωπισμού μειώθηκε κατά 3%, σε σύγκριση με το 2013, Ωστόσο, παρά τη μείωση αυτή, ο όγκος παραγωγής το 2014 ήταν κατά 7,6% υψηλότερος από τον αντίστοιχο του έτους 2010, λόγω της αύξησής του τα προηγούμενα χρόνια.

Τριάντα τέσσερις επιχειρήσεις του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, πραγματοποίησαν το έτος αυτό αθροιστικές πωλήσεις ύψους 516,3 εκατ. ευρώ, έναντι 507,9 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες δηλαδή κατά 2% σε ποσοστό και κατά 8,4 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι επιχειρήσεις αυτές, αν και έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή καλλυντικών και συναφών προϊόντων καλλωπισμού, σε μεγάλο βαθμό ασχολούνται συγχρόνως με την εισαγωγή και εμπορία ομοειδών προϊόντων τρίτων εταιρειών ή παράγουν επίσης φάρμακα, απορρυπαντικά, καθώς και άλλα προϊόντα. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παραγωγή καλλυντικών και συναφών προϊόντων το σύνολο, αλλά μόνο σημαντικό μέρος των εσόδων τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 34 επιχειρήσεων, ο τομέας εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, μειωμένα κατά 8% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, ύψους 50,4 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 9,8% των συνολικών εσόδων του (10,8% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 2% και μικρής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (43,3% το 2013, από 43,0% το 2012).

Ωστόσο, λόγω υψηλών έκτακτων κερδών και μειωμένων ανόργανων δαπανών το 2013, σε σύγκριση με το 2012, προέκυψαν βελτιωμένα κατά 70,6 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων, ύψους 53,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 17,4 εκατ. ευρώ το 2012) και βελτιωμένα κατά 66,4 εκατ. ευρώ κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 44,6 εκατ. ευρώ (ζημιές 21,8 εκατ. ευρώ το 2012).

Καθοριστικά επέδρασαν στα μεγέθη αυτά οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες, τα αποτελέσματα των οποίων (κέρδη 36,7 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ το 2012 η μία, κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι ζημιών 25,3 εκατ. ευρώ η άλλη) οφείλονται σε υψηλά έκτακτα κέρδη και μειωμένες ανόργανες δαπάνες το 2013, σε σύγκριση με το 2012.

Αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν οι 20 από τις 34 εταιρείες, δηλαδή το 58,8% του συνολικού αριθμού τους.

Οι 34 αυτές εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 770 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 223,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% (+5,3 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι 23 από τις 34 επιχειρήσεις (67,7% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν 19 (55,9%).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 50,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% (-4,4 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω αυξημένου κόστους εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας. Βελτίωσή τους (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι 21 από τις 34 επιχειρήσεις (61,8% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 15 (44,1%).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 32,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9% (-3,2 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,0% το 2012, παρά το γεγονός ότι οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 6,7% (-1,3 εκατ. ευρώ). Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις 22 από τις 34 επιχειρήσεις (64,7% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 18 (52,9%).

  • Κέρδη προ φόρων 58,2 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 70,6 εκατ. ευρώ (ζημιές 17,4 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσα προς το 10,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,4% το 2012, για τον λόγο που προαναφέρθηκε. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 24 από τις 34 επιχειρήσεις (70,6% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 23 (67,7%).

  • Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 44,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 66,4 εκατ. ευρώ (ζημιές 21,8 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -4,3% το 2012, για τον λόγο που προαναφέρθηκε. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 22 από τις 34 επιχειρήσεις (64,7% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 20 (58,8%).

Τα ίδια κεφάλαια των 34 επιχειρήσεων (407,0 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) αυξήθηκαν κατά 13% (+45,4 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (770,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 8% (+56,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 52,8%, από 50,7% το 2012.

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (363,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 3,3% (+11,6 εκατ. ευρώ), με μείωση όμως των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 17% και αύξηση των βραχυπρόθεσμων κατά 13%, που επιδείνωσαν την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας των εταιρειών δεν βελτιώθηκε, αντιθέτως σε ορισμένες επιχειρήσεις υποχώρησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Αύξηση κατά 1% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (288,6 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες αναθέτουν σε τρίτες εταιρείες την παραγωγή μεγάλου μέρους των προϊόντων τους ή οφείλουν σημαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών τους, όπως προαναφέρθηκε, σε άλλες, εμπορικές ή παραγωγικές συμπληρωματικές δραστηριότητες, πέραν της παραγωγής καλλυντικών.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματά τους, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, έστω οριακά, οι 23 από τις 34 επιχειρήσεις (67,6% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες έντεκα εταιρείες (32,4% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Συγκεκριμένα:

  • Δεκαεννέα επιχειρήσεις (55,9% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 9,4 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 1,7 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (11,8%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη περίπου 1,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές άνω του 0,4 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες άνω του 1,8 εκατ. ευρώ.

  • Επτά επιχειρήσεις (20,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 1,7 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (11,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 26,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 41,6 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί τα 68,2 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (67,8 εκατ. ευρώ) αφορά τις δύο προαναφερθείσες εταιρείες.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 34 εταιρειών στη διάρκεια της χρήσης 2013, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήταν 6,5%, έναντι 7,7% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 18.2.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΒΕΡΑΛ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. 2.743 56 2.364 872 607
ΒΙΤΟΡΓΚΑΝ Ε.Π.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.156 56 2.121 764 477
ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ Δ. - SMILE COSMETICS Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 5.700 -10 5.761 804 259
ΔΡΑΓΩΤΗΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ 1.173 16 1.009 255 161
ΕΛΕΒΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ - ΑΡΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 110 59 109 21 15
ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 25.638 -2 27.467 1.833 -77
ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 71.532 -7 37.035 4.299 -3.668
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ Α. Γ. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 846 0 493 -13 -25
ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 1.499 9 1.002 220 117
ΜΑΛΙΝΑ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΑ 1.769 -13 1.751 -217 -344
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 1.990 13 1.988 652 499
ΜΠΟΝΤΙΣΑΤΤΒΑ Α.Ε.Β.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 140 -11 74 26 12
ΜΠΟΝΤΥΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ 932 16 915 115 64
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. Α.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 159.306 8 97.374 2.975 36.676
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.515 1 2.950 168 -43
ΤΣΕΤΗ Ι. & Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 20.953 10 10.391 2.555 1.211
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 144.176 25 131.536 13.573 2.886
ΦΑΡΚΟΜ A.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 5.913 22 4.654 294 99
APIVITA A.E.B.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ 51.129 19 30.057 3.198 -102
ARMAND J. Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 2.147 -1 2.114 119 16
BENOSTAN HEALTH PRODUCTS A.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 536 -20 205 -91 -133
COSMELIA Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 534 81 607 166 108
CREAM TEAM Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 5.331 20 2.123 425 -34
DON - POL A.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 12.275 -3 12.170 503 7
FARMECO A.E. ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.654 16 3.272 756 542
FRESH FORMULA Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 6.511 17 5.578 350 -60
FREZYDERM ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 23.289 11 27.203 3.232 -157
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 198.700 2 92.123 10.474 4.881
MEDITERRANEAN COSMETICS Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.087 23 1.112 277 159
MEGA SYSTEMS A.E.B.E. ΑΡΩΜΑΤΑ 4.056 2 3.756 458 94
MISS SANDY Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2.281 1 2.304 379 23
PRIME SOLUTIONS A.B.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2.605 10 1.701 389 133
SON DE PARIS COSMETICS A.E.B.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.097 15 1.985 407 237
VALLEY A.B.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.048 0 1.003 174 -88
www.inr.gr, 18 Φεβρουαρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS