inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Σε χαμηλότερα επίπεδα η παραγωγή υαλουργικών προϊόντων το 2014Συμπιέστηκε ακόμη περισσότερο κατά το 2014, όπως εκτιμάται, ο όγκος παραγωγής και επεξεργασίας υαλουργικών προϊόντων στη χώρα μας.

Η ελληνική υαλουργική βιομηχανία, σύμφωνα με εκπρόσωπο εταιρείας του τομέα, συνέχισε και κατά το περασμένο έτος να πλήττεται από την ασθενική εγχώρια ζήτηση. Η αναιμική αύξηση της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας φαίνεται ότι αντισταθμίστηκε από την εξασθένηση της παραγωγής ορισμένων υποκλάδων της βιομηχανίας ποτών και της φαρμακοβιομηχανίας, που απορροφούν προϊόντα του τομέα.

Ωστόσο, τα γενικότερα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους στον βιομηχανικό τομέα αναμένεται να ενισχύσουν, κατά το 2015, την παραγωγική δραστηριότητα μερίδας των υαλουργικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες το 2013, ως σύνολο, είχαν καταγράψει ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα.

Τριάντα έξι επιχειρήσεις του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν πραγματοποιήσει το έτος αυτό αθροιστικές πωλήσεις ύψους 99,5 εκατ. ευρώ, έναντι 103,2 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες δηλαδή κατά 4% σε ποσοστό και κατά 3,7 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με την παραγωγή και την επεξεργασία γυαλιού, γυάλινων φιαλών και φιαλιδίων, οικιακών - διακοσμητικών ειδών από γυαλί, υαλοπινάκων και άλλων υαλουργικών προϊόντων. Αρκετές από αυτές έχουν αντικείμενο την κοπή, μορφοποίηση και επεξεργασία υαλοπινάκων. Επίσης, σε μεγάλο βαθμό συνδυάζουν αυτές τις παραγωγικές δραστηριότητές τους με την εμπορία ή και την παραγωγή παρόμοιων και άλλων, μη υαλουργικών προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην υαλουργική μεταποιητική δραστηριότητα το σύνολο των εσόδων τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 36 επιχειρήσεων, ο τομέας εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 46% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, ύψους 18,8 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 18,9% των συνολικών εσόδων του (12,5% το 2012), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 4% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες (22,6% το 2013, από 20,2% το 2012).

Η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, που οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι κατά το 2012 τα λειτουργικά αποτελέσματα της μεγαλύτερης εταιρείας του τομέα είχαν επιβαρυνθεί με απομειώσεις ενεργητικού, οδήγησε σε συμπίεση των συνολικών ζημιών, οι οποίες όμως ήταν και πάλι υψηλές, κυρίως λόγω μεγάλων χρηματοοικονομικών δαπανών και έκτακτων δαπανών.

Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων των 36 επιχειρήσεων διαμορφώθηκε το 2013 σε ζημιές 10,2 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 11,9 εκατ. ευρώ το 2012, βελτιωμένο κατά 15%. Μικρότερη (2%) ήταν η βελτίωση του τελικού αποτελέσματός τους μετά την πρόβλεψη για φόρους (ζημιές 11,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 11,9 εκατ. ευρώ το 2012.

Καθοριστικά επέδρασαν στα συνολικά μεγέθη τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης εταιρείας του τομέα (με πωλήσεις 61,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε EBITDA 15,7 εκατ. ευρώ, ζημιές προ φόρων 8,9 εκατ. ευρώ και τελικές ζημιές 10,1 εκατ. ευρώ το 2012).

Αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν οι δεκατρείς από τις 36 εταιρείες, δηλαδή το 36,1% του συνολικού αριθμού τους.

Οι 36 αυτές εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 398 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 22,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% (+1,6 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι 22 από τις 36 επιχειρήσεις (61,1% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν 23 (63,9%).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 18,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 46% (+6,0 εκατ. ευρώ). Βελτίωσή τους (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι 22 από τις 36 επιχειρήσεις (61,1% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 23 (63,9%).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 9,2 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 8,1 εκατ. ευρώ (1,1 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,0% το 2012, εν μέρει λόγω και της μείωσης των αποσβέσεων κατά 18% (-2,1 εκατ. ευρώ). Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις 27 από τις 36 επιχειρήσεις (75,0% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 25 (69,4%).

  • Ζημιές προ φόρων 10,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 11,9 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσες προς το -10,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -11,5% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 24 από τις 36 επιχειρήσεις (66,7% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 23 (63,9%).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 11,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 0,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 11,9 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσες προς το -11,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -11,6% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 24 από τις 36 επιχειρήσεις (66,7% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 23 (63,9%).

Τα ίδια κεφάλαια των 36 επιχειρήσεων (83,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν κατά 16% (-15,6 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (398,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 5% (-19,8 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 21,0%, από 23,8% το 2012.

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (314,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 1,3% (-4,2 εκατ. ευρώ), με παράλληλη αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 10% και μείωση των βραχυπρόθεσμων κατά 13%, που βελτίωσαν την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας των εταιρειών βελτιώθηκε, αλλά παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, εν μέρει λόγω του γεγονότος ότι οι υποχρεώσεις συγκεκριμένης εταιρείας περιλαμβάνουν και οφειλές θυγατρικής της.

Μείωση κατά 5% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (286,7 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματά τους, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, έστω οριακά, οι 16 από τις 36 επιχειρήσεις (44,4% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες είκοσι εταιρείες (55,6% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Συγκεκριμένα:

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (11,1% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 0,5 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,2 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (2,8%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με οριακά κέρδη, εμφάνισε κατά το 2013 οριακές ζημιές.

  • Δεκαεννέα επιχειρήσεις (52,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 11,7 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 0,8 εκατ. ευρώ.

  • Δώδεκα επιχειρήσεις (33,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 0,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί το 1,2 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 36 υαλουργικών εταιρειών στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 4,7%, έναντι 3,1% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 19.2.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΛΕΒΙΖΟΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 1.103 -10 180 -7 -111
ΑΤΡΙΟΥΜ - Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Α.Τ.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 2.133 -5 391 -30 -168
ΒΙΕΛΦΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΥΣΙΓΓΕΣ - ΦΙΑΛΙΔΙΑ 2.651 10 2.625 96 44
ΒΙΟΚΕΦ Ν. Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 11.138 -4 5.759 13 -331
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.260 1 1.297 124 42
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Ν. ΥΙΟΙ ΥΑΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.070 6 417 32 7
ΓΙΟΥΛΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 295.470 -5 61.570 15.705 -10.062
ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ Κ. - ΕΒΡΟΚΡΙΣΤΑΛ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΥ 252 -18 57 18 -9
ΚΑΒΒΑΛΟΣ - ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.048 -4 708 239 65
ΚΑΡΒΕΛΑΣ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.291 18 25 -12 -64
ΚΙΟΣΕΦΙΔΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.351 0 890 2 -157
ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 600 -10 121 -30 -81
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.068 0 178 12 -2
ΚΡΥΣΤΑΛΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 532 -45 255 21 -24
ΚΥΠΡΑΙΟΥ Γ. Ρ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.359 2 681 112 53
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Β. Α.Β.Ε.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 8.839 -4 4.488 477 20
ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ - ΥΑΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 794 3 560 30 20
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1.676 -5 987 73 20
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1.051 -1 656 121 71
ΠΑΣΧΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ 668 0 275 19 3
ΠΑΤΣΗΣ Λ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 4.492 -8 1.843 81 -205
ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 952 11 371 74 54
ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 541 -7 218 -1 -28
ΠΡΙΣΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 11.636 -1 2.391 194 -505
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ GLASS A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 917 1 385 41 -2
ΡΟΜΒΟΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε. 4.639 -7 2.883 143 54
ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ζ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 4.004 5 1.888 243 133
ΣΤΟΥΝΤΙΟ Ν24 Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 1.871 -6 102 -41 -178
ΥΑΛΟΔΟΜΗ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 12.698 0 3.292 327 -77
ΥΑΛΟΣ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 2.709 -2 439 22 -130
ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗ Β. ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 6.722 -4 475 217 -163
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 532 4 146 0 -3
GLASS STUDIO A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 2.287 -14 1.578 351 130
ISOTHERM A.B.E.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 716 2 402 27 13
PAP SAFETY GLASS A.B.E.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 3.456 -12 641 65 -216
STYLE Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 533 6 361 84 45
www.inr.gr, 19 Φεβρουαρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS