inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Αυξήθηκε κατά 21% η παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος το 2014


Σημαντική αύξηση παρουσίασε κατά το 2014 ο όγκος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, που είχε δραματικά συρρικνωθεί την προηγούμενη τετραετία.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκε το 2014 κατά 20,8%, σε σύγκριση με το 2013, οπότε είχε κατολισθήσει σε επίπεδα της δεκαετίας του 1960. Η επανέναρξη σειράς έργων υποδομών φαίνεται ότι ήταν ο κύριος παράγων ανόδου του τομέα, που το 2013 ήταν έντονα ζημιογόνος, αλλά εμφανώς σε φάση δραστικού περιορισμού των ζημιών του, με το 25% των εταιρειών να επανακάμπτει σε θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα, από αρνητικά το 2012.

Παρά την ανάκαμψη, ο δείκτης της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος το 2014 ήταν κατά 56,1% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του έτους 2010.

Σειρά περιφερειακών εταιρειών του τομέα, με ετήσια έσοδα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και ανάλογη δομή και εξοπλισμό λειτουργίας έως και πριν από μερικά χρόνια, συνέχισαν να λειτουργούν υποτυπωδώς ή περιέπεσαν σε αδράνεια, όπως και κατά το 2013.

Τα συνολικά έσοδα 129 επιχειρήσεων του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 322,5 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 3% (-10,4 εκατ. ευρώ σε αξία).

Αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι ορισμένες μεσαίου και μικρού μεγέθους εταιρείες του τομέα έπαυσαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατά το 2013 και δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό, προκύπτει ότι η μείωση των πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος το έτος αυτό ήταν μεγαλύτερη.

Αύξηση των εσόδων παρουσίασαν κατά το 2013 οι 58 από τις 129 επιχειρήσεις (45% του συνόλου), προφανώς επωφελούμενες και από την αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας ομοειδών ανταγωνιστικών εταιρειών.

Οι εν λόγω 129 επιχειρήσεις έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, αλλά αρκετές από αυτές ασχολούνται συγχρόνως με την εξόρυξη και επεξεργασία αδρανών υλικών, την παραγωγή ασφαλτομειγμάτων και άλλων δομικών υλικών, καθώς και με τεχνικές - κατασκευαστικές εργασίες, ή αναπτύσσουν και άλλες, συμπληρωματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συνεπώς, δεν προέρχεται από την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος το σύνολο των εσόδων τους .

Βάσει των αποτελεσμάτων των 129 επιχειρήσεων, ο τομέας εμφάνισε το 2013, ως σύνολο, σε σύγκριση με το 2012, μειωμένες κατά 18,3 κατ. ευρώ ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Οι σχετικές ζημιές περιορίστηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ (19,5 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 3% και σημαντικής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 3,4 εκατοστιαία μονάδα (14,2% το 2013, από 10,8% το 2012).

Οι 129 επιχειρήσεις στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 770 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 45,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28% (+10,0 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι 82 από τις 129 επιχειρήσεις (63,6% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν 85 (65,9%).

  • Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, που είναι μειωμένες κατά 94% σε ποσοστό και κατά 32,4 εκατ. ευρώ σε αξία και είναι ίσες προς το -0,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -5,9% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων αυτών (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι 86 από τις 129 επιχειρήσεις (66,7% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν επίσης 86 (66,7%).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 23,2 εκατ. ευρώ, που είναι μειωμένες κατά 58% σε ποσοστό και κατά 32,4 εκατ. ευρώ σε αξία (55,6 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -7,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -16,7% το 2012. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στη μείωση των αποσβέσεων ή και απομειώσεων ενεργητικού κατά 39,2% (-14,2 εκατ. ευρώ). Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις 98 από τις 129 επιχειρήσεις (76% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 96 (74,4%).

  • Ζημιές προ φόρων 42,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 45% σε ποσοστό και κατά 35,6 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 78,5 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -13,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -23,6% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 94 από τις 129 επιχειρήσεις (72,9% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 91 (70,5%).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 43,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 42% σε ποσοστό και κατά 31,3 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 74,4 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -13,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -22,4% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 93 από τις 129 επιχειρήσεις (72,1% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 89 (69%).

Τα ίδια κεφάλαια των 129 επιχειρήσεων (267,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν μόνο κατά 6% (-17,3 εκατ. ευρώ), λόγω εισροής νέων κεφαλαίων. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (770,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 5% (-40,0 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 34,8%, από 35,2% το 2012. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (502,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 4,3% (-22,7 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2013 ήταν κατά 4% μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας αρκετών εταιρειών υποχώρησε σε δραματικά χαμηλά επίπεδα.

Μείωση 5% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (384,2 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές σε άλλες εταιρείες).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών σε παράλληλες λατομικές, τεχνικές - κατασκευαστικές και άλλες δραστηριότητες, πέραν της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Στις εταιρείες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες επιχειρήσεις (τσιμεντοβιομηχανίες, τεχνικές και άλλες εταιρείες) οι οποίες επίσης παράγουν έτοιμο σκυρόδεμα, αφού οφείλουν μικρό μόνο ποσοστό των συνολικών εσόδων τους στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος.

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 50 από τις 129 επιχειρήσεις (38,8% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 79 εταιρείες (61,2% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Συγκεκριμένα:

  • Δεκαεπτά επιχειρήσεις (13,2% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 1,7 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

  • Έξι επιχειρήσεις (4,6%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 1,1 εκατ. ευρώ.

  • Εβδομήντα τρεις επιχειρήσεις (56,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 47,6 εκατ. ευρώ έναντι 70,0 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 22,4 εκατ. ευρώ.

  • Τριάντα τρεις επιχειρήσεις (25,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 3,1 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί τα 9,5 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 129 βιομηχανιών έτοιμου σκυροδέματος στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν το 2013 οριακά αρνητική (-0,2%), έναντι -2,4% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 20.2.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1.794 -3 704 204 -2
ΑΘΩΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 4.503 36 2.326 95 29
ΑΚΜΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.554 0 649 -263 -515
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1.604 -22 2.589 285 94
ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.235 6 462 218 139
ΑΛΦΑ - ΖΗΤΑ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 2.130 3 198 1 -37
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 1.258 0 790 103 50
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.264 4 1.568 579 203
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Χ. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.515 -3 1.640 96 61
ΑΡΤΑΪΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.566 -20 1.435 -3 -172
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.381 -1 2.240 268 122
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 3.974 1 2.854 223 24
ΑΤΛΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. 207 -22 253 -66 -92
ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 929 -41 28 -3 -8
ΑΤΛΑΣ CONCRETE A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 395 16 305 48 8
ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.038 9 927 177 20
ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 3.329 -23 2.666 701 512
ΒΙΔΑΛΗΣ MΠETON Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 977 -15 790 29 -63
ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 802 -4 603 -69 -87
ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΦΟΙ Κ. ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. 327 -12 209 19 12
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 381 33 464 49 45
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 6.989 10 1.481 437 -3
ΒΟΥΡΚΑ Π. ΑΦΟΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. 3.434 -6 726 13 -189
ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Β.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.450 -15 1.168 -528 -439
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Α. & Γ. Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 934 2 504 10 -11
ΔΑΓΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.006 -25 84 -75 -369
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Θ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.068 -5 1.296 12 1
ΔΕΝΗΣ Α. Ε.Π.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.599 6 1.256 236 -70
ΔΟΜΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 1.325 -15 580 -47 -116
ΔΟΜΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.099 -6 469 -23 -172
ΔΟΜΟΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 486 -7 0 -4 -27
ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 22.768 -4 9.387 1.244 44
ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.089 1 1.871 270 70
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ A.E. 40.542 -17 28.395 1.116 -859
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε. ΛΕΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 432 6 431 61 16
ΕΡΓΟΚΑΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 4.578 -2 569 5 -73
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 4.630 -13 656 -270 -343
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ A.B.E.T.E. ΘΡΑΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 14.202 2 6.398 1.008 308
ΕΡΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 683 -12 964 -46 -83
ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ - ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 592 -29 459 -6 -48
ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. 909 -6 541 22 2
ΕΥΗΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 113 1 8 -5 -8
ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΔΑ Α.Ε. 917 -30 161 -31 -119
ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 2.850 -12 1.989 91 -108
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.806 -12 2.390 90 -237
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2.779 -1 352 150 -13
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 126.582 -5 55.853 -1.996 -7.929
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1.159 -34 758 73 14
ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Θ. Π. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 1.047 5 1.355 140 66
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ - ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.443 27 1.865 -122 -109
ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.971 2 901 200 98
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 688 3 564 -94 -70
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΜΠΕΤΟΝ - ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 9.199 1 654 60 -51
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 4.241 -1 2.146 362 69
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.861 -6 534 64 117
ΚΟΥΡΟΣ Ν. Α.Τ.Β.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 7.002 -5 1.269 -136 -279
ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.530 -4 337 19 -147
ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.947 -11 485 -337 -429
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.251 0 1.022 156 88
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.093 4 3.772 635 254
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 20.687 -3 2.258 987 -1.501
ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 48.122 -3 29.576 1.157 -1.550
ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 7.042 -1 1.406 323 -147
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 17.832 -17 10.206 1.270 52
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Β.Τ.Ε.Ε. 1.468 2 1.037 126 25
ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ Α.Ε. 6.661 -4 1.637 291 -113
ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 870 20 298 30 15
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ Γ. ΑΦΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 862 8 339 -112 -160
ΜΑΡΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Α.Ε. 8.832 -5 4.949 416 -196
ΜΑΡΟΥΛΗΣ Ι. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 10.981 -13 977 126 -64
ΜΠΕΤΑΡΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Ε. 4.296 4 2.098 -105 -422
ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.689 -8 684 -22 -118
ΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.761 17 2.121 239 -109
ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 6.191 -1 588 -39 -58
ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.008 5 1.916 446 223
ΜΠΕΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 87 0 469 -16 -18
ΜΠΕΤΟΝ ΘΑΣΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.325 -10 370 -62 -101
ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 4.636 -33 3.004 616 19
ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 1.441 16 1.234 219 180
ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 7.563 1 1.041 6 -72
ΜΠΕΤΟΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 6.419 5 1.093 -215 -479
ΜΠΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4.127 -2 101 23 15
ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 942 -11 1.350 192 -75
ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Φ. ΚΙΟΤΣΕΚΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.799 -18 1.101 -89 -162
ΝΑΞΟΣ ΜΠΕΤΟΝ - Ε. ΛΕΓΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.045 -5 399 14 -83
ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 7.878 2 3.033 504 16
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 19.053 0 2.787 397 -791
ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. 964 9 675 30 29
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Χ. Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.695 6 1.853 361 195
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Δ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Α.Β.Ε. 6.748 6 1.655 161 -272
ΠΑΠΠΟΥ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.314 -10 141 -268 242
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ 8.598 -1 5.582 2 -373
ΠΕΠΠΑΣ Α. Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. 22.202 -12 7.464 -1.077 -3.071
ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.130 17 631 -151 -163
ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.609 8 403 -23 -81
ΠΕΤΣΑ Δ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.106 -4 0 -16 -21
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 299 -20 246 -76 -97
ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΕΡΓΑ 609 -15 561 -34 -7
ΡΕΠΠΑΣ Ι. Γ. ΣΚΥΡΟΔΕΜ ΑΣΤΡΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε. 773 5 547 92 40
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 16.841 -2 1 1 -191
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.B.E.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΣΙΔΗΡΟΣ 941 -11 1.186 141 36
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.347 -12 890 47 160
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Β.Ε. 3.122 -3 2.526 225 55
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΡΑΣΝΩΝ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 829 -24 489 51 10
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.097 8 866 81 23
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 732 -13 350 -30 -75
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε. 2.027 9 1.140 217 191
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΤΟΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 893 -24 303 14 -74
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.689 -3 792 73 -104
ΣΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.755 6 430 -147 -167
ΣΤΑΡ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.089 -4 1.042 -151 -173
ΣΤΑΥΡΟΥ Κ. ΑΦΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 11.148 -11 1.033 -317 -493
ΣΤΕΓΑΛ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.772 -13 0 125 -446
ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 656 -11 384 30 2
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. 2.713 -1 172 -36 -96
ΤΑΪΡΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 8.454 0 8.244 2.751 1.120
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. 3.079 3 821 213 56
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 13.521 -5 7.084 1.266 -125
ΤΟΓΙΑΣ Ν. & Κ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.508 -11 265 23 -174
ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Δ. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.931 -2 1.706 113 -63
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ. & ΥIΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 3.162 3 503 123 0
ΦΡΟΣΥΝΟΥ Σ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. FROS BETON - ΛΑΤΟΜΕΙΑ 4.713 6 5.483 -70 -360
ΦΩΤΟΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 2.439 -4 995 -288 -492
ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 9.196 1 366 58 57
BETOMIX A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.215 -3 1.097 -71 -57
ERGOBETON Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 845 359 469 16 9
EXPRESS BETON A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 356 -24 286 -265 -231
LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 75.192 -3 28.226 -15.678 -20.255
SUPER BETON ΑΙΓΙΟΥ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.047 -3 492 -102 -109
TRANSBETON - ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.833 -10 2.144 -836 -1.109
www.inr.gr, 20 Φεβρουαρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS