inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα η εκτυπωτική παραγωγή το 2014Επιβραδύνθηκε κατά το 2014 η πτώση των παραγωγικών μεγεθών της ελληνικής εκτυπωτικής βιομηχανίας, η οποία το 2013 είχε καταγράψει μειωμένα έσοδα, βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα και μειωμένες τελικές ζημιές.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος παραγωγής εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων το 2014 σημείωσε πτώση της τάξεως του 2,4%, σε σύγκριση με το 2013, οπότε είχε παρουσιάσει μείωση της τάξεως του 5,9%.

Η παραγωγή της βιομηχανίας εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων το 2014 ήταν κατά 42,4% χαμηλότερη από την αντίστοιχη του έτους 2010, λόγω της μεγάλης σωρευτικής μείωσης των προηγούμενων ετών.

Τα συνολικά έσοδα 180 βιομηχανικών και βιοτεχνικών εκτυπωτικών ΑΕ και ΕΠΕ, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το 2013 σε 440,4 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 10,8 εκατ. ευρώ (-2%). Αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι 87, δηλαδή το 48,3% του συνολικού αριθμού τους.

Οι εν λόγω εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή υπηρεσιών εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών, τυπογραφικών εργασιών και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, των φλεξογραφικών, των βαθυτυπικών και της επεξεργασίας και εκτύπωσης εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, καθώς και των συναφών εργασιών, όπως είναι η προεκτύπωση, η πλαστικοποίηση, η βιβλιοδεσία και η συσκευασία εντύπων. Ωστόσο, ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως και σε μεγάλο βαθμό με την παραγωγή προϊόντων χάρτου, πλαστικών ή συναφών βιομηχανικών προϊόντων, την έκδοση βιβλίων, εφημερίδων ή περιοδικών, την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και γενικότερα αναπτύσσουν ποικίλες συμπληρωματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπάγονται, για τον λόγο αυτό, σε διαφορετικούς κλάδους. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παροχή εκτυπωτικών υπηρεσιών το σύνολο των εσόδων τους.

Αν απομονωθούν οι εταιρείες με μεικτές δραστηριότητες και συνεκτιμηθεί η συνεχιζόμενη αποχώρηση από την αγορά εταιρειών που δεν έχουν εκδώσει ισολογισμό χρήσης 2013, η μείωση των πωλήσεων του τομέα το έτος αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το 2%.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 180 επιχειρήσεων που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, ο βιομηχανικός τομέας των κάθε είδους εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 38% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, ύψους 34,9 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 7,9% των συνολικών εσόδων του (6% το 2012), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 2% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες (16,0% το 2013, από 13,2% το 2012).

Παρά τη σημαντική βελτίωση του μεικτού περιθωρίου, η αδυναμία δραστικής συμπίεσης των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας, σε συνδυασμό με τις υψηλές αποσβέσεις και χρηματοοικονομικές δαπάνες, οδήγησαν στην καταγραφή νέων υψηλών ζημιών το 2013, μειωμένων σε σύγκριση με το 2012.

Οι 180 αυτές εκτυπωτικές και συναφείς εταιρείες γραφικών τεχνών και παροχής βοηθητικών υπηρεσιών συναφών με την εκτύπωση στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 914 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 70,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% (+10,7 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι 109 από τις 180 επιχειρήσεις (60,6% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν 113 (62,8%).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 34,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28% (+7,7 εκατ. ευρώ). Βελτίωσή τους (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι 107 από τις 180 επιχειρήσεις (59,4% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 104 (57,8%).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,3 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 82% (+10,4 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -0,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,8% το 2012, μετά από αποσβέσεις 37,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7% (-2,7 εκατ. ευρώ). Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις 113 από τις 180 επιχειρήσεις (62,8% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 107 (59,4%).

  • Ζημιές προ φόρων 20,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 37% σε ποσοστό και κατά 11,7 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 31,9 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -4,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -7,1% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 114 από τις 180 επιχειρήσεις (63,3% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 110 (61,1%).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 25,0 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 25% σε ποσοστό και κατά 8,3 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 33,3 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -5,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -7,4% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 105 από τις 180 επιχειρήσεις (58,3% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 101 (56,1%).

Τα ίδια κεφάλαια των 180 επιχειρήσεων (419,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν το 2012 κατά 6% (-28,2 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών και απομειώσεων ενεργητικού. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (914,0 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 4% (-42,1 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 45,9%, από 46,9% το 2012. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (494,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 3% (-13,8 εκατ. ευρώ), με παράλληλη αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και μείωση των βραχυπρόθεσμων, που βελτίωσαν την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα. Πτώση κατά 5% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (525,4 εκατ. ευρώ).

Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας των εταιρειών, αν και παρουσίασε μικρή βελτίωση, παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα (1,21), γεγονός που αντανακλά τα δραματικά χαμηλά επίπεδα ρευστότητας σειράς επιχειρήσεων του τομέα, κάθε μεγέθους.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω 180 επιχειρήσεων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες επιχειρήσεις με εκτυπωτικές μονάδες, οι οποίες είναι κατά βάση εκδοτικές και οφείλουν στην έκδοση εντύπων τους το μέγιστο μέρος του κύκλου εργασιών τους ή εταιρείες που προσφέρουν εκτυπωτικές υπηρεσίες στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται εταιρείες με συμπληρωματικές προς το βασικό τους αντικείμενο εκτυπωτικές δραστηριότητες, που ανήκουν στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας και σε άλλους κλάδους και δεν οφείλουν σε εκτυπώσεις σημαντικό μέρος των εσόδων τους ή διενεργούν εκτυπωτικές εργασίες για ίδιο λογαριασμό, παράγοντας ετικέτες και άλλα, παρόμοια προϊόντα.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 180 εκτυπωτικών και συναφών επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, αλλά βελτιώθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα και ανήλθε σε 3,8%, από 2,8% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 25.2.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΔΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.847 7 1.299 -77 -210
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 959 -13 323 68 -23
ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 195 2 50 15 11
ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 3.994 0 412 -2 -21
ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ Α.Ε. 1.409 -9 565 32 18
ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 3.805 8 2.137 304 114
ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.179 1 715 112 11
ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.053 -7 1.220 109 17
ΑΝΔΡΕΟΥ Α. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.297 -11 1.870 170 -59
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 661 2 192 87 89
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 7.660 8 5.465 798 387
ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 2.084 28 1.972 454 311
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 7.741 5 7.029 289 -43
ΑΡΓΩ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.433 8 1.247 341 171
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. 227 -16 238 -56 -60
ΑΣΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.459 9 55 24 -27
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε. 1.592 -1 96 -22 -23
ΒΓΟΝΤΖΑ Θ. ΥΙΟΙ ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 8.445 -8 5.067 649 -68
ΒΕΝΕΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 85 42 59 -12 -15
ΒΩΣΣΟΣ Δ. Χ. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 320 56 294 114 76
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.182 4 750 141 29
ΓΙΟΥΝΙΠΡΙΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 757 10 1.409 69 26
ΓΚΟΡΗΣ Γ. - Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.107 3 4.001 365 164
ΓΚΡΕΚΗΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 5.875 -22 37 -6 -1.614
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΛΙΚΩΝ Ε.Π.Ε. 1.217 6 1.699 361 284
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.315 -1 164 23 0
ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 1.901 -7 1.593 -198 -368
ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.873 4 971 86 36
ΔΕΡΒΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΦΣΕΤ Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.056 -1 560 83 25
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 6.953 23 1.999 534 8
ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.812 -13 1.750 121 -9
ΔΙΚΑΙΟΣ Ι. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.236 -9 332 -24 -120
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5 - ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 798 1 497 57 -1
ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 892 0 928 63 30
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 20.100 -8 5.371 -2.684 -5.044
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1.094 -15 254 -61 -112
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Α.Ε. 6.960 -2 4.586 939 200
ΕΛΛΗΝΟΤΥΠΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.672 -4 1.646 156 3
ΕΜ - ΕΣ ΠΡΕΣΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 11.250 -6 2.220 702 -573
ΕΜΜΑΝΟΥΗΗΛΙΔΟΥ Χ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 357 -4 73 8 -8
ΕΜΠΛΟΚΟ GR Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.356 10 2.783 240 20
ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 807 12 685 168 51
ΕΝΤΥΠΟΣΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 868 -2 572 110 12
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.350 4 190 98 17
ΕΠΙΝΟΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε.Π.Ε. 296 -15 278 13 0
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.130 -7 757 67 64
ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ Σ. - GENESIS Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 528 -8 13 -5 -44
ΖΩΡΤΙΚΗΣ - ΙΔΕΑ GROUP Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 444 -20 473 58 1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - D.P.A. Α.Ε. 16.093 0 3.459 163 0
ΗΛΙΑΝΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.222 -8 947 81 45
ΗΛΙΟΤΥΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.992 -8 1.444 176 -49
ΙΚΟΝΑ Ν. Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 608 9 378 65 19
ΙΝΚ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 462 11 774 133 67
ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 87.409 -3 32.022 1.770 -932
ΙΣΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 41 -5 3 -31 -32
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ - PROMOMESSAGE ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 370 -9 373 -2 -152
ΚΑΜΠΥΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 2.607 -13 2.187 175 72
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Σ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 19.233 4 12.503 3.181 1.427
ΚΑΣΤΟΡΗΣ Δ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.365 -24 360 103 -279
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 3.849 -5 2.582 147 0
ΚΕΛΕΣΙΔΗ Γ. ΥΙΟΙ - ΤΥΠΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.209 23 572 222 141
ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.100 6 477 114 63
ΚΛΑΔΑΣ Μ. & Η. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.731 -5 497 169 -8
ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2.669 1 564 137 -10
ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 643 -10 242 78 71
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 495 -43 404 -116 -133
ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Δ. - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.141 -4 540 81 -37
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 2.903 21 3.500 411 271
ΛΙΑΠΗΣ Ν. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. 1.175 -22 2.650 62 -34
ΛΥΧΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.696 -10 575 144 -119
ΜΑΡΑΓΚΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε. 511 -13 434 57 -9
ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 6.954 13 2.008 733 130
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 96.137 1 14 448 216
ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.373 6 895 164 21
ΜΙΧΑΛΑΣ Κ. Α.Ε. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 41 -36 37 -4 -9
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.821 0 709 85 -28
ΝΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.895 0 547 4 -114
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 319 -12 127 -2 -16
ΝΤΑΪΑΜΟΝΤ ΠΡΙΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 2.731 90 4.225 790 624
ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 5.676 34 5.155 624 158
ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. 1.187 0 167 25 -21
ΟΛΒΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 357 26 229 75 47
ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ CD-ROM 15.049 -15 4.406 -1.136 -61
ΟΡΦΑΝΟΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.182 -13 2.631 449 85
Π.Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 828 17 991 -92 -161
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Κ. Ι. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 2.008 -1 335 111 21
ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 5.510 1 394 -40 -185
ΠΕΠΠΑΣ Ι. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.631 5 1.387 315 105
ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.165 4 1.165 413 161
ΠΙΡΟΓΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 49 -20 69 3 2
ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 395 -11 107 -33 -42
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Ε. 4.189 -8 1.531 183 -192
ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2.706 -8 753 58 -287
ΠΡΙΝΤ ΠΡΟΤΖΕΚΤΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 440 32 394 60 18
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 359 0 458 45 14
ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 5.902 -11 5.193 283 -112
ΣΑΚΑΛΗΣ Ι. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 559 0 158 55 21
ΣΑΞΙΩΝΗΣ - FLEXO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.497 11 1.848 448 148
ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 907 -2 579 72 8
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.841 -6 3.795 234 20
ΣΚΑΛΤΣΑΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.186 -1 3.082 421 106
ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.702 7 4.220 792 200
ΣΠΥΡΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 3.635 4 2.837 436 185
ΣΤΑΘΑΤΟΣ Ε. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.831 1 1.788 805 503
ΣΤΑΜΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ STAMBOOKS Ε.Π.Ε. 659 -26 181 50 -63
ΣΤΕΠ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 148 3 63 19 6
ΣΥΚΑΡΗΣ Γ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.572 -7 329 49 -29
ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 458 -11 203 -17 -26
ΤΖΕΜΑ Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 2.526 21 1.133 92 11
ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε. ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ - ΔΩΡΑ 588 6 151 25 15
ΤΟΠΠΑΝ ΕΛΛΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 974 -33 482 135 126
ΤΟΥΜΠΗΣ Μ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.452 -2 1.737 194 9
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. Ι. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. 3.375 -19 955 379 37
ΤΣΙΜΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 31.429 -6 30.039 1.679 -1.294
ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 1.416 -2 867 60 36
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΝ Α.Ε. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 596 21 358 43 13
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. 672 -2 624 100 3
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 45.412 -13 7.361 -3.514 -4.423
ΤΥΠΟΚΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΩΝ 715 -5 201 68 1
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε. 6.303 -6 3.403 -524 -896
ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.602 -11 1.594 96 -268
ΦΗΜΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Μ.ΕΛ.ΠΑ. Α.Ε. 636 2 0 95 42
ΦΟΥΣΑΡΑΣ - DEMPHOUS Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ 1.113 -9 299 -70 -96
ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 6.086 5 2.855 665 107
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 43.613 -7 21.220 1.341 -1.557
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 487 0 1.019 -40 -49
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 35 0 88 27 13
ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Β. - Φ. ΚΟΧΡΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 3.597 7 1.290 393 286
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 59.877 -4 52.164 9.374 470
ΧΡΥΣΟΣ ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 120 6 145 18 14
ΧΡΩΜΟΑΝΑΛΥΣΗ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.458 -11 1.098 213 5
ΧΡΩΜΟΤΥΠ Α.Ε. ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1.732 7 2.126 0 -22
ΨΙΜΥΘΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 302 10 239 79 37
ALTA GRAFICO A.E. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1.289 -3 566 54 27
ALTAVIA HELLAS Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.826 -23 3.457 229 151
BAKIS A.E.B.E. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ 850 14 1.012 245 138
BRIEF ME ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 725 -21 634 243 175
CARTA ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.339 -6 3.995 562 143
COLIBRI A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 512 51 551 63 55
COLOPRINT ΤΕΣΚΟΥΡΑΣ Ε.Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 553 -17 624 63 -1
COLOR NETWORK ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 240 14 283 60 35
COLOUR UNIT A.B.E.E. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 370 8 122 24 1
COVERPLAST Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4.182 -2 1.973 276 20
DATA PRINT A.E.Β.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2.542 9 851 170 25
DIGITAL PRESS HELLAS Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 17.321 -6 5.059 450 -299
DOT IMAGING - ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ε.Π.Ε. 394 -21 281 -68 -50
DOT REPRO Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.916 2 718 141 64
EURODISC A.E. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 869 4 485 79 50
GENESIS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 282 0 0 0 0
GIESECKE & DEVRIENT ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 10.761 27 9.225 751 -149
GRAFO A.E. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.194 -2 683 143 47
GRAPHIC ARTS A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.100 1 858 172 -31
GRAPHOPRESS Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 412 4 108 31 22
GRETAPHON Ε.Π.Ε. ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 85 -9 7 -10 -7
HROMAXX Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 162 -51 352 52 -10
ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠIΑΣ 9.415 4 5.310 312 -14
IMAGE SOLUTIONS Ε.Π.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2.779 10 2.601 176 87
INDICO Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 736 7 72 7 9
IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ A.E.B.E. 111.472 -15 53.840 -3.193 -14.010
IRIS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 766 21 2.832 220 179
KAPPAPRINT Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.507 7 1.085 219 143
LOGO GRAMMA ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 1.702 -9 1.785 157 35
MIND TINT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 357 0 394 35 21
MULTI COLOR PACK Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 216 4 172 44 24
MULTIMEDIA Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ 2.216 -13 1.408 -175 -472
NEXT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.688 -8 1.725 46 -68
ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ A.E. 683 -7 548 184 85
PAPER GRAPH ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.567 -4 2.470 216 30
PILLAR Α.Ε. ΚΛΑΣΙΚΕΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 767 21 841 95 28
PRESSING Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 61 11 0 0 0
PRESSTIME ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 85 -31 87 15 -2
PRINT STORY ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε.Π.Ε. 194 7 62 16 10
PRISMA - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ Α.Ε. 5.495 -16 2.484 545 -174
PROFILM PACK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 1.429 -41 1.437 189 -517
PROVOLI PUBLICITY A.E. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ 1.323 1 1.087 346 112
QUALITY - ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. 1.274 8 693 68 -7
RED NOTOS PRINT Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 502 3 214 44 19
REPRO TIME - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ A.E. 1.729 15 934 75 11
SKY PRINTING A.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.764 -7 3.030 462 164
SMART PRINT Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.080 35 954 343 237
THESS PRINT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 974 27 2.159 59 6
TS CONVERTING E.Π.Ε. ΥΛΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 976 94 2.009 496 358
WHALE GRAPHICS Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1.006 6 1.020 117 66
www.inr.gr, 25 Φεβρουαρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS