inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Μειωμένη κατά 6% η παραγωγή τούβλων και κεραμιδιών το 2014


Σε επίπεδα που αντιστοιχούν στο 24,2% της παραγωγής του έτους 2010 κατολίσθησε το 2014 ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας δομικών κεραμικών προϊόντων, η οποία το 2013 είχε καταγράψει πτώση πωλήσεων και υψηλές, αλλά μειωμένες ζημιές.

Εργοστάσια του τομέα υπολειτούργησαν το 2014, για ακόμη μία χρονιά, ελλείψει ζήτησης, ενώ συνεχίστηκε η έξοδος επιχειρήσεων από την αγορά, με μετατροπή τους σε εμπορικές εταιρείες ή σε εταιρείες ακίνητης περιουσίας.

Κατά το 2014, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο συνολικός όγκος της παραγωγής τούβλων, κεραμιδιών για στέγες και συναφών δομικών κεραμικών σημείωσε πτώση 6,1%, σε σύγκριση με το 2013. Σε σύγκριση μάλιστα με το έτος 2010 ήταν μειωμένος κατά 75,8%.

Ωστόσο, ο ρυθμός πτώσης της παραγωγής ήταν ο χαμηλότερος της τελευταίας πενταετίας. Ο όγκος παραγωγής κεραμιδιών και συναφών προϊόντων μειώθηκε κατά 17,2% και ήταν χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του έτους 2010 κατά 64,8%. Αντιθέτως, ο όγκος παραγωγής τούβλων και συναφών προϊόντων αυξήθηκε κατά 9,7% και ήταν χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του έτους 2010 κατά 81,9%.

Ο βιομηχανικός τομέας των δομικών κεραμικών προϊόντων εμφάνισε το 2013, ως σύνολο, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να λειτουργούν και έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό χρήσης 2013, μειωμένα κατά 66% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (μόλις 1,1 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 2,6% των συνολικών εσόδων του (6,8% το 2012), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 9% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 5,1 εκατοστιαίες μονάδες (14,8% το 2012, από 9,7% το 2012).

Το υψηλό κόστος υποαπασχόλησης και αδράνειας του παραγωγικού δυναμικού εξουδετέρωσε τα οφέλη από τη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου.

Τα συνολικά έσοδα 25 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, περιορίστηκαν το 2013 σε 43,6 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 4,5 εκατ. ευρώ (-9%).

Δεδομένου ότι στη διάρκεια του 2013 απορροφήθηκε από μεγάλη εταιρεία ομοειδής θυγατρική της (με έσοδα 5 εκατ. ευρώ το 2012), η μείωση των συνολικών εσόδων του τομέα ήταν αρκετά μεγαλύτερη, ακόμη κι αν δεν ληφθούν υπόψη εταιρείες που κατά το 2013 ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Οι εταιρείες αυτές έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή κεραμικών οικοδομικών τούβλων, κεραμιδιών στεγών και συναφών δομικών - κατασκευαστικών ειδών από οπτή γη (ψημένο πηλό), αλλά και από πυριτική σκόνη ή από πυριτιούχες γαίες και σκυρόδεμα, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κεραμικών προϊόντων ειδικών χρήσεων.

Από τις 25 επιχειρήσεις με διαθέσιμα στοιχεία, αύξηση των εσόδων παρουσίασαν οι επτά, δηλαδή το 28% του συνολικού αριθμού τους.

Οι 25 αυτές εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 248 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 6,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 38% (+1,8 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι δεκαπέντε από τις 25 επιχειρήσεις (60% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν δεκαέξι (64%).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 66% (-2,2 εκατ. ευρώ). Βελτίωσή τους (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι δώδεκα από τις 25 επιχειρήσεις (48% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν έντεκα (44%).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 9,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 16% σε ποσοστό και κατά 1,8 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 10,9 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσες προς το -20,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -22,7% το 2012. Οι αποσβέσεις (10,2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 27,8% (-3,9 εκατ. ευρώ), αλλά ήταν και πάλι υψηλές (23,5% των εσόδων), κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης σημαντικών επενδύσεων την περίοδο έναρξης της κρίσης. Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις δεκατέσσερις από τις 25 επιχειρήσεις (56% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν δέκα (40%).

  • Ζημιές προ φόρων 12,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 10% σε ποσοστό και κατά 1,5 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 14,4 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -29,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -29,9% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι δεκατρείς από τις 25 επιχειρήσεις (52% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν έντεκα (44%).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 13,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 15% σε ποσοστό και κατά 2,4 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 15,7 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -30,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -32,8% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι δεκαπέντε από τις 25 επιχειρήσεις (60% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν έντεκα (44%).

Οι υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες και αποσβέσεις, σε συνδυασμό με έκτακτες δαπάνες αναδιοργάνωσης, οδήγησαν σε δυσβάστακτες ζημιές.

Τα ίδια κεφάλαια των 25 επιχειρήσεων (147,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) αυξήθηκαν το 2013 κατά 5% (+9,7 εκατ. ευρώ), λόγω της προαναφερθείσας απορρόφησης θυγατρικής. Παράλληλα, για τον ίδιο λόγο αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (248,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 8% (+17,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε ελαφρώς (59,4%, από 59,8% το 2012). Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (100,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 8,9% (+8,2 εκατ. ευρώ). Αύξηση κατά 17% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (159,2 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές), για τον λόγο που προαναφέρθηκε.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα με την παραγωγή και άλλων δομικών υλικών ή αναπτύσσουν συμπληρωματικές εμπορικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας από αυτές μέρος των συνολικών εσόδων τους.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, μόνο οι τέσσερις από τις 25 επιχειρήσεις (16% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 21 εταιρείες (84% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Συγκεκριμένα:

  • Μία επιχείρηση (4% του συνόλου) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012, παρέμεινε και κατά το 2013 κερδοφόρος, πραγματοποιώντας κέρδη μόλις 0,01 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 0,1 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,1 εκατ. ευρώ.

  • Δύο επιχειρήσεις (8%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,5 εκατ. ευρώ.

  • Δεκαεννέα επιχειρήσεις (76%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 15,7 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 2,5 εκατ. ευρώ.

  • Τρεις επιχειρήσεις (12%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί το 0,4 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα των μέσων ιδίων κεφαλαίων των 25 βιομηχανιών δομικών κεραμικών προϊόντων στη διάρκεια της χρήσης 2013, σύμφωνα με τα καθαρά κέρδη (ζημιές) τους, ήταν -9,3%, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -11,5% το 2012.

Επίσης, η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν μόλις 0,5%, από 1,4% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 27.2.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΚΕΚ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 24.571 -1 1.038 75 -226
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΘ. ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 6.900 -2 925 -313 -846
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 3.284 -19 427 -99 -244
ΕΒΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.705 -12 67 -30 12
ΕΥΡΩΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΖΤΖΙΚΛΗ Α.Ε. 1.080 5 250 38 20
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Χ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2.316 -4 0 -3 -95
ΚΑΤΣΙΚΗ Γ. & ΣΙΑ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 6.293 -5 200 -452 -1.095
ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε. 2.652 4 40 -47 -81
ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΒΕ Α.Ε. 84.310 47 21.846 5.113 -3.155
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Δ. Ι. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 9.918 -8 1.545 -484 -702
ΛΙΒΑΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.858 -1 483 -127 -17
ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε. ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 13.934 -2 1.087 -219 -498
ΜΗΤΣΙΑΔΗ Γ. ΑΦΟΙ - Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 260 -59 200 -250 -245
ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 995 -9 387 -92 -95
ΜΟΥΤΟΥΔΗ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 882 -1 3 -8 -8
ΝΙΚΟΥ Ν. ΥΙΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 2.809 -5 497 70 -341
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 9.090 4 2.793 500 20
ΠΡΙΝΤΖΗ Δ. ΑΦΟΙ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3.484 -4 311 82 -88
ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 5.907 -8 1.240 521 -239
ΡΟΚΑ Γ. ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑΣ 2.836 5 854 222 -5
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ 7.198 4 719 52 -348
ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 4.807 -15 2.190 476 174
ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ 1.437 -4 233 -52 -122
ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 24.607 -16 5.901 -3.709 -4.784
TERRA Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ 24.195 0 318 -141 -314
www.inr.gr, 27 Φεβρουαρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS