inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Αυξήθηκε η παραγωγή λιπασμάτων το 2014Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος παραγωγής λιπασμάτων κάθε είδους, αμμωνίας, νιτρικού οξέος και σουλφονιτρικών οξέων το 2014 σημείωσε αύξηση της τάξεως του 9,1%, σε σύγκριση με το 2013.

Η συνολική παραγωγή της βιομηχανίας λιπασμάτων και συναφών προϊόντων το 2014 ήταν κατά 7,8% χαμηλότερη από την αντίστοιχη του έτους 2010, λόγω της μεγάλης μείωσης που σημειώθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδικότερα η παραγωγή μη αζωτούχων λιπασμάτων αυξήθηκε το 2014 κατά 11,2%, σε σύγκριση με το 2013.

Τα συνολικά έσοδα 22 ελληνικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 191,4 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 21% (+33,8 εκατ. ευρώ). Αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δεκαπέντε, δηλαδή το 68,2% του συνολικού αριθμού τους.

Εκτιμάται ότι κατά το 2013 είχε σημειωθεί ανακοπή της εισαγωγικής διείδσυσης λιπασμάτων στην ελληνική αγορά.

Οι εν λόγω 22 εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή και τυποποίηση λιπασμάτων κάθε είδους σε δικές τους εγκαταστάσεις ή και σε εγκαταστάσεις τρίτων. Ωστόσο, αρκετές ασχολούνται συγχρόνως και με την εισαγωγή και εμπορία λιπασμάτων, αλλά και με την παραγωγή ή εμπορία διαφορετικών χημικών και άλλων προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παραγωγή ή τυποποίηση λιπασμάτων το σύνολο των εσόδων τους.

Επίσης, στις εταιρείες αυτές δεν περιλαμβάνεται, για τον λόγο ότι δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό χρήσης 2013, η μεγαλύτερη και μοναδική καθετοποιημένη ελληνική βιομηχανία λιπασμάτων, τα οικονομικά μεγέθη της οποίας (πωλήσεις 143,5 εκατ. ευρώ και τελικές ζημιές 63,7 εκατ. ευρώ το 2012) επηρεάζουν καθοριστικά τα συνολικά αποτελέσματα του τομέα.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 22 επιχειρήσεων, ο τομέας εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 24% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 21,0 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 11,0% των εσόδων του (10,7% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 21% και κάμψης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (15,2% το 2013, από 15,4% το 2012). Επίσης, παρουσίασε εντυπωσιακά βελτιωμένα, θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία ωστόσο εκτιμάται ότι θα ήταν και πάλι αρνητικά, αν συνυπολογιζόταν τα μεγέθη της μεγαλύτερης βιομηχανίας του, που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη ισολογισμό χρήσης 2013.

Οι 22 εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 196 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 29,0 εκατ. ευρώ περίπου, αυξημένα κατά 19% (+4,7 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι δεκαεπτά από τις 22 επιχειρήσεις (77,3% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν δεκατέσσερις (63,6%).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 21,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24% (+4,0 εκατ. ευρώ). Βελτίωσή τους (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι δεκαέξι από τις 22 επιχειρήσεις (72,7% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν δεκαπέντε (68,2%).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 16,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43% (+5,0 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,3% (κέρδη 11,4 εκατ. ευρώ) το 2012, μετά από μείωση των αποσβέσεων κατά 16,9% (-0,9 εκατ. ευρώ). Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις δεκαεπτά από τις 22 επιχειρήσεις (77,3% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν δεκαέξι (72,7%).

  • Κέρδη προ φόρων 8,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 183% σε ποσοστό και κατά 5,7 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,0% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι δεκαεννέα από τις 22 επιχειρήσεις (86,4% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν δεκαοκτώ (81,8%).

  • Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά τρεις φορές ή κατά 4,6 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,9% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι δεκαεπτά από τις 22 επιχειρήσεις (77,3% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν επίσης δεκαεπτά (77,3%).

Η αύξηση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποσβέσεων και των ανόργανων δαπανών, οδήγησαν στη βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Τα ίδια κεφάλαια των 22 επιχειρήσεων (80,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) αυξήθηκαν το 2013 κατά 9% (+6,6 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (196,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 3% (+5,0 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 41,0%, από 38,6% το 2012. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (115,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 1,4% (-1,6 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2013 (139,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 56% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους (89,6 εκατ. ευρώ), καθώς οι τελευταίες αυξήθηκαν μόνο κατά 1%, ενώ μειώθηκαν οι μακροπρόθεσμες (26,2 εκατ. ευρώ) κατά 9%.

Μείωση της τάξεως του 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (56,4 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των 22 επιχειρήσεων, που έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή και τυποποίηση λιπασμάτων. Στις εταιρείες αυτές δεν περιλαμβάνονται άλλες βιομηχανίες, οι οποίες επίσης παράγουν ή μόνο τυποποιούν λιπάσματα, αλλά οφείλουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους στην παραγωγή άλλων κατηγοριών προϊόντων.

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι δώδεκα από τις 22 επιχειρήσεις (54,5% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δέκα εταιρείες (45,5% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Συγκεκριμένα:

  • Δέκα επιχειρήσεις (45,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 3,0 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 3,5 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (4,5%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με οριακά κέρδη, εμφάνισε κατά το 2013 ζημιές σχεδόν 0,1 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,1 εκατ. ευρώ.

  • Εννέα επιχειρήσεις (40,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 0,4 εκατ. ευρώ.

  • Δύο επιχειρήσεις (9,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με οριακές ζημιές, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδητης τάξεως του 0,7 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί το 0,7 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 22 βιομηχανιών στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 10,7%, από 8,8% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 2.3.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΧΗΜΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 871 0 81 19 -19
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 201 -17 0 8 -8
ΑΓΡΟΦΛΟΡΑ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.121 4 1.446 291 81
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 2.230 -1 2.148 405 71
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. 4.978 -6 884 25 -450
ΓΑΒΡΙΗΛ Δ. Σ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ 19.546 6 33.553 4.227 2.542
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.877 6 826 207 -34
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 820 5 803 83 39
ΛΑΪΦ - T ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ A.E. 35.845 0 30.487 2.725 -56
ΛΗΔΡΑ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ 2.160 -7 3.098 470 159
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 22.338 17 9.360 2.624 988
ΛΥΔΑ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3.364 9 7.055 650 114
ΜΕΓΚΛΑΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 7.903 -3 10.639 660 360
ΝΕΑ ΦΕΡΤΙΛ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ 928 -12 414 4 -29
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΟΡΛΙΠ Α.Ε. 167 -25 0 0 -32
ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 861 24 654 -12 -52
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 24.044 4 20.280 1.677 303
AGROFER A.E. ΤΡΟΦΕΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 7.459 -2 1.044 -211 -390
COMPOST HELLAS Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 280 -11 58 -3 -42
NATURE A.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 2.524 -3 2.534 397 216
SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΙΟ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 40.046 -4 50.057 3.983 632
ZIKO Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.530 19 15.935 2.726 1.664
www.inr.gr, 2 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS