inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Σημαντική άνοδος της παραγωγής ξηρών καρπών το 2014Σημαντική άνοδος του όγκου βιομηχανικής παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης ξηρών καρπών εκτιμάται ότι σημειώθηκε το 2014.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος παραγωγής καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, καβουρδισμένων, αλατισμένων ή με άλλον τρόπο παρασκευασμένων, το περασμένο έτος αυξήθηκε κατά 58,5%, σε επίπεδα όμως που υστερούν σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του έτους 2010.

Τα συνολικά έσοδα 30 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 124,6 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 6% (+7,0 εκατ. ευρώ). Αυξημένα έσοδα είχαν παρουσιάσει δεκαέξι εταιρείες, δηλαδή το 53,3% του συνολικού αριθμού τους.

Οι εν λόγω 30 εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ξηρών καρπών. Ωστόσο, ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως και με την εισαγωγή και εμπορία επεξεργασμένων ξηρών καρπών, καθώς και με την παραγωγή ή εμπορία άλλων ειδών διατροφής και αγροτικών προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ξηρών καρπών το σύνολο των εσόδων τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 30 επιχειρήσεων, ο τομέας εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, αυξημένα κατά 31% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 10,3 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 8,3% των εσόδων του (6,7% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 6% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά μία εκατοστιαία μονάδα (14,9% το 2013, από 13,9% το 2012). Επίσης, επέστρεψε από αρνητικά σε θετικά τελικά οικονομικά αποτελέσματα, τόσο προ φόρων όσο και μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Οι 30 εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 116 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 18,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% (+2,1 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι είκοσι από τις 30 επιχειρήσεις (66,7% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν δεκαεπτά (56,7%).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 10,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31% (+2,45 εκατ. ευρώ). Βελτίωσή τους (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι 21 από τις 30 επιχειρήσεις (70,0% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν δεκαεννέα (63,3%).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62% (+3,0 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,1% (κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ) το 2012, μετά από μείωση των αποσβέσεων κατά 18,2% (-0,5 εκατ. ευρώ). Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις 23 από τις 30 επιχειρήσεις (76,7% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 21 (70,0%).

  • Κέρδη προ φόρων 3,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 3,9 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,5% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 21 από τις 30 επιχειρήσεις (70,0% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν είκοσι (66,7%).

  • Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 3,3 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,0% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι 22 από τις 30 επιχειρήσεις (73,3% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 21 (70,0%).

Παρά την κερδοφορία, τα ίδια κεφάλαια των 30 επιχειρήσεων (32,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν κατά 14% (-5,3 εκατ. ευρώ), λόγω εκποίησης παγίων και αντίστοιχης μείωσης των ιδίων κεφαλαίων. Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (115,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (+1,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 27,9%, από 33,1% το 2012. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (83,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 9,5% (+7,2 εκατ. ευρώ), γεγονός που επιδείνωσε τη ρευστότητά τους.

Μείωση της τάξεως του 6% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (32,5 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των 30 επιχειρήσεων, που έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ξηρών καρπών. Στις εταιρείες αυτές δεν περιλαμβάνονται άλλες βιομηχανίες, οι οποίες επίσης παράγουν ξηρούς καρπούς, αλλά οφείλουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους στην παραγωγή άλλων κατηγοριών προϊόντων.

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 24 από τις 30 επιχειρήσεις (80% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες έξι εταιρείες (20% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Συγκεκριμένα:

  • Είκοσι επιχειρήσεις (66,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 1,9 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 1,0 εκατ. ευρώ.

  • Δύο επιχειρήσεις (6,7%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη μικρότερα από 0,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές μικρότερες από 0,1 εκατ. ευρώ, έχοντας μικρές απώλειες.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (13,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 1,3 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (13,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί το 1,1 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 30 εταιρειών παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης ξηρών καρπών στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 8,9%, από 6,9% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 5.3.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΑΚΙΑΝ Δ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 699 -3 561 66 19
ΑΛ-ΚΟ Α.Β.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.503 3 1.479 141 46
ΒΑΜΒΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 16.084 6 18.909 828 -143
ΒΙΟ.ΞΗ.ΚΑΡΠ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΠΩΝ Ε.Π.Ε. 549 4 472 42 6
ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Α. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε. 1.725 -1 3.344 195 111
ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 1.610 5 1.054 143 5
ΕΥΡΩΣΝΑΚ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.057 28 3.144 784 495
ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΤΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.210 -6 3.824 222 -3
ΚΑΡΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 1.322 1 2.409 94 4
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 2.524 10 4.277 484 281
ΛΑΝΑΡΑ Ε. - ΑΓΚΡΟΝΑΤΣ Α.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 6.110 26 2.108 371 111
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.200 12 1.618 256 102
ΝΑΤΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΚΑΦΕΔΩΝ 1.392 -29 2.144 115 -16
ΝΤΙΝΑ Β. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 2.945 13 1.524 424 191
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 1.988 49 2.032 43 19
ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.029 1 9.559 874 336
ΠΑΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10.365 1 5.450 511 -368
ΡΙΖΟΣ Κ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.627 -6 1.380 95 7
ΣΑΓΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ - ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.145 -13 468 163 85
ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 9.335 15 9.114 641 96
ΣΠΥΡΙΔΗΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΣΤΑΦΙΔΕΣ 1.024 26 2.070 76 41
ΣΤΑΡ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ - Α. ΜΠΑΦΕΡΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 527 2 225 -90 -95
ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.612 0 4.731 249 114
ΣΥΡΜΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ 1.339 -11 1.368 98 47
ΤΕΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ - ΚΑΦΕ 470 -3 508 5 1
ΤΣΙΚ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 1.266 0 1.596 133 79
ΧΑΤΖΑΚΗΣ Γ. Ν. Ε.Π.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 3.983 11 4.928 580 376
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.B.E.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 18.961 -10 16.304 2.044 59
NATEX A.E.B.E. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ 5.097 -2 6.098 724 421
NUTISSIMO A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 6.927 -12 11.900 -11 -309
www.inr.gr, 5 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS