inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Αύξηση 15% της παραγωγής λευκοσιδηρών δοχείων το 2014


Ανάκαμψη σημείωσε το 2014 η παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων και κυτίων, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων. Η αυξημένη ζήτηση από τις επιχειρήσεις κονσερβοποίησης ροδακίνων και άλλων φρούτων αντιστάθμισε τη μειωμένη ζήτηση άλλων τομέων, όπως της χρωματουργίας.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η παραγωγή κατά το 2014 κουτιών από σίδηρο ή χάλυβα που κλείνονται με συγκόλληση ή λιθοκόλληση, χωρητικότητας μικρότερης των 50 l, σημείωσε αύξηση 15,0% έναντι του 2013 και ήταν ίση προς το 90,9% της παραγωγής του έτους 2010.

Τα συνολικά έσοδα δεκατριών βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 252,7 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 1,8 εκατ. ευρώ (-1%). Αύξηση εσόδων πέτυχαν μόνο οι τρεις από τις δεκατρείς εταιρείες (23,1% του συνόλου).

Οι εν λόγω δεκατρείς επιχειρήσεις έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων και κυτίων. Ορισμένες όμως ασχολούνται συγχρόνως με την παραγωγή αλουμινένιων δοχείων και κυτίων, καθώς και άλλων προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων και κυτίων το σύνολο των εσόδων τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των εταιρειών, ο τομέας παρουσίασε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, μειωμένα κατά 19% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 15,5 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων (7,5% το 2012), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 1% και πτώσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του περίπου κατά μία εκατοστιαία μονάδα (11,9% το 2013, έναντι 12,8% το 2012).

Οι δεκατρείς βιομηχανίες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 345 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 30,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8% (-2,5 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι έξι από τις δεκατρείς επιχειρήσεις (46,2% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν οκτώ (61,5%).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19% σε ποσοστό και κατά 3,6 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία. Βελτίωσή τους (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι τρεις από τις δεκατρείς επιχειρήσεις (23,1% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν πέντε (38,5%).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 10,0 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14% (-1,6 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 4,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,6% το 2012 (κέρδη 11,6 εκατ. ευρώ), μετά από μείωση των αποσβέσεων κατά 27,3% (-2,1 εκατ. ευρώ). Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις τέσσερις από τις δεκατρείς επιχειρήσεις (30,8% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν έξι (46,2%).

  • Ζημιές προ φόρων 3,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 65% σε ποσοστό και κατά 1,4 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ το 2012). Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι επτά από τις δεκατρείς επιχειρήσεις (53,8% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν επτά (53,8%).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 179% σε ποσοστό και κατά 4,0 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ το 2012), καθώς στα αποτελέσματα καταλογίστηκε φορολογική επιβάρυνση της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι τέσσερις από τις δεκατρείς επιχειρήσεις (30,8% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν πέντε (38,5%).

Τα ίδια κεφάλαια των δεκατριών επιχειρήσεων (78,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν κατά 7% (-5,6 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των νέων ζημιών. Επίσης, μειώθηκε κατά 5% (-19,8 εκατ. ευρώ) το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (344,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 22,8%, από 23,1% το 2012.

Οι συνολικές υποχρεώσεις τους (266,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 5,1% (-14,2 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2013 (164,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 52,6% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους (108,0 εκατ. ευρώ). Μείωση κατά 3% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (180,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών μεγάλης εταιρείας του τομέα σε άλλες επιχειρήσεις στην Ισπανία), κυρίως λόγω αναδιάρθρωσης της εταιρικής δομής θυγατρικής διεθνούς ομίλου.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις δεκατρείς εταιρείες, άλλες επιχειρήσεις που επίσης ασχολούνται με την παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων και κυτίων, αλλά οφείλουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε άλλες δραστηριότητες.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι έξι επιχειρήσεις (46,2% του συνόλου). Συγκεκριμένα:

  • Έξι επιχειρήσεις (46,2% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 0,6 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 0,2 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (7,6%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με κέρδη 1,0 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 2,3 εκατ. ευρώ.

  • Έξι επιχειρήσεις (46,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 1,8 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των δεκατριών βιομηχανιών προϊόντων λευκοσιδηρουργίας στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 4,5%, από 5,3% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 9.3.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Β.Ε.Λ. ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ 3.078 -4 815 -75 -144
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ 596 1 653 33 6
ΕΛΣΑ - SILGAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. 76.757 -2 43.111 2.982 -805
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 906 -5 1.243 180 67
ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ 5.003 15 3.326 248 46
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 14.531 -12 12.128 1.132 512
ΜΑΝΙΝΟΥ Λ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.457 3 249 142 61
ΟΥΝΙΚΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΣΟΧΕΙΑ - ΚΥΤΙΑ 1.291 -2 239 -46 -63
ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 17.478 -3 10.155 1.309 -70
ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π. Γ. Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ 17.937 -6 3.162 440 -987
ARDAGH METAL PACKAGING HELLAS A.E. 17.176 -48 22.072 -1.863 -3.630
CROWN HELLAS CAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 180.395 1 154.240 10.842 -1.289
GENEDICO A.Β.Ε.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ 7.319 -4 1.313 175 114
www.inr.gr, 9 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS