inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Κάμψη της παραγωγής καλωδίων το 2014Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος παραγωγής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καλωδίων το 2014 σημείωσε κάμψη της τάξεως του 0,5%, σε σύγκριση με το 2013.

Η συνολική παραγωγή της βιομηχανίας καλωδίων το 2014 ήταν κατά 32,5% χαμηλότερη από την αντίστοιχη του έτους 2010, λόγω της μεγάλης μείωσης που σημειώθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Τα συνολικά έσοδα εννέα εταιρειών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 487,5 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα, σε σύγκριση με το 2012, κατά 28% σε ποσοστό και κατά 190,0 εκατ. ευρώ σε αξία. Αύξηση εσόδων πέτυχαν μόνο τρεις από τις εννέα εταιρείες (33,3% του συνόλου).

Οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καλωδίων. Ωστόσο, ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως με την παραγωγή ή εμπορία και άλλων, συναφών προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλεται το σύνολο των εσόδων τους στην παραγωγή καλωδίων.

Βάσει των αποτελεσμάτων των εταιρειών αυτών, ο τομέας εμφάνισε το 2013 αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ίσα προς το -1% των εσόδων του (+1,2% το 2012), σε συνθήκες συρρίκνωσης των εσόδων του και του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (μόλις 0,4% το 2013, από 2,4% το 2012). Ο τομέας κατέγραψε τελικώς, μετά και την πρόβλεψη για φόρους, ζημιές ίσες προς το -6,1% των εσόδων του, πολλαπλάσιες εκείνων που είχαν καταγραφεί το 2012.

Οι εννέα αυτές επιχειρήσεις, μία εκ των οποίων είναι θυγατρική άλλης, στις 31.12.2013 διέθεταν συνολικά πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 514 εκατ. ευρώ και κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη μόλις 1,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 88% (-14,4 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους παρουσίασαν οι τρεις από τις εννέα επιχειρήσεις (33,3% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν επίσης τρεις (33,3%).

  • Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 5,0 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση περίπου κατά 12,9 εκατ. ευρώ (κέρδη άνω των 7,8 εκατ. ευρώ το 2012). Βελτίωση των αποτελεσμάτων αυτών (κερδών ή ζημιών) παρουσίασαν οι τέσσερις από τις εννέα επιχειρήσεις (44,4% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν επίσης τέσσερις (44,4%).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 15,4 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 12,3 εκατ. ευρώ και είναι ίσες προς το -3,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,5% το 2012 (ζημιές 3,1 εκατ. ευρώ), μετά από μείωση των αποσβέσεων (10,4 εκατ. ευρώ) κατά 5,2% (-0,6 εκατ. ευρώ). Βελτιωμένα ήταν τα αποτελέσματα αυτά (κέρδη/ζημιές) στις τέσσερις από τις εννέα επιχειρήσεις (44,4% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν επίσης τέσσερις (44,4%).

  • Ζημιές προ φόρων 29,15 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση περίπου κατά 9,9 εκατ. ευρώ (ζημιές 19,3 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -6,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,8% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι τέσσερις από τις εννέα επιχειρήσεις (44,4% του συνόλου).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 29,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 12,8 εκατ. ευρώ (αντίστοιχες ζημιές 16,8 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -6,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,5% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων μετά τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν οι τέσσερις από τις εννέα επιχειρήσεις (44,4% του συνόλου).

Να σημειωθεί ότι δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει ισολογισμό χρήσης 2013 εταιρεία του τομέα, μεσαίου μεγέθους.

Τα ίδια κεφάλαια των εννέα επιχειρήσεων (140,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν κατά 14% (-23,4 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών. Αντιθέτως, αυξήθηκε κατά 10% (+45,2 εκατ. ευρώ) το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους τους (514,0 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 27,4%, από 35,0% το 2012.

Οι συνολικές υποχρεώσεις τους (373,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 22,5% (+68,6 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω δανεισμού για την υλοποίηση σημαντικών νέων επενδύσεων, με παράλληλη μικρή αύξηση των βραχυπρόθεσμων κατά 2% και σημαντική των μακροπρόθεσμων (+75%). Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2013 (245,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά μόνο κατά 8,9% μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους (225,7 εκατ. ευρώ).

Αύξηση κατά 18% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (268,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών), κυρίως λόγω επενδύσεων μίας εκ των εννέα εταιρειών.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι δύο επιχειρήσεις (22,2% του συνόλου). Συγκεκριμένα:

  • Δύο επιχειρήσεις (22,2% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι σχεδόν 0,1 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 0,2 εκατ. ευρώ.

  • Επτά επιχειρήσεις (77,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 30,0 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 13,1 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων (αρχής και τέλους της χρήσης) των εννέα επιχειρήσεων σε καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) το 2013 ήταν -19,5% (-10,3% το 2012).

Επίσης, η απόδοση των μέσων απασχολουμένων κεφαλαίων (αρχής και τέλους της χρήσης) των εννέα επιχειρήσεων σε αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2013 ήταν -1% (+1,7% το 2012).

Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα της μεγαλύτερης εταιρείας του τομέα, από κοινού με τις θυγατρικές της εντός και εκτός της χώρας, το 2013 ήταν ύψους 345,3 εκατ. ευρώ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 10.3.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΒΙΟΚΑΛ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 3.676 -1 1.971 124 68
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ GECA Α.Ε. 42.501 -11 19.857 -3.266 -6.529
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 264.670 3 259.172 -1.253 -10.651
ΜΑ.ΒΙ.ΚΑΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 2.314 -6 989 -27 -109
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 7.557 2 4.941 838 246
FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 143.963 74 117.850 -12 -9.423
INTRA CONN ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Α.Ε. 363 56 35 -118 -83
NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΚΑΛΩΔΙΑ 42.184 -30 80.099 -1.299 -2.823
TECNICA Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ A.E.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6.785 -6 2.570 -14 -338
www.inr.gr, 10 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS