inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Εξασθένηση της παραγωγής προφίλ αλουμινίου το 2014Εξασθένηση εκτιμάται ότι παρουσίασε κατά το 2014 ο όγκος παραγωγής προφίλ αλουμινίου, λόγω της ασθενικής εγχώριας ζήτησης και της μειωμένης ζήτησης σε αγορές γειτονικών χωρών και άλλων χωρών της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Η καχεξία της εγχώριας κατασκευαστικής και επισκευαστικής δραστηριότητας και η πτώση της ζήτησης βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων πιστεύεται ότι ώθησαν σε χαμηλότερα επίπεδα την παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου.

Οι συνολικές πωλήσεις είκοσι επιχειρήσεων του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 377,8 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 65,1 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 15% σε ποσοστό.

Οι είκοσι αυτές βιομηχανικές εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο τη διέλαση αλουμινίου και την παραγωγή προφίλ για ολοκληρωμένα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου. Ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως με την παραγωγή και άλλων προϊόντων αλουμινίου ή και άλλων μεταλλικών προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου το σύνολο των εσόδων τους.

Επίσης, δύο από τις είκοσι εταιρείες το 2013 βρισκόταν σε παραγωγική αδράνεια

Βάσει των αποτελεσμάτων των είκοσι αυτών εταιρειών, ο τομέας εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, δυσμενέστερα κατά 9,8 εκατ. ευρώ αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι ζημιές 6,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,0 εκατ. ευρώ, σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 15% και πτώσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες (12,3% από 14,3%). Επίσης, εμφάνισε αυξημένες ζημιές προ φόρων (51,6 εκατ. ευρώ) και τελικές ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους (54,2 εκατ. ευρώ).

Οι είκοσι αυτές εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 740 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 46,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27% (-16,9 εκατ. ευρώ). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών ήταν επτά (35% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν δέκα (50% του συνόλου).

  • Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,8 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 9,8 εκατ. ευρώ (κέρδη 3,0 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -1,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,7% το 2012). Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν έξι (30% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν έξι (30% του συνόλου).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 31,6 εκατ. ευρώ, που είναι αυξημένες κατά 37% ή 8,5 εκατ. ευρώ (23,1 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσες προς το -8,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -5,2% το 2012, μετά από μείωση των αποσβέσεων κατά 1,3 εκατ. ευρώ (-5%). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν εννέα (45% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν επτά (35% του συνόλου).

  • Ζημιές προ φόρων 51,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17% ή 7,4 εκατ. ευρώ (44,2 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσες προς το -13,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -10,0% το 2012. Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι εννέα από τις είκοσι εταιρείες (45% του συνόλου).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 54,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 15% ή 7,2 εκατ. ευρώ (47,0 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσες προς το -14,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -10,6% το 2012. Βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι δέκα από τις είκοσι εταιρείες (50% του συνόλου).

Τα αποτελέσματα αυτά δεν επηρεάζονται ουσιωδώς αν εξαιρεθούν οι δύο επιχειρήσεις που ουσιαστικά παρέμειναν σε αδράνεια το 2013 (συνολικές τελικές ζημιές 2,7 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των είκοσι επιχειρήσεων (245,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 19% (-57,5 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (740,5 εκατ. ευρώ) κατά 11% (-90,6 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκε σε 33,2% το 2013, από 36,5% το 2012. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (494,8 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 6,3% (-33,1 εκατ. ευρώ), με παράλληλη μείωση των βραχυπρόθεσμων (237,3 εκατ. ευρώ) κατά 25% και αύξηση των μακροπρόθεσμων (257,4 εκατ. ευρώ), που βελτίωσαν την κεφαλαιακή τους ευστάθεια.

Επίσης, το πάγιο ενεργητικό τους (375,5 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές) μειώθηκε κατά 8% (-33,2 εκατ. ευρώ).

Αύξηση εσόδων παρουσίασαν μόνο οι τέσσερις από τις είκοσι εταιρείες (20% του συνόλου).

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, μόνο οι τρεις από τις είκοσι επιχειρήσεις (15% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δεκαεπτά (85% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές. Συγκεκριμένα:

  • Μία επιχείρηση (5% του συνόλου) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012, παρέμεινε και κατά το 2013 κερδοφόρος, πραγματοποιώντας κέρδη ύψους 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,3 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (20%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, με κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 0,3 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 2,1 εκατ. ευρώ.

  • Δεκατρείς επιχειρήσεις (65%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 55,2 εκατ. ευρώ έναντι 49,8 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 5,4 εκατ. ευρώ.

  • Δύο επιχειρήσεις (10%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, με ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,1 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 0,6 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν έντεκα επιχειρήσεις (55%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εννέα (45%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν μόνο οι τέσσερις από τις είκοσι επιχειρήσεις (20%). Επίσης, λιγότερες από τις μισές εταιρείες (οκτώ, δηλαδή το 40% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, έστω οριακά, χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των είκοσι επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε EBITDA, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, επιδεινώθηκε σε -0,9%, έναντι 0,4% το 2012.

Ενοποιημένα αποτελέσματα

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με ελληνικές θυγατρικές ή επιχειρήσεις του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχουν με πλειοψηφικά είτε με μειοψηφικά ποσοστά, οι βιομηχανίες προφίλ αλουμινίου που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις το 2013 κατέγραψαν:

Η ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ πωλήσεις ύψους 16,2 εκατ. ευρώ (10,9 εκατ. ευρώ το 2012, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία), EBITDA -11,4 εκατ. ευρώ (-3,0 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -15,4 εκατ. ευρώ (-7,4 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 39,5 εκατ. ευρώ.

Η ΑΛΟΥΜΥΛ πωλήσεις ύψους 176,3 εκατ. ευρώ (198,1 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 5,9 εκατ. ευρώ (9,5 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -16,1 εκατ. ευρώ (-11,5 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 314,0 εκατ. ευρώ.

Η EΞΑΛΚΟ πωλήσεις ύψους 63,2 εκατ. ευρώ (75,5 εκατ. ευρώ το 2012), EBITDA 0,9 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -6,7 εκατ. ευρώ (-6,9 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 95,3 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤΕΜ πωλήσεις ύψους 84,4 εκατ. ευρώ (99,6 εκατ. ευρώ το 2012), EBITDA -10,3 εκατ. ευρώ (-0,1 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -19,9 εκατ. ευρώ (-9,7 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 126,6 εκατ. ευρώ.

Η ALUMINCO πωλήσεις ύψους 26,1 εκατ. ευρώ (28,3 εκατ. ευρώ το 2012), EBITDA 1,8 εκατ. ευρώ (2,3 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -0,1 εκατ. ευρώ (-0,4 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 58,8 εκατ. ευρώ.

Η EUROPA πωλήσεις ύψους 39,5 εκατ. ευρώ (32,5 εκατ. ευρώ το 2012), EBITDA -0,9 εκατ. ευρώ (2,2 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -4,3 εκατ. ευρώ (-1,0 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 91,7 εκατ. ευρώ.

Η PROFILCO πωλήσεις ύψους 9,4 εκατ. ευρώ (9,8 εκατ. ευρώ το 2012), EBITDA 0,9 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της -0,3 εκατ. ευρώ (-0,8 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 25,5 εκατ. ευρώ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 16.3.2015
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 34.497 -30 6.082 -4.739 -7.193
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.518 -43 8 -1.675 -2.121
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 251.104 -10 118.175 -311 -17.938
ΑΛΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.461 -19 1.222 98 38
ΑΛΦΑ PRESS A.B.E.E. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 599 -60 1.541 -299 -252
ΑΛΦΙΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 13.079 -10 259 -372 -1.626
ΒΙΜΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6.142 -3 285 -87 -96
ΕΛΒΙΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 48.015 -11 33.938 4.932 1.236
ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100.989 -6 62.529 795 -6.256
ΕΤΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 71.087 -20 27.193 -12.305 -17.490
ΚΑΤΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.278 2 1.853 35 -46
ΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4.306 -6 1.999 154 -23
ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 10.646 -26 8.083 1.208 -73
ΣΑΝΛΕΒ - ΚΑΛΛΙΜΠΡΕ ΕΛΛΑΣ A.E. ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.707 11 3.070 90 -2
ALUMINCO Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΑ 54.715 -3 25.999 1.809 60
BLK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.E. 11.879 -1 1.640 -37 -332
COSMOS PROFIL A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 34.910 -2 48.593 2.059 -1.356
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε. 63.640 -8 26.372 1.561 -4
GROUPAL ΓΚΡΟΥΠ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.212 -14 0 -117 -582
PROFILCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 23.738 0 8.962 411 -154
www.inr.gr, 16 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS