inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Το ρωσικό εμπάργκο έπληξε τη βιομηχανία νωπών οπωροκηπευτικών το 2014Αύξηση του όγκου, αλλά κάμψη των εσόδων, παρουσίασαν οι εξαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών το 2014, με συνέπεια οι ελληνικές βιομηχανίες διαλογής και τυποποίησης νωπών φρούτων και λαχανικών να μη μπορέσουν να επωφεληθούν αρκούντως από τη διεύρυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους.

Αιτία της κάμψης των εσόδων φαίνεται ότι ήταν οι παρενέργειες από το ρωσικό εμπάργκο στα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα, μετά την επιβολή κυρώσεων εκ μέρους της ΕΕ για την ουκρανική κρίση.

Οι εξαγωγές ελληνικών νωπών οπωροκηπευτικών το 2014, σύμφωνα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, εμπειρογνώμονα του Συνδέσμου των ελληνικών επιχειρήσεων του τομέα IncoFruit Hellas, παρουσίασαν αύξηση κατά 7,4% σε όγκο και μείωση κατά 3% σε αξία, λόγω των ρευστοποιήσεων προϊόντων που μετά το ρωσικό εμπάργκο δεν ήταν δυνατόν να διοχετευθούν σε ικανοποιητικές τιμές, αλλά και της πτωτικής πορείας των τιμών.

Οι συνολικές πωλήσεις 104 ΑΕ και ΕΠΕ του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 593,5 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 40,1 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 7% σε ποσοστό.

Οι εταιρείες αυτές έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο τη διαλογή, συσκευασία και τυποποίηση νωπών οπωροκηπευτικών για τη διάθεσή τους στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως με την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών, καθώς και με την εισαγωγή και εμπορία διαφόρων αγροτικών εφοδίων και ειδών διατροφής. Επίσης, ορισμένες αναπτύσσουν και δραστηριότητες στον τομέα της επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και των καταψυγμένων προϊόντων, αλλά κατά βάση συσκευάζουν και τυποποιούν νωπά φρούτα και λαχανικά. Συνεπώς, δεν οφείλεται το σύνολο των εσόδων τους στη διαλογή, συσκευασία και τυποποίηση νωπών οπωροκηπευτικών.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των επιχειρήσεων, ο τομέας εμφάνισε το 2013 ως σύνολο, σε σύγκριση με το 2012, αυξημένα κατά 38% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 32,9 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 5,6% των συνολικών εσόδων του (4,3% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων κατά 6% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (18,4%, από 16,8%).

Ωστόσο, κυρίως λόγω έκτακτων ζημιών μεγάλης εταιρείας (παρουσίασε ζημιές 26,4 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι αντίστοιχων ζημιών 4,9 εκατ. ευρώ το 2012), ο τομέας εμφάνισε διευρυμένες τελικές ζημιές, ύψους 23,4 εκατ. ευρώ προ φόρων και 27,7 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Εξαιρουμένης της εταιρείας αυτής, ο τομέας παρουσιάζει κέρδη προ φόρων 3,0 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι ζημιών προ φόρων 8,1 εκατ. ευρώ το 2012 (+11,1 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι αντίστοιχων ζημιών 13,4 εκατ. ευρώ το 2012 (+12,0 εκατ. ευρώ).

Οι 104 αυτές βιομηχανικές κατά βάση εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 562 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 109,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% (+15,8 εκατ. ευρώ). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών ήταν 63 (60,6% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 56 (53,9% του συνόλου).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 32,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 38% (+9,1 εκατ. ευρώ). Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 56 (53,9% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 49 (47,1% του συνόλου).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 15,0 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 13,9 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσα προς το 2,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,2% το 2012, μετά από μείωση των αποσβέσεων κατά 4,8 εκατ. ευρώ (-21,2%). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 63 (60,6% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 57 (54,8% του συνόλου).

  • Ζημιές προ φόρων 23,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 10,4 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 80% σε ποσοστό (ζημιές 13,0 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -3,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -2,4% το 2012. Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 58 από τις 104 εταιρείες (55,8% του συνόλου).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 27,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 9,4 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 51% σε ποσοστό (ζημιές 18,3 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -4,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -3,3% το 2012. Βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν επίσης οι 58 από τις 104 εταιρείες (55,8% του συνόλου).

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 104 επιχειρήσεων (162,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 3% (-5,6 εκατ. ευρώ), καθώς εκδηλώθηκε εισροή νέων κεφαλαίων που αντιστάθμισε μερικώς τις απώλειες από τις ζημιές της χρήσης. Συγχρόνως, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (562,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (-10,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια του τομέα υποχώρησε σε 28,9% το 2013, από 29,3% το 2012.

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (399,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 1,3% (-5,3 εκατ. ευρώ).

Αύξηση κατά 9% σημείωσε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (266,3 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές).

Αύξηση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 69 από τις 104 επιχειρήσεις, δηλαδή το 66,3% του συνόλου, καθώς οι υπόλοιπες 35 εμφάνισαν κάμψη πωλήσεων.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 104 εταιρείες, άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις που ασχολούνται κυρίως με τη βιομηχανική επεξεργασία νωπών φρούτων και λαχανικών.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν πάντως, οριακά έστω, οι 65 από τις 104 εταιρείες (62,5% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 39 (37,5% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 65 κερδοφόρων, που είχαν πωλήσεις 412,7 εκατ. ευρώ (76,5% των συνολικών), ήταν 12,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των 39 ζημιογόνων, που είχαν πωλήσεις 180,8 εκατ. ευρώ (23,5% των συνολικών), ήταν 39,8 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα:

  • Σαράντα επιχειρήσεις (38,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 2,3 εκατ. ευρώ.

  • Οκτώ επιχειρήσεις (7,7%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, με κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 1,0 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 1,2 εκατ. ευρώ.

  • Τριάντα μία επιχειρήσεις (29,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 38,8 εκατ. ευρώ έναντι 16,7 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 22,1 εκατ. ευρώ, το 97% των οποίων αφορά την αύξηση ζημιών της προαναφερθείσας εταιρείας που επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με μεγάλου ύψους έκτακτες ζημιές.

  • Είκοσι πέντε επιχειρήσεις (24,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, με ζημιές 8,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 3,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 11,6 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν 59 επιχειρήσεις (56,7%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 45 (43,3%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 61 από τις 104 επιχειρήσεις (58,7%). Επίσης, περισσότερες από τις μισές εταιρείες (65, δηλαδή το 62,5% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, έστω οριακά, χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 104 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,9%, από 4,2% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ,
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 18.3.2015
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 2.682 -3 791 15 -95
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΕΡΒΩΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.341 -6 857 89 -261
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 2.147 5 3.549 179 86
ΑΓΡΟΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ Β. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 8.970 4 17.651 653 142
ΑΓΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 5.179 1 0 -45 -46
ΑΛΕΞ Α.Ε. ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 13.028 23 5.858 527 -4
ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 4.645 2 9.111 817 342
ΑΛΦΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ 2.586 8 2.784 21 -5
ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 4.242 15 967 268 70
ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 12.317 -16 6.817 1.374 341
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Λ. - Ε. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ 3.163 -10 1.809 153 85
ΑΝΥΦΙ ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.056 -20 9.121 520 185
ΑΣΠΕΡΣΑ Ε.Π.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ & ΦΡΟΥΤΩΝ 3.718 31 3.932 376 182
ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΑΤΑΣ 1.765 14 2.236 177 50
ΒΙΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 187 -42 257 2 -2
ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.516 -20 4.940 258 51
ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.997 2 3.691 142 -261
ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.981 14 2.889 324 -6
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.768 -36 2.223 124 15
Γ.Ε.Ο.Κ. Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.070 -8 7.485 -151 -1.892
ΓΕΩΡΓΕΙΝ Α.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 652 13 150 107 48
ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.619 -9 7.532 404 10
ΓΙΑΛΑΜΑΣ Α. ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.943 -34 3.290 145 73
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 8.863 -7 20.067 44 -127
ΓΚΟΥΣΤΕΡΑ Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.419 -4 729 -176 -841
ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 35.337 22 8.436 1.538 374
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 164 -7 9 6 -15
Ε.Π.Α.Κ. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.525 1 3.294 34 -23
ΕΛΕΝΑ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 1.550 -26 1.153 96 72
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 801 -20 357 -46 182
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.393 -6 0 -32 -93
ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. 38.643 31 15.289 -28 -3.835
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ Ε.Π.Ε. 2.696 -7 1.197 159 -9
ΕΡΑΣΜΙΟ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 128 -19 686 -21 -34
ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.872 -1 5.289 486 93
ΗΛΙΑΝΑ ΦΡΟΥΤ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 3.331 11 111 185 190
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΩΝ 18.747 3 7.468 1.263 75
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΟΣΜΙΟΥ - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Α.Ε. 488 42 300 -22 -42
ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1.454 -14 1.641 -6 -8
ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ - ΜΠΟΥΛΙΤΣΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.700 5 17.430 330 77
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Γ. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12.713 0 19.909 1.013 67
ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.476 32 876 -3 -26
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.218 -4 3.704 214 47
ΚΑΤΣΑΓΚΙΩΤΗΣ Γ. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.004 11 5.739 277 163
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 30.620 -42 12.582 -242 -26.411
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΕΔΑΠ Α.Ε. 3.890 -10 1.454 337 51
ΚΕΣΙΔΗ ΑΦΟΙ CROM Α.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 8.062 18 11.561 1.336 909
ΛΑΓΑΚΗΣ Δ. ΦΡΟΥΤΥΚΟΜ Α.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.535 -8 5.780 398 207
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ - ΕΛΙΖΑ ΦΡΟΥΤ Α.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 5.346 -14 5.152 107 -321
ΛΙΛΤΣΗΣ Κ. - Ι. ΘΕΟΔΟΣΙΔΗΣ ΑΓΡΟΚΗΠΟΣ Ε.Π.Ε. 1.318 20 659 76 17
ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ Π. & Α. - MIMIS Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.106 19 7.014 203 93
ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. 1.009 -11 199 -6 -58
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.155 -8 2.831 748 48
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ Α.Ε. 7.140 9 3.441 208 5
ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.056 26 8.509 132 78
ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.491 -9 13.364 72 -6
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.615 -13 18 -6 -142
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 25.446 26 49.420 7.434 4.961
ΠΑΜΟΝΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.519 0 24 -27 -27
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Β. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.934 -13 4.948 264 14
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε. 33.418 -13 25.622 744 -1.013
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 3.864 -1 3.121 453 44
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Δ. - Β. ΡΕΒΑΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.333 -2 5.081 228 68
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε. 3.464 -2 1.467 413 69
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ - ΝΩΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 1.666 -4 1.846 94 6
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Λ. - Γ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΣ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ 6.095 16 25.679 704 245
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Κ. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.741 -2 4.118 287 82
ΠΟΥΛΗΣ Γ. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. 916 18 1.589 22 9
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 904 2 181 1 0
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.362 39 4.214 937 569
ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. AGROMAK Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.916 -6 570 6 -160
ΡΟΔΩΝΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 2.421 -4 487 134 33
ΣΑΜΑΡΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 1.038 12 1.875 137 1
ΣΑΝΙ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.481 7 5.434 590 335
ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 7.928 -16 2.158 -816 -2.166
ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.182 3 11.849 461 57
ΣΠΥΡΟΥ Ε. Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.143 -10 1.712 133 4
ΣΥ.ΒΕ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 788 -20 33 -69 -91
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ Χ. Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2.337 8 5.602 62 4
ΣΧΟΤΜΑΝ Ε. Α.Ε.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.441 -10 5.283 361 -69
ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.864 -1 9.080 315 39
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.377 12 1.737 -30 -91
ΤΟΛΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 2.444 -11 2.447 150 27
ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 4.375 29 6.983 121 -69
ΤΣΙΒΓΙΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 345 0 619 -4 -18
ΤΣΩΤΟΣ - ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. 2.313 5 1.862 130 21
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Γ. Ν. Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 11.595 -8 16.980 35 -515
ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗ Α.Ε. 3.081 0 7.202 154 38
ΦΥΣΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Β.Ε.Ε. 1.592 -29 2.005 1 2
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Θ. Α.Ε. ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 5.380 -2 7.723 299 73
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 8.485 12 11.990 946 137
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 1.521 -16 5.675 251 62
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 3.623 3 10.941 -421 -652
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 2.526 30 5.493 321 139
AGROSKY A.E. ΓΕΩΡΓΙΚA ΠΡΟΪΟΝΤA 10.791 -19 11.129 470 118
CRETA TASTE A.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ 1.676 34 2.017 100 -49
ECO - FRESH A.E.B.E. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 575 2 119 23 8
EVA FRUIT ΥΙΟΙ Ι. ΚΑΤΕΜΙΔΗ Α.Ε.E. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1.213 8 4.114 357 203
FRESCA ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ Α.Ε. 433 28 195 52 45
GEA FRUIT A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 901 -2 0 4 -13
GEOPLANT A.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΦΡΟΥΤΩΝ 8.156 0 7.681 195 -29
HELLENIC FARM A.B.E.E. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 2.645 -13 748 135 -247
HELLENIC FARMING Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.862 49 6.687 239 76
PAPPAS FRUIT ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. 3.252 -8 917 158 11
PROTO - ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε. 16.837 -1 23.286 1.233 141
www.inr.gr, 18 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS