inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέες επενδύσεις της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν στις ΗΠΑΔεκαέξι εκατ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,9 εκατ. κυβ. μέτρα ετοίμου σκυροδέματος, 14,2 εκατ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά, όπως τσιμεντόλιθους και έτοιμα κονιάματα, διέθεσε το 2014 η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η οποία ενισχύει εφέτος τις επενδυτικές της δραστηριότητες στις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.

Ο όμιλος, ως γνωστόν, είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 100 χρόνια βιομηχανικής πείρας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς, την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ενοποιημένη βάση, η Τιτάν βελτίωσε εντυπωσιακά τα αποτελέσματά της το 2014, επιτυγχάνοντας ξανά κέρδη (30,9 εκατ. ευρώ), μετά από διετή περίοδο ζημιών (-36,1 εκατ. ευρώ το 2013).

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 1,16 δισ. ευρώ (+2,7%), προερχόμενες σε ποσοστά 24,6% από την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη (284,9 εκατ. ευρώ έναντι 249,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), 40,5% από τη Βόρεια Αμερική (468,9 εκατ. ευρώ έναντι 411 εκατ. ευρώ), 17,9% από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (207,7 εκατ. ευρώ έναντι 215,5 εκατ. ευρώ) και 17% από την Ανατολική Μεσόγειο (άνω των 196,8 εκατ. ευρώ έναντι 252,1 εκατ. ευρώ).

Σε αυτές συνεισέφεραν οι πωλήσεις τσιμέντου και συναφών προϊόντων κατά 67% (776,8 εκατ. ευρώ), ετοίμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και τσιμεντόλιθων κατά 32,7% (378,5 εκατ. ευρώ) και λοιπών ειδών κατά 0,3% (3,1 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 181,6 εκατ. ευρώ το 2014, αυτά προήλθαν κατά 20,4% από την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη (37,1 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), 25,6% από τη Βόρεια Αμερική (46,5 εκατ. ευρώ έναντι 32,1 εκατ. ευρώ), 37% από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (67,2 εκατ. ευρώ έναντι 62,7 εκατ. ευρώ) και 17% από την Ανατολική Μεσόγειο (σχεδόν 30,9 εκατ. ευρώ έναντι 77,3 εκατ. ευρώ).

Η αυξανόμενη ζήτηση τσιμέντου στις ΗΠΑ ωθεί σε ένταση της επενδυτικής δραστηριότητας της αμερικανικής θυγατρικής του ομίλου. Η Titan America προχωρά εντός του 2015 σε νέες επενδύσεις που αφορούν την αγορά εξοπλισμού και τη βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανερχόμενη ζήτηση. Σύμφωνα με προβλέψεις της Portland Cement Association – PCA, η κατανάλωση τσιμέντου αναμένεται να αυξηθεί στις ΗΠΑ κατά περίπου 8% ετησίως από το 2015 έως το 2017, λόγω της τόνωσης της ζήτησης για νέες κατοικίες και των θετικών τάσεων που διαμορφώνονται για τα ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα. Ο ρυθμός αύξησης εκτιμάται από την PCA ότι θα είναι ακόμη υψηλότερος στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της Titan America.

Συγχρόνως, η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία εντείνει τις επενδύσεις της στην αιγυπτιακή αγορά, με σκοπό να ξεπεράσεις τις ελλείψεις φυσικού αερίου, που εμπόδισαν κατά το 2013 τις τοπικές θυγατρικές της να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση. Ο όμιλος υλοποιεί φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων σε εγκαταστάσεις χρήσης στερεών, αλλά και δευτερογενών καυσίμων, με στόχο τη σταδιακή επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας. Ήδη, στα τέλη του 2014 τέθηκε επιτυχώς σε λειτουργία ο πρώτος μύλος άλεσης στερεών καυσίμων στο αιγυπτιακό εργοστάσιο Beni Suef.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας Τιτάν το 2014 αυξήθηκε κατά 12,5% στα 264 εκατ. ευρώ, αποδίδοντας κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,6 εκατ. ευρώ, έναντι 11 εκατ. ευρώ το 2013 (+178,3%). Ενισχυμένο από τη μείωση του ενεργειακού κόστους, το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε κατά 5,4 εκατοστιαίες μονάδες (21,2% από 15,8%).

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 91,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 43,2 εκατ. ευρώ ζημιών το 2013 (+134,9 εκατ. ευρώ), μετά την είσπραξη μερισμάτων της τάξεως των 112 εκατ. ευρώ από τις θυγατρικές της εταιρείες του εξωτερικού.

Οι εργαζόμενοι στη μητρική εταιρεία στις 31.12.2014 ήταν 813 άτομα, έναντι 797 στις 31.12.2013 (+2%). Επίσης, οι εργαζόμενοι στον όμιλο στις 31.12.2014 ήταν 5.223 άτομα, έναντι 5.217 στις 31.12.2013, απασχολούμενοι σε ποσοστό 22% στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη (1.150 άτομα), 35,4% στη Βόρεια Αμερική (1.849), 27,8% στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (1.455) και 14,8% στην Ανατολική Μεσόγειο (769).

Ακολουθούν βασικά σημεία της ανακοίνωσης της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014:

«Το 2014 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επέστρεψε στην κερδοφορία μετά από δύο ζημιογόνες χρήσεις. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2014 ανήλθε σε €1.158 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 2,7% σε σύγκριση με το 2013. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 2,6% στα €182 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα €31 εκατ., έναντι ζημιών €36 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Θετική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα είχαν η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ, η βελτίωση της ελληνικής αγοράς και η καλύτερη απόδοση των αγορών της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα, σημαντική κάμψη σημείωσαν τα αποτελέσματα στην Αίγυπτο, όπου η παρατεταμένη έλλειψη φυσικού αερίου μείωσε κατακόρυφα την παραγωγή των εργοστασίων. Για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος πραγματοποιεί στην Αίγυπτο σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων και τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του παραγωγικού του δυναμικού.

Το καθαρό αποτέλεσμα ενισχύθηκε σημαντικά από την ενδυνάμωση του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ.

Το 2014 η ελληνική αγορά κατέγραψε αύξηση στην κατανάλωση τσιμέντου συγκριτικά με τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2013, ως αποτέλεσμα κυρίως της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων. Ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση που αποτελεί τον κορμό της οικοδομικής δραστηριότητας παρέμεινε τελείως υποτονική. Ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάκαμψη του τομέα ήταν το γενικευμένο κλίμα αβεβαιότητας, καθώς και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και οι υψηλοί φόροι. Επιπλέον, οι δυσμενείς δημογραφικές συνθήκες σε συνδυασμό με το υψηλό απόθεμα απούλητων κατοικιών έχουν αδρανοποιήσει τη στεγαστική οικοδομική δραστηριότητα.

Η διατήρηση ικανοποιητικού βαθμού λειτουργίας των εργοστασίων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζεται στις εξαγωγικές δυνατότητες, στο πλαίσιο έντονου ανταγωνισμού από χώρες με χαμηλό κόστος ενέργειας και χωρίς περιορισμούς στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι επενδύσεις στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και στη συμπίεση του κόστους της ενέργειας συνεχίστηκαν, επιτρέποντας στον Τιτάνα να παραμείνει μέχρι σήμερα ανταγωνιστικός και να συνεχίσει την εξαγωγική του δραστηριότητα με έντονους ρυθμούς.

Στις ΗΠΑ η ζήτηση για δομικά υλικά ανακάμπτει. Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν σε όλο το φάσμα των δομικών υλικών που παράγει, ωθούμενες κυρίως από τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης στη Φλόριντα όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association), η κατανάλωση τσιμέντου στη Φλόριντα αυξήθηκε κατά 18%, κυρίως λόγω της ανέγερσης νέων κατοικιών. Η αύξηση κατανάλωσης τσιμέντου για το σύνολο των Η.Π.Α. συνολικά ήταν 9%.

Η θυγατρική εταιρία του Ομίλου ST Equipment and Technology LLC (STET), η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία. Επιπλέον, η STET συνέχισε να επενδύει στην έρευνα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνολογίας που κατέχει στον ευρύτερο τομέα της επεξεργασίας υλικών.

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών του Ομίλου και ένα ταχέως αυξανόμενο μερίδιο της λειτουργικής κερδοφορίας. Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων και οι βελτιωμένες τιμές οδήγησαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών της Titan America.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική λόγω της αναιμικής οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Θετική συνεισφορά στη διαμόρφωση των ελαφρώς βελτιωμένων λειτουργικών αποτελεσμάτων, είχε το χαμηλότερο κόστος ενέργειας και η αύξηση της χρήσης δευτερογενών καυσίμων από τα εργοστάσια του Ομίλου.

Στην Αίγυπτο ο κατασκευαστικός κλάδος εξακολούθησε να αναπτύσσεται και η ζήτηση τσιμέντου σημείωσε αύξηση 2,4% σε σύγκριση με το 2013. Ωστόσο, οι συνεχείς διακοπές στη προμήθεια φυσικού αερίου από το κράτος, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών για τη χρήση στερεών καυσίμων, οδήγησαν σε μεγάλη απώλεια παραγωγής. Υπό αυτές τις συνθήκες ο συντελεστής λειτουργίας των γραμμών παραγωγής του Ομίλου περιορίστηκε κάτω από 50%. Μέρος της απώλειας καλύφθηκε από εισαγωγές, γεγονός που περιόρισε τα περιθώρια κερδοφορίας.

Στην Τουρκία, η οικοδομική δραστηριότητα συνέχισε την ανοδική της πορεία. Το μερίδιο του Ομίλου στα καθαρά κέρδη της Τουρκίας, η οποία από το 2014 ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ήταν €4,6 εκατ. έναντι €0,1 εκατ. ζημιές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Το 2014 ο Όμιλος δημιούργησε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €90 εκατ., έναντι €136 εκατ. το 2013. Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα €541 εκατ. έναντι €509 εκατ. στα τέλη του 2013, αντικατοπτρίζοντας την επανεκκίνηση των επενδύσεων και τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης στις αγορές που παρουσιάζουν ανάπτυξη. Διαχρονικά συγκρινόμενος, ο δανεισμός του Ομίλου βρίσκεται σε επίπεδα κάτω του ημίσεος του ύψους που βρισκόταν στις αρχές του 2009.

Εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες που επικράτησαν στις χρηματαγορές, τον Ιούλιο 2014 ο Ομιλος προχώρησε σε έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €300 εκατ. από τη θυγατρική του Titan Global Finance PLC. Οι ομολογίες είναι πενταετούς διάρκειας με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και τα κεφάλαια που αντλήθηκαν διατέθηκαν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου το 2014, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν σε €80 εκατ., σημαντικά υψηλότερες από τα συγκρατημένα επίπεδα των προηγούμενων ετών και κατά €33 εκατ. υψηλότερες του 2013. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις στην Αίγυπτο και στις ΗΠΑ.

Τον Φεβρουάριο του 2015, η θυγατρική του Ομίλου Alvacim Ltd εξαγόρασε το 20% των μετοχών της θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία AΝΤΕΑ CEMENT SHA (ΑΝΤΕΑ), ποσοστό που κατείχε η European Bank for Reconstruction and Development (ΕBRD). Έτσι, η συμμετοχή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΤΕΑ ανέρχεται σε ποσοστό 80% ενώ το υπόλοιπο 20% διατηρεί η International Finance Corporation (IFC).

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2015 διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Η συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία οφείλεται στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναμένονται στις δύο σημαντικότερες αγορές του Ομίλου σήμερα: τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.

Στην Ελλάδα η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να μειώνεται, παρά τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στα οποία έχει διαμορφωθεί. Η κατανάλωση τσιμέντου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα επίπεδα του 2014 λόγω της εκτέλεσης των έργων των οδικών αξόνων, στον βαθμό που αυτά συνεχιστούν απρόσκοπτα.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εμφανίζεται σταθερή, όμως η ζήτηση κινείται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητας των εργοστασίων του Ομίλου. Βραχυπρόθεσμα δεν διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής ανάπτυξης, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης».

Δείτε τον ισολογισμό της ΤΙΤΑΝ στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 19 Μαρτίου 2014ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS