inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Αυξήθηκε η παραγωγή χάρτινης συσκευασίας το 2014Περαιτέρω αύξηση σημείωσε κατά το 2014 η εγχώρια παραγωγή ειδών συσκευασίας από χαρτί, κυρίως λόγω της ανοδικής πορείας του όγκου παραγωγής βιομηχανοποιημένων τροφίμων και των εξαγωγών οπωροκηπευτικών

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος της παραγωγής χαρτοκιβωτίων, κουτιών και συναφών προϊόντων από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι σημείωσε αύξηση κατά 3,6%, σε σύγκριση με το 2013, σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2010 κατά 8,1%. Επίσης, ο όγκος της παραγωγής χαρτοκιβωτίων, κουτιών και συναφών προϊόντων από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι σημείωσε αύξηση κατά 6,0%, σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2010 κατά 17,9%. Άνοδο σημείωσε ακόμη, σύμφωνα με εκτιμήσεις επιχειρηματιών, η παραγωγή σάκων, τσαντών και συναφών προϊόντων από χαρτί.

Τα συνολικά έσοδα 112 βιομηχανιών και βιοτεχνιών του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 650,4 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 11,6 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 2% σε ποσοστό. Αύξηση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 73 από τις 112 εταιρείες (65,2% του συνόλου).

Οι εταιρείες αυτές έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την κιβωτίων, κουτιών, τελάρων, κασών, σάκων, τσαντών, σακουλών, χαρτιού περιτυλίγματος και συσκευασίας και άλλων χάρτινων και συναφών ειδών συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών και των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως με την παραγωγή άλλων προϊόντων χάρτου και πλαστικών ή είναι εκτυπωτικές και δεν ανήκουν στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας, αλλά οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε προϊόντα χάρτινης συσκευασίας. Συνεπώς, δεν οφείλεται το σύνολο των εσόδων τους στην παραγωγή των χάρτινων ειδών συσκευασίας.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 112 εταιρειών, ο τομέας εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 21% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 59,8 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 9,2% των συνολικών εσόδων του (7,7% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των πωλήσεών του κατά 2% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (16,7% το 2013, από 15,6% το 2012).

Επίσης, εμφάνισε βελτιωμένα κατά 7,1 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,4 εκατ. ευρώ) και κατά 5,0 τελικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους (ζημιές 2,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,5 εκατ. ευρώ).

Οι 112 επιχειρήσεις στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 797 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 108,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% (+9,5 εκατ. ευρώ). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών ήταν 79 (70,5% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 70 (62,5% του συνόλου).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 59,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε ποσοστό και κατά 10,5 εκατ. ευρώ σε αξία. Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 68 (60,7% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 62 (55,4% του συνόλου).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 30,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 77% σε ποσοστό και κατά 13,4 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 4,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,7% το 2012 (κέρδη 17,5 εκατ. ευρώ), μετά από μείωση των αποσβέσεων κατά 9,3% (-2,9 εκατ. ευρώ). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 76 (67,9% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 71 (63,4% του συνόλου).

  • Κέρδη προ φόρων 3,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 7,1 εκατ. ευρώ (ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 0,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,5% το 2012. Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 77 από τις 112 εταιρείες (68,9% του συνόλου).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 67% σε ποσοστό και κατά 5,0 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 7,5 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -0,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,2% το 2011. Βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν επίσης οι 77 από τις 112 εταιρείες (68,9% του συνόλου).

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες και λοιπές, έκτακτες δαπανες και προβλέψεις για κινδύνους.

Τα ίδια κεφάλαια των 112 επιχειρήσεων (303,0 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν κατά 1% (-3,2 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (796,7 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 1% (-11,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 38,0%, από 37,9% το 2012.

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (493,7 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 1,7% (-8,6 εκατ. ευρώ). Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2013 ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους κατά 23%. Αρκετές επιχειρήσεις εμφάνιζαν εξαιρετικά δυσμενείς δείκτες ρευστότητας.

Μείωση κατά 3% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (376, εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές).

Στις εταιρείες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες βιομηχανίες οι οποίες επίσης παράγουν χαρτικά συσκευασίας, αλλά έχουν διαφορετικό βασικό αντικείμενο και οφείλουν μικρό ποσοστό του κύκλου εργασιών τους στα προϊόντα χάρτινης συσκευασίας..

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 74 από τις 112 επιχειρήσεις (66,1% του συνόλου με πωλήσεις 398,1 εκατ. ευρώ και κέρδη 13,5 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με υπόλοιπες 38 εταιρείες (33,9% του συνόλου με πωλήσεις 252,3 εκατ. ευρώ και ζημιές 16,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Συγκεκριμένα:

  • Πενήντα τρεις επιχειρήσεις (47,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 11,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 2,5 εκατ. ευρώ.

  • Δέκα επιχειρήσεις (8,9%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, με κέρδη 6,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 6,7 εκατ. ευρώ.

  • Είκοσι οκτώ επιχειρήσεις (25,0%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 15,7 εκατ. ευρώ έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 3,9 εκατ. ευρώ.

  • Είκοσι μία επιχειρήσεις (18,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, με ζημιές 3,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,9 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 5,4 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν 76 επιχειρήσεις (67,9%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 36 (32,1%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 68 από τις 112 επιχειρήσεις (60,7%). Επίσης, περισσότερες από τις μισές εταιρείες (65, δηλαδή το 58,0% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση, έστω οριακά.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 112 βιομηχανιών χάρτινης συσκευασίας και συναφών υλικών στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 7,5%, από 6,1% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 20.3.2015
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. - Α. ΝΤΙΝΟΣ D&A LABEL A.E. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 1.997 1 768 47 -71
ΑΙΓΙΣ BIOMHXANIA ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 6.355 -16 7.708 109 -584
ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. Κ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.526 -3 875 4 -12
ΑΝΔΡΕΟΥ Α. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.297 -11 1.870 170 -59
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.291 7 4.213 622 266
Β.Ε.Κ.Α. Α.Ε. ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.769 6 2.937 -134 -221
ΒΑΚΩ ΥΛΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 3.166 -3 159 0 -65
ΒΕΛΛΕ ΠΡΙΝΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.274 -5 784 143 53
ΒΙΟΚΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 586 11 851 -118 -136
ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 13.219 4 17.190 2.472 1.057
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. 42.447 -3 23.882 1.898 -662
ΓΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 256 -9 0 -27 -37
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.097 26 1.214 194 137
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 4.087 3 4.324 252 7
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 2.311 4 238 76 -47
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.224 1 0 0 12
ΓΙΑΤΣΗΣ PACK A.B.E.E. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 2.982 -4 4.730 250 95
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΜΟΡΦΗ Ε.Π.Ε. 3.473 18 2.293 752 262
ΓΡΑΨΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.105 15 929 277 155
ΔΕΡΜΑΝΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 3.823 20 4.640 202 33
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Α.Ε. 6.960 -2 4.586 939 200
ΕΛΒΙΟΠΑΚ - ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ Ε. Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 259 36 383 47 31
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ - ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 909 -19 724 124 55
ΕΤΠΑ - PACKAGING ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 16.643 1 10.766 1.428 -306
ΕΥΒΟΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.456 3 1.427 221 145
ΖΑΒΑΛΟΣ Α. ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 5.597 -7 8.927 1.152 492
ΖΩΡΤΙΚΗΣ - ΙΔΕΑ GROUP Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 444 -20 473 58 1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 2.582 -1 1.850 63 -23
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ALDIPACK A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 1.791 13 1.618 174 99
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. Ε. ΧΑΡΤΟΚΥΤΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.612 5 1.497 119 5
ΚΑΜΠΑΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ 2.322 12 2.219 573 361
ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ Φ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 542 5 398 30 22
ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΑΚΟΙ - ΤΣΑΝΤΕΣ 1.300 0 1.456 75 6
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 3.849 -5 2.582 147 0
ΚΕΦΑΚΗ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 259 -38 271 -177 -32
ΚΙΤΣΙΟΥ Θ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ 1.635 0 938 141 4
ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤ. Σ. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 27.864 15 8.452 832 37
ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ Δ. - Δ. ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 969 0 1.003 195 114
ΚΥΤΙΟΠΟΙΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 375 106 549 27 11
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - SELKO Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΤΑΙΝΙΕΣ 868 0 385 -4 -11
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.216 3 1.258 118 -22
ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Ε. ΑΒΕΧΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 1.121 -1 967 760 49
ΜΑΡΚΟΥ Ι. & Μ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2.404 -10 4.127 173 10
ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 6.954 13 2.008 733 130
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.891 5 2.047 199 17
ΜΕΤΡΟΝ Α.B.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 10.353 -7 3.560 498 -413
ΜΙΝΩΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.412 44 1.024 111 -170
ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 577 -1 799 166 102
ΜΠΙΜΠΑΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 239 9 214 31 17
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.821 0 709 85 -28
ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΕΧΝΟΚΥΤ Α.Ε. 2.325 0 1.363 103 62
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Ι. - Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 1.009 -4 457 -2 -5
ΞΕΝΟΣ PACKAGING Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 5.072 3 3.181 393 140
ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 5.676 34 5.155 624 158
ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.040 -8 813 279 27
ΟΡΦΑΝΟΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.182 -13 2.631 449 85
ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ ΑΛ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α.Ε. 4.061 0 2.684 297 -23
ΠΑΚΟ Α. Β. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 33.360 -1 15.810 193 -1.728
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 12.416 2 11.028 796 43
ΠΑΥΛΑΤΟΣ PACK A.E. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 388 3 227 7 -1
ΠΕΪΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΡΟΠ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 2.587 12 2.458 453 50
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.201 8 2.117 458 274
ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 5.902 -11 5.193 283 -112
ΡΟΜΒΟΣ ΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 814 -8 425 56 -11
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α. - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 3.465 64 1.592 479 191
ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 907 -2 579 72 8
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.841 -6 3.795 234 20
ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.702 7 4.220 792 200
ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 22.861 -8 16.824 972 -759
ΣΥΚΑΡΗΣ Γ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.572 -7 329 49 -29
ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.118 -6 555 54 39
ΤΑΜΠΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Ε. - Η. ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ 530 4 290 39 10
ΤΕΧΝΟΧΑΡΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 436 70 39 -51 -73
ΤΡΙΧΑΚΗΣ Α. ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.420 5 434 111 12
ΤΣΙΜΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 31.429 -6 30.039 1.679 -1.294
ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 1.416 -2 867 60 36
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. 672 -2 624 100 3
ΤΥΠΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.200 -1 1.471 151 61
ΦΙΝΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.618 -4 228 -6 -66
ΦΩΚΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.951 -8 3.447 -18 -106
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε. ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 60.079 -11 28.097 -1.478 -8.659
ΧΑΡΤΟΣΥΚ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΡΤΙ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 453 -3 155 28 2
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.E.B.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 14.139 -1 13.604 1.496 231
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 59.877 -4 52.164 9.374 470
ΧΗΜΕΙΟΧΑΡΤ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 664 -17 596 23 -27
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.931 -6 3.571 207 -1
ADAM PACK Κ. Δ. ΑΔΑΜ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 18.956 -3 10.980 2.135 101
ALFA - BETA ROTO Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 42.839 6 49.728 3.018 -124
CENTRAL PACK Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.076 31 3.515 760 562
COM PACK Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 909 108 1.358 4 0
CONITEX SONOCO Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΩΝΟΙ 1.725 8 2.691 86 84
DIVANI HELLAS Α.Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.029 10 3.974 70 -6
DOT REPRO Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.916 2 718 141 64
EL - PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 49.255 0 31.730 3.787 212
EVELEN PACK Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 623 7 387 37 23
GOLD PRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.137 41 1.402 433 301
INTERPACK Γ. ΣΤΡΟΥΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.199 15 1.708 104 54
LOGO GRAMMA ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 1.702 -9 1.785 157 35
M - PACK A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ 2.689 -6 2.293 276 27
MANOSPACK A.E.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.958 18 4.748 311 98
MINOX Α.Ε. ΤΣΑΝΤΕΣ - ΣΑΚΟΙ ΧΑΡΤΟΥ 1.557 5 181 27 7
MONDI PACKAGING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ A.E. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.719 -4 13.424 816 -45
PAPER AXON A.E.Β.E. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.020 -3 6.883 937 213
PAPERPACK Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 11.421 2 14.201 2.131 765
QUALITY PACKAGING MATERIALS Ε.Π.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 518 -8 634 82 28
SONOCO ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ & ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. 13.524 -24 17.237 609 -22
SP - CARTONPACK HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48.840 -2 65.692 5.673 4.150
SP - CRETAN PACKAGING HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 11.432 4 13.987 1.051 564
TOTTIS PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 23.257 -2 13.600 1.078 21
UNIBAG Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 689 6 910 42 -9
UNIPAK ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 11.517 -3 17.295 271 74
WEIDENHAMMER HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7.350 -8 5.473 760 1
www.inr.gr, 20 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS