inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Σε χαμηλότερα επίπεδα η παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου το 2014Σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα κινήθηκε το 2014 η παραγωγική δραστηριότητα των εταιρειών κουφωμάτων αλουμινίου, λόγω της καχεξίας της εγχώριας οικοδομικής - κατασκευαστικής και επισκευαστικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με επιχειρηματίες του τομέα, η ζήτηση υποχώρησε ακόμη περισσότερο, με συνέπεια ο τομέας να αδυνατεί ακόμη να εισέλθει σε φάση ανάκαμψης.

Οι συνολικές πωλήσεις 57 επιχειρήσεων του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 39,8 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 8,2 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 17% σε ποσοστό. Αύξηση εσόδων παρουσίασαν μόνο οι δεκαοκτώ από τις 57 εταιρείες (31,6% του συνόλου).

Οι 57 αυτές βιομηχανικές εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου. Ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως με την παραγωγή και άλλων προϊόντων αλουμινίου και εν γένει μεταλλικών προϊόντων, καθώς και με εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ αλουμινίου. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου το σύνολο των εσόδων τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων των 57 εταιρειών, ο τομέας εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, διπλασιασμό (+99%) κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι κέρδη σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 0,6 εκατ. ευρώ, σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 17%, χάρη σε βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες (18,8% από 16,2%). Επίσης, εμφάνισε μειωμένες κατά 56% ζημιές προ φόρων (2,7 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 53% τελικές ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους (3,1 εκατ. ευρώ).

Οι 57 αυτές εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 124 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% (-0,3 εκατ. ευρώ). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών ήταν 26 (45,6% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 31 (54,4% του συνόλου).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 99% σε ποσοστό και περίπου κατά 0,7 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,3% το 2012. Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 32 (56,1% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν επίσης 32 (56,1% του συνόλου).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,7 εκατ. ευρώ, που είναι μειωμένες κατά 55% ή περίπου 2,0 εκατ. ευρώ (3,7 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσες προς το -4,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -7,8% το 2012, μετά από μείωση των αποσβέσεων περίπου κατά 1,4 εκατ. ευρώ (-32,6%). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 39 (68,4% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 30 (52,6% του συνόλου).

  • Ζημιές προ φόρων 2,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 56% ή 3,5 εκατ. ευρώ (6,2 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσες προς το -6,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -13,0% το 2012. Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 37 από τις 57 εταιρείες (64,9% του συνόλου).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 53% ή 3,4 εκατ. ευρώ (6,5 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσες προς το -7,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -13,7% το 2012. Βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 29 από τις 57 εταιρείες (50,9% του συνόλου).

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 57 επιχειρήσεων (53,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 5% (-2,6 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (123,9 εκατ. ευρώ) κατά 3% (-3,3 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκε σε 43,1% το 2013, από 44,0% το 2012.

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (70,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 1% (-0,7 εκατ. ευρώ), με παράλληλη μείωση των βραχυπρόθεσμων (49,2 εκατ. ευρώ) κατά 2% και αύξηση των μακροπρόθεσμων (21,3 εκατ. ευρώ) κατά 2%, που βελτίωσαν ελαφρώς την κεφαλαιακή τους ευστάθεια.

Επίσης, το πάγιο ενεργητικό τους (53,7 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές) μειώθηκε κατά 5% (-2,7 εκατ. ευρώ).

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι είκοσι από τις 57 επιχειρήσεις (35,1% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 37 (64,9% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές. Συγκεκριμένα:

  • Έντεκα επιχειρήσεις (19,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας κέρδη σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ έναντι άνω του 0,7 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα περίπου κατά 0,1 εκατ. ευρώ.

  • Έξι επιχειρήσεις (10,5%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, με οριακά κέρδη, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,2 εκατ. ευρώ.

  • Τριάντα μία επιχειρήσεις (54,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 2,0 εκατ. ευρώ.

  • Εννέα επιχειρήσεις (15,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, με ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,1 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 1,7 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν 31 επιχειρήσεις (54,4%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 26 (45,6%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 21 από τις 57 επιχειρήσεις (36,8%). Επίσης, λιγότερες από τις μισές εταιρείες (22, δηλαδή το 38,6% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση, έστω οριακά,.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 57 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2013 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε χαμηλή, αν και βελτιώθηκε σε 1,0%, από 0,5% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.3.2015
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΛΜΑΚ - ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 847 0 695 19 17
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΕΧΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 325 33 244 7 4
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Δ. ΔΗΜΙΖΑΣ Ε.Π.Ε. 570 5 77 19 -8
ΑΛΟΥΤΕΚ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.114 -4 225 -11 -98
ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.774 13 1.248 257 -45
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.772 -4 215 -68 -277
ΒΕ.Κ.ΑΛ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A.B.E.E. 1.374 -1 314 19 6
ΒΙΟΚΑΛ Α.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 774 8 166 58 38
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6.733 -8 1.218 -357 -554
ΓΟΓΟΝΙΔΑΚΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.608 2 445 31 -5
ΓΡΑΜΜΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 234 -9 181 -17 -40
ΕΞΑΛΟΥΜΙΝ Ε.Π.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 324 16 405 8 5
ΕΠΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.598 -9 1.267 -4 -197
ΕΦΑΛ ΣΑΜΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 947 -2 79 3 -27
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Α. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Α.Ε. 18.184 -1 567 -540 -681
ΗΠΕΙΡΑΛΟΥΜΙΝ - ΑΦΟΙ ΖΚΕΡΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.435 -10 184 95 -88
ΚΕΧΑΪΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.561 0 962 65 23
ΚΟΧΥΛΑ Α. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 115 -9 107 -13 -13
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Κ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 2.256 -5 949 -36 -189
ΛΙΑΔΑΚΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.586 0 826 159 -157
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.001 -20 1.652 164 -73
ΜΑΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 536 4 27 -65 -68
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΞΥΛΟΥ 2.191 -2 86 26 -117
ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ Ν. EMAL Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 930 -7 437 6 -41
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Κ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.530 2 1.311 131 -7
ΝΤΑΜΟ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.326 -3 538 39 13
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PS Α.Β.Ε.Ε. 6.556 -7 174 -207 -539
ΠΑΛ - ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 993 -2 354 24 -39
ΠΑΛΜΙΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.714 -17 164 -83 -156
ΠΕΡΣΕΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ Ε.Π.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.627 -8 699 61 2
ΠΗΓΑΣΟΣ EDILTECH Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.097 -5 159 21 -35
ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8.050 0 2.600 148 790
ΣΑΚΑΡΕΛΗ Γ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 1.672 0 46 20 -91
ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ Α. - ALUART Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 80 -18 40 -6 -10
ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΥ - VIOTAL Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.735 0 1.355 94 -39
ΤΑΣΟΥΛΑΣ - ΑΛΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 341 -10 99 -12 -13
ΤΖΑΒΙΔΑΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.647 18 651 182 128
ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ SYSTEM Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.070 -13 1.227 43 -151
ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.732 -11 764 -133 -153
ΧΟΛΕΒΑΣ Κ. H-ALUCOM Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.116 -11 1.399 192 2
ALBE HELLAS Ε.Π.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 647 29 1.325 8 3
ALCOM Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.679 2 1.077 -57 -161
ALDECO ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.502 0 618 183 67
ALKAT Α.Ε.Β.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.834 20 2.220 105 74
ALKCOM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 229 21 59 -28 -28
ALLUTRUST - ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.184 3 617 47 12
ALPORT ΡΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 157 23 68 -2 -2
ALUDOR Μ. ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.698 14 1.083 295 218
ALUPERFECTION HELLAS A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.151 -14 2.084 116 -12
ALUSAB - Μ. Σ. ΑΒΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.826 21 1.415 167 104
ALUSOT Ι. & Μ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.229 36 1.915 409 277
ALVIO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 813 1 539 8 5
CAAL - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.508 -21 183 -16 -122
FRAME A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.022 8 884 19 2
GREENWINDOWS Α.Ε. ΘΥΡΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ 247 -4 526 2 12
MONOTHERM A.E. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.587 -14 304 -281 -636
SALINOX Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 1.483 0 1.459 127 70
TECHNICAL NIKOLIS A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.027 8 542 42 -3
VIKAT Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 328 -22 5 -4 -22
www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS