inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξάνουν την προμήθεια αργού πετρελαίου από το Καζακστάν τα Ελληνικά ΠετρέλαιαΑυξάνει την προμήθεια αργού πετρελαίου από το Καζακστάν, αλλά και από το Ιράκ, η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια, η οποία το 2014 κατέγραψε υψηλές ζημιές, λόγω της υποτίμησης των αποθεμάτων της στο τέλος της χρήσης, αν και σε συγκρίσιμη βάση βελτίωσε την αποδοτικότητά της.

Η επιχείρηση, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας πετρελαίου και κατά το 2014 πραγματοποίησε εξαγωγές προϊόντων της τάξεως των 6,6 εκατ. μετρικών τόνων, το έτος αυτό προσάρμοσε το μείγμα εφοδιασμού της με αργό πετρέλαιο, μειώνοντας το ποσοστό αγορών από τη Ρωσία (41% των συνολικών) και ενισχύοντας τον εφοδιασμό από το Καζακστάν (22%) και το Ιράκ (17%).

Συγχρόνως, ενίσχυσε τον εφοδιασμό της και από άλλες πηγές, λόγω των ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στη διεθνή αγορά. Μείωση παρουσίασαν οι εισαγωγές αργού πετρελαίου για τα διυλιστήριά της από τη Λιβύη (2%), λόγω των πολιτικών εξελίξεων και τη μειωμένη παραγωγή στη χώρα, ενώ έχουν μηδενιστεί, ως γνωστόν, οι εισαγωγές από το Ιράν, λόγω του ευρωπαϊκού εμπάργκο στα πετρελαϊκά του προϊόντα.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας, το 2014 ο κλάδος διύλισης σημείωσε την υψηλότερη παραγωγή προϊόντων από το 2007, καθώς επίσης και τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων πέντε ετών, λόγω αυξημένων εξαγωγών.

Οι επιδόσεις αυτές επετεύχθησαν λόγω της βελτιωμένης λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας, το οποίο κατά το δεύτερο εξάμηνο λειτούργησε σταθερά άνω του 100% της ονομαστικής δυναμικότητάς του, ενώ όλες οι μονάδες μετατροπής ξεπέρασαν σημαντικά τις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασμού. Ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν και τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας. Ακόμη, σημαντικές ήταν και οι συνέργειες που επετεύχθησαν μεταξύ των τριών διυλιστηρίων, με ουσιαστικές θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία.

Η απόδοση μεσαίων κλασμάτων (ντίζελ, τζετ) του διυλιστηρίου Ελευσίνας ξεπέρασε τις προδιαγραφές και προσέγγισε το 73%, διαμορφώνοντας το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του ομίλου στο 53%. Το γεγονός αυτό συνέβαλε ιδιαίτερα θετικά στις επιδόσεις των διυλιστηρίων του ομίλου, με το ποσοστό παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας να διαμορφώνεται σε επίπεδα από τα πλέον υψηλά στον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής βάσης, μετά τις σημαντικές επενδύσεις της πενταετίας 2007-2012.

Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια (βελτίωση διεθνών περιθωρίων, ενδυνάμωση δολαρίου) κατά το δεύτερο εξάμηνο έδωσε σημαντική ώθηση στα λειτουργικά αποτελέσματα του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας. Η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου επηρέασε αρνητικά την αποτίμηση των αποθεμάτων, επιβαρύνοντας σημαντικά τα δημοσιευμένα αποτελέσματα, συνολικά στον κλάδο διύλισης παγκοσμίως.

Οι εξαγωγές της εταιρείας αυξήθηκαν για πέμπτη συνεχή χρονιά και διαμορφώθηκαν σε 6.590 χιλ. μετρ. τόνους, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του ομίλου και αποτελώντας ποσοστό της τάξης του 50% των συνολικών πωλήσεων. Το γεγονός αυτό καθιστά τον όμιλο από τους πλέον εξωστρεφείς στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων το 2014 ανήλθε στα 6,7 εκατ. τόνους, ενισχυμένη κατά 1,5% σε σχέση με το 2013, με τον ρυθμό ανάπτυξης της ζήτησης για ντίζελ (+6%) να ξεπερνά τις απώλειες στην αγορά της βενζίνης. Στην αύξηση συνέβαλαν οι μειωμένες τιμές καυσίμων, καθώς και η αναπροσαρμογή του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης. Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση στη ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα (+13%), λόγω αυξημένης αεροπορικής κίνησης από το εξωτερικό κατά την τουριστική περίοδο.

Βασικά οικονομικά - λειτουργικά μεγέθη

Κατά το 2014 σημείωσαν βελτίωση τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη του ομίλου:

  • Όγκος πωλήσεων διύλισης (εκατ. μετρ. τόνοι): 13,54 το 2014 έναντι 12,70 το 2013.

  • Όγκος πωλήσεων εμπορίας (εκατ. μετρ. τόνοι): 4,13 το 2014 έναντι 4,04 το 2013.

  • Παραγωγή διυλιστηρίων (εκατ. μετρ. τόνοι): 12,46 το 2014 έναντι 11,80 το 2013.

  • Κύκλος εργασιών: 9.478 εκατ. ευρώ έναντι 9.674 εκατ. ευρώ το 2013.

  • Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA: -84 εκατ. ευρώ έναντι 29 εκατ. ευρώ το 2013.

  • Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 417 εκατ. ευρώ έναντι 178 εκατ. ευρώ το 2013.

  • Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη, αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής: -365 εκατ. ευρώ έναντι -269 εκατ. ευρώ το 2013.

  • Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη: 5 εκατ. ευρώ έναντι -117 εκατ. ευρώ το 2013.

Ο αριθμός των εργαζομένων στον όμιλο εντός Ελλάδος ήταν 2.622 (2.661 το 2013). Επίσης, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον όμιλο ήταν 3.288 (3.680 το 2013).

Ο όμιλος παρουσίασε σημαντική αύξηση στη λειτουργική κερδοφορία του, με τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA να υπερδιπλασιάζονται στα 417 εκατ. ευρώ (2013: 178 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου, της ενίσχυσης των έργων μετασχηματισμού και αύξησης ανταγωνιστικότητας (π.χ. προμήθειες- BEST 80, βελτίωση ανταγωνιστικότητας διυλιστηρίων - ΔΙΑΣ), καθώς και του ελέγχου κόστους, που βοήθησαν να μειωθούν οι δαπάνες του ομίλου (επιπλέον όφελος ύψους 89 εκατ. ευρώ κατά το 2014).

Σημαντική θετική επίδραση είχε η βελτίωση των περιθωρίων διύλισης κατά το δεύτερο εξάμηνο, σε σύγκριση με τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του πρώτου εξαμήνου και του 2013. Η βελτίωση των περιθωρίων διύλισης και η ισχυροποίηση του δολαρίου ήταν από τους βασικούς παράγοντες των ισχυρών λειτουργικών αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν το δεύτερο εξάμηνο.

Αρνητική επίπτωση είχε στα δημοσιευμένα αποτελέσματα η σημαντική πτώση των τιμών του πετρελαίου, που επιβάρυνε τα προ φόρων αποτελέσματα κατά το δεύτερο εξάμηνο κατά 475 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία το 2014 παρουσίασε έσοδα 8,75 δισ. ευρώ (έναντι 8,95 δισ. ευρώ το 2013). Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, κατέγραψε ζημιές προ φόρων 426,8 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 313,6 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 24 Μαρτίου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS