inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 634 εκατ. ευρώ οι διεθνείς πωλήσεις του ομίλου Σιδενόρ το 2014Σε 633,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2014 οι διεθνείς πωλήσεις της συμμετοχικής εταιρείας Σιδενόρ, η οποία αποτελεί κορμό του ομίλου Viohalco στην αγορά των χαλυβουργικών προϊόντων, δεσπόζει στην ελληνική αγορά και δαπάνησε το περασμένο έτος 77,6 εκατ. ευρώ για επενδύσεις.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις εντός και εκτός της χώρας θυγατρικές της, η επιχείρηση κατέγραψε, ως γνωστόν, έσοδα ύψους 822,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,8%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 27% ή 20,5 εκατ. ευρώ (54,9 εκατ. ευρώ έναντι 75,4 εκατ. ευρώ) και οι τελικές ζημιές μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 33% ή 24 εκατ. ευρώ (54,9 εκατ. ευρώ έναντι 75,4 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 44,7 εκατ. ευρώ. Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της εταιρείας βελτιώθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες (9,2% από 6,6%).

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Σιδενόρ κάλυψαν πλειάδα χωρών και στις πέντε ηπείρους, από τις οποίες η εταιρεία το άντλησε 633,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 77,1% των συνολικών εσόδων της, έναντι αντίστοιχου ποσού 632,5 εκατ. ευρώ το 2013 (+0,2%). Η γεωγραφική κατανομή των πωλήσεών της έχει ως εξής:

- Η Ελλάδα συνεισέφερε 188,4 εκατ. ευρώ (22,9% των εσόδων), αυξημένα κατά 7,5%.

- Οι άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 389,6 εκατ ευρώ (47,4%), αυξημένα κατά 4%.

- Άλλες ευρωπαϊκές χώρες 110,3 εκατ. ευρώ (13,4%), μειωμένα κατά 9,5%.

- Χώρες της Ασίας 3,5 εκατ. ευρώ (0,4%), μειωμένα κατά 75,4%.

- Χώρες της Αμερικής 82,3 εκατ. ευρώ (10,0%), αυξημένα κατά 54,7%.

- Χώρες της Αφρικής 47,9 εκατ. ευρώ (5,8%), μειωμένα κατά 30,3%.

- Της Ωκεανίας 0,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,1%), έναντι μηδενικών εσόδων το 2013.

Ανά κατηγορία προϊόντων οι πωλήσεις αφορούσαν κατά 642,4 εκατ. ευρώ (78,2% των συνολικών) προϊόντα σιδήρου και κατά 179,7 εκατ. ευρώ (21,8%) χαλυβδοσωλήνες.

Στο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου κυρίαρχη ήταν η συνεχιζόμενη επένδυση της θυγατρικής εταιρείας Σωληνουργεία Κορίνθου, ύψους 47,7 εκατ. ευρώ, για την εγκατάσταση νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων. Περί τα 12 εκατ. ευρώ είναι το κόστος επένδυσης διετούς διάρκειας της χαλυβουργίας Stomana στη Βουλγαρία για τη βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων. Η ελληνική χαλυβουργία Sovel στη Μαγνησία έθεσε σε λειτουργία το 2014 νέο επαγωγικό φούρνο, που μειώνει το ενεργειακό κόστος, δαπανώντας 9 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη υλοποιούμενη επένδυση στη χαλυβουργία της Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα στη Θεσσαλονίκη έχει κόστος 8,6 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί ανακοίνωση της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014 και τους στόχους της για το 2015:

«Κατά το 2014 ο Όμιλος Σιδενόρ πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών του, έναντι του προηγούμενου έτους, σε ένα δυσμενές περιβάλλον για την ελληνική οικονομία και τον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και για τον κλάδο χάλυβα διεθνώς.

Η μικρή ανάκαμψη της αγοράς χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στην Ελλάδα, λόγω της επανεκκίνησης μεγάλων έργων υποδομής, η σημαντική βελτίωση κοστολογίων της θυγατρικής εταιρίας Stomana Industry, τα νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως οι ειδικοί χάλυβες και τα φύλλα χάλυβα πλάτους 2,5 μέτρων, καθώς και η διείσδυση στην αγορά πλατέων προϊόντων στις ΗΠΑ, συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στη χρήση 2014 σε 822,1 εκατ. ευρώ έναντι 807,7 εκατ. ευρώ το 2013 καταγράφοντας αύξηση κατά 1,8%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 54,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 75,4 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν την 31/12/2014 σε 23 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 101%. Τέλος τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στη χρήση 2014 σε ζημιές 49,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,5165 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 73,7 εκατ. ευρώ (ή ζημίες 0,7663 ευρώ ανά μετοχή) το 2013.

Για το 2015 ο σαφής εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου ευνοείται από την εξασθένηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD και την αξιοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων του Ομίλου των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα, η λειτουργία του νέου επαγωγικού φούρνου στη θυγατρική Sovel, η επερχόμενη ολοκλήρωση του νέου επαγωγικού φούρνου στη Θεσσαλονίκη, η εγκατάσταση του σταθμού επεξεργασίας χάλυβα εν κενώ (vacuum degasser) και της γραμμής επιφανειακής επεξεργασίας μπιγιέτας (billet conditioning) στη Stomana Industry στη Βουλγαρία, οι επενδύσεις στη Dojran Steel στην Π.Γ.Δ.Μ. για την παραγωγή μορφοσιδήρων, σε συνδυασμό με τον περαιτέρω εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων και την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές του εξωτερικού, προβλέπεται να συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση της κοστολογικής βάσης και στα οικονομικά του αποτελέσματα».

Οι εργαζόμενοι στον όμιλο στις 31.12.2014 ανέρχονταν σε 2.829, έναντι 2.783 στις 31.12.2013 (+1,6%).

Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό του ομίλου Σιδενόρ, μέσω της θυγατρικής Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 29 Μαρτίου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS